Skip to main content

50

ТЕКСТ 50

Текст

Текст

тебгйах̣ со ’ср̣джат свайам̇
пурам̇ пурушам а̄тмава̄н
та̄н др̣шт̣ва̄ йе пура̄ ср̣шт̣а̄х̣
праш́аш́ам̇сух̣ праджа̄патім
тебхйа со ’сджат свӣйа
пура пурушам тмавн
тн дшв йе пур сш
прааасу праджпатим

Послівний переклад

Пословный перевод

тебгйах̣  —  їм; сах̣  —  Господь Брахма; аср̣джат  —  дав; свайам  —  своє; пурам  —  тіло; пурушам  —  людське; а̄тма-ва̄н  —  що володіє собою; та̄н  —  їх; др̣шт̣ва̄  —  побачивши; йе  —  ті, хто; пура̄  —  раніше; ср̣шт̣а̄х̣  —  були створені (півбоги, ґандгарви та інші істоти, що були створені до того); праш́аш́ам̇сух̣  —  стали підносити хвалу; праджа̄патім  —  Брахмі (владика створених істот).

тебхйа — им; са — Брахма; асджат — отдал; свӣйам — свое; пурам — тело; пурушам — человеческое; тма-вн — владеющий собой; тн — их; дшв — при виде; йе — те, кто; пур — ранее; сш — были созданы (полубоги, гандхарвы и другие созданные ранее существа); прааасу — рукоплескали; праджпатим — Брахме (повелителю сотворенных существ).

Переклад

Перевод

Наділений самовладанням творець віддав їм своє людське тіло. Побачивши Ману, всі раніше створені істоти    —    півбоги, ґандгарви та інші    —    стали підносити хвалу Брахмі, повелителю всесвіту.

Наделенный самообладанием творец вселенной даровал им свое человеческое тело. Увидев Ману, сотворенные ранее существа — полубоги, гандхарвы и другие — стали рукоплескать Брахме, повелителю вселенной, восхищаясь его мастерством.