Skip to main content

56

Text 56

Текст

Texto

нірбібгеда віра̄джас тваґ-
рома-ш́маш́рв-а̄дайас татах̣
тата ошадгайаш́ ча̄сан
ш́іш́нам̇ нірбібгіде татах̣
nirbibheda virājas tvag-
roma-śmaśrv-ādayas tataḥ
tata oṣadhayaś cāsan
śiśnaṁ nirbibhide tataḥ

Послівний переклад

Palabra por palabra

нірбібгеда  —  з’явилися; віра̄джах̣  —  всесвітньої форми; твак  —  шкіра; рома  —  волосся; ш́маш́ру  —  борода й вуса; а̄дайах̣  —  і так далі; татах̣  —  тоді; татах̣  —  потім; ошадгайах̣  —  трави й цілющі рослини; ча  —  і; а̄сан  —  постали; ш́іш́нам  —  ґеніталії; нірбібгіде  —  з’явилися; татах̣  —  після того.

nirbibheda — apareció; virājaḥ — de la forma universal; tvak — piel; roma — pelo; śmaśru — barba, bigote; ādayaḥ — etc.; tataḥ — entonces; tataḥ — acto seguido; oṣadhayaḥ — las hierbas y drogas; ca — y; āsan — aparecieron; śiśnam — genitales; nirbibhide — aparecieron; tataḥ — después de esto.

Переклад

Traducción

Тоді всесвітня форма Господа, вірат-пуруша проявила Свою шкіру, а після того проявилося волосся, вуса й борода. Потім проявилися всі трави й цілющі рослини, а тоді з’явилися також Його ґеніталії.

Luego la forma universal del Sol, el virāṭ-puruṣa, manifestó Su piel, y, acto seguido, aparecieron pelo, bigote y barba. Después de esto se manifestaron todas las hierbas y drogas, y después aparecieron también Sus genitales.

Коментар

Significado

ПОЯСНЕННЯ: Шкіра становить місце, яке відчуває дотик. Півбоги, які керують ростом трав та лікарських рослин, являють собою панівних божеств чуття дотику.

La sensación del tacto está localizada en la piel. Los semidioses que controlan la producción de hierbas y drogas medicinales son las deidades que rigen el sentido del tacto.