Skip to main content

12

Text 12

Текст

Texto

на̄тіпрасідаті татгопачітопача̄раір
а̄ра̄дгітах̣ сура-ґан̣аір хр̣ді баддга-ка̄маіх̣
йат сарва-бгӯта-дайайа̄сад-алабгйайаіко
на̄на̄-джанешв авахітах̣ сухр̣д антар-а̄тма̄
nātiprasīdati tathopacitopacārair
ārādhitaḥ sura-gaṇair hṛdi baddha-kāmaiḥ
yat sarva-bhūta-dayayāsad-alabhyayaiko
nānā-janeṣv avahitaḥ suhṛd antar-ātmā

Послівний переклад

Palabra por palabra

на  —  ніколи; аті  —  дуже; прасідаті  —  задовольняєшся; татга̄  —  так; упачіта  —  розкішними обрядами; упача̄раіх̣  —  численими підношеннями; а̄ра̄дгітах̣  —  вшановуваний; сура-ґан̣аіх̣  —  небожителями; хр̣ді баддга-ка̄маіх̣  —  тими, чиї серця переповнюють матеріальні бажання; йат  —  які; сарва  —  всі; бгӯта  —  живі істоти; дайайа̄  —  з безпричинної милості; асат  —  невідданий; алабгйайа̄  —  недосяжний; еках̣  —  єдиний і недвоїстий; на̄на̄  —  різних; джанешу  —  у живих істотах; авахітах̣  —  видимий; сухр̣т  —  доброзичливий друг; антах̣  —  всередині; а̄тма̄  —  Наддуша.

na — nunca; ati — mucho; prasīdati — quedar satisfecho; tathā — tanto como; upacita — con pomposidad; upacāraiḥ — con muchos artículos dignos de adoración; ārādhitaḥ — siendo adorado; sura-gaṇaiḥ — por los semidioses celestiales; hṛdi baddha-kāmaiḥ — con corazones llenos de toda clase de deseos materiales; yat — aquello que; sarva — todas; bhūta — entidades vivientes; dayayā — para darles misericordia sin causa; asat — no devoto; alabhyayā — no siendo logrado; ekaḥ — aquel que no tiene igual; nānā — varios; janeṣu — en entidades vivientes; avahitaḥ — percibido; suhṛt — amigo bienqueriente; antaḥ — internamente; ātmā — Superalma.

Переклад

Traducción

Дорогий Господи, Тебе не дуже вдовольняє поклоніння півбогів, які з великою пишнотою підносять Тобі численні дари, але чиї серця переповнюють матеріальні бажання. Зі Своєї безпричинної милості Ти перебуваєш у серці кожної істоти як Наддуша і вічний доброзичливець, але для невідданих Ти залишаєшся недосяжним.

Mi Señor, Tú no Te satisfaces mucho con la adoración de los semidioses, que organizan para Ti una adoración muy pomposa, con variados artículos, pero que están llenos de anhelos materiales. Tú estás situado en el corazón de todo el mundo en la forma de Superalma, únicamente para dar Tu misericordia sin causa, y eres el eterno bienqueriente, pero no eres accesible al no devoto.

Коментар

Significado

ПОЯСНЕННЯ: Півбоги, небожителі на райських планетах, вповноважені керувати матеріальним всесвітом,    —    також віддані Господа. Але разом з тим вони бажають матеріального багатства і чуттєвих насолод. Господь настільки милостивий, що дарує їм найрізноманітніші матеріальні втіхи, навіть перевершуючи їхні сподівання, однак залишається незадоволений ними, тому що в них немає чистої відданості. Господь не хоче, щоб будь-хто із Його незліченних синів (живих істот) залишався в сповненому троїстих страждань матеріальному світі і без кінця зазнавав мук народження, смерті, старості і хвороб. Півбоги на райських планетах, а також багато відданих на цій планеті, хочуть залишатися в матеріальному світі як віддані Господа і разом з тим насолоджуватися матеріальним щастям. Залишаючись у матеріальному світі, вони ризикують впасти на нижчий рівень існування, і через Господь незадоволений ними.

