Skip to main content

28

Text 28

Текст

Text

а̄тйантікена саттвена
дівам̇ дева̄х̣ прапедіре
дгара̄м̇ раджах̣-свабга̄вена
пан̣айо йе ча та̄н ану
ātyantikena sattvena
divaṁ devāḥ prapedire
dharāṁ rajaḥ-svabhāvena
paṇayo ye ca tān anu

Послівний переклад

Synonyms

а̄тйантікена  —  переважною; саттвена  —  якістю добра; дівам  —  на вищих планетах; дева̄х̣  —  півбоги; прапедіре  —  розташувалися; дгара̄м  —  на Землі; раджах̣  —  страсть; свабга̄вена  —  за природою; пан̣айах̣  —  люди; йе  —  ті всі; ча  —  також; та̄н  —  їхні; ану  —  підлеглі.

ātyantikena — excessive; sattvena — by the mode of goodness; divam — in the higher planets; devāḥ — the demigods; prapedire — have been situated; dharām — on the earth; rajaḥ — the mode of passion; svabhāvena — by nature; paṇayaḥ — the human being; ye — all those; ca — also; tān — their; anu — subordinate.

Переклад

Translation

Півбоги, наділені переважно чудовими якостями ґуни добра, населили райські планети, тоді як люди через пристрасність своєї природи, живуть, разом із своїми на Землі.

The demigods, qualified by the superexcellent quality of the mode of goodness, are situated in the heavenly planets, whereas the human beings, because of their nature in the mode of passion, live on the earth in company with their subordinates.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕННЯ: У «Бгаґавад-ґіті» (14.14–15) сказано, що істоти, які піднімаються на високий рівень ґуни добра, досягають вищих, райських, планетних систем, а ті, хто підвладний ґуні страсті, живуть на середніх планетних системах. Що ж до істот, занурених у ґуну невігластва, то вони деґрадують до нижчих планетних систем або опускаються до тваринного царства. Півбоги піднімаються на високий рівень ґуни добра і тому населяють райські планети. На нижчому, ніж люди, щаблі розташовані тварини, хоча деякі з них живуть поряд із людьми    —    корови, коні, собаки спрадавна живуть під опікою людей.

In Bhagavad-gītā (14.14-15) it is said that those who are highly developed in the mode of goodness are promoted to the higher, heavenly planetary system, and those who are overpowered by the mode of passion are situated in the middle planetary systems — the earth and similar planets. But those who are surcharged with the mode of ignorance are degraded to the lower planetary systems or to the animal kingdom. The demigods are highly developed in the mode of goodness, and thus they are situated in the heavenly planets. Below human beings are the animals, although some of them mingle with human society; cows, horses, dogs, etc., are habituated to living under the protection of human beings.

Важливе значення має в цьому вірші слово а̄тйантікена. Розвиваючи в собі якість добра, можна піднятися на райські планети. Але коли людина без потреби потурає проявам страсті й невігластва у собі, вона дозволяє собі вбивати тварин, яких, навпаки, повинна захищати. Ті, хто безглуздо, без жодної потреби забиває тварин, занурюються в ґуни страсті та невігластва і позбавляють себе можливості піднятися до ґуни добра. Тим самим вони прирікають себе на деґрадацію і народження в нижчих формах життях. Планетні системи поділяють на вищі та нижчі відповідно до якостей істот, які їх населяють.

The word ātyantikena is very significant in this verse. By development of the mode of goodness of material nature one can become situated in the heavenly planets. But by excessive development of the modes of passion and ignorance, the human being indulges in killing the animals who are meant to be protected by mankind. Persons who indulge in unnecessary animal killing have excessively developed in the modes of passion and ignorance and have no hope of advancing to the mode of goodness; they are destined to be degraded to lower statuses of life. The planetary systems are calculated as upper and lower in terms of the classes of living entities who live there.