Skip to main content

Шрӣ ӣшопаниш̣ад 3

Текст

асуря̄ на̄ма те лока̄
андхена тамаса̄вр̣та̄х̣
та̄мс те претя̄бхигаччханти

йе ке ча̄тма-хано джана̄х̣

Synonyms

асуря̄х̣ – предназначени за асурите; на̄ма – известни с името; те – тези; лока̄х̣ – планети; андхена – с невежество; тамаса̄ – с мрак; а̄вр̣та̄х̣ – покрити; та̄н – там; те – те; претя – след смъртта; абхигаччханти – отиват в; йе – който; ке – всеки; ча – и; а̄тма-ханах̣ – убиецът на душата; джана̄х̣ – личности.

Translation

Убиецът на душата, който и да е той, трябва да отиде на планетите, известни като светове на безверието, потънали в мрак и невежество.

Purport

Човешкият живот, за разлика от животинския, има много големи отговорности. Личностите, съзнаващи тези отговорности и работещи в такъв дух, се наричат сури, божествени. А тези, които ги пренебрегват или не знаят за тях, се наричат асури, демонични. Човешките същества от цялата Вселена принадлежат към единия или към другия вид. В Р̣г Веда се казва, че сурите винаги се стремят към лотосовите нозе на Върховния Бог Виш̣н̣у и действат по съответния начин. Пътищата им са озарени като пътя на слънцето.

Интелигентните човешки същества не трябва да забравят дори за миг, че са получили този вид тяло след милиони години в различни форми на живот от еволюционния цикъл. Понякога сравняват материалния свят с океан, а човешкото тяло – със здрав кораб, построен, за да прекоси океана. Ведическите писания и а̄ча̄риите, святите учители, са опитният капитан, а възможностите на човешкото тяло са благоприятни ветрове, които помагат на кораба да се движи плавно към желаната цел. Ако въпреки всички тези преимущества човек не използва живота си в максимална степен, за да постигне себепознание, той е асура и трябва да бъде смятан за а̄тма-ха̄на, убиец на душата. Убийците на душата са обречени да пропаднат до най-тъмните области на невежеството и дълго да страдат там. Шрӣ Ӣшопаниш̣ад ни предупреждава съвсем недвусмислено.

Жизнените нужди на свинете, кучетата, камилите, магаретата и пр. са не по-маловажни от нашите. Но животните ги удовлетворяват при ужасни условия, докато човешките същества са получили от природните закони всичко необходимо за удобно съществувание – защото човешката форма на живот има по-голяма стойност от животинската. Защо човекът живее по-добре от свинете и от другите животни? Защо високопоставеният служител разполага с всички условия за приятен живот, а обикновеният чиновник е лишен от това? Защото високопоставеният служител трябва да изпълнява задължения от по-висш порядък. По същия начин човешките същества имат по-висши задължения от животните, чиято единствена работа е да пълнят гладните си стомаси.
Съвременната душегубна цивилизация само е увеличила проблемите на празните стомаси. Когато се обърнем към някое излъскано животно, човек от съвременната цивилизация, и го помолим да се занимае със себепознание, той ще каже, че иска да работи, за да задоволи стомаха си и че гладният не се нуждае от себепознание. Но природните закони са жестоки въпреки неговото отричане на себепознанието и голямото му желание да работи за стомаха си, той постоянно е изправен пред заплахата от безработица.

Тази човешка форма на живот сме получили не за да работим като магарета, свине и кучета, а за да постигнем висшето съвършенство в живота. Ако не се погрижим да осъзнаем себе си, природните закони ще ни заставят да работим без отдих, дори и да не искаме. В тази епоха човешките същества са принудени да работят непосилно като магарета и биволи, които теглят каруци. В тази мантра на Шрӣ Ӣшопаниш̣ад се говори за някои от местата, където асурите биват изпращани да работят. Ако не изпълни дълга си на човешко същество, човек ще трябва да отиде на планетите, наречени асуря, да се роди в нисша форма на живот и да работи несвястно в мрак и невежество.

В Бхагавад-гӣта̄ (6.41-43) се казва, че хората, които са започнали без да довършат процеса на себепознанието, но са положили искрени усилия, за да осъществят връзката си с Бога, получават възможността да се родят в семейство на шучи или шрӣмат. Шучи означава духовно извисен бра̄хман̣а, а шрӣмат означава вайшя, представител на търговското съсловие. Тоест на неуспелите да постигнат себепознание се предоставя нова, по-добра възможност в следващия живот заради искрените усилия в настоящия. Щом като даже те биха се родили в уважавани и благородни семейства, представете си положението на постигналите пълен успех.
Дори само опитът да се разбере Бога осигурява раждане в богато или благородно семейство. Но тези, които не правят дори опит и искат да останат покрити от илюзията, заклетите материалисти, пристрастени към материално наслаждение, пропадат до най-мрачните владения на ада, както потвърждава цялата ведическа литература.
Понякога такива асури демонстрират религиозни занимания, но крайната им цел е материално благополучие. Бхагавад-гӣта̄ (16.17-18) ги осъжда, наричайки ги а̄тма-самбха̄вита – хора, които са считани за велики поради заблуда и са получили власт благодарение на материалното си богатство и гласовете на невежите. Такива асури са далеч от себепознанието и разбирането за ӣша̄ва̄ся – всичко като собственост на Бога; те ще пропаднат до най-мрачните владения.

Заключението е, че като човешки същества ние сме предопределени не само да решаваме икономически проблеми в една несигурна среда, но и да разрешим проблемите на материалния живот, в който се намираме по законите на природата.