Los semidioses de los planetas celestiales, que son administradores delegados para los asuntos materiales, son también devotos del Señor. Pero, al mismo tiempo, tienen deseos de opulencia material y complacencia de los sentidos. El Señor es tan bondadoso que les otorga toda clase de felicidad material; más de la que pueden desear; pero no Se siente satisfecho con ellos, porque no son devotos puros. El Señor no quiere que ninguno de Sus innumerables hijos (las entidades vivientes) permanezca en el mundo material de las tres clases de miserias, para sufrir perpetuamente los tormentos materiales de nacimiento, muerte, vejez y enfermedades. Los semidioses de los planetas celestiales, y también muchos devotos de este planeta, quieren permanecer en el mundo material como devotos del Señor, y sacar provecho de la felicidad material. Lo hacen a riesgo de caer a la condición inferior de existencia, y esto hace que el Señor Se sienta insatisfecho con ellos.

Чисті віддані не прагнуть ніяких матеріальних втіх, хоча й не відчувають до них відрази. Вони узгоджують усі свої бажання з бажаннями Господа і нічого не роблять задля себе. Хороший приклад, який ілюструє таке ставлення,    —    це Арджуна. Піддавшись егоцентричним почуттям і родинній прив’язаності, Арджуна відмовився було воювати, але, вислухавши «Шрімад Бгаґавад-ґіту», він погодився воювати в інтересах Господа. Тому Господь дуже задоволений чистими відданими, адже ціль усіх їхніх дій полягає не в тому, щоб задовольнити чуття, а в тому, щоб виконати бажання Господа. Як Параматма, Наддуша, Він перебуває в серці кожного і кожному дає можливість отримати хорошу пораду. Тому кожен повинен скористатися з тих можливостей, які він отримав від Господа, і цілковито присвятити себе на трансцендентне любовне служіння Йому.

Los devotos puros no están deseosos de ningún disfrute material, ni sienten tampoco aversión por él. Acoplan por completo sus deseos con los deseos del Señor, y no realizan nada por su propia cuenta. Arjuna es un buen ejemplo de esto. Movido por su propio sentimiento, debido al afecto familiar, Arjuna no quería pelear, pero finalmente, después de oír el Śrīmad Bhagavad-gītā, accedió a pelear por los intereses del Señor. Por consiguiente, el Señor Se satisface mucho con los devotos puros, debido a que no actúan por la complacencia de los sentidos, sino solo en función del deseo del Señor. En forma de Paramātmā, Superalma, está situado en el corazón de todo el mundo, brindando siempre la oportunidad de un buen consejo. Así pues, todo el mundo debe aceptar la oportunidad, y ofrecerle servicio amoroso trascendental completa y únicamente a Él.

Що ж до невідданих, то вони відмінні і від півбогів, і від чистих відданих, тому що повністю відцуралися від свого трансцендентного зв’язку з Господом. Повставши проти Господа, вони прирікають себе на безпросвітне рабство, без кінця пожинаючи плоди своїх дій.

Los no devotos, sin embargo, no son ni como los semidioses ni como los devotos puros, sino que están en contra de la relación trascendental con el Señor. Se han revelado en contra del Señor, y deben someterse perpetuamente a las reacciones de sus propias actividades.

