Skip to main content

ГЛАВА ТРИНАДЦЯТА

З’явлення Господа Варахи

1

Текст

ш́рі-ш́ука ува̄ча
ніш́амйа ва̄чам̇ вадато
мунех̣ пун̣йатама̄м̇ нр̣па
бгӯйах̣ папраччга кауравйо
ва̄судева-катга̄др̣тах̣

Послівний переклад

ш́рі-ш́уках̣ ува̄ча  —  Шрі Шукадева Ґосвамі сказав; ніш́амйа  —  почувши; ва̄чам  —  розповідь; вадатах̣  —  говорячи; мунех̣  —  Майтреї Муні; пун̣йа-тама̄м  —  найправедніші; нр̣па  —  царю; бгӯйах̣  —  знову; папраччга  —  запитав; кауравйах̣  —  найліпший з Куру (Відура); ва̄судева-катга̄  —  оповіді про Бога-Особу, Ва̄судеву; а̄др̣тах̣  —  улюблені.

Переклад

Шрі Шукадева Ґосвамі сказав: О царю, вислухавши ці найправедніші розповіді мудреця Майтреї, Відура попрохав його розповісти йому ще більше про Верховного Бога-Особу, оповіді про якого він глибоко любив.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Велике значення тут має слово а̄др̣тах̣. Воно свідчить, що Відура мав природний потяг до трансцендентного послання Верховного Бога-Особи і ніколи не міг вдосталь наслухатися розповідей про Господа. Він хотів слухати й слухати, щоб знову й знову поринати в потоки благословень, що їх проливають ці трансцендентні оповіді.

2

Текст

відура ува̄ча
са ваі сва̄йамбгувах̣ самра̄т̣
прійах̣ путрах̣ свайамбгувах̣
пратілабгйа прійа̄м̇ патнім̇
кім̇ чака̄ра тато муне

Послівний переклад

відурах̣ ува̄ча  —  Відура сказав; сах̣  —  він; ваі  —  легко; сва̄йамбгувах̣  —  Сваямбгува Ману; самра̄т̣  —  цар царів; прійах̣  —  дорогий; путрах̣  —  син; свайамбгувах̣  —  Брахми; пратілабгйа  —  здобувши; прійа̄м  —  сповнену любові; патнім  —  дружину; кім  —  що; чака̄ра  —  робив; татах̣  —  потім; муне  —  о великий мудрче.

Переклад

Відура сказав: О великий мудрче, що робив Сваямбгува, любий син Брахми, після того як здобув ніжну дружину?

3

Текст

чарітам̇ тасйа ра̄джаршер
а̄ді-ра̄джасйа саттама
брӯхі ме ш́раддадга̄на̄йа
вішваксена̄ш́райо хй асау

Послівний переклад

чарітам  —  вдачу; тасйа  —  його; ра̄джаршех̣  —  святого царя; а̄ді-ра̄джасйа  —  першого царя; саттама  —  о найправедніший; брӯхі  —  розкажи, будь ласка; ме  —  мені; ш́раддадга̄на̄йа  —  спраглому почути; вішваксена  —  Бога-Особи; а̄ш́райах̣  —  той, хто віддався під притулок; хі  —  певно; асау  —  той цар.

Переклад

Окрасо праведників, перший цар над царями [Ману] був великий відданий Бога-Особи Харі, і тому годилося б послухати про його піднесену вдачу і діяння. Будь ласка, розкажи про них. Я палко прагну почути про це.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: «Шрімад-Бгаґаватам» повен трансцендентних оповідей про Бога-Особу та Його чистих відданих. В абсолютному світі нема якісної відмінності між Верховним Господом і Його чистим відданим. Тому слухати про Господа і слухати про вдачу та дії чистого відданого    —    це одна й та сама діяльність, бо дає один результат    —    допомагає розвиватися у відданому служінні.

4

Текст

ш́рутасйа пум̇са̄м̇ сучіра-ш́рамасйа
нанв ан̃джаса̄ сӯрібгір ыд̣іто ’ртгах̣
тат-тад-ґун̣а̄нуш́раван̣ам̇ мукунда-
па̄да̄равіндам̇ хр̣дайешу йеша̄м

Послівний переклад

ш́рутасйа  —  тих, хто слухає; пум̇са̄м  —  таких людей; сучіра  —  протягом тривалого часу; ш́рамасйа  —  тих, що важко працюють; нану  —  певно; ан̃джаса̄  —  докладно; сӯрібгіх̣  —  чистими відданими; ід̣ітах̣  —  пояснені; артгах̣  —  твердження; тат  —  те; тат  —  те; ґун̣а  —  трансцендентні якості; ануш́раван̣ам  —  думаючи; мукунда  —  Бог-Особа, що дарує звільнення; па̄да-аравіндам  —  лотосові стопи; хр̣дайешу  —  в серці; йеша̄м  —  їх.

Переклад

Ті, хто протягом тривалого часу докладає великих зусиль, щоб уважно слухати духовного вчителя, повинні слухати оповіді чистих відданих про вдачу й діяння чистих відданих. Чисті віддані завжди думають у своєму серці про лотосові стопи Бога-Особи, що дарує Своїм відданим звільнення.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Шукачі трансцендентного знання присвячують себе суворим аскезам, йдучи в науку до істинного духовного вчителя і слухаючи від нього Веди. Вони повинні слухати не тільки про діяння Господа, а й про трансцендентні якості відданих, що в своїх серцях повсякчасно думають про лотосові стопи Господа. Чистий відданий Господа не може відірватися від лотосових стіп Господа навіть на мить. Немає сумніву, що Господь завжди перебуває в серці всіх живих істот, але вони, поринувши в ілюзію матеріальної енерґії, майже не здогадуються про це. Натомість віддані усвідомлюють присутність Господа і тому завше бачать у своєму серці Його лотосові стопи. Ці чисті віддані гідні такої самої шани, як Господь, мало того, Господь радить шанувати їх більше, ніж Його Самого. Поклоніння відданому криє в собі більшу силу, ніж поклоніння Господу. Тому учні трансцендентної науки повинні слухати про чистих відданих з вуст таких самих Господніх відданих, тому що ніхто не може пояснити діяння Господа чи Його відданих, якщо він сам не є чистий відданий.

5

Текст

ш́рі-ш́ука ува̄ча
іті брува̄н̣ам̇ відурам̇ вінітам̇
сахасра-ш́іршн̣аш́ чаран̣опадга̄нам
прахр̣шт̣а-рома̄ бгаґават-катга̄йа̄м̇
пран̣ійама̄но мунір абгйачашт̣а

Послівний переклад

ш́рі-ш́уках̣ ува̄ча  —  Шрі Шукадева Ґосвамі сказав; іті  —  так; брува̄н̣ам  —  сказавши; відурам  —  Відурі; вінітам  —  дуже чемному; сахасра-ш́іршн̣ах̣  —  Бог-Особа Крішна; чаран̣а  —  лотосові стопи; упадга̄нам  —  подушка; прахр̣шт̣а-рома̄  —  наїжене в екстазі волосся; бгаґават  —  присвячені Богові-Особі; катга̄йа̄м  —  слова; пран̣ійама̄нах̣  —  натхненний цим духом; муніх̣  —  мудрець; абгйачашт̣а  —  взявся говорити.

Переклад

Шрі Шукадева Ґосвамі сказав: З милості до лагідного й чемного Відури Бог-Особа Шрі Крішна радо клав Свої лотосові стопи йому на коліна. Відурина мова і його настрій втішили й надихнули мудреця Майтрею, і він став відповідати.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Варто відзначити в цьому вірші слова сахасра-ш́іршн̣ах̣. Словами сахасра-ш́іршн̣ах̣ іменують того, хто володіє різноманітними енерґіями, вершить численні подвиги і має дивовижний розум. Такими якостями володіє тільки Бог-Особа, Шрі Крішна, і ніхто інший. Бог-Особа часом з задоволенням обідав у Відури вдома, а після того, відпочиваючи, клав Свої лотосові стопи на коліна Відури. Сама думка про те, як дивовижно пощастило Відурі, надихала Майтрею. Його волосся стало дибки і він у великому захваті став розповідати про Бога-Особу.

6

Текст

маітрейа ува̄ча
йада̄ сва-бга̄рйайа̄ са̄рдгам̇
джа̄тах̣ сва̄йамбгуво манух̣
пра̄н̃джаліх̣ пран̣аташ́ чедам̇
веда-ґарбгам абга̄шата

Послівний переклад

маітрейах̣ ува̄ча  —  Майтрея сказав; йада̄  —  коли; сва-бга̄рйайа̄  —  зі своєю дружиною; са̄рдгам  —  разом із; джа̄тах̣  —  з’явився; сва̄йамбгувах̣  —  Сваямбгува Ману; манух̣  —  батько людства; пра̄н̃джаліх̣  —  зі складеними руками; пран̣атах̣  —  в поклоні; ча  —  також; ідам  —  це; веда-ґарбгам  —  джерелу ведичної мудрості; абга̄шата  —  мовив.

Переклад

Мудрець Майтрея сказав Відурі: З’явившись на світ, Ману, батько людства, та його дружина поклонилися і зі складеними долонями звернулися до Брахми, джерела ведичної мудрості.

7

Текст

твам еках̣ сарва-бгӯта̄на̄м̇
джанма-кр̣д вр̣ттідах̣ піта̄
татга̄пі нах̣ праджа̄на̄м̇ те
ш́уш́рӯша̄ кена ва̄ бгавет

Послівний переклад

твам  —  ти; еках̣  —  один; сарва  —  всі; бгӯта̄на̄м  —  живих істот; джанма-кр̣т  —  прародитель; вр̣тті-дах̣  —  хлібодавець; піта̄  —  батько; татга̄ апі  —  однак; нах̣  —  нас; праджа̄на̄м  —  з усіх народжених істот; те  —  тобі; ш́уш́рӯша̄  —  служіння; кена  —  як; ва̄  —  чи; бгавет  —  може бути.

Переклад

Ти батько і годувальник усіх живих істот, бо всі вони народилися від тебе. Будь ласка, вели нам, як тобі служити.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Синівський обов’язок    —    не тільки приймати батька як годувальника, який вдовольняє всі його потреби, але й служити йому, коли трохи вб’ється у силу. Це закон, який діє у творінні, починаючи з часів Брахми. Батьківський обов’язок    —    ростити сина, поки він вб’ється в силу, а коли син виріс, то вже його обов’язок    —    служити батькові.

