Skip to main content

27

ТЕКСТ 27

Текст

Текст

ш́іршн̣о ’сйа дйаур дгара̄ падбгйа̄м̇
кгам̇ на̄бгер удападйата
ґун̣а̄на̄м̇ вр̣ттайо йешу
пратійанте сура̄дайах̣
ӣршо ’сйа дйаур дхар падбхй
кха нбхер удападйата
гун вттайо йешу
пратӣйанте сурдайа

Послівний переклад

Пословный перевод

ш́іршн̣ах̣  —  голова; асйа  —  велетенської форми; дйаух̣  —  райські планети; дгара̄  —  земні планети; падбгйа̄м  —  на Його ногах; кгам  —  небо; на̄бгех̣  —  з живота; удападйата  —  проявилися; ґун̣а̄на̄м  —  трьох якостей природи; вр̣ттайах̣  —  взаємодії; йешу  —  в яких; пратійанте  —  проявляються; сура-а̄дайах̣  —  півбоги та інші.

ӣрша — голова; асйа — вселенской формы; дйау — небесные планеты; дхар — планеты земного типа; падбхйм — на Ее ногах; кхам — небо; нбхе — из живота; удападйата — появились; гунм — трех гун природы; вттайа — взаимодействия; йешу — где; пратӣйанте — появляются; сура-дайа — полубоги и другие живые существа.

Переклад

Перевод

Далі з голови велетенської форми проявилися райські планети, з Його ніг    —    земні планети, а з Його живота    —    небо. Разом із ними проявилися також півбоги та інші істоти і, відповідно до впливу на них якостей матеріальної природи, населили ці планети.

Затем из головы вселенской формы появились райские планеты, из ног — планеты земного типа, а из живота — небо. Эти планеты, в соответствии с разными гунами материальной природы, населили полубоги и другие живые существа.