Skip to main content

41

Text 41

Текст

Text

тада̄ віш́веш́варах̣ круддго
бгаґава̄і лока-бга̄ванах̣
ханішйатй аватірйа̄сау
йатга̄дрін ш́атапарва-дгр̣к
tadā viśveśvaraḥ kruddho
bhagavāl loka-bhāvanaḥ
haniṣyaty avatīryāsau
yathādrīn śataparva-dhṛk

Послівний переклад

Synonyms

тада̄  —  тоді; віш́ва-іш́варах̣  —  Господь всесвіту; круддгах̣  —  розлютований; бгаґава̄н  —  Верховний Бог-Особа; лока-бга̄ванах̣  —  доброзичливець усього людства; ханішйаті  —  знищить; аватірйа  —  зійшовши особисто; асау  —  Він; йатга̄  —  наче; адрін  —  гори; ш́ата-парва-дгр̣к  —  громовержець (Індра).

tadā — at that time; viśva-īśvaraḥ — the Lord of the universe; kruddhaḥ — in great anger; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; loka-bhāvanaḥ — desiring the welfare of the people in general; haniṣyati — will kill; avatīrya — descending Himself; asau — He; yathā — as if; adrīn — the mountains; śata-parva-dhṛk — the controller of the thunderbolt (Indra).

Переклад

Translation

Тоді Господь усесвіту, Верховний Бог-Особа, бажаючи добра усім живим істотам, зійде в цей світ і знищить їх, як Індра своїми блискавками руйнує гори.

At that time the Lord of the universe, the Supreme Personality of Godhead, who is the well-wisher of all living entities, will descend and kill them, just as Indra smashes the mountains with his thunderbolts.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕННЯ: Як сказано в «Бгаґавад-ґіті» (4.8), Господнє втілення сходить для того, щоб оборонити відданих і знищити лиходіїв. Господь всесвіту і всього сущого прийде, щоб вбити синів Діті за їхні злочини проти Господніх відданих. Господь має численних представників, як оце Індра, Чандра, Варуна, богиня Дурґа, чи Калі, і вони можуть покарати найгрізніших лиходіїв цього світу. Тут дуже доречне порівняння з блискавкою, що розбиває гору. Вважають, що у всесвіті немає могутнішого тіла за гору, однак з волі Господа будь-яка гора розпадеться на друзки. Верховному Богові-Особі немає потреби приходити особисто для того, щоб знищити будь-яке створіння, хоч би яке воно було могутнє. Він сходить лише задля Своїх відданих. Всі, хто перебуває в полоні матеріальної природу, неминуче страждає, однак злочини лиходіїв, які вбивають невинних людей та тварин чи мучать жінок, примножують страждання всіх створінь і завдають болю серцям відданих. Через це Господь Сам сходить у матеріальний світ. Він сходить тільки для того, щоб принести полегшення Своїх щирих відданих. Коли Господь вбиває лиходіїв, це також Його милість до них, хоча на сторонній погляд здається, ніби Господь стає на бік відданого. Господь абсолютний і тому, чи Він вбиває лиходіїв, чи Він проливає милість на відданих, між Його діями немає різниці.

As stated in Bhagavad-gītā (4.8), the Lord descends as an incarnation to deliver the devotees and kill the miscreants. The Lord of the universe and of everything would appear to kill the sons of Diti because of their offending the devotees of the Lord. There are many agents of the Lord, such as Indra, Candra, Varuṇa, and Goddess Durgā, or Kālī, who can chastise any formidable miscreants in the world. The example of mountains being smashed by a thunderbolt is very appropriate. The mountain is considered the most strongly built body within the universe, yet it can be easily smashed by the arrangement of the Supreme Lord. The Supreme Personality of Godhead does not need to descend in order to kill any strongly built body; He comes down just for the sake of His devotees. Everyone is subject to the miseries offered by material nature, but because the activities of miscreants, such as killing innocent people and animals or torturing women, are harmful to everyone and are therefore a source of pain for the devotees, the Lord comes down. He descends only to give relief to His ardent devotees. The killing of the miscreant by the Lord is also the mercy of the Lord towards the miscreant, although apparently the Lord takes the side of the devotee. Since the Lord is absolute, there is no difference between His activities of killing the miscreants and favoring the devotees.