8

Текст

тад відгехі намас тубгйам̇
кармасв ід̣йа̄тма-ш́актішу
йат кр̣твеха йаш́о вішваґ
амутра ча бгавед ґатіх̣

Послівний переклад

тат  —  те; відгехі  —  скеруй; намах̣  —  мої поклони; тубгйам  —  тобі; кармасу  —  в наших обов’язках; ід̣йа  —  о гідний поклоніння; а̄тма-ш́актішу  —  в наших силах; йат  —  що; кр̣тва̄  —  зробивши; іха  —  в цьому світі; йаш́ах̣  —  слава; вішвак  —  всюди; амутра  —  в наступному житті; ча  —  і; бгавет  —  має бути; ґатіх̣  —  поступ.

Переклад

О високошановний, будь ласка, вкажи, як нам виконувати свої обов’язки згідно з нашими здібностями, щоб вкрити себе славою в цьому житті і піднятися на вищий рівень у наступному.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Брахма отримав ведичне знання безпосередньо від Бога-Особи, і кожен, хто виконує доручені йому обов’язки в лінії учнівської спадкоємності, що бере початок від Брахми, неодмінно вкриє себе славою в цьому житті й досягне спасіння в наступному. Учнівська спадкоємність, яка починається від Брахми, має назву Брахма-сампрадая. Ось особи, через яких передавалося знання в цій спадкоємності: Брахма, Нарада, В’яса, Мадгва Муні (Пурнапраґ’я), Падманабга, Нріхарі, Мадгава, Акшобг’я, Джаятіртга, Ґ’янасіндгу, Даянідгі, Від’янідгі, Раджендра, Джаядгарма, Пурушоттама, Брахман’ятіртга, В’ясатітрга, Лакшміпаті, Мадгавендра Пурі, Ішвара Пурі, Шрі Чайтан’я Махапрабгу, Сварупа Дамодара разом із Шрі Рупою Ґосвамі та іншими, Шрі Раґгунатга даса Ґосвамі, Крішнадаса Ґосвамі, Нароттама даса Тгакура, Вішванатга Чакраватрі, Джаґаннатга даса Бабаджі, Бгактівінода Тгакура, Ґауракішора даса Бабаджі, Шрімад Бгактісіддганта Сарасваті, А.Ч. Бгактіведанта Свамі.

Учнівська спадкоємність, яка починається від Брахми, духовна за своєю природою, тимчасом родовід, що починається від Ману, має матеріальну природу. Однак в обох призначення одне    —    привести людей до висот свідомості Крішни.

9

Текст

брахмова̄ча
прітас тубгйам ахам̇ та̄та
свасті ста̄д ва̄м̇ кшітіш́вара
йан нірвйалікена хр̣да̄
ш́а̄дгі метй а̄тмана̄рпітам

Послівний переклад

брахма̄ ува̄ча  —  Брахма сказав; пріı̄тах̣  —  задоволений; тубгйам  —  тобою; ахам  —  я; та̄та  —  любий синку; свасті  —  всі благословення; ста̄т  —  нехай будуть; ва̄м  —  вам; кшіті-іш́вара  —  владико світу; йат  —  бо; нірвйалікена  —  беззастережно; хр̣да̄  —  серцем; ш́а̄дгі  —  вчи; ма̄  —  мене; іті  —  так; а̄тмана̄  —  душею; арпітам  —  відданий.

Переклад

Господь Брахма сказав: Любий сину, владико світу, я дуже задоволений тобою і дарую всі благословення тобі й твоїй дружині. Без будь-яких застережень, ти всім серцем впокорився мені, просячи моїх настанов.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Батька й сина завжди пов’язують піднесені стосунки. Батько природно бажає синові всього добра і завжди готовий допомогти йому на життєвому шляху. Однак незважаючи на всі батькові добрі бажання, іноді син, зловживаючи своєю незалежністю, збивається на манівці. Кожна жива істота, від найменшої до найбільшої, володіє певною незалежністю і свободою вибору. Якщо син щиро воліє діяти за вказівками батька, це вдесять разів збільшує батькове бажання якнайліпше вчити й провадити сина. Стосунки, які демонструють Брахма і Ману,    —    це ідеал стосунків між батьком і сином. Як батько, так і син наділені всіма достоїнствами і показують гідний приклад, який повинні наслідувати всі люди. Ману, як син, щиро попрохав батька, Брахму, вчити його, а батько, сповнений ведичної мудрості, з великою радістю став його настановляти. Якщо люди будуть старанно наслідувати приклад прабатька всього людства, стосунки між батьками й синами стануть досконалі.

10

Текст

ета̄ватй а̄тмаджаір віра
ка̄рйа̄ хй апачітір ґурау
ш́актйа̄праматтаір ґр̣хйета
са̄дарам̇ ґата-матсараіх̣

Послівний переклад

ета̄ватı̄  —  рівно такою мірою; а̄тмаджаіх̣  —  нащадками; віра  —  герою; ка̄рйа̄  —  слід виконувати; хі  —  певно; апачітіх̣  —  поклоніння; ґурау  —  старшим; ш́актйа̄  —  з повною силою; апраматтаіх̣  —  поміркованими; ґр̣хйета  —  слід приймати; са-а̄дарам  —  з радістю; ґата-матсараіх̣  —  тими, хто піднявся над заздрістю.

Переклад

Великий муже, твоя поведінка    —    зразок досконалих стосунків сина з батьком. Шанувати таким чином старших    —    це обов’язок молодших. Той, хто піднявся над заздрістю і наділений здоровим глуздом, з великою радістю кориться волі батька й виконує її якнайстаранніше.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Коли чотири попередні сини Брахми    —    мудреці Санака, Санатана, Санандана і Санат-кумара    —    відмовилися коритися своєму батькові, Брахмі було дуже прикро і його гнів проявився в образі Рудри. Брахма не забув цього випадку, і тому слухняність Ману Сваямбгуви дуже втішила його. Коли четверо мудреців не послухались батькових наказів, вони, на матеріальний погляд, вчинили дуже негарно, але за їхнім непослухом стояли вищі наміри, і це врятувало їх від наслідків такого вчинку. Однак усі, хто порушує батьківську волю з матеріальних міркувань, безперечно, муситимуть зазнати за це кари. Покора Ману батькові теж спиралася на матеріальні міркування, але вона свідчила про його свободу від заздрості. Отже, звичайні люди в матеріальному світі зобов’язані наслідувати приклад Ману.

11

Текст

са твам асйа̄м апатйа̄ні
садр̣ш́а̄нй а̄тмано ґун̣аіх̣
утпа̄дйа ш́а̄са дгармен̣а
ґа̄м̇ йаджн̃аіх̣ пурушам̇ йаджа

Послівний переклад

сах̣  —  отож цей слухняний син; твам  —  як ти; асйа̄м  —  в ній; апатйа̄ні  —  дітей; садр̣ш́а̄ні  —  так само достойних; а̄тманах̣  —  себе; ґун̣аіх̣  —  з якостями; утпа̄дйа  —  зачинаючи; ш́а̄са  —  керй; дгармен̣а  —  на засадах відданого служіння; ґа̄м  —  світ; йаджн̃аіх̣  —  жертвопринесеннями; пурушам  —  Верховному Богові-Особі; йаджа  —  поклоняйся.

Переклад

Ти покірливо слухаєшся моїх наказів, тому я прошу тебе зачати в лоні твоєї дружини дітей, рівних тобі за якостями. Керуй світом згідно з засадами відданого служіння Верховному Богові-Особі, поклоняючись Господу яґ’єю.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Тут ясно вказано, для якої мети Брахма призначив матеріальне творіння. Кожна людина повинна зачинати хороших дітей в лоні своєї дружини, здійснюючи це як жертвопринесення і акт поклоніння у відданому служінні Верховному Богові-Особі. У «Вішну Пурані» (3.8.9) сказано:

варн̣а̄ш́рама̄ча̄равата̄
пурушен̣а парах̣ пума̄н
вішн̣ур а̄ра̄дгйате пантга̄
на̄нйат тат-тоша-ка̄ран̣ам

«Верховному Богові-Особі, Вішну, поклоняються належно дотримуючись засад варни та ашрами. Жити згідно з засадами варнашрами    —    це єдиний спосіб вдовольнити Господа».

Кінцева мета людського життя полягає в тому, щоб поклонятися Вішну. Ті, хто вирішив скористатися поблажками щодо задоволення чуттів в одруженому житті, повинні також взяти на себе відповідальність за те, щоб задовольняти Верховного Бога-Особу, і перша сходинка на цьому шляху    —    це система варнашрама-дгарми. Варнашрама-дгарма являє собою гармонійну суспільну систему, призначену допомагти людям проґресувати в поклонінні Вішну. Проте якщо людина безпосередньо береться до відданого служіння Верховному Богові-Особі, приписи варнашрама-дгарми для неї можуть бути зайві. Інші сини Брахми, Кумари, безпосередньо взялися до відданого служіння, і тому не мали потреби дотримуватися засад варнашрама-дгарми.

12

Текст

парам̇ ш́уш́рӯшан̣ам̇ махйам̇
сйа̄т праджа̄-ракшайа̄ нр̣па
бгаґава̄м̇с те праджа̄-бгартур
хр̣шікеш́о ’нутушйаті

Послівний переклад

парам  —  найбільше; ш́уш́рӯшан̣ам  —  віддане служіння; махйам  —  мені; сйа̄т  —  має бути; праджа̄  —  живі істоти, народжені в матеріальному світі; ракшайа̄  —  рятуючи від занепаду; нр̣па  —  царю; бгаґава̄н  —  Бог-Особа; те  —  з тобою; праджа̄-бгартух̣  —  захисником живих істот; хр̣шікеш́ах̣  —  Господь чуттів; анутушйаті  —  задоволений.

