Skip to main content

16

Text 16

Текст

Texto

карма̄н̣й аніхасйа бгаво ’бгавасйа те
дурґа̄ш́райо ’тга̄рі-бгайа̄т пала̄йанам
ка̄ла̄тмано йат прамада̄-йута̄ш́рамах̣
сва̄тман-ратех̣ кгідйаті дгір віда̄м іха
karmāṇy anīhasya bhavo ’bhavasya te
durgāśrayo ’thāri-bhayāt palāyanam
kālātmano yat pramadā-yutāśramaḥ
svātman-rateḥ khidyati dhīr vidām iha

Послівний переклад

Palabra por palabra

карма̄н̣і  —  дії; аніхасйа  —  того, хто не має бажань; бгавах̣  —  народження; абгавасйа  —  того, хто ніколи не народжується; те  —  Твої; дурґа-а̄ш́райах̣  —  те, що Ти шукаєш притулку у фортеці; атга  —  тоді; арі-бгайа̄т  —  зі страху перед ворогами; пала̄йанам  —  втікаєш; ка̄ла-а̄тманах̣  —  повелителя вічного часу; йат  —  що; прамада̄-а̄йута  —  у товаристві жінок; а̄ш́рамах̣  —  сімейне життя; сва-а̄тман  —  у Самому Собі; ратех̣  —  того, хто черпає насолоду; кгідйаті  —  турбується; дгіх̣  —  інтелект; віда̄м  —  вчених; іха  —  цього світу.

karmāṇi — actividades; anīhasya — de aquel que no tiene ningún deseo; bhavaḥ — nacimiento; abhavasya — de aquel que nunca nace; te — Tu; durga-āśrayaḥ — refugiarse en el fuerte; atha — después; ari-bhayāt — por temor a los enemigos; palāyanam — huye; kāla-ātmanaḥ — de aquel que es el controlador del tiempo eterno; yat — que; pramadā-āyuta — en la compañía de mujeres; āśramaḥ — vida hogareña; sva-ātman — en Ti mismo; rateḥ — aquel que disfruta; khidyati — se perturba; dhīḥ — inteligencia; vidām — de los eruditos; iha — en este mundo.

Переклад

Traducción

Господи, навіть у великих мудреців бентежиться розум, коли вони бачать, як Твоя Господня Величність виконує кармічну діяльність, хоча Ти вільний від усіх бажань, як Ти народжуєшся, хоча Ти ненароджений, як Ти в страхові перед ворогом рятуєшся втечею і ховаєшся в фортеці, хоча Ти повелитель нездоланного часу, і як Ти насолоджуєшся сімейним життям в оточенні численних жінок, хоча Ти черпаєш насолоду в Самому Собі.

Mi Señor, incluso la inteligencia de los sabios eruditos se perturba cuando ven que Tu Grandeza Se ocupa en labores fruitivas, aunque Te encuentras libre de todo deseo; que naces, si bien eres innaciente; que huyes por temor al enemigo y Te refugias en una fortaleza, si bien Tú eres el controlador del tiempo invencible; y que disfrutas de la vida hogareña rodeado por muchas mujeres, si bien Tú disfrutas en Ti mismo.

Коментар

Significado

ПОЯСНЕННЯ: Чистий відданих Господа не дуже цікавлять філософські роздуми, скеровані на пізнання трансцендентного становища Господа. До того ж, повністю пізнати Господа неможливо. Віддані задовольняються тим знанням про Господа, яке вони мають, тому що вони знаходять насолоду, просто слухаючи й повторюючи описи трансцендентних розваг Господа. Така діяльність дарує їм трансцендентне блаженство. Однак деякі з Господніх розваг видаються суперечливими навіть таким чистим відданим. Тому Уддгава запитує Господа про деякі суперечності в Його розвагах. Описи Господа проголошують, що Господь нічого не мусить робити Сам, і це справді так, тому що Господу не доводиться нічого робити навіть для того, щоб творити чи підтримувати матеріальний світ. Тому, коли ми чуємо, що Господь, захищаючи Своїх безкорисливих відданих, власноруч підняв пагорб Ґовардгана, це здається суперечністю. Господь    —    це Верховний Брахман, Абсолютна Істина, Бог-Особа в людській подобі, але Уддгави висловив сумнів щодо того, чи міг Він проявляти так багато трансцендентних діянь.

