Skip to main content

12

Sloka 12

Текст

Verš

йан мартйа-лілаупайікам̇ сва-йоґа-
ма̄йа̄-балам̇ дарш́айата̄ ґр̣хітам
вісма̄панам̇ свасйа ча саубгаґарддгех̣
парам̇ падам̇ бгӯшан̣а-бгӯшан̣а̄н̇ґам
yan martya-līlaupayikaṁ sva-yoga-
māyā-balaṁ darśayatā gṛhītam
vismāpanaṁ svasya ca saubhagarddheḥ
paraṁ padaṁ bhūṣaṇa-bhūṣaṇāṅgam

Послівний переклад

Synonyma

йат  —  Його вічна форма, яка; мартйа  —  тлінний світ; ліла̄-упайікам  —  підходить для розваг; сва-йоґа-ма̄йа̄-балам  —  силу внутрішньої енерґії; дарш́айата̄  —  щоб проявити; ґр̣хітам  —  показав; вісма̄панам  —  чудову; свасйа  —  Своєї власної; ча  —  та; саубгаґа-р̣ддгех̣  —  сповненої багатства; парам  —  верховної; падам  —  найвищий рівень; бгӯшан̣а  —  прикраса; бгӯшан̣а-ан̇ґам  —  прикрас.

yat — Jeho věčná podoba, která; martya — svět smrti; līlā-upayikam — právě vhodná pro zábavy; sva-yoga-māyā-balam — silou vnitřní energie; darśayatā — aby projevil; gṛhītam — odhalil; vismāpanam — úžasné; svasya — Své vlastní; ca — a; saubhaga-ṛddheḥ — bohatých; param — nejvyšší; padam — konečné postavení; bhūṣaṇa — ozdoba; bhūṣaṇa-aṅgam — ozdob.

Переклад

Překlad

Господь явив Себе в цьому тлінному світі силою Своєї внутрішньої енерґії, йоґамайі. Він прийшов у Своїй вічній формі, що якнайліпше підходить для Його розваг. Його розваги дивують усіх, навіть тих, хто гордиться своїм великим багатством, включаючи і Самого Господа в образі повелителя Вайкунтги. Отже, Його трансцендентне тіло [тіло Шрі Крішни]    —    це окраса всіх окрас.

Pán se zjevil ve světě smrti prostřednictvím Své vnitřní energie yoga-māyi. Přišel ve Své věčné podobě, která je vhodná pro Jeho zábavy. Tyto zábavy udivily dokonce i ty, kdo jsou pyšní na své bohatství, včetně Samotného Pána v Jeho podobě Pána Vaikuṇṭhy. Jeho (Śrī Kṛṣṇovo) transcendentální tělo je ozdoba všech ozdob.

Коментар

Význam

ПОЯСНЕННЯ: Згідно з ведичними описами (нітйо нітйа̄на̄м̇ четанаш́ четана̄на̄м), Бог-Особа Своєю досконалістю перевершує всіх живих істот у всіх усесвітах матеріального світу. Він головна з усіх живих істот. Ніхто не може перевершити Його чи хоча б зрівнятися з Ним на багатстві, силі, славі, вроді, знанні чи зреченості. Коли Господь Крішна був у цьому всесвіті, Він скидався на людину, тому що Він з’явився в образі, який найбільше підходив для Його розваг у цьому тлінному світі. Він не постав перед людством у Своєму чотирирукому образі, в якому Він присутній на Вайкунтзі, але який не підійшов би для Його розваг. Однак, хоча Він і виглядав, як людина, Йому не було й немає рівних, чиї достоїнства можна було б якось порівняти до Його шести багатств. Кожен в цьому світі пишається своїми достоїнствами, але коли в людському суспільстві був присутній Господь Крішна, Він перевершив усіх Своїх сучасників у цілому всесвіті.

Jak udávají védské hymny (nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām), Osobnost Božství převyšuje všechny ostatní živé bytosti ve všech vesmírech hmotného světa. Pán je vůdcem všech živých bytostí a nikdo Ho nepředčí ani se Mu nemůže vyrovnat v bohatství, síle, slávě, kráse, poznání a odříkání. Když byl Pán Kṛṣṇa přítomen v tomto vesmíru, vypadal jako člověk, protože se zjevil tak, jak se právě hodilo pro Jeho zábavy ve světě smrti. Nepřišel do lidské společnosti ve Své vaikuṇṭhské podobě se čtyřma rukama, protože by se to pro Jeho zábavy nehodilo. I když vypadal jako člověk, nikdo se Mu v žádném směru nevyrovnal a nikdy nevyrovná žádnou ze šesti vznešených vlastností. Každý je více či méně pyšný na své bohatství v tomto světě, ale když byl Pán Kṛṣṇa přítomen v lidské společnosti, předčil všechny Své současníky v celém vesmíru.