Переклад

О царю, якщо ти належно захищатимеш живих істот у матеріальному світі, це буде найліпше служіння для мене. Коли Верховний Господь, владика чуттів, побачить, що ти дбайливо піклуєшся про зумовлені душі, Він, безперечно, буде дуже задоволений тобою.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Вся система управління суспільством влаштована таким чином, щоб вести людей назад додому, до Бога. Брахма    —    це представник Верховного Бога-Особи, а Ману    —    представник Брахми. А всі інші царі на різних планетах всесвіту    —    це представники Ману. Кодекс законів для цілого людства має назву «Ману-самхіта». Це писання скеровує людей присвячувати всі свої дії на трансцендентне служіння Господу. Тому кожен цар поивнен усвідомлювати, що до його адміністративних обов’язків входить не тільки збирати податки, але також особисто піклуватися про те, щоб усі піддані вчилися поклонятися Вішну. Всі піддані повинні навчитися поклонятися Вішну і виконувати віддане служіння владиці чуттів, Хрішікеші. Живі істоти призначені не для того, щоб задовольняти свої матеріальні чуття, а для того щоб задовольняти чуття Хрішікеші, Верховного Бога-Особи. І довершена адміністративна система призначена для тої самої мети. Той, хто знає цей секрет, який відкриває тут сам Брахма, є досконалим правителем. Натомість той, хто цього не знає, не гідний зватися правителем. Якщо правитель держави навчає підданих відданого служіння Господу, він виконує свій обов’язок і тим самим звільняє себе від відповідальності за них. Якщо ж він не виконує цього відповідального обов’язку, який на нього покладено, його карає найвища влада всесвіту. У виконанні адмінстративних обов’язків уникнути цієї відповідальності неможливо.

13

Текст

йеша̄м̇ на тушт̣о бгаґава̄н
йаджн̃а-лін̇ґо джана̄рданах̣
теша̄м̇ ш́рамо хй апа̄ртга̄йа
йад а̄тма̄ на̄др̣тах̣ свайам

Послівний переклад

йеша̄м  —  тих, ким; на  —  не; тушт̣ах̣  —  задоволений; бгаґава̄н  —  Бог-Особа; йаджн̃а-лін̇ґах̣  —  уособлене жертвопринесення; джана̄рданах̣  —  Господь Крішна, або вішну-таттва; теша̄м  —  тих; ш́рамах̣  —  праця; хі  —  певно; апа̄ртга̄йа  —  марна; йат  —  тому що; а̄тма̄  —  Верховна Душа; на  —  не; а̄др̣тах̣  —  вшанована; свайам  —  він сам.

Переклад

Верховний Бог-Особа, Джанардана [Господь Крішна]    —    уособлена мета всіх жертвопринесень, що для Його насолоди призначені всі їхні плоди. Якщо Він не задоволений кимось, то всі зусилля, які людина докладає для досягнення досконалості, виявляються марними. Він верховна Душа, і тому той, хто не старається вдовольнити Його, не дбає про самого себе.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Брахму наділено повноваженннями верховного правителя усесвіту, але сам він теж вповноважує Ману та інших правителів виконувати обов’язки нагляду за матеріальним космосом. Проте весь космічний прояв призначений для задоволення Верховного Бога-Особи. Брахма знає, як задовольнити Господа, і так само це відомо послідовникам Брахми, які беруть участь у виконанні його задуму. Господа можна задовольнити відданим служінням, що має в собі дев’ять елементів: слухати про Господа, оспівувати Його славу і т .ін. Виконувати реґламентоване віддане служіння Господу    —    це найліпше, що людина може зробити для самої себе, а хто нехтує відданим служінням, той не дбає про свої власні інтереси. Кожен прагне задовольнити свої чуття, але над чуттями стоїть розум, над розумом    —    інтелект, над інтелектом    —    індивідуальна душа, а над індивідуальною душею    —    Наддуша. Проте вище навіть за Наддушу, стоїть Верховний Бог-Особа, вішну-таттва. Первинний Господь і причина всіх причин    —    це Шрі Крішна. Найдосконаліша форма діяльності живої істоти полягає в тому, щоб своїм служінням вдовольняти трансцендентні чуття Господа Крішни, що Його називають також Джанарданою.

14

Текст

манур ува̄ча
а̄деш́е ’хам̇ бгаґавато
вартейа̄міва-сӯдана
стга̄нам̇ тв іха̄нуджа̄ніхі
праджа̄на̄м̇ мама ча прабго

Послівний переклад

манух̣ ува̄ча  —  Шрі Ману сказав; а̄деш́е  —  отримавши наказ; ахам  —  я; бгаґаватах̣  —  твоєї вищої могутності; вартейа  —  діятиму; аміва-сӯдана  —  вбивце всіх гріхів; стга̄нам  —  місце; ту  —  але; іха  —  в цьому світі; ануджа̄ніхі  —  повідай, будь ласка; праджа̄на̄м  —  живих істот, народжених від мене; мама  —  моє; ча  —  також; прабго  —  повелителю.

Переклад

Шрі Ману сказав: О всемогутній повелителю, крушителю всіх гріхів, я виконаю твій наказ. А тепер вкажи мені, будь ласка, де мешкати мені і моїм нащадкам.

15

Текст

йад оках̣ сарва-бгӯта̄на̄м̇
махі маґна̄ маха̄мбгасі
асйа̄ уддгаран̣е йатно
дева девйа̄ відгійата̄м

Послівний переклад

йат  —  бо; оках̣  —  житло; сарва  —  для всіх; бгӯта̄на̄м  —  живих істот; махі  —  Земля; маґна̄  —  занурена; маха̄-амбгасі  —  в глибокі води; асйа̄х̣  —  її; уддгаран̣е  —  щоб підняти; йатнах̣  —  зусилля; дева  —  повелителю півбогів; девйа̄х̣  —  Землі; відгійата̄м  —  нехай буде.

Переклад

О повелителю півбогів, будь ласка, підніми Землю, що поринула в глибокі води, бо вона    —    оселя всіх живих істот. Тільки твоя сила і милість Господа може виправити становище.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Згадані в цьому вірші глибокі води    —    це океан Ґарбгодака, що заповнює половину всесвіту.

16

Текст

маітрейа ува̄ча
парамешт̣гі тв апа̄м̇ мадгйе
татга̄ санна̄м авекшйа ґа̄м
катгам ена̄м̇ самуннешйа
іті дадгйау дгійа̄ чірам

Послівний переклад

маітрейах̣ ува̄ча  —  Шрі Майтрея сказав; парамешт̣гі  —  Брахма; ту  —  також; апа̄м  —  води; мадгйе  —  посередині; татга̄  —  так; санна̄м  —  розташовану; авекшйа  —  побачивши; ґа̄м  —  Землю; катгам  —  як; ена̄м  —  це; самуннешйе  —  пдініму; іті  —  так; дадгйау  —  замислився; дгійа̄  —  інтелектом; чірам  —  надовго.

Переклад

Шрі Майтрея сказав: Побачивши, що Земля занурилась під воду, Брахма надовго замислився над тим, як її підняти.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Як вважає Джіва Ґосвамі, описані тут події сталися за різних епох. Даний опис стосується епохи Швета-вараха, але також у цій главі будуть змальовані події епохи Чакшуша.

17

Текст

ср̣джато ме кшітір ва̄рбгіх̣
пла̄вйама̄на̄ раса̄м̇ ґата̄
атга̄тра кім анушт̣гейам
асма̄бгіх̣ сарґа-йоджітаіх̣
йасйа̄хам̇ хр̣дайа̄д а̄сам̇
са іш́о відадга̄ту ме

Послівний переклад

ср̣джатах̣  —  поглинутий справами творення; ме  —  мене; кшітіх̣  —  земля; ва̄рбгіх̣  —  водою; пла̄вйама̄на̄  —  затоплений; раса̄м  —  глибокі води; ґата̄  —  опустилася; атга  —  тому; атра  —  в цьому; кім  —  що; анушт̣гейам  —  слід зробити; асма̄бгіх̣  —  нами; сарґа  —  творення; йоджітаіх̣  —  занятий; йасйа  —  чийого; ахам  —  я; хр̣дайа̄т  —  серця; а̄сам  —  народився; сах̣  —  Він; іш́ах̣  —  Господь; відадга̄ту  —  нехай скерує; ме  —  мене.

Переклад

Брахма думав: Поки я був поглинутий справами творення, Земля, вкрита водами потопу, поринула в океанські глибини. Що ж нам робити, щоб далі творити всесвіт? Найліпше було б, якби нам дав настанови Всемогутній Господь.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Іноді віддані Господа, Його довірені слуги, виконуючи свої обов’язки, не можуть дібрати розуму, як їм діяти, але це ніколи не охолоджує їхнього завзяття. Вони повністю довіряються Господу, і Він усуває з їхнього шляху всі перешкоди, допомогаючи їм виконати свій обов’язок.

18

Текст

ітй абгідгйа̄йато на̄са̄-
вівара̄т сахаса̄наґга
вара̄ха-токо ніраґа̄д
ан̇ґушт̣га-паріма̄н̣аках̣

Послівний переклад

іті  —  так; абгідгйа̄йатах̣  —  думаючи; на̄са̄-вівара̄т  —  з ніздрів; сахаса̄  —  раптом; анаґга  —  о безгрішний; вара̄ха-токах̣  —  крихітна форма Варахи (вепра); ніраґа̄т  —  вийшла; ан̇ґушт̣га  —  верхня фаланга великого пальця руки; паріма̄н̣аках̣  —  розмір.

Переклад

О безгрішний Відуро, коли Брахма був занурений в роздуми, з його ніздрі раптом з’явився крихітний веприк. Завдовжки це створіння було не більшим за великий палець руки.

19

Текст

тасйа̄бгіпаш́йатах̣ кга-стгах̣
кшан̣ена кіла бга̄рата
ґаджа-ма̄трах̣ прававр̣дге
тад адбгутам абгӯн махат

Послівний переклад

тасйа  —  його; абгіпаш́йатах̣  —  розглядаючи; кга-стгах̣  —  що перебував у небі; кшан̣ена  —  враз; кіла  —  дійсно; бга̄рата  —  нащадку Бгарати; ґаджа-ма̄трах̣  —  наче слон; прававр̣дге  —  сильно збільшився; тат  —  те; адбгутам  —  надзвичайне; абгӯт  —  перетворилося; махат  —  у велетенське тіло.

Переклад

О нащадку Бгарати, поки Брахма придивлявся до цього веприка, він раптом знісся до неба і дивовижним чином прибрав розмірів велетенського слона.