«Бгаґавад-ґіта» (4.11) проголошує: йе йатга̄ ма̄м̇ прападйанте та̄м̇с татгаіва бгаджа̄мй ахам    —    «Хоча Господь однаково милостивий до кожної живої істоти, самі живі істоти можуть задовольняти Господа більшою мірою або меншою». Півбогів називають відданими сакама, тобто відданими з матеріальними бажаннями в розумі, тимчасом як чистих відданих називають нішкама, тому що в них немає жодних бажань власного задоволення. Егоїстичність відданих сакама коріниться в тому, що вони не турбуються про інших. Через це вони нездатні повністю задовольнити Господа. Натомість чисті віддані беруть на себе місію обертати невідданих у відданих, і тому Господь більше задоволений з них, ніж із півбогів. Господь байдужий до невідданих, хоча Він і перебуває в серці кожного як доброзичливець і Наддуша. Разом з тим, Він дає їм нагоду отримати Його милість через чистих відданих    —    проповідників. Іноді Господь Сам сходить на землю для того, щоб проповідувати, як це робив Господь Чайтан’я, але здебільшого Він посилає Своїх істинних представників. Так Він дарує Свою милість навіть невідданим. Господь настільки вдоволений Своїми чистими відданими, що прагне віддати їм всю честь за успіх місіонерської діяльності, хоча Він спроможний все зробити Сам. З цього видно, наскільки більше Він задоволений Своїми чистими відданими нішкама, ніж відданими сакама. Діючи таким трансцендентним чином, Господь одночасно залишається вищим від закидів про упередженість і разом з тим показує, як Він задоволений відданими.

El Bhagavad-gītā (4.11) declara: ye yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva bhajāmy aham: «Aunque el Señor es igualmente bondadoso con todos los seres vivientes, ellos, por su parte, pueden complacer al Señor ya sea mucho o poco». Los semidioses reciben el nombre de devotos sakāma, devotos con deseos materiales, mientras que los devotos puros reciben el nombre de devotos niṣkāma, debido a que no tienen ningún deseo dirigido hacia sus intereses personales. Los devotos sakāma están interesados en sí mismos, porque no piensan en los demás, y, por consiguiente, no pueden satisfacer al Señor perfectamente, mientras que los devotos puros asumen la responsabilidad misionera de convertir a los no devotos en devotos, y, por lo tanto, pueden satisfacer al Señor más que los semidioses. El Señor no hace caso a los no devotos, aunque está situado en el corazón de todo el mundo como bienqueriente y Superalma. No obstante, también les da la oportunidad de recibir Su misericordia a través de Sus devotos puros que están ocupados en actividades misioneras. A veces, el propio Señor desciende para realizar actividades misioneras, como lo hizo en la forma de Śrī Caitanya, pero la mayoría de las veces envía a Sus representantes genuinos, y así confiere a los no devotos Su misericordia sin causa. El Señor está tan satisfecho con Sus devotos puros que quiere darles el mérito del éxito misionero, aunque Él podría realizar la tarea personalmente. Ese es el signo de Su satisfacción con Sus devotos puros niṣkāma, en comparación con los devotos sakāma. Mediante esa clase de actividades trascendentales, el Señor queda libre del cargo de ser parcial, y, simultáneamente, exhibe el placer que Le producen los devotos.

Виникає запитання: якщо Господь перебуває в серцях невідданих також, чому Він не спонукає їх стати відданими? Відповідь на це полягає в тому, що серця невідданих подібні до безплідної землі чи солончакових ґрунтів, що нічого не родять, скільки їх не ори і скільки там не сій. Як невід’ємні часточки Господа, всі індивідуальні живі істоти володіють крихітною незалежністю. Зловживаючи цією незалежністю невіддані раз у раз ображають Господа і Його чистих відданих, що присвячують себе місії проповіді. Через ці образи серця невідданих стають безплідними, як солончаки, на якому нічого не родить.

Ahora surge una pregunta: si el Señor está situado en los corazones de los no devotos, ¿por qué estos no se sienten movidos a volverse devotos? Puede responderse que los obstinados no devotos son como la tierra estéril de un campo alcalino, en el que ninguna actividad agrícola puede tener éxito. Como parte integral del Señor, toda entidad viviente individual tiene una diminuta cantidad de independencia, y, por el mal uso de esa diminuta independencia, el no devoto comete ofensa tras ofensa, tanto contra el Señor como contra Sus devotos puros ocupados en labores misioneras. Como resultado de semejantes actos, se vuelven tan estériles como un terreno alcalino en el que no hay ninguna capacidad de producir.