Skip to main content

24

Text 24

Текст

Text

са там̇ маха̄-бга̄ґаватам̇
враджантам̇ каураваршабгах̣
віш́рамбга̄д абгйадгаттедам̇
мукгйам̇ кр̣шн̣а-паріґрахе
sa taṁ mahā-bhāgavataṁ
vrajantaṁ kauravarṣabhaḥ
viśrambhād abhyadhattedaṁ
mukhyaṁ kṛṣṇa-parigrahe

Послівний переклад

Synonyms

сах̣  —  Відура; там  —  Уддгаві; маха̄-бга̄ґаватам  —  великому відданому; враджантам  —  що йшов; каурава-р̣шабгах̣  —  найліпший серед Кауравів; віш́рамбга̄т  —  з почуття довіри; абгйадгатта  —  запитав; ідам  —  це; мукгйам  —  головному; кр̣шн̣а  —  Господу Крішні; паріґрахе  —  у відданому служінні.

saḥ — Vidura; tam — unto Uddhava; mahā-bhāgavatam — the great devotee of the Lord; vrajantam — while going; kaurava-ṛṣabhaḥ — the best amongst the Kauravas; viśrambhāt — out of confidence; abhyadhatta — submitted; idam — this; mukhyam — unto the chief; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; parigrahe — in devotional service to the Lord.

Переклад

Translation

Коли Уддгава, чільний і найбільш довірений відданий Господа, уже збирався йти, Відура звернувся до нього з великою довірою й любов’ю.

While Uddhava, the chief and most confidential amongst the devotees of the Lord, was going away, Vidura, in affection and confidence, questioned him.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕННЯ: Відура був набагато старший за Уддгаву. З погляду родинних стосунків, Уддгава був братом і однолітком Крішни, а Відура за віком був ровесник Крішниного батька, Васудеви. Однак, хоча роками Уддгава був молодший, він досягнув великих висот у відданому служінні Господу, і тому тут його названо чільним серед Господніх відданих. Відура чудово це знав і тому звернувся до Уддгави, як до особи вищого рівня. Така ввічливість відзначає стосунки відданих.

Vidura was much older than Uddhava. By family relationship Uddhava was a contemporary brother of Kṛṣṇa’s, while Vidura was as elderly as Kṛṣṇa’s father Vasudeva. But although junior by age, Uddhava was much advanced in the devotional service of the Lord, and therefore he is described herein as the chief amongst the devotees of the Lord. Vidura was confident about this, and thus he addressed Uddhava in that higher category. That is the way of courteous dealings between two devotees.