20

Текст

марічі-прамукгаір віпраіх̣
кума̄раір мануна̄ саха
др̣шт̣ва̄ тат саукарам̇ рӯпам̇
таркайа̄м а̄са чітрадга̄

Послівний переклад

марічі  —  великий мудрець Марічі; прамукгаіх̣  —  очолюваними; віпраіх̣  —  всіма брахманами; кума̄раіх̣  —  з чотирма Кумарами; мануна̄  —  а також із Ману; саха  —  разом із; др̣шт̣ва̄  —  побачивши; тат  —  ту; саукарам  —  подібну до вепра; рӯпам  —  форму; таркайа̄м а̄са  —  стали сперечатися між собою; чітрадга̄  —  на різні способи.

Переклад

Вражені виглядом дивовижного вепра в небесах, Брахма разом з великими брахманами, як оце Марічі, а також Кумарами та Ману, стали сперечатися між собою, висловлюючи різні здогади.

21

Текст

кім етат сӯкара-вйа̄джам̇
саттвам̇ дівйам авастгітам
ахо бата̄ш́чарйам ідам̇
на̄са̄йа̄ ме вініх̣ср̣там

Послівний переклад

кім  —  що; етат  —  це; сӯкара  —  вепр; вйа̄джам  —  личина; саттвам  —  істота; дівйам  —  надзвичайна; авастгітам  —  розташована; ахо бата  —  овва; а̄ш́чарйам  —  дуже дивовижне; ідам  —  це; на̄са̄йа̄х̣  —  з носу; ме  —  мого; вініх̣ср̣там  —  вийшло.

Переклад

Що це таке? Може це якась надприродна істота в личині вепра? Як дивно, що Він з’явився з мого носа.

22

Текст

др̣шт̣о ’н̇ґушт̣га-ш́іро-ма̄трах̣
кшан̣а̄д ґан̣д̣а-ш́іла̄-самах̣
апі свід бгаґава̄н еша
йаджн̃о ме кгедайан манах̣

Послівний переклад

др̣шт̣ах̣  —  тільки що бачили; ан̇ґушт̣га  —  великий палець; ш́ірах̣  —  кінчик; ма̄трах̣  —  тільки; кшан̣а̄т  —  вмить; ґан̣д̣а-ш́іла̄  —  брила; самах̣  —  як; апі світ  —  чи; бгаґава̄н  —  Бог-Особа; ешах̣  —  це; йаджн̃ах̣  —  Вішну; ме  —  мій; кгедайан  —  турбує; манах̣  —  розум.

Переклад

Спочатку цей вепр був не більший за кінчик пальця, але в одну мить Він набрав розмірів велетенської брили. Мій розум спантеличний. Може це Верховний Бог-Особа, Вішну?

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Брахма    —    найвища з усіх істот всесвіту, але й він ніколи не бачив такого створіння. Виходячи з цього, він міг зробити висновок, що дивовижний вепр    —    втілення Вішну. Якості втілення Бога такі надзвичайні, що можуть спантеличити навіть Брахму.

23

Текст

іті міма̄м̇сатас тасйа
брахман̣ах̣ саха сӯнубгіх̣
бгаґава̄н йаджн̃а-пурушо
джаґарджа̄ґендра-саннібгах̣

Послівний переклад

іті  —  так; міма̄м̇сатах̣  —  роздумуючи; тасйа  —  його; брахман̣ах̣  —  Брахми; саха  —  разом із; сӯнубгіх̣  —  синами; бгаґава̄н  —  Бог-Особа; йаджн̃а  —  Господь Вішну; пурушах̣  —  Верховна Особа; джаґарджа  —  заревів; аґа-індра  —  велетенська гора; саннібгах̣  —  неначе.

Переклад

Поки Брахма разом із синами висловлювали різні припущення, Верховний Бог-Особа, Вішну, оглушливо заревів, немов велетенська гора.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Як можна зрозуміти з цих слів, пагорби та гори також мають голос, тому що вони також живі істоти. Гучність голосу істоти пропорційна розмірам її матеріального тіла. Поки Брахма роздумував, чи не Господь втілився в образі вепра, Господь підтвердив Брахмині здогади, оглушливо заревівши Своїм дивовижним голосом.

24

Текст

брахма̄н̣ам̇ харшайа̄м а̄са
харіс та̄м̇ш́ ча двіджоттама̄н
сва-ґарджітена какубгах̣
пратісванайата̄ вібгух̣

Послівний переклад

брахма̄н̣ам  —  Брахму; харшайа̄м а̄са  —  порадувавши; харіх̣  —  Бог-Особа; та̄н  —  їх усіх; ча  —  також; двіджа-уттама̄н  —  піднесених брахманів; сва-ґарджітена  —  Своїм незвичайним голосом; какубгах̣  —  всі сторони світу; пратісванайата̄  —  що розлунював; вібгух̣  —  всемогутній.

Переклад

Сповнюючи радістю серця Брахми та інших піднесених брахманів, Верховний всемогутній Бог-Особа заревів знову Своїм незвичайним голосом, що розлунював усіма сторонами світу.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Брахма та інші мудрі брахмани, що пізнали Верховного Бога-Особу, радіють, коли Господь з’являється в будь-якому зі Своїх численних втілень. Поява дивовижного і велетенського, наче гора, втілення Вішну в образі вепра не злякало їх, хоча громове ревіння Господа розлунювало всіма сторонами всесвіту, як відкрита погроза всім демонам, що кидають виклик Його вищій владі над усім сущим.

25

Текст

ніш́амйа те ґгарґгарітам̇ сва-кгеда-
кшайішн̣у ма̄йа̄майа-сӯкарасйа
джанас-тапах̣-сатйа-ніва̄сінас те
трібгіх̣ павітраір мунайо ’ґр̣н̣ан сма

Послівний переклад

ніш́амйа  —  почувши; те  —  ті; ґгарґгарітам  —  оглушливий гук; сва-кгеда  —  особистий смуток; кшайішн̣у  —  розсіюючи; ма̄йа̄-майа  —  всемилостивого; сӯкарасйа  —  Господа Вепра; джанах̣  —  планета Джаналока; тапах̣  —  планета Таполока; сатйа  —  планета Сат’ялока; ніва̄сінах̣  —  жителі; те  —  всі вони; трібгіх̣  —  з трьох Вед; павітраіх̣  —  всеблагими мантрами; мунайах̣  —  великі мислителі та мудреці; аґр̣н̣ан сма  —  оспівали.

Переклад

Коли великі мислителі та мудреці, жителі Джаналоки, Таполоки і Сат’ялоки, почули оглушливий рик Господа Вепра, всеблагий голос всемилостивого Господа, вони стали повторювати благовісні гімни з трьох Вед.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Велике значення має в цьому вірші слово ма̄йа̄майа. Ма̄йа̄ означає «милість», «особливе знання», а також «ілюзія». Отже, Господь Вепр вміщує в Собі все: Він милостивий, сповнений всього знання, і разом з тим Він вводить в ілюзію. На ревіння Господа, втіленого в образі вепра, великі мудреці на планетах Джаналока, Таполока і Сат’ялока відгукнулися ведичними гімнами. На тих планетах живуть найінтелектуальніші і найправедніші живі істоти, отож, коли вони почули надзвичайний голос вепра, вони зрозуміли, що він може належати тільки Господу, і нікому іншому. Тому вони відгукнулися ведичними гімнами, підносячи до Господа молитви. Земля була ще занурена в океанські глибини, але коли жителі вищих планет почули Господній рик, вони зраділи, зрозумівши, що Господь прийшов врятувати Землю. Дуже втішені, Брахма та всі інші мудреці, як то Бгріґу, інші Брахмині сини та вчені брахмани, всі разом стали прославляти Господа трансцендентними звуками ведичних гімнів. Найважливіший з усіх гімнів    —    цей вірш із «Бріхан-нарадія Пурани»: Харе Крішна, Харе Крішна, Крішна Крішна, Харе Харе    /    Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

26

Текст

теша̄м̇ сата̄м̇ веда-віта̄на-мӯртір
брахма̄вадга̄рйа̄тма-ґун̣а̄нува̄дам
вінадйа бгӯйо вібудгодайа̄йа
ґаджендра-ліло джалам а̄вівеш́а

Послівний переклад

теша̄м  —  їх; сата̄м  —  великих відданих; веда  —  все знання; віта̄на-мӯртіх̣  —  поширена форма; брахма  —  ведичний звук; авадга̄рйа  —  чудово знаючи; а̄тма  —  Себе; ґун̣а-анува̄дам  —  трансцендентне уславлення; вінадйа  —  розлунюючи; бгӯйах̣  —  знову; вібудга  —  наділених трансцендентним знанням; удайа̄йа  —  щоб підняти й благословити; ґаджендра-лілах̣  —  граючи, мов слон; джалам  —  у воду; а̄вівеш́а  —  увійшов.

Переклад

У відповідь на молитви великих відданих Господь знову заревів і, граючись, мов слон, увійшов у воду. Ведичні молитви прославляють Господа, отож Він прийняв молитви відданих як уславлення Своїх трансцендентних якостей.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Господь у будь-якому образі трансцендентний і сповнений знання та милосердя. Господь усуває всю матеріальну скверну, тому що в Його образі втілене все ведичне знання. Всі Веди поклоняються трансцендентному образу Господа. Серед ведичних мантр є молитви, в яких віддані прохають Господа усунути сліпуче сяйво, що прикриває істинне лице Господа. Про це йдеться в «Ішопанішаді». Господь не має матеріальної форми, але Веди дають змогу пізнати Його справжню форму. Веди називають Господнім подихом, який вдихнув Брахма, перший учень ведичної науки. Господь Вепр з’явився з Брахминої ніздрі з його подихом, і тому це Господнє втілення являє Собою уособлення Вед. Прославляючи втілення Господа в образі вепра, мудреці на вищих планетах співали первісні ведичні гімни. Правильно читає ведичні мантри той, хто оспівує славу Господа. Задоволений цим співом ведичних мантр, Господь заревів іще раз, щоб втішити Своїх чистих відданих, і ввійшов у воду, маючи намір врятувати занурену в воду Землю.

