Skip to main content

17

Text 17

Текст

Text

йаш́ ча мӯд̣гатамо локе
йаш́ ча буддгех̣ парам̇ ґатах̣
та̄в убгау сукгам едгете
кліш́йатй антаріто джанах̣
yaś ca mūḍhatamo loke
yaś ca buddheḥ paraṁ gataḥ
tāv ubhau sukham edhete
kliśyaty antarito janaḥ

Послівний переклад

Synonyms

йах̣  —  той, хто; ча  —  також; мӯд̣га-тамах̣  —  останній з дурній; локе  —  в світіт; йах̣ ча  —  і той, хто; буддгех̣  —  інтелекту; парам  —  трансцендентний; ґатах̣  —  пішов; тау  —  їх; убгау  —  обох; сукгам  —  щастя; едгете  —  насолоджуються; кліш́йаті  —  страждають; антарітах̣  —  ті, хто посередині; джанах̣  —  особи.

yaḥ — one who is; ca — also; mūḍha-tamaḥ — the lowest of the fools; loke — in the world; yaḥ ca — and one who is; buddheḥ — of intelligence; param — transcendental; gataḥ — gone; tau — of them; ubhau — both; sukham — happiness; edhete — enjoy; kliśyati — suffer; antaritaḥ — situated between; janaḥ — persons.

Переклад

Translation

У цьому світі щастя відчувають тільки останні дурні і трансцендентні особи, які піднялися над інтелектом. Всі інші, які стоять посередині між ними, страждають в лещатах матерії.

Both the lowest of fools and he who is transcendental to all intelligence enjoy happiness, whereas persons between them suffer the material pangs.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕННЯ: Безтямні дурні не усвідомлюють матеріальних страждань, вони весело проводять життя й не шукають причини злигоднів матеріального життя. Такі люди перебувають майже на рівні тварин. З погляду істот, що перебувають на вищому щаблі розвитку, життя тварин сповнене страджань, але самі тварини своїх страждань не усвідомлюють. Життя свині являє собою приклад дуже низьких критеріїв щастя: життя серед бруду, статеві зносини аби з ким і тяжка боротьба за існування. Але сама свиня цього не усвідомлює. Люди, які так само не усвідомлюють страждань матеріального життя і задоволені тим, що можуть паруватися і гарувати, належать до останніх дурнів. Однак, не відчуваючи страждань, вони вважають себе щасливими. Є також категорія людей, котрі досягнули звільнення і піднялись на трансцендентний рівень, відірвавшись від рівня інтелекту. Такі люди, що їх називають парамахамсами, справді щасливі. Але всі, хто не належить ні до категорії свиней та собак, ні до категорії парамахамс, відчувають матеріальні страждання і повинні задавати запитання про Верховну Істину. «Веданта-сутра» закликає: атга̄то брахма-джіджн̃а̄са̄    —    «Прийшов час запитувати про Брахман». Шукати знання про Брахман повинні всі, хто перебуває у проміжному становищі між парамахамсами і дурнями, які, живучи лише задля задоволення чуттів, забули про пошуки самопізнання.

The lowest of fools do not understand material miseries; they pass their lives merrily and do not inquire into the miseries of life. Such persons are almost on the level of the animals, who, although in the eyes of superiors are always miserable in life, are unaware of material distresses. A hog’s life is degraded in its standard of happiness, which entails living in a filthy place, engaging in sex enjoyment at every opportune moment, and laboring hard in a struggle for existence, but this is unknown to the hog. Similarly, human beings who are unaware of the miseries of material existence and are happy in sex life and hard labor are the lowest of fools. Yet because they have no sense of miseries, they supposedly enjoy so-called happiness. The other class of men, those who are liberated and are situated in the transcendental position above intelligence, are really happy and are called paramahaṁsas. But persons who are neither like hogs and dogs nor on the level of the paramahaṁsas feel the material pangs, and for them inquiry about the Supreme Truth is necessary. The Vedānta-sūtra states, athāto brahma-jijñāsā: “Now one should inquire about Brahman.” This inquiry is necessary for those who are between the paramahaṁsas and the fools who have forgotten the question of self-realization in the midst of life in sense gratification.