Skip to main content

24

ТЕКСТ 24

Текст

Текст

бгукта-бгоґа̄ парітйакта̄
др̣шт̣а-доша̄ ча нітйаш́ах̣
неш́варасйа̄ш́убгам̇ дгатте
све махімні стгітасйа ча
бхукта-бхог паритйакт
дша-дош ча нитйаа
неварасйубха дхатте
све махимни стхитасйа ча

Послівний переклад

Пословный перевод

бгукта  —  те, чим насолоджуються; бгоґа̄  —  насолоду; парітйакта̄  —  облишивши; др̣шт̣а  —  виявивши; доша̄  —  хибність; ча  —  і; нітйаш́ах̣  —  завжди; на  —  не; іш́варасйа  —  незалежного; аш́убгам  —  шкоду; дгатте  —  завдає; све махімні  —  у своїй величі; стгітасйа  —  утвердженого; ча  —  і.

бхукта — то, чем наслаждается; бхог — наслаждение; паритйакт — отказавшись; дша — осознав; дош — порочность; ча — и; нитйаа — всегда; на — не; ӣварасйа — независимого; аубхам — вред; дхатте — оно причиняет; све махимни — в своем величии; стхитасйа — утверждается; ча — и.

Переклад

Перевод

Зрозумівши хибність свого бажання панувати над матеріальною природою і таким чином відмовившись від нього, жива істота здобуває незалежність і утверджується у своїй справжній величі.

Осознав порочность своего желания господствовать над материальной природой и отказавшись от него, живое существо обретает независимость и предстает во всем своем величии.

Коментар

Комментарий

ПОЯСНЕННЯ: Жива істота не може дійсно насолоджуватися матеріальними ресурсами, і тому врешті-решт її спроби панувати над матеріальною природою зазнають поразки. Розчарована цією поразкою, вона бажає здобути більше могутності, ніж має звичайна жива істота, і тому хоче злитися з буттям верховного володаря насолоди. Таким чином вона плекає задум зазнати набагато більшої насолоди.

Поскольку живое существо не может реально наслаждаться материальными ресурсами, все его попытки утвердить свое господство над материальной природой в конечном счете заканчиваются неудачей. Крушение его надежд приводит к тому, что у него появляется желание стать более могущественным, чем обыкновенное живое существо, и потому его начинает привлекать перспектива слияния с бытием верховного наслаждающегося. Так в его уме созревает план, сулящий ему еще больше удовольствий.

Коли істота утверджується у відданому служінні, вона здобуває справжню незалежність. Люди меншого розуму не розуміють становище вічного слуги Господа. Їх пантеличить слово «слуга», їм невтямки, що це служіння цілком відмінне від служіння в матеріальному світі. Бути слугою Господа    —    це найвище становище, якого можна досягти. Той, хто зумів це зрозуміти і відродив свою первинну природу вічного Господнього слуги, стає цілковито незалежним. Жива істота втрачає незалежність тоді, коли зв’язує своє існування з матеріальною природою. У царстві духу жива істота володіє повною незалежністю, і про її залежність від трьох ґун матеріальної природи не може бути й мови. Відданий досягає цього незалежного становища і тому, побачивши марність бажання насолоджуватися матерією, відмовляється від нього.

На самом деле живое существо обретает подлинную независимость только тогда, когда достигает уровня чистого преданного служения Господу. Недалекие люди не могут понять, что значит быть вечным слугой Господа. Слово «слуга» приводит их в замешательство; они не понимают, что служение Господу не имеет ничего общего со служением в материальном мире. Стать слугой Господа — значит достичь самого высокого положения. Тот, кто сумел понять это и вернуться в свое изначальное положение вечного слуги Господа, обретает полную независимость. Соприкасаясь с материей, живое существо утрачивает свою независимость. В духовном мире все живые существа наделены полной независимостью, поэтому там на них никак не влияют три гуны материальной природы. Преданный достигает этого положения и, осознав порочность своего стремления к материальным удовольствиям, избавляется от материальных желаний.

Відмінність між відданим і імперсоналістом полягає в тому, що імперсоналіст намагається стати єдиним із Всевишнім, щоб безперешкодно насолоджуватися, тоді як відданий взагалі відмовляється від схильності насолоджуватися і присвячує себе трансцендентному любовному служінню Господеві. Це природне становище живої істоти, в якому вона постає в усій своїй величі. Досягнувши цього становища, вона стає ішварою, повністю незалежною. Справжній ішвара, або ішвара парама, тобто верховний ішвара, володар верховної незалежності    —    це Крішна. Жива істота може бути ішварою тільки тоді, коли служить Господу. Іншими словами, істинна незалежність    —    це трансцендентна насолода, яку дарує любовне служіння Господу.

Разница между преданным и имперсоналистом заключается в том, что имперсоналист пытается слиться со Всевышним, для того чтобы беспрепятственно наслаждаться, тогда как преданный отвергает саму мысль о наслаждении и занимается трансцендентным любовным служением Господу. Это естественное состояние каждого живого существа, возвращаясь в которое оно обретает свое утраченное величие. Вернувшись в это состояние, оно становится ишварой, полностью независимым. Истинным ишварой (ӣшвара парама), или верховным ишварой, то есть существом, которое обладает высшей независимостью, является Кришна. Живое же существо является ишварой только тогда, когда служит Господу. Иначе говоря, трансцендентное удовольствие, которое приносит преданному любовное служение Господу, делает его по-настоящему независимым.