Skip to main content

23

Sloka 23

Текст

Verš

ш́атарӯпа̄ маха̄-ра̄джн̃і
па̄рібарха̄н маха̄-дгана̄н
дампатйох̣ парйада̄т прітйа̄
бгӯша̄-ва̄сах̣ паріччгада̄н
śatarūpā mahā-rājñī
pāribarhān mahā-dhanān
dampatyoḥ paryadāt prītyā
bhūṣā-vāsaḥ paricchadān

Послівний переклад

Synonyma

ш́атарӯпа̄  —  Шатарупа; маха̄-ра̄джн̃і  —  імператриця; па̄рібарха̄н  —  посаг; маха̄-дгана̄н  —  коштовні дарунки; дам-патйох̣  —  нареченому й нареченій; парйада̄т  —  дала; прітйа̄  —  любовно; бгӯша̄  —  прикрасами; ва̄сах̣  —  одягом; паріччгада̄н  —  домашнім начинням.

śatarūpā — královna Śatarūpā; mahā-rājñī — královna; pāribarhān — věno; mahā-dhanān — drahocenné dary; dam-patyoḥ — nevěstě a ženichovi; paryadāt — dala; prītyā — z lásky; bhūṣā — ozdoby; vāsaḥ — šaty; paricchadān — předměty domácí potřeby.

Переклад

Překlad

Імператриця Шатарупа, як годилося, з любов’ю подарувала молодятам посаг, до якого входили численні цінні дарунки    —    коштовні прикраси, одяг та домашнє начиння.

Královna Śatarūpā láskyplně dala nevěstě a ženichovi věnem drahocenné dary, které se hodily pro tuto příležitost — šperky, šaty a potřeby pro domácnost.

Коментар

Význam

ПОЯСНЕННЯ: В Індії й нині існує звичай віддавати дочку в дар нареченому і за нею давати також посаг. Розмір і цінність посагу залежить від статків батька нареченої. Слова па̄рібарга̄н маха̄-дгана̄н в цьому вірші означають «посаг, який треба дарувати нареченому під час одруження». Слова маха̄-дгана̄н вказують на дуже коштовні дари, гідні імператора. Також тут сказано бгӯша̄-ва̄сах̣ паріччгада̄н. Бгӯша̄ означає «прикраси», ва̄сах̣ означає «одяг», а паріччгада̄н означає «всіляке домашнє майно». Кардамі Муні, що до того часу дотримувався обітниці брахмачар’ї, піднесли численні дари, гідні нареченого імператорської дочки. Наречена, Девахуті, була вдягнута в коштовні шати і прикрашена дорогими оздобами.

Zvyk dát dceru darem spolu s věnem se v Indii dodnes udržuje. Věcné dary odpovídají postavení nevěstina otce. Pāribarhān mahā-dhanān znamená věno, které je třeba dát ženichovi v době svatby. Slovo mahā-dhanān zde označuje velice cenné dary, vhodné jako věno královny. Dále se v tomto verši objevují slova bhūṣā-vāsaḥ paricchadān. Bhūṣā znamená “ozdoby”, vāsaḥ znamená “šaty” a paricchadān znamená “různé předměty domácí potřeby”. Všechny věci odpovídaly tomu, že se vdávala dcera krále, a obdržel je Kardama Muni, který žil do té doby v celibátu jako brahmacārī. Nevěsta Devahūti byla nastrojená v krásných šatech a bohatě ozdobená.

Таким чином, Кардама Муні з усією пишністю одружився на достойній дівчині. Одночасно з цим він отримав усе потрібне для сімейного життя. І нині, коли молоді беруть ведичний шлюб, батько нареченої дає за нею посаг майбутньому зятеві. Навіть у Індії, де люди часто дуже бідні, на посаг для нареченої нерідко витрачають сотні тисяч рупій. Звичай давати за дочкою посаг ні в чому не суперечить законам людського суспільства, хоч як деякі люди намагалися довести це. Батько нареченої дає молодятам посаг для того, щоб своїм дарунком показати свою прихильність до дочки. Дати посаг    —    це обов’язок батька. Писання вказують, що в тих рідких випадках, коли батько зовсім неспроможний нічого подарувати, він повинен дати хоча б якийсь плід і квітку. Як сказано в «Бгаґавад-ґіті», Самого Бога можна задовольнити, піднісши Йому просто плід і квітку. Коли батьки нареченої зовсім не мають ніяких статків, вони можуть дати нареченому плід і квітку, щоб якось його задовольнити.

Takto se Kardama Muni oženil v plném bohatství s kvalifikovanou manželkou a dostal nezbytné vybavení pro život gṛhasthy. Při védské svatbě dává otec nevěsty ženichovi takové věno dodnes — dokonce i v chudé Indii se pořádají svatby, při kterých se za věno utrácejí stovky a tisíce rupií. Toto darování věna není nezákonné, jak se někteří lidé snaží dokázat. Věno je dar, který dává otec dceři na projev své dobré vůle, a je povinné. Ve výjimečných případech, kdy otec skutečně není schopen darovat žádné věno, je stanoveno, že musí alespoň darovat ovoce a květinu. Jak je uvedeno v Bhagavad-gītě, Boha lze také potěšit pouhým ovocem a květinou. Je-li člověk ve finančně beznadějné situaci a nemá žádnou jinou možnost, jak by mohl nashromáždit své věno, může uspokojit ženicha ovocem a květinou.