Skip to main content

40

ТЕКСТ 40

Текст

Текст

пра̄н̣іна̄м̇ ханйама̄на̄на̄м̇
діна̄на̄м акр̣та̄ґаса̄м
стрін̣а̄м̇ ніґр̣хйама̄н̣а̄на̄м̇
копітешу маха̄тмасу
прин ханйамнн
дӣннм актгасм
стрӣ нигхйамн
копитешу махтмасу

Послівний переклад

Пословный перевод

пра̄н̣іна̄м  —  живих істот; ханйама̄на̄на̄м  —  вбитих; діна̄на̄м  —  нещаних; акр̣та-а̄ґаса̄м  —  неповинних; стрін̣а̄м  —  жінок; ніґр̣хйама̄н̣а̄на̄м  —  замордованих; копітешу  —  коли розгніваються; маха̄тмасу  —  великі душі.

принм — когда живые существа; ханйамннм — будут убиваться; дӣннм — несчастные; акта-гасм — ни в чем не повинные; стрӣм — женщины; нигхйамнм — будут подвергаться истязаниям; копитешу — будут разгневаны; махтмасу — когда великие души.

Переклад

Перевод

Вони вбиватимуть нещасних, невинних істот, мордуватимуть жінок і накличуть на себе гнів великих душ.

Они станут убивать несчастных, ни в чем не повинных живых существ, истязать женщин и зажгут гневом сердца великих душ.

Коментар

Комментарий

ПОЯСНЕННЯ: Коли набирає силу демонізм, в суспільстві вбивають неповинних живих істот, мордують жінок і доводять до гніву великодушних людей, які розвивають свідомість Крішни. В демонічному суспільстві вбивають невинних тварин на догоду язику, мучать жінок, використовуючи їх для задоволення своєї надмірної хтивості. Там, де є жінки і м’ясо, неодмінно буде вино і блуд. Коли в суспільстві набирають силу такі тенденції, можна сподіватися, що з Божої милості скоро відбудуться великі зміни соціального ладу, які зробить або Сам Господь, або Його вповноважений представник.

В обществе, где убивают невинных и непорочных живых существ, истязают женщин и приводят в гнев махатм — великодушных людей, занятых деятельностью в сознании Кришны, преобладает демоническое влияние. В демоническом обществе люди убивают невинных животных ради того, чтобы доставить удовольствие языку, и истязают женщин, используя их для удовлетворения своей ненасытной похоти. Там, где есть женщины и мясо, обязательно будут вино и блуд. Когда подобные тенденции начинают преобладать в обществе, следует ожидать, что милостью Господа вскоре произойдет смена социального устройства — Господь либо сделает это Сам, либо поручит эту миссию Своему истинному представителю.