Skip to main content

15

ТЕКСТ 15

Текст

Текст

ко нв іш́а те па̄да-сароджа-бга̄джа̄м̇
судурлабго ’ртгешу чатуршв апіха
татха̄пі на̄хам̇ правр̣н̣омі бгӯман
бгават-пада̄мбгоджа-нішеван̣отсуках̣
ко нв ӣа те пда-сароджа-бхдж
судурлабхо ’ртхешу чатуршв апӣха
татхпи нха правоми бхӯман
бхават-падмбходжа-нишеваотсука

Послівний переклад

Пословный перевод

ках̣ ну іш́а  —  о мій Господи; те  —  Твоїх; па̄да-сароджа-бга̄джа̄м  —  відданих, що виконують трансцендентне любовне служіння Твоїм лотосовим стопам; су-дурлабгах̣  —  важкодосяжне; артгешу  —  серед цілей; чатуршу  —  чотирьох; апі  —  незважаючи на це; іха  —  в цьому світі; татга̄ апі  —  однак; на  —  не; ахам  —  я; правр̣н̣омі  —  віддаю перевагу; бгӯман  —  о великий; бгават  —  Твої; пада-амбгоджа  —  лотосові стопи; нішеван̣а-утсуках̣  —  що прагне служити.

ка ну ӣа — о мой Господь; те — Твои; пда-сароджа-бхджм — преданных, занятых трансцендентным любовным служением Твоим лотосным стопам; су-дурлабха — чрезвычайно трудно достичь; артхешу — относительно; чатуршу — четырех целей; апи — несмотря на; иха — в этом мире; татх апи — все же; на — не; ахам — я; правоми — предпочитаю; бхӯман — о великий; бхават — Твоим; пада-амбходжа — лотосным стопам; нишеваа-утсука — желая служить.

Переклад

Перевод

Господи, для відданих, які виконують трансцендентне любовне служіння Твоїм лотосовим стопам, немає нічого важкодосяжного у сфері чотирьох засад: релігійності, матеріального збагачення, насолоди чуттів і звільнення. Але що стосується мене, о великий Господи, я завжди віддаю перевагу любовному служінню Твоїм лотосовим стопам.

О мой Господь, преданные, занятые трансцендентным любовным служением Твоим лотосным стопам, легко достигают любой цели, относящейся к одной из четырех категорий: религиозности, экономического процветания, удовлетворения чувств и освобождения. Я же, о великий, всему этому предпочитаю любовное преданное служение Твоим лотосным стопам.

Коментар

Комментарий

ПОЯСНЕННЯ: Супутники Господа на планетах Вайкунтги мають таку саму зовнішність, як і Господь, виглядаючи достоту, наче Господь Вішну. Таке звільнення маю назву саруп’я-мукті і становить один з п’яти різновидів звільнення. Віддані, що виконують трансцендентне любовне служіння Господу ніколи не приймають саюдж’я-мукті, чи злиття з Господнім сяйвом брахмаджйоті. Віддані можуть досягнути не лише звільнення, а й будь-якого успіху в царині релігійності, матеріального збагачення чи насолоди чуттів    —    для доступні навіть втіхи півбогів на райських планетах. Але такі чисті віддані, як Уддгава, відмовляються від усіх цих можливостей. Чистий відданий хоче одного    —    служити Господу, а особиста вигода їх не хвилює.

Спутники Господа на планетах Вайкунтхах получают тела, подобные телу Господа, и их практически невозможно отличить от Господа Вишну. Это один из пяти видов освобождения, который называют сарупья-мукти. Саюджья-мукти, то есть слияние с брахмаджьоти, сиянием, исходящим от Господа, претит тем, кто занят трансцендентным любовным служением Господу, и потому преданные никогда не соглашаются на него. Они могут обрести не только освобождение, но и добиться осуществления любой цели в сфере религиозной деятельности, развития экономики и удовлетворения чувств, вплоть до достижения царства полубогов на райских планетах. Однако Уддхава, чистый преданный, отвергает все эти возможности. Чистый преданный не заботится о собственном благе и желает только одного — беспрестанно служить Господу.