Skip to main content

41

ТЕКСТ 41

Текст

Текст

йад ванаспатайо бгіта̄
лата̄ш́ чаушадгібгіх̣ саха
све све ка̄ле ’бгіґр̣хн̣анті
пушпа̄н̣і ча пгала̄ні ча
йад ванаспатайо бхӣт
лат чаушадхибхи саха
све све кле ’бхигханти
пушпи ча пхални ча

Послівний переклад

Пословный перевод

йат  —  через кого; ванах̣-патайах̣  —  дерева; бгіта̄х̣  —  злякані; лата̄х̣  —  ліани; ча  —  і; ошадгібгіх̣  —  трави; саха  —  разом із; све све ка̄ле  —  кожне свого належного часу; абгіґр̣хн̣анті  —  приносять; пушпа̄н̣і  —  квіти; ча  —  і; пгала̄ні  —  плоди; ча  —  і.

йат — перед которым; вана-патайа — деревья; бхӣт — в страхе; лат — лианы; ча — и; ошадхибхи — лекарственные травы; саха — вместе с; све све кле — каждое в свою пору; абхигханти — приносят; пушпи — цветы; ча — и; пхални — плоды; ча — также.

Переклад

Перевод

Від страху перед Верховним Богом-Особою дерева, ліани, трави та інші рослини належної пори цвітуть і приносять плоди.

В страхе перед Верховной Личностью Бога деревья, лианы, травы и другие растения в свой срок покрываются цветами и плодоносят.

Коментар

Комментарий

ПОЯСНЕННЯ: Як під наглядом Верховного Бога-Особи сонце сходить і заходить, а пори року свого часу змінюють одна одну, так квіти, трави, дерева та всі інші рослини ростуть і розвиваються згідно з волею Верховного Господа. Було б помилкою вважати, що рослини ростуть самі собою, без ніякої причини, як запевняють філософи-атеїсти. Це зовсім не так, вони ростуть, корячись верховній волі Верховного Бога-Особи. Ведичні писання підтверджують, що різноманітні енерґії Господа діють так прекрасно, що здається, ніби все відбувається само собою.

Подобно тому как солнце встает и садится, послушное воле Верховного Господа, а времена года сменяют друг друга, травы, цветы и деревья растут, послушные Его воле. Философы-атеисты утверждают, что деревья растут сами по себе, без всякой причины, но на самом деле это не так. Они растут по указанию свыше, подчиняясь приказу Верховной Личности Бога. В ведических писаниях сказано, что разнообразные энергии Господа функционируют так безукоризненно, что со стороны может показаться, будто все происходит само по себе.