Skip to main content

13

Sloka 13

Текст

Verš

пум̇са̄м ато вівідга-кармабгір адгвара̄дйаір
да̄нена чоґра-тапаса̄ парічарйайа̄ ча
а̄ра̄дганам̇ бгаґаватас тава сат-крійа̄ртго
дгармо ’рпітах̣ кархічід мрійате на йатра
puṁsām ato vividha-karmabhir adhvarādyair
dānena cogra-tapasā paricaryayā ca
ārādhanaṁ bhagavatas tava sat-kriyārtho
dharmo ’rpitaḥ karhicid mriyate na yatra

Послівний переклад

Synonyma

пум̇са̄м  —  людей; атах̣  —  тому; вівідга-кармабгіх̣  —  різною корисливою діяльністю; адгвара-а̄дйаіх̣  —  виконанням ведичних ритуалів; да̄нена  —  роздачею милостині; ча  —  і; уґра  —  дуже тяжкою; тапаса̄  —  аскезою; парічарйайа̄  —  трансцендентним служінням; ча  —  також; а̄ра̄дганам  —  поклоніння; бгаґаватах̣  —  Бога-Особи; тава  —  Тебе; сат-крійа̄-артгах̣  —  тільки для задоволення Твоєї Господньої Милості; дгармах̣  —  релігія; арпітах̣  —  піднесене; кархічіт  —  хоч коли; мрійате  —  гине; на  —  ніколи; йатра  —  там.

puṁsām — lidí; ataḥ — proto; vividha-karmabhiḥ — různými plodonosnými činnostmi; adhvara-ādyaiḥ — vykonáváním védských rituálů; dānena — rozdáváním milodarů; ca — a; ugra — velice těžké; tapasā — odříkání; paricaryayā — transcendentální službou; ca — také; ārādhanam — uctívání; bhagavataḥ — Osobnosti Božství; tava — Tvoje; sat-kriyā-arthaḥ — pouze pro Tvé potěšení; dharmaḥ — náboženství; arpitaḥ — takto nabízené; karhicit — kdykoliv; mriyate — je zničeno; na — nikdy; yatra — tam.

Переклад

Překlad

Однак праведна діяльність    —    виконання ведичних обрядів, роздача милостині, суворі аскези і трансцендентне служіння,    —    також дає людям велике благо, коли її виконують як поклоніння Тобі і жертвують Тобі її плоди. Така релігійна діяльність ніколи не минає марно.

Zbožné činnosti lidí, například vykonávání védských rituálů, rozdávání milodarů, přísné pokání a transcendentální služba, vykonávané k Tvému uctívání a uspokojení obětováním výsledných plodů jsou však také prospěšné. Takové náboženské činy nepřijdou nikdy nazmar.

Коментар

Význam

ПОЯСНЕННЯ: Абсолютне віддане служіння, до якого входять дев’ять різновидів духовної практики    —    слухати, оспівувати, пам’ятати, поклонятися, молитися і т. д.,    —    не завжди приваблює людей, прив’язаних до пишноти. Їх більше приваблюють ефектні ведичні ритуали та дорогі релігійні церемонії, розраховані на участь великої кількості людей. Однак суть релігійної діяльності, згідно з ведичними приписами, полягає в тому, щоб підносити всі плоди доброчесних вчинків Верховному Господу. У «Бгаґавад-ґіті» (9.27) Господь вимагає, щоб усі плоди своєї щоденної діяльності    —    поклоніння, жертвопринесення і роздачі милостині    —    людина присвячувала Йому і тільки Йому. Коли людина підносить плоди своїх праведних вчинків Верховному Господу, тим самим вона виконує віддане служіння Йому і здобуває вічне благо. Якщо ж вона використовує ці плоди для власної насолоди, її задоволення залишається тимчасовим. Все, що людина робить задля Господа, стає її вічним багатством і нагромаджується у формі невидимого запасу доброчестя, поступово піднімаючи людину до рівня безкорисливого відданого служіння Господу. Непомітно нагромаджуючись, в один прекрасний день ці праведні дії з милості Верховного Господа розцвітуть у досконале віддане служіння. Тому цей вірш схвалює будь-які праведні вчинки, присвячені Господу, рекомендуючи їх людям, які ще не досягли чистої відданості.

Absolutní oddaná služba, která spočívá v devíti různých duchovních činnostech, jako je naslouchání, opěvování, vzpomínání, uctívání, modlení se atd., nemusí mít ohlas u lidí s velikášskou povahou, které více přitahují povrchní védské rituály a jiné nákladné společensko-náboženské obřady. Podle védských příkazů však mají být všechny plody všech zbožných činností obětovány Nejvyššímu Pánovi. V Bhagavad-gītě (9.27) Pán požaduje, aby výsledky všech činností — uctívání, obětování a rozdávání milodarů — byly nabízeny pouze Jemu. Toto nabízení výsledků zbožných činů Nejvyššímu Pánovi je známkou oddané služby Pánu a má trvalou hodnotu, zatímco vlastní požitek z těchto výsledků je pouze dočasný. Cokoliv vykonáme pro Pána je trvalou položkou a hromadí se v podobě neviditelných zbožných činů, které člověka postupně povyšují k čisté oddané službě Pánu. Milostí Nejvyššího Pána tyto nepostřehnuté zbožné činnosti jednoho dne vyústí do plně rozvinuté oddané služby. Pro ty, kteří nejsou čistými oddanými, se zde proto doporučuje jakýkoliv zbožný čin vykonaný pro Nejvyššího Pána.