Коли Господні розваги доступні зору людей, їх називають праката, а коли вони невидимі, їх називають апраката. Насправді, Господні розваги не зупиняються ні на мить, так само як сонце ніколи не зникає з неба. Сонце завжди перебуває на своїй орбіті, але іноді воно доступне нашому обмеженому зорові, а іноді ні. Так само ігри Господа тривають безперервно, якщо не в одному всесвіті, то в іншому. І коли Господь Крішна зникнув з Двараки, Своєї трансцендентної обителі на Землі, Він зник тільки з-перед очей жителів цієї Двараки. Ніколи не слід припускатися помилкової думки про те, що нібито Його трансцендентне тіло, ідеальне для розваг у цьому тлінному світі, чимось поступається формам Його поширень на Вайкунтгалоках. Тіло, яке Він проявив у матеріальному світі,    —    це вершина трансцендентності, бо Його розваги в цьому світі смертних перевершують милість, яку Він являє на Вайкунтгалоках. На Вайкунтгалоках Господь дарує милість звільненим живим істотам, ніт’я-муктам, а в Своїх розвагах у цьому тлінному світі Він дарує милість навіть падшим ніт’я-баддгам, вічно зумовленим душам. Шість досконалостей, які Він проявив у цьому світі смертних силою Своєї внутрішньої енерґії, йоґамайі, важко побачити навіть на Вайкунтгалоках. Всі Його розваги були проявлені не матеріальною енерґією, а духовною. Велич і краса Його раса-ліли у Вріндавані чи Його сімейне життя з шістнадцятьма тисячами дружин вражає навіть Нараяну на Вайкунтзі, а інших живих істот у цьому тлінному світі й поготів. Його розваги дивують навіть інші Господні втілення, як оце Шрі Рама, Нрісімха чи Вараха. Багатство Господа Крішни були таке надзвичайне, що перед Його іграми схиляється навіть Господь Вайкунтги, хоча Він Сам і невідмінний від Господа Крішни.

Když jsou Pánovy zábavy viditelné lidskýma očima, nazývají se prakaṭa, a když nejsou viditelné, nazývají se aprakaṭa. Pánovy zábavy ve skutečnosti nikdy nekončí, stejně jako slunce nikdy neopouští oblohu. Slunce je neustále na své oběžné dráze na obloze, ale našemu omezenému zraku je někdy viditelné a někdy neviditelné. Stejně tak zábavy Pána vždy probíhají v některém z vesmírů, a když Pán Kṛṣṇa zmizel z transcendentálního sídla ve Dvārace, zmizel pouze z očí jejích obyvatel. Nikdo by se neměl mylně domnívat, že Jeho transcendentální tělo, které je vhodné pro zábavy ve světě smrti, je nějakým způsobem podřadnější, než jsou Jeho různé expanze na Vaikuṇṭhalokách. Jeho tělo projevené v hmotném světě je nad jiné transcendentálnější, neboť Jeho zábavy ve světě smrti předčí Jeho milost, kterou projevuje na Vaikuṇṭhalokách. Na Vaikuṇṭhalokách je Pán milostivý k osvobozeným živým bytostem (nitya-mukta), ale při Svých zábavách ve světě smrti je milostivý i k pokleslým věčně podmíněným duším (nitya-baddha). Dokonce ani na Vaikuṇṭhalokách nevyjevuje v takové míře Svých šest vznešených vlastností, jak je projevil ve světě smrti prostřednictvím Své vnitřní energie yoga-māyi. Všechny Jeho zábavy byly projevené nikoliv prostřednictvím hmotné energie, ale Jeho duchovní energie. Jedinečnost Jeho rāsa-līly ve Vṛndāvanu a Jeho manželského života s šestnácti tisíci manželkami udivuje i Nārāyaṇa na Vaikuṇṭě a tím spíše jiné živé bytosti v tomto světě smrti. Nad jeho zábavami žasnou i jiné inkarnace Pána, jako je Śrī Rāma, Nṛsiṁha a Varāha. Jeho vznešenost byla tak dokonalá, že Jeho zábavy uctíval i Pán Vaikuṇṭhy, který se neliší od Pána Kṛṣṇy Samotného.