Skip to main content

49

ТЕКСТ 49

Текст

Текст

са а̄тма̄нам̇ манйама̄нах̣
кр̣та-кр̣тйам іва̄тмабгӯх̣
тада̄ манӯн сасарджа̄нте
манаса̄ лока-бга̄вана̄н
са тмна манйамна
кта-ктйам ивтмабхӯ
тад манӯн сасарджнте
манас лока-бхванн

Послівний переклад

Пословный перевод

сах̣  —  Господь Брахма; а̄тма̄нам  —  сам; манйама̄нах̣  —  вважаючи; кр̣та-кр̣тйам  —  досягнув цілі життя; іва  —  немов; а̄тмабгӯх̣  —  народжений із Всевишнього; тада̄  —  тоді; манӯн  —  Ману; сасарджа  —  створив; анте  —  наприкінці; манаса̄  —  зі свого розуму; лока  —  світу; бга̄вана̄н  —  дбаючи про благо.

са — Господь Брахма; тмнам — себя; манйамна — считая; кта-ктйам — достиг цели жизни; ива — как если бы; тмабхӯ — рожденный из тела Всевышнего; тад — тогда; манӯн — Ману; сасарджа — сотворил; анте — в конце; манас — из своего ума; лока — миру; бхванн — неся благоденствие.

Переклад

Перевод

Іншого разу самонароджений Брахма, перша жива істота, відчув себе так, ніби досягнув мети життя. Тоді зі свого розуму він проявив Ману, які дбають про благо всесвіту, поширюючи в ньому праведну діяльність.

В один прекрасный день саморожденный Брахма, первое живое существо во вселенной, почувствовал, что цель его жизни достигнута. Тогда из своего ума он сотворил Ману, которые призваны заботиться о благоденствии вселенной.