Los devotos puros del Señor no están muy interesados en la especulación filosófica relacionada con el conocimiento trascendental del Señor. Ni tampoco es posible adquirir conocimiento completo acerca del Señor. Cualquier pequeña cantidad de conocimiento que tengan acerca del Señor les resulta suficiente, pues los devotos se satisfacen simplemente con oír y cantar acerca de los pasatiempos trascendentales del Señor. Esto les proporciona toda clase de bienaventuranza trascendental. Pero algunos de los pasatiempos del Señor parecen contradictorios, incluso para esos devotos puros, y, por ello, Uddhava preguntó al Señor acerca de algunos de los incidentes contradictorios de Sus pasatiempos. Se dice que el Señor no tiene obligación de hacer nada personalmente, y verdaderamente es así, debido a que, incluso en la creación y manutención del mundo material, el Señor no tiene obligación de hacer nada. Parece contradictorio, entonces, escuchar que el Señor levanta personalmente la colina Govardhana para protección de Sus devotos puros. El Señor es el Brahman Supremo, la Verdad Absoluta, la Personalidad de Dios que aparece como un hombre, pero Uddhava dudaba de que Él pudiera tener tantas actividades trascendentales.

Між Богом-Особою і безособистісним Брахманом немає відмінності. Як же тоді Господь може проявляти таку різноманітну діяльність, тимчасом як Брахман описано вільним від будь-якої діяльності, матеріальної чи духовної? Якщо Господь вічно ненароджений, як Він міг народитися сином Васудеви та Девакі? Він навіює страх навіть на калу, найвищий страх, але боїться воювати з Джарасандгою і ховається за мурами фортеці. Як особа, довершена Сама в Собі, може насолоджуватися товариством жінок? Як Він може одружуватися і, мов звичайний сім’янин, знаходити втіху в товаристві родичів, дітей, батьків? Ці всі суперечливі, здавалося б, вчинки Господа пантеличать навіть найбільших мудреців. Збентежені, вони ніяк не можуть визначити, чи Господь справді діє, чи Він лише вдає, ніби діє, а Сам бездіяльний.

No hay diferencia entre la Personalidad de Dios y el Brahman impersonal. Entonces, ¿cómo se explica que el Señor tenga tantas cosas que hacer, mientras que se dice que el Brahman impersonal no tiene que hacer nada, ni material ni espiritualmente? Si el Señor es por siempre innaciente, entonces, ¿por qué nace como hijo de Vasudeva y Devakī? Él produce temor incluso a kāla, el temor supremo, y, sin embargo, teme luchar con Jarāsandha y Se refugia en una fortaleza. ¿Cómo es que alguien pleno en Sí mismo obtiene placer de la compañía de muchas mujeres? ¿Cómo puede casarse y, al igual que un cabeza de familia, obtener placer de la compañía de familiares, hijos, padres y parientes? Todas estas circunstancias aparentemente contradictorias confunden incluso a los eruditos más cultos, los cuales, confundidos en esa forma, no pueden entender si la inactividad es un hecho, o si Sus actividades son únicamente imitaciones.

Відповідь полягає в тому, що Господь не має ніякого діла до будь-чого матеріального. Всі Його дії трансцендентні. Це виходить за межі розуміння світських мислителів. Їх це, звичайно, пантеличить, але для трансцендентних відданих у цьому немає нічого дивного. Концепція, що розглядає Абсолютну Істину як Брахман, звісно, заперечує присутність у Брахмані будь-якої матеріальної діяльності, але концепція, що розглядає Абсолютну Істину як Парабрахман, вказує на повноту трансцендентної діяльності в Ньому. Істинним трансценденталістом може називатися той, хто знає різницю між концепцією Брахмана і концепцією Верховного Брахмана. Розум таких трансценденталістів ніщо не може збентежити. Господь Сам каже в «Бгаґавад-ґіті» (10.2): «Навіть великі мудреці і півбоги навряд чи здатні якоюсь мірою пізнати Мої діяння і трансцендентні енерґії». Правильний погляд на Господні дії висловлює Дід Бгішмадева (Бгаґ. 1.9.16):

La solución es que el Señor no tiene nada que ver con nada mundano. Todas Sus actividades son trascendentales. Eso no lo pueden entender los especuladores mundanos. Para los especuladores mundanos hay algo de confusión, desde luego, pero para los devotos trascendentales no hay nada asombroso en eso. El concepto Brahman de la Verdad Absoluta es sin duda la negación de todas las actividades mundanas, pero el concepto Parabrahman está lleno de actividades trascendentales. Aquel que conoce las diferencias que hay entre el concepto del Brahman y el concepto del Brahman Supremo, es indudablemente el verdadero trascendentalista. No existe confusión alguna para esos trascendentalistas. El propio Señor también declara en el Bhagavad-gītā (10.2): «Hasta los grandes sabios y semidioses difícilmente pueden conocer algo acerca de Mis actividades y potencias trascendentales». El abuelo Bhīṣmadeva da la explicación correcta acerca de las actividades del Señor de la siguiente manera (Bhāg. 1.9.16):

на хй асйа кархічід ра̄джан
пума̄н веда відгітсітам
йад-віджіджн̃а̄сайа̄ йукта̄
мухйанті кавайо ’пі хі
na hy asya karhicid rājan
pumān veda vidhitsitam
yad-vijijñāsayā yuktā
muhyanti kavayo ’pi hi