Skip to main content

47

Text 47

Текст

Text

дехена ваі бгоґавата̄
ш́айа̄но баху-чінтайа̄
сарґе ’нупачіте кродга̄д
утсасарджа ха тад вапух̣
dehena vai bhogavatā
śayāno bahu-cintayā
sarge ’nupacite krodhād
utsasarja ha tad vapuḥ

Послівний переклад

Synonyms

дехена  —  своїм тілом; ваі  —  справді; бгоґавата̄  —  витягнувшись; ш́айа̄нах̣  —  лежачи в повний ріст; баху  —  великою; чінтайа̄  —  з турботою; сарґе  —  творення; анупачіте  —  не розвивалося; кродга̄т  —  з гніву; утсасарджа  —  покинув; ха  —  дійсно; тат  —  те; вапух̣  —  тіло.

dehena — with his body; vai — indeed; bhogavatā — stretching out full length; śayānaḥ — lying fully stretched; bahu — great; cintayā — with concern; sarge — the creation; anupacite — not proceeded; krodhāt — out of anger; utsasarja — gave up; ha — in fact; tat — that; vapuḥ — body.

Переклад

Translation

Якось Брахма простягнувся на весь зріст і став стурбовано міркувати над тим, що творення всесвіту відбувається занадто повільно. Пригнічений, він покинув це тіло також.

Once Brahmā lay down with his body stretched at full length. He was very concerned that the work of creation had not proceeded apace, and in a sullen mood he gave up that body too.