27

Текст

уткшіпта-ва̄лах̣ кга-чарах̣ кат̣горах̣
сат̣а̄ відгунван кгара-ромаш́а-твак
кгура̄хата̄бграх̣ сіта-дам̇шт̣ра ікша̄-
джйотір бабга̄се бгаґава̄н махідграх̣

Послівний переклад

уткшіпта-ва̄лах̣  —  б’ючи хвостом; кга-чарах̣  —  в небі; кат̣горах̣  —  жорстке; сат̣а̄х̣  —  волосся на плечі; відгунван  —  дрижало; кгара  —  гостре; ромаш́а-твак  —  вкрита волоссям шкура; кгура-а̄хата  —  б’ючи ратицями; абграх̣  —  хмари; сіта-дам̇шт̣рах̣  —  білі ікла; ікша̄  —  погляд; джйотіх̣  —  осяйний; бабга̄се  —  засяяв; бгаґава̄н  —  Бог-Особа; махі-дграх̣  —  опора світу.

Переклад

Перш як пірнути в воду и врятувати Землю, Господь Вепр злетів у небо. Його хвіст розрізав повітря, а щетина тремтіла на вітрі. Його погляд випромінював сяйво, а Своїми ратицями і блискучо-білими іклами Він розганяв у небі хмари.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Підносячи до Господа молитви, віддані прославляють Його трансцендентні діяння. У цьому вірші змальовано деякі з трансцендентних ознак Господа Вепра. З цих віршів можна зробити висновок, що, коли жителі трьох вищих планетних систем підносили Господу молитви, Його тіло збільшилося й закрило все небо аж до найвищої планети, Брахмалоки, чи Сат’ялоки. У «Брахма-самхіті» сказано, що очі Господа    —    це сонце й місяць, тому не дивно, що навіть погляд Господа осявав небо, наче сонце чи місяць. Господа названо тут махідграх̣, тобто «велика гора» або «опора землі». Іншими словами, Господнє тіло було таке саме велике й туге, як Гімалаї, бо інакше як би Він зміг втримати на Своїх білих іклах цілу Землю? Поет Джаядева, великий відданий Господа, оспівав це звершення у своїх молитвах до різних втілень Господа:

васаті даш́ана-ш́ікгаре дгаран̣і тава лаґна̄
ш́аш́іні калан̇ка-калева німаґна̄
кеш́ава дгр̣та-ш́ӯкара-рӯпа джайа джаґадіш́а харе

«Хвала, хвала Господу Кешаві [Крішні], що з’явився в образі вепра! Він підняв Землю Своїми іклами, схожими на плями на місяці».

28

Текст

ґгра̄н̣ена пр̣тгвйа̄х̣ падавім̇ віджіґгран
крод̣а̄падеш́ах̣ свайам адгвара̄н̇ґах̣
кара̄ла-дам̇шт̣ро ’пй акара̄ла-др̣ґбгйа̄м
удвікшйа віпра̄н ґр̣н̣ато ’віш́ат кам

Послівний переклад

ґгра̄н̣ена  —  нюхом; пр̣тгвйа̄х̣  —  Землі; падавім  —  розташування; віджіґгран  —  шукаючи; крод̣а-ападеш́ах̣  —  прибравши тіло кабана; свайам  —  особисто; адгвара  —  трансцендентне; ан̇ґах̣  —  тіло; кара̄ла  —  жаскі; дам̇шт̣рах̣  —  зуби (ікла); апі  —  хоча; акара̄ла  —  не страшним; др̣ґбгйа̄м  —  поглядом; удвікшйа  —  глянувши; віпра̄н  —  на всіх відданих-брахманів; ґр̣н̣атах̣  —  що підносили молитви; авіш́ат  —  увійшов; кам  —  у воду.

Переклад

Він    —    Сам Верховний Господь Вішну і тому трансцендентний, але, прибравши тіло вепра, Він став шукати Землю нюхом. Його ікла наганяли страх, а Його добрий погляд був спрямований на відданих-брахманів, що підносили молитви. Так Він увійшов у воду.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Ми повинні завжди пам’ятати, що, хоча тіло кабана матеріальне, Господня форма кабана була вільна від матеріальної скверни. Звичайний кабан неспроможний прибрати велетенської форми, що закриває собою все небо аж до Сат’ялоки. Його тіло завжди й за будь-яких обставин трансцендентне, тому прибираючи образу вепра Він просто розважається. Його тіло    —    уособлення всіх Вед і тому трансцендентне. Однак через те що Він прибрав подобу вепра, Він став шукати Землю нюхом, як звичайний кабан. Господь може досконало зіграти роль будь-якої живої істоти. Велетенська подоба вепра наганяла великий жах на всіх невідданих, але чистих відданих Господа вона зовсім не лякала. Навпаки, Господь Вепр так ласкаво поглядав на Своїх відданих, що всі вони відчували трансцендентне щастя.

29

Текст

са ваджра-кӯт̣а̄н̇ґа-ніпа̄та-веґа-
віш́ірн̣а-кукшіх̣ станайанн уданва̄н
утср̣шт̣а-дірґгормі-бгуджаір іва̄рташ́
чукрош́а йаджн̃еш́вара па̄хі меті

Послівний переклад

сах̣  —  те; ваджра-кӯт̣а-ан̇ґа  —  схоже на велетенську гору тіло; ніпа̄та-веґа  —  сила занурення; віш́ірн̣а  —  розділяючи на двоє; кукшіх̣  —  стан; станайан  —  лунаючи; уданва̄н  —  океан; утср̣шт̣а  —  створюючи; дірґга  —  високі; ӯрмі  —  хвилі; бгуджаіх̣  —  руками; іва а̄ртах̣  —  наче людина, що страждає; чукрош́а  —  голосно молився; йаджн̃а-іш́вара  —  о повелителю жертвопринесень; па̄хі  —  захисти, будь ласка; ма̄  —  мене; іті  —  так.

Переклад

Пірнувши в воду, немов велетенська гора, Господь Вепр розділив океан навпіл. Від удару піднялися дві високі хвилі, схожі на руки океану, який немовби голосно молився до Господа: «Господи, владико всіх жертвопринесень, будь ласка, не розрізай мене надвоє! Змилуйся і візьми мене під Свій захист!»

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Навіть велетенський океан був стурбований, коли в нього впало схоже на гору тіло трансцендентного вепра. Здавалось, що океан злякався так, немовби над ним нависла смерть.

30

Текст

кгураіх̣ кшурапраір дарайам̇с тад а̄па
утпа̄ра-па̄рам̇ трі-парӯ раса̄йа̄м
дадарш́а ґа̄м̇ татра сушупсур аґре
йа̄м̇ джіва-дга̄нім̇ свайам абгйадгатта

Послівний переклад

кгураіх̣  —  ратицями; кшурапраіх̣  —  схожими на гостру зброю; дарайан  —  проникаючи; тат  —  ту; а̄пах̣  —  воду; утпа̄ра-па̄рам  —  знайшов межу безмежного; трі-парух̣  —  владика всіх жертвопринесень; раса̄йа̄м  —  у воді; дадарш́а  —  знайшов; ґа̄м  —  Землю; татра  —  там; сушупсух̣  —  лежачи; аґре  —  спочатку; йа̄м  —  кого; джіва-дга̄нім  —  оселю для всіх живих істот; свайам  —  особисто; абгйадгатта  —  підняв.

Переклад

Розрізаючи воду Своїми ратицями, гострими, як стріли, Господь Вепр, дістався краю безкрайнього океану. Він побачив Землю, опору всіх живих істот, що лежала в воді так само, як на початку творення, і особисто підняв її.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Іноді слово раса̄йа̄м тлумачать як назву найнижчої планетної системи, Расатали, але тут, на думку Вішванатги Чакраварті Тгакури, це слово має інше значення. Земля на сім рівнів вища за інші планетні системи, як оце Тала, Атала, Талатала, Вітала, Расатала і Патала. Тому Земля не може перебувати в області планетної системи Расатала. У «Вішну-дгармі» сказано:

па̄та̄ла-мӯлеш́вара-бгоґа-сам̇хатау
вінйасйа па̄дау пр̣тгівім̇ ча бібгратах̣
йасйопама̄но на бабгӯва со ’чйуто
мама̄сту ма̄н̇ґалйа-вівр̣ддгайе харіх̣

Отже, Господь знайшов Землю на дні океану Ґарбгодака, де планети спочивають після руйнації світу вкінці Брахминого дня.

31

Текст

сва-дам̇шт̣райоддгр̣тйа махім̇ німаґна̄м̇
са уттгітах̣ сам̇руруче раса̄йа̄х̣
татра̄пі даітйам̇ ґадайа̄патантам̇
суна̄бга-сандіпіта-тівра-манйух̣

Послівний переклад

сва-дам̇шт̣райа̄  —  Своїми іклами; уддгр̣тйа  —  піднявши; махім  —  Землю; німаґна̄м  —  занурену; сах̣  —  Він; уттгітах̣  —  піднімаючись; сам̇руруче  —  зачаровував; раса̄йа̄х̣  —  з води; татра  —  там; апі  —  також; даітйам  —  демону; ґадайа̄  —  булавою; а̄патантам  —  що нападав на Нього; суна̄бга  —  диск Крішни; сандіпіта  —  осяйний; тівра  —  лютий; манйух̣  —  гнів.

Переклад

Господь Вепр завиграшки підхопив Землю на Свої ікла і підняв її з води. Його вигляд зачаровував. Коли на Нього напав демон [Хіран’якша], Господь, чий гнів горів, наче диск Сударшана, убив демона в одну мить.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Згідно з Шрілою Джівою Ґосвамі, у ведичних писаннях ідеться про два втілення Господа Варахи (Вепра): після потопу в епоху Чакшуша і після потопу в епоху Сваямбгува. Це втілення вепра, за яке йдеться тут, сходило після всесвітнього знищення в епоху Сваямбгуви, коли всі планети, за винятком найвищих (Джана, Махар та Сат’я), занурилися в води потопу. Прихід цього втілення вепра могли спостерігати жителя згаданих вище планет. Шріла Вішванатга Чакраварті вважає, що мудрець Майтрея об’єднав у своїй розповіді події з обох епох, за яких Господь приходив у подобі вепра, і описав Відурі два втілення відразу.

