Skip to main content

40

Text 40

Текст

Text

пра̄н̣іна̄м̇ ханйама̄на̄на̄м̇
діна̄на̄м акр̣та̄ґаса̄м
стрін̣а̄м̇ ніґр̣хйама̄н̣а̄на̄м̇
копітешу маха̄тмасу
prāṇināṁ hanyamānānāṁ
dīnānām akṛtāgasām
strīṇāṁ nigṛhyamāṇānāṁ
kopiteṣu mahātmasu

Послівний переклад

Synonyms

пра̄н̣іна̄м  —  живих істот; ханйама̄на̄на̄м  —  вбитих; діна̄на̄м  —  нещаних; акр̣та-а̄ґаса̄м  —  неповинних; стрін̣а̄м  —  жінок; ніґр̣хйама̄н̣а̄на̄м  —  замордованих; копітешу  —  коли розгніваються; маха̄тмасу  —  великі душі.

prāṇinām — when the living entities; hanyamānānām — being killed; dīnānām — of the poor; akṛta-āgasām — of the faultless; strīṇām — of the women; nigṛhyamāṇānām — being tortured; kopiteṣu — being enraged; mahātmasu — when the great souls.

Переклад

Translation

Вони вбиватимуть нещасних, невинних істот, мордуватимуть жінок і накличуть на себе гнів великих душ.

They will kill poor, faultless living entities, torture women and enrage the great souls.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕННЯ: Коли набирає силу демонізм, в суспільстві вбивають неповинних живих істот, мордують жінок і доводять до гніву великодушних людей, які розвивають свідомість Крішни. В демонічному суспільстві вбивають невинних тварин на догоду язику, мучать жінок, використовуючи їх для задоволення своєї надмірної хтивості. Там, де є жінки і м’ясо, неодмінно буде вино і блуд. Коли в суспільстві набирають силу такі тенденції, можна сподіватися, що з Божої милості скоро відбудуться великі зміни соціального ладу, які зробить або Сам Господь, або Його вповноважений представник.

Demoniac activities are predominant when innocent, faultless living entities are killed, women are tortured, and the great souls engaged in Kṛṣṇa consciousness are enraged. In a demoniac society, innocent animals are killed to satisfy the tongue, and women are tortured by unnecessary sexual indulgence. Where there are women and meat, there must be liquor and sex indulgence. When these are prominent in society, by God’s grace one can expect a change in the social order by the Lord Himself or by His bona fide representative.