Skip to main content

40

Text 40

Текст

Texto

пра̄н̣іна̄м̇ ханйама̄на̄на̄м̇
діна̄на̄м акр̣та̄ґаса̄м
стрін̣а̄м̇ ніґр̣хйама̄н̣а̄на̄м̇
копітешу маха̄тмасу
prāṇināṁ hanyamānānāṁ
dīnānām akṛtāgasām
strīṇāṁ nigṛhyamāṇānāṁ
kopiteṣu mahātmasu

Послівний переклад

Palabra por palabra

пра̄н̣іна̄м  —  живих істот; ханйама̄на̄на̄м  —  вбитих; діна̄на̄м  —  нещаних; акр̣та-а̄ґаса̄м  —  неповинних; стрін̣а̄м  —  жінок; ніґр̣хйама̄н̣а̄на̄м  —  замордованих; копітешу  —  коли розгніваються; маха̄тмасу  —  великі душі.

prāṇinām — cuando los seres vivos; hanyamānānām — siendo muertos; dīnānām — de los pobres; akṛta-āgasām — de los libres de culpa; strīṇām — de las mujeres; nigṛhyamāṇānām — siendo torturadas; kopiteṣu — siendo enfurecidos; mahātmasu — cuando las grandes almas.

Переклад

Traducción

Вони вбиватимуть нещасних, невинних істот, мордуватимуть жінок і накличуть на себе гнів великих душ.

Matarán a pobres seres vivos sin culpa, torturarán a las mujeres, y enfurecerán a las grandes almas.

Коментар

Significado

ПОЯСНЕННЯ: Коли набирає силу демонізм, в суспільстві вбивають неповинних живих істот, мордують жінок і доводять до гніву великодушних людей, які розвивають свідомість Крішни. В демонічному суспільстві вбивають невинних тварин на догоду язику, мучать жінок, використовуючи їх для задоволення своєї надмірної хтивості. Там, де є жінки і м’ясо, неодмінно буде вино і блуд. Коли в суспільстві набирають силу такі тенденції, можна сподіватися, що з Божої милості скоро відбудуться великі зміни соціального ладу, які зробить або Сам Господь, або Його вповноважений представник.

Las actividades demoníacas predominan cuando se mata a seres vivos inocentes y libres de culpa, se tortura a las mujeres, y se enfurece a las grandes almas dedicadas a la conciencia de Kṛṣṇa. En una sociedad demoníaca se matan animales inocentes para dar satisfacción a la lengua, y se tortura a las mujeres mediante un desenfreno sexual innecesario. Cuando hay mujeres y carne, debe de haber bebida y libertinaje sexual. Cuando esas cosas sobresalen en la sociedad, por la gracia de Dios se puede esperar un cambio en el orden social, que venga del propio Señor o de Su representante genuino.