32

Текст

джаґга̄на рундга̄нам асахйа-вікрамам̇
са лілайебгам̇ мр̣ґара̄д̣ іва̄мбгасі
тад-ракта-пан̇ка̄н̇кіта-ґан̣д̣а-тун̣д̣о
йатга̄ ґаджендро джаґатім̇ вібгіндан

Послівний переклад

джаґга̄на  —  вбитий; рундга̄нам  —  ворог, що намагався перешкоджати; асахйа  —  нестерпна; вікрамам  —  могутність; сах̣  —  Він; лілайа̄  —  завиграшки; ібгам  —  слон; мр̣ґа-ра̄т̣  —  лев; іва  —  наче; амбгасі  —  у воді; тат-ракта  —  його крові; пан̇ка-ан̇кіта  —  заплямовані; ґан̣д̣а  —  щоки; тун̣д̣ах̣  —  язик; йатга̄  —  як; ґаджендрах̣  —  слон; джаґатім  —  землю; вібгіндан  —  риючи.

Переклад

Господь Вепр убив демона прямо у воді, як лев задирає слона. Щоки і язик Господа стали червоними від крові демона, як бивні слона стають червоні після того, як він риє червонозем.

33

Текст

тама̄ла-нілам̇ сіта-данта-кот̣йа̄
кшма̄м уткшіпантам̇ ґаджа-лілайа̄н̇ґа
праджн̃а̄йа баддга̄н̃джалайо ’нува̄каір
вірін̃чі-мукгйа̄ упатастгур іш́ам

Послівний переклад

тама̄ла  —  синє дерево, що зветься тамала; нілам  —  синюватий; сіта  —  білі; данта  —  ікла; кот̣йа̄  —  вигнутим кінчиком; кшма̄м  —  Землю; уткшіпантам  —  піднявши; ґаджа-лілайа̄  —  бавлячись, мов слон; ан̇ґа  —  Відуро; праджн̃а̄йа  —  збагнувши; баддга  —  складені; ан̃джалайах̣  —  руки; анува̄каіх̣  —  ведичними гімнами; вірін̃чі  —  Брахма; мукгйа̄х̣  —  очолювані; упатастгух̣  —  піднесли молитви; іш́ам  —  Верховному Господу.

Переклад

Граючись, немов слон, Господь тримав Землю на вигнутих кінчиках своїх білих іклів. Тіло Його прибрало синюватої барви, схожої на колір дерева тамала, і всі мудреці на чолі з Брахмою, розуміючи, що перед ними Верховний Бог-Особа, шанобливо поклонилися Йому.

34

Текст

р̣шайа ӯчух̣
джітам̇ джітам̇ те ’джіта йаджн̃а-бга̄вана
трайім̇ танум̇ сва̄м̇ парідгунвате намах̣
йад-рома-ґартешу нілілйур аддгайас
тасмаі намах̣ ка̄ран̣а-сӯкара̄йа те

Послівний переклад

р̣шайах̣ ӯчух̣  —  славетні мудреці промовили; джітам  —  хвала; джітам  —  вся перемога; те  —  Тобі; аджіта  —  о непереможний; йаджн̃а-бга̄вана  —  той, кого пізнають приносячи жертви; трайім  —  уособлені Веди; танум  —  таке тіло; сва̄м  —  власне; парідгунвате  —  тремтячи; намах̣  —  поклони; йат  —  чиє; рома  —  волосся; ґартешу  —  в порах; нілілйух̣  —  занурилися; аддгайах̣  —  океани; тасмаі  —  Йому; намах̣  —  приносячи поклони; ка̄ран̣а-сӯкара̄йа  —  формі вепра, яку Ти прийняв з певною метою; те  —  Тобі.

Переклад

З великою шаною всі мудреці промовили: О непереможний владико плодів усіх жертвопринесень, хвала, хвала Тобі і звитяга Тобі в усіх починаннях! Твій образ уособлює всі Веди, а в порах волосся на Твоєму тілі, ховаються всі океани. Задля Своїх цілей [щоб підняти Землю], Ти нині з’явився в подобі вепра.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Господь на Своє бажання може з’явитися в будь-якій подобі, але Він завжди й за будь-яких обставин залишається причиною всіх причин. Його тіло трансцендентне, і тому Він завжди Верховний Бог-Особа, невідмінний від Маха-Вішну, що лежить у Причиновому океані. Із пор волосся на Його тілі народжуються незліченні всесвіти, і тому Його трансцендентне тіло уособлює всі Веди. Він насолоджується плодами всіх жертвопринесень. Він непереможний Верховний Бог-Особа. Якщо Він прибрав подобу вепра, щоб підняти Землю, це аж ніяк не означає, що Він перестав бути Верховним Господом. Таке переконання мудреців та інших великих особистостей, як оце Брахми і решти жителів вищих планетних систем.

35

Текст

рӯпам̇ таваітан нану душкр̣та̄тмана̄м̇
дурдарш́анам̇ дева йад адгвара̄тмакам
чганда̄м̇сі йасйа твачі бархі-ромасв
а̄джйам̇ др̣ш́і тв ан̇ґгрішу ча̄тур-хотрам

Послівний переклад

рӯпам  —  форма; тава  —  Твоя; етат  —  це; нану  —  але; душкр̣та-а̄тмана̄м  —  душ, які просто належать до числа лиходіїв; дурдарш́анам  —  дуже важко побачити; дева  —  Господи; йат  —  те; адгвара-а̄тмакам  —  якому поклоняються приносячи жертви; чганда̄м̇сі  —  мантра Ґаятрі та інші; йасйа  —  чий; твачі  —  дотик шкіри; бархіх̣  —  священна трава куша; ромасу  —  волосся на тілі; а̄джйам  —  очищене масло; др̣ш́і  —  в очах; ту  —  також; ан̇ґгрішу  —  на чотирьох ногах; ча̄тух̣-хотрам  —  чотири форми корисливої діяльності.

Переклад

Господи, Твоєму образу поклоняються, приносячи жертви, але лиходії та грішники нездатні Тебе побачити. Дотик Твоєї шкіри містить у собі всі ведичні гімни, як оце Ґаятрі та інші. У волоссі на Твоєму тілі криється трава куша, в Твоїх очах сховане очищене масло, а в Твоїх чотирьох ногах перебувають чотири форми кармічної діяльності.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Серед лиходіїв є категорія грішникав, яких «Бгаґавад-ґіта» називає веда-ваді. Це так звані вірні послідовники Вед. Вони не вірять у Господні втілення взагалі, не кажучи вже про Його втілення в образі божественного вепра. Поклоніння різним формам чи втіленням Господа вони характеризують як антропоморфізм. «Шрімад-Бгаґаватам» зараховує таких людей до грішників, а «Бгаґавад-ґіта» (7.15) їх називає не лише грішниками, але також дурнями і найницішими з людей. Згідно з «Бгаґавад-ґітою», через їхню атеїстичну природу ілюзія відібрала в них знання. Такі пропащі душі неспроможні побачити втілення Господа в образі велетенського вепра. Так звані вірні послідовники Вед, котрі кепкують із вічних форм Господа, повинні звернути увагу на слова «Шрімад-Бгаґаватам», де сказано, що ці втілення суть уособлені Веди. І шкіра Господа Вепра, і Його очі, і пори волосся на Його тілі описано тут як різні частини Вед. Отже, Господь    —    це уособлення ведичних гімнів, і насамперед мантри Ґаятрі.

36

Текст

срак тун̣д̣а а̄сіт срува іш́а на̄сайор
ід̣одаре чамаса̄х̣ карн̣а-рандгре
пра̄ш́ітрам а̄сйе ґрасане ґраха̄с ту те
йач чарван̣ам̇ те бгаґаванн аґні-хотрам

Послівний переклад

срак  —  жертовна таця; тун̣д̣е  —  на язику; а̄сіт  —  є; срувах̣  —  інша жертовна таця; іш́а  —  Господи; на̄сайох̣  —  ніздрів; ід̣а̄  —  тарілка; ударе  —  в животі; чамаса̄х̣  —  ще одна жертовна таця; карн̣а-рандгре  —  у вушних отворах; пра̄ш́ітрам  —  так звана таця Брахми; а̄сйе  —  в роті; ґрасане  —  в горлі; ґраха̄х̣  —  так звані таці сома; ту  —  але; те  —  Твоє; йат  —  що; чарван̣ам  —  жування; те  —  Твоє; бгаґаван  —  Господи; аґні-хотрам  —  прийняття їжі через присвячений Тобі жертовний вогонь.

Переклад

Господи, Твій язик    —    це жертовна таця, Твої ніздрі    —    інший різновид жертовної таці, Твій живіт    —    це тарілка для прийняття жертовної їжі, а ще одна жертовна таця    —    це Твої вушні отвори. Твій рот    —    це жертовна таця Брахми, Твоє горло    —    це жертовна таця сома, а все, що Ти жуєш    —    це аґні-хотра.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Веда-ваді обстоюють, що немає нічого вищого за Веди і за згадані там жертвопринесення. Нещодавно у своїй громаді вони запровадили закон, згідно з яким вони повинні щодня відправляти жертвопринесення. Задля цього вони просто запалюють невеличке багаття і приносять йому в жертву все, що їм спаде на думку, не дбаючи про визначені у Ведах суворі правила жертвопринесення. Як видно з ведичних приписів, для жертвопринесення потрібен цілий ряд різних таць, як оце срак, срува, бархіс, чатур-хотра, іда, чамаса, прашітра, ґраха та аґні-хотра. Неможливо отримати плоди жертвопринесення, якщо не дотримуватися ретельно всіх його правил. За цієї епохи практично немає умов для того, щоб виконувати жертвопринесення згідно з усіма приписами. Тому писання не рекомендують за епохи Калі таких жертвопринесення, чітко зазначаючи, що за цієї епохи треба виконувати тільки санкіртана-яґ’ю, і ніякі інші яґ’ї. Втілення Верховного Господа називають Яґ’єшварою, тому людина, яка не шанує Господні втілення, не може досконало виконувати жертвопринесення. Іншими словами, суть усіх жертвопринесень полягає в тому, щоб віддатися під притулок Господа і служити Йому. Це стає цілком зрозумілим із цих віршів. Різні жертовні таці відповідають різним частинам Господнього тіла. В Одинадцятій пісні «Шрімад-Бгаґаватам» виразно сказано, що люди повинні виконувати санкіртана-яґ’ю для задовольнення Господа, який за цієї епохи втілився як Шрі Чайтан’я Махапрабгу. Це обов’язкова умова для того, щоб досягнути результату яґ’ї.

