Skip to main content

3

ТЕКСТ 3

Текст

Текст

віра̄ґо йена пурушо
бгаґаван сарвато бгавет
а̄чакшва джіва-локасйа
вівідга̄ мама сам̇ср̣тіх̣
вирго йена пурушо
бхагаван сарвато бхавет
чакшва джӣва-локасйа
вивидх мама састӣ

Послівний переклад

Пословный перевод

віра̄ґах̣  —  відречена; йена  —  чим; пурушах̣  —  особа; бгаґаван  —  любий Господи; сарватах̣  —  цілковито; бгавет  —  може стати; а̄чакшва  —  опиши, будь ласка; джіва-локасйа  —  для людського загалу; вівідга̄х̣  —  різні форми; мама  —  для мене; сам̇ср̣тіх̣  —  повторення народжень і смертей.

вирга — отрешенным; йена — посредством которого; пуруша — человек; бхагаван — о мой Господь; сарвата — полностью; бхавет — может стать; чакшва — соблаговоли рассказать; джӣва-локасйа — для обыкновенных людей; вивидх — о многократном; мама — мне; састӣ — повторении рождения и смерти.

Переклад

Перевод

Девахуті казала далі: Дорогий Господи також, будь ласка, докладно опиши задля мене і всіх людей нескінченний процес народження і смертей, адже чуючи про ці страждання, ми можемо розвинути відреченість від діяльності в матеріальному світі.

Девахути продолжала: О мой Господь, соблаговоли также рассказать мне и всем людям о круговороте самсары, ибо, слушая о муках, связанных с рождением и смертью, мы сможем отречься от материальной деятельности.

Коментар

Комментарий

ПОЯСНЕННЯ: Дуже важливе в цьому вірші слово сам̇ср̣тіх̣. Ш́рейах̣-ср̣ті означає «шлях процвітання й наближення до Верховного Бога-Особи», а сам̇ср̣ті означає «нескінченна подорож шляхом народження і смерті в найтемніші місцини матеріального буття». Люди, які не мають знання про матеріальний світ, Бога та свої справжні тісні стосунки з Господом, скочуються до найтемніших місцин матеріального світу, хоча й тішать себе думкою, що вони йдуть шляхом проґресу матеріальної цивілізації. Потрапити до найтемніших місць матеріального світу означає народитися в інших формах життя, нижчих за людську. У своєму невігластві люди не знають, що після цього життя вони будуть змушені скоритися суворим наказам матеріальної природи і народитися в тілі, яке їм може бути зовсім не до вподоби. Як жива істота отримує різні тіла, Господь Капіла пояснить у наступній главі. Цю постійну зміну тіл, що відбувається за рахунок народження і смерті, називають самсара. Девахуті прохає свого славетного сина, Капілу Муні, пояснити, як відбувається ця нескінченна подорож, тим самим допомагаючи зумовленим душам збагнути, що без знання про шлях бгакті-йоґи, відданого служіння, вони прямують шляхом занепаду.

Ключевым в данном стихе является слово састӣ. рейа-сти — это благословенный путь, ведущий в царство Верховной Личности Бога, а састи — нескончаемое странствие по дороге рождения и смерти, ведущей в темнейшие области материального существования. Люди, лишенные знания о материальном мире, Боге и своих близких отношениях с Ним, по сути дела, катятся в темнейшие области материального существования. При этом они называют свое движение прогрессом материальной цивилизации. Попасть в темнейшие сферы материального бытия — значит воплотиться в формах жизни, отличных от человеческой. Невежественные люди не знают, что, когда истечет время, отпущенное им на жизнь, они окажутся в полной власти материальной природы и будут вынуждены родиться вновь, далеко не в лучшем теле. О том, как живое существо получает тела различных видов, будет рассказано в следующей главе. Процесс непрерывной смены тел в круговороте рождений и смертей называют самсарой. Девахути просит своего великого сына, Капилу Муни, рассказать об этих непрекращающихся скитаниях живых существ, чтобы убедить обусловленные души в том, что, не зная о пути бхакти-йоги, преданного служения, они идут путем, ведущим к деградации.