37

Текст

дікша̄нуджанмопасадах̣ ш́іродгарам̇
твам̇ пра̄йан̣ійодайанійа-дам̇шт̣рах̣
джіхва̄ праварґйас тава ш́іршакам̇ кратох̣
сатйа̄васатгйам̇ чітайо ’саво хі те

Послівний переклад

дікша̄  —  посвята; ануджанма  —  духовне народження, або повторне втілення; упасадах̣  —  три різновиди бажань (стосунки, діяльність і остаточна мета); ш́ірах̣-дгарам  —  шия; твам  —  Твоя; пра̄йан̣ійа  —  обряди, що йдуть відразу після посвяти; удайанійа  —  заключні обряди, пов’язані з виконанням бажань офірувальника; дам̇шт̣рах̣  —  ікла; джіхва̄  —  язик; праварґйах̣  —  підготовчі дії; тава  —  Твоя; ш́іршакам  —  голова; кратох̣  —  жертвопринесення; сатйа  —  вогонь без жертвопринесення; а̄васатгйам  —  вогонь поклоніння; чітайах̣  —  сукупність усіх бажань; асавах̣  —  життєве повітря; хі  —  певно; те  —  Твоє.

Переклад

Більше того, Твої з’явлення, що повторюються знову й знову,    —    це бажання всіх форм посвяти. Твоя шия    —    це обитель трьох бажань, а Твої ікла    —    це плоди посвяти і здійснення всіх бажань. Твій язик    —    це підготовчі дії, що передують посвяті, Твоя голова    —    це вогнище без жертви, а також вогнище для поклоніння, а Твої життєві сили    —    це сукупність усіх бажань.

38

Текст

сомас ту ретах̣ савана̄нй авастгітіх̣
сам̇стга̄-вібгеда̄с тава дева дга̄тавах̣
сатра̄н̣і сарва̄н̣і ш́аріра-сандгіс
твам̇ сарва-йаджн̃а-кратур ішт̣і-бандганах̣

Послівний переклад

сомах̣ ту ретах̣  —  Твоє сім’я    —    це жертвопринесення сома; савана̄ні  —  ранкові обряди; авастгітіх̣  —  різні стадії розвитку тіла; сам̇стга̄-вібгеда̄х̣  —  сім різновидів жертвопринесення; тава  —  Твої; дева  —  Господи; дга̄тавах̣  —  складники тіла, як-от шкіра і плоть; сатра̄н̣і  —  жертвопринесення, що тривають дванадцять днів; сарва̄н̣і  —  усі; ш́аріра  —  тілесні; сандгіх̣  —  суглоби; твам  —  Твоя Господня Милість; сарва  —  усі; йаджн̃а  —  жертвопринесення асома; кратух̣  —  жертвопринесення сома; ішт̣і  —  найвища мета бажань; бандганах̣  —  прив’язаність.

Переклад

Твоє сім’я, Господи,    —    це жертвопринесення сома-яґ’я. Ріст Твого тіла    —    це ранкові обряди. Твоя шкіра і відчуття дотику    —    це сім елементів жертвопринесення аґніштома. Твої суглоби уособлюють всілякі жертвопринесення, що тривають дванадцять днів. Отже, Ти об’єкт усіх жертвопринесення, як тих, що звуться жертвопринесеннями сома, так і жертвопринесень асома. Якщо Тебе можна чимось зв’язати, то тільки яґ’ями.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Існує сім традиційних яґій які виконують усі послідовники ведичного канону. Це аґніштома, ат’яґніштома, уктга, шодаші, ваджапея, атіратра і аптор’яма. Кожен, хто реґулярно виконує ці яґ’ї, як вважають, перебуває в товаристві Господа. Але кожен, хто встановив стосунки з Господом за допомогою відданого служіння, уже виконав усі різновиди яґій.

39

Текст

намо намас те ’кгіла-мантра-девата̄-
дравйа̄йа сарва-кратаве крійа̄тмане
ваіра̄ґйа-бгактйа̄тмаджайа̄нубга̄віта-
джн̃а̄на̄йа відйа̄-ґураве намо намах̣

Послівний переклад

намах̣ намах̣  —  поклони Тобі; те  —  Тобі, об’єкту поклоніння; акгіла  —  всеохопні; мантра  —  гімни; девата̄  —  Верховний Господь; дравйа̄йа  —  всім складовим жертвопринесення; сарва-кратаве  —  всім різновидам жертвопринесення; крійа̄-а̄тмане  —  Тобі, найвищій формі жертвопринесення; ваіра̄ґйа  —  зречення; бгактйа̄  —  відданим служінням; а̄тма-джайа-анубга̄віта  —  кого можна пізнати лише приборкавши розум; джн̃а̄на̄йа  —  такому знанню; відйа̄-ґураве  —  верховному духовному вчителю всієї мудрості; намах̣ намах̣  —  знову й знову я шанобливо кланяюся.

Переклад

Господи, Ти Верховний Бог-Особа, і всі молитви, ведичні гімни та елементи жертвопринесення призначені для поклоніння Тобі. Ми шанобливо кланяємося перед Тобою. Пізнати Тебе можна тільки чистим розумом, звільненим від усієї видимої й невидимої матеріальної скверни. Ми шанобливо схиляємося перед Тобою    —    найвищим духовним вчителем науки відданого служіння.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Для того, щоб іти шляхом бгакті, чи відданого служіння Господу, відданий повинен звільнитися від усіх матеріальних бажань і очиститися від усієї матеріальної скверни. Цю свободу від матеріальних бажань називають вайраґ’єю, або відреченістю. Той, хто виконує віддане служіння Господу згідно з реґулівними засадами, само собою звільняється від матеріальних бажань. В такому очищеному стані розуму людина спроможна збагнути Бога-Особу. Бог-Особа, перебуваючи в серці кожного, навчає відданого науки чистого відданого служіння, допомагаючи йому врешті-решт досягнути Господнього товариства. Це підтверджує також «Бгаґавад-ґіта» (10.10):

теша̄м̇ сатата-йукта̄на̄м̇
бгаджата̄м̇ пріті-пӯрвакам
дада̄мі буддгі-йоґам̇ там̇
йена ма̄м упайа̄нті те

«Тим, хто з вірою та любов’ю повсякчасно виконує віддане служіння Господу, Господь неодмінно дає розум, за допомогою якого вони можуть врешті-решт прийти до Нього».

Людина повинна приборкати свій розум, а для цього треба виконувати ведичні ритуали та різноманітні жертвопринесення. Остаточна мета усіх цих обрядів    —    досягнути бгакті, відданого служіння Господу. Без бгакті неможливо пізнати Верховного Бога-Особу. Всі ведичні ритуали та жертвопринесення призначені для того, щоб за їхньою допомогою поклонятися первинному Богові-Особі чи Його незліченним поширенням, Вішну.

40

Текст

дам̇шт̣ра̄ґра-кот̣йа̄ бгаґавам̇с твайа̄ дгр̣та̄
віра̄джате бгӯдгара бгӯх̣ са-бгӯдгара̄
йатга̄ вана̄н ніх̣сарато дата̄ дгр̣та̄
матан̇-ґаджендрасйа са-патра-падміні

Послівний переклад

дам̇шт̣ра-аґра  —  кінчики іклів; кот̣йа̄  —  краями; бгаґаван  —  Боже-Особо; твайа̄  —  Тобою; дгр̣та̄  —  підтримувана; віра̄джате  —  прекрасно спочиває; бгӯ-дгара  —  о Ти, що підняв Землю; бгӯх̣  —  Земля; са-бгӯдгара̄  —  з горами; йатга̄  —  як; вана̄т  —  з води; ніх̣саратах̣  —  виходячи; дата̄  —  іклом; дгр̣та̄  —  підхоплена; матам-ґаджендрасйа  —  шаленого слона; са-патра  —  з листям; падміні  —  лотосова квітка.

Переклад

О Ти, що підняв Землю з усіма її горами! Спочиваючи на Твоїх іклах, Земля зачаровує погляд, наче обрамлена листям лотосова квітка в хоботі шаленого слона.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Цей вірш прославляє Землю, якій настільки пощастило, що її особисто підняв Сам Господь. Мудреці захоплюються красою Землі, порівнюючи її до лотосової квітки в хоботі слона. Як обрамлений листям лотос вбирає око своєю красою, так і Земля з її прекрасними горами зачаровувала погляд, спочиваючи на іклах Господа Вепра.

41

Текст

трайімайам̇ рӯпам ідам̇ ча саукарам̇
бгӯ-ман̣д̣алена̄тга дата̄ дгр̣тена те
чака̄сті ш́р̣н̇ґод̣га-ґганена бгӯйаса̄
кула̄чалендрасйа йатгаіва вібграмах̣

Послівний переклад

трайі-майам  —  уособлені Веди; рӯпам  —  форма; ідам  —  ця; ча  —  також; саукарам  —  вепр; бгӯ-ман̣д̣алена  —  земною планетою; атга  —  зараз; дата̄  —  іклом; дгр̣тена  —  підтримувана; те  —  Твоїм; чака̄сті  —  сяє; ш́р̣н̇ґа-ӯд̣га  —  підтримувані вершинами; ґганена  —  хмарами; бгӯйаса̄  —  уславлені; кула-ачала-індрасйа  —  великих гір; йатга̄  —  як; ева  —  певно; вібграмах̣  —  окраса.

Переклад

Господи, як гірські вершини стають ще прекрасніші, коли їх обрамляють хмари, так і Твоє трансцендентне тіло стало ще прекрасніше, коли кінчиками Своїх іклів Ти підняв Землю.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Тут варто відзначити слово вібграмах̣. Вібграмах̣ означає «ілюзія», а також «краса». Коли вершину великої гори огортають хмари, вони немовби спираються на неї і виглядають дуже привабливо. Так само й Господь не мав потреби підтримувати Землю на Своїх іклах, але коли Він тримає Землю, стає красивішою вона і стає прекраснішим Господь завдяки присутності Своїх чистих відданих на Землі. Хоча Господь    —    це трансцендентне втілення ведичних гімнів, коли Він неначе тримає Землю, Він стає ще прекрасніший.

42

Текст

сам̇стга̄пайаіна̄м̇ джаґата̄м̇ са-тастгуша̄м̇
лока̄йа патнім асі ма̄тарам̇ піта̄
відгема ча̄сйаі намаса̄ саха твайа̄
йасйа̄м̇ сва-теджо ’ґнім іва̄ран̣а̄в адга̄х̣

Послівний переклад

сам̇стга̄пайа ена̄м  —  піднявши цю Землю; джаґата̄м  —  рухомих; са-тастгуша̄м  —  і нерухомих; лока̄йа  —  для життя; патнім  —  дружина; асі  —  Ти є; ма̄тарам  —  мати; піта̄  —  батько; відгема  —  приносимо; ча  —  також; асйаі  —  матері; намаса̄  —  з поклонами; саха  —  разом; твайа̄  —  із Тобою; йасйа̄м  —  в кого; сва-теджах̣  —  Своєю енерґією; аґнім  —  вогонь; іва  —  наче; аран̣ау  —  в дерево арані; адга̄х̣  —  вклав.

Переклад

Господи, Земля    —    Твоя дружина, що дає притулок усім рухомим і нерухомим живим істотам, а Ти    —    верховний батько. Ми складаємо шанобливі поклони Тобі, а також матері Землі, в яку Ти вклав Свою енерґію, як вмілий жрець розводить вогонь у дощечках арані.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Так званий закон всесвітнього тяжіння, який підтримує планети в космосі, визначено тут як енерґію Господа. Господь вкладає цю енерґію в Землю так само, як досвідчений жрець-брахмана силою ведичних мантр розводить вогонь у дощечках арані. Завдяки цьому світ стає придатним для життя, даючи притулок рухомим і нерухомим створінням. Зумовлені душі, які населяють матеріальний світ, потрапляють у лоно матері Землі так само, як сім’я, що криє в собі зародок майбутньої дитини, потрапляє в материнську утробу. Про те, що живих істот зачинає Господь, як батько, в утробі матері Землі, йдеться в «Бгаґавад-ґіті» (14.4). Зумовлені душі дуже прив’язуються до своєї рідної землі, де вони з’явилися на світ, але не знають, хто їхній батько. Мати неспроможна привести на світ дитину сама, без батька. Так само матеріальна природа неспроможна породити живі створіння, без дотику верховного батька, Верховного Бога-Особи. «Шрімад-Бгаґаватам» вчить нас схилятися не лише перед матір’ю, але й перед Батьком, Верховним Господом, тому що тільки Батько запліднює матір всіма енерґіями, потрібними, щоб підтримувати життя всіх рухомих і нерухомих живих істот.

43

Текст

ках̣ ш́раддадгіта̄нйатамас тава прабго
раса̄м̇ ґата̄йа̄ бгува удвібархан̣ам
на вісмайо ’сау твайі віш́ва-вісмайе
йо ма̄йайедам̇ саср̣дже ’тівісмайам

Послівний переклад

ках̣  —  хто ще; ш́раддадгіта  —  може намагатися; анйатамах̣  —  крім Тебе; тава  —  Тебе; прабго  —  Господи; раса̄м  —  у воді; ґата̄йа̄х̣  —  що лежала; бгувах̣  —  Землі; удвібархан̣ам  —  порятунок; на  —  ніколи; вісмайах̣  —  дивовижний; асау  —  цей вчинок; твайі  —  Тобі; віш́ва  —  всесвітньому; вісмайе  —  сповненому чудес; йах̣  —  хто; ма̄йайа̄  —  енерґіями; ідам  —  цей; саср̣дже  —  створив; атівісмайам  —  найдивовижніше з див.

Переклад

Хто ще, крім Тебе, Верховного Бога-Особи, міг би врятувати Землю з-під глибоких вод? Однак для Тебе це не велике чудо, бо Ти вершив ще більші чуда, творячи цілий усесвіт. Своєю енерґією Ти створив цей дивовижний проявлений космос.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Коли вчені роблять якийсь винахід, що вражає уяву загальної маси неосвічених людей, пересічна людина, нічтоже сумняшеся, називає це наукове досягнення чудом. Але обізнану людину не здивувати жодними науковими відкриттями. Вона знає, що всі заслуги належать особі, яка створила чудовий мозок науковця. Дивовижна діяльність матеріальної природи також вражає людей, і вони з усією шаною схиляються перед проявленим космосом. Однак людина, яка розвинула свідомість Крішни і має глибше знання, чудово розуміє, що за проявленим космосом стоїть інтелект Крішни. Те саме сказано в «Бгаґавад-ґіті» (9.10): майа̄дгйакшен̣а пракр̣тіх̣ сӯйате са-чара̄чарам. Якщо Крішна здатний орудувати дивовижним космічним проявом, то немає нічого дивного в тому, що Він може прибрати подоби велетенського вепра і врятувати Землю з-під водяної товщі. Тому відданого не пантеличить поява Господа в образі дивовижного вепра. Відданий знає, що Своїми енерґіями, незбагненними для найвидатніших учених, Господь здатний вершити куди більші чудеса.

44

Текст

відгунвата̄ ведамайам̇ ніджам̇ вапур
джанас-тапах̣-сатйа-ніва̄сіно вайам
сат̣а̄-ш́ікгоддгӯта-ш́іва̄мбу-біндубгір
вімр̣джйама̄на̄ бгр̣ш́ам іш́а па̄віта̄х̣

Послівний переклад

відгунвата̄  —  струшуючи; веда-майам  —  уособлені Веди; ніджам  —  власне; вапух̣  —  тіло; джанах̣  —  планетна система Джаналока; тапах̣  —  планетна система Таполока; сатйа  —  планетна система Сат’ялока; ніва̄сінах̣  —  жителі; вайам  —  ми; сат̣а̄  —  щетина на загривку; ш́ікга-уддгӯта  —  що держиться на кінчиках волосся; ш́іва  —  благословенної; амбу  —  води; біндубгіх̣  —  краплинками; вімр̣джйама̄на̄х̣  —  нас оббризкано; бгр̣ш́ам  —  вищою мірою; іш́а  —  Верховний Господи; па̄віта̄х̣  —  очищені.

Переклад

О Верховний Господи, ми жителі найбільш праведних планет    —    Джана-, Тапо- і Сат’ялоки,    —    проте крапельки води, які злетіли з Твого загривку, коли Ти струшував тіло, вищою мірою очистили нас.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Тіло кабана вважають нечистим, але не слід думати, що втілення в образі кабана, в якому з’явився Господь, також нечисте. Ця форма Господа втілює в собі всі Веди і є цілковито трансцендентна. Жителі Джана-, Тапо- і Сат’ялоки    —    найбільш праведні істоти в матеріальному світі, але ці планети перебувають усе ще в матеріальному світі, і тому там також багато проявів матеріальної скверни. Тому, коли краплини води з Господнього загривку оббризкали жителів цих вищих планет, вони відчули, як очистилися. Вода Ґанґи чиста тому, що стікає з Господніх стіп, але вода, яка стікає зі стіп Господа, не відрізняється від води, яка стікає з волосся на загривку Господа Вепра. І одна, і друга вода абсолютна і трансцендентна.

45

Текст

са ваі бата бграшт̣а-матіс таваішате
йах̣ карман̣а̄м̇ па̄рам апа̄ра-карман̣ах̣
йад-йоґама̄йа̄-ґун̣а-йоґа-мохітам̇
віш́вам̇ самастам̇ бгаґаван відгехі ш́ам

Послівний переклад

сах̣  —  він; ваі  —  певно; бата  —  леле; бграшт̣а-матіх̣  —  безглуздий; тава  —  Твої; ешате  —  бажає; йах̣  —  хто; карман̣а̄м  —  діянь; па̄рам  —  межу; апа̄ра-карман̣ах̣  —  чиї діяння не обмежені жодними рамками; йат  —  ким; йоґа  —  містична сила; ма̄йа̄  —  енерґія; ґун̣а  —  ґуни матеріальної природи; йоґа  —  містична сила; мохітам  —  оманений; віш́вам  —  всесвіт; самастам  —  цілком; бгаґаван  —  Верховний Боже-Особо; відгехі  —  милостиво даруй; ш́ам  —  щастя.

Переклад

Господи, Тебе ніщо не обмежує в Твоїх дивовижних діяннях. Той, хто хоче пізнати межу Твоїх діянь, не має здорового глузду. Всі створіння в цьому світі зв’язані Твоєю могутньою містичною силою. Будь ласка, даруй цим зумовленим душам Свою безпричинну милість.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Умоглядні мислителі, які хочуть пізнати межі Безмежного, явно не при повному розумі. Усіх їх засліплює блиск зовнішніх енерґій Господа. Найліпше, що вони можуть зробити,    —    це впокоритися Господу, визнавши Його незбагненність. Завдяки цьому вони можуть здобути безпричинну милість Господа. Ці молитви підносять жителі вищих планет, а саме Джана-, Тапо- і Сат’ялоки, а вони володіють куди розвиненішим інтелектом і більшою могутністю, ніж люди.

Варто відзначити в цьому вірші слова віш́вам̇ самастам. Існує світ матеріальний і світ духовний. Мудреці в своїй молтивах кажуть: «Обидва світи зачаровані Твоїми різноманітними енерґіями. Жителі духовного світу занурені в любовне служіння Тобі, забуваючи, хто вони і навіть хто Ти, а жителі матеріального світу занурені в гонитву за матеріальними чуттєвими насолодами і тому забувають про Тебе. Ніхто не здатний пізнати Тебе, тому що Ти безмежний. Розумніше буде навіть не пробувати пізнати Тебе за допомогою надмірних умоглядних мудрувань. Ліпше милостиво благослови нас, щоб ми змогли поклонятися й служити Тобі з безкорисливою відданістю».

46

Текст

маітрейа ува̄ча
ітй упастгійама̄но ’сау
мунібгір брахма-ва̄дібгіх̣
саліле сва-кгура̄кра̄нта
упа̄дгатта̄віта̄ванім

Послівний переклад

маітрейах̣ ува̄ча  —  мудрец Майтрея сказав; іті  —  так; упастгійама̄нах̣  —  уславлений; асау  —  Господь Вепр; мунібгіх̣  —  великими мудрецями; брахма-ва̄дібгіх̣  —  трансценденталістами; саліле  —  на воді; сва-кгура-а̄кра̄нте  —  торкнувшись своїми ратицями; упа̄дгатта  —  поклав; авіта̄  —  опора; аванім  —  Землю.

Переклад

Мудрець Майтрея сказав: Поки всі великі мудреці й трансценденталісти поклонялися Господу цими молитвами, Господь торкнувся до Землю Своїми ратицями і поклав її на воду.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Завдяки незбагненній енерґії Господа Земля стала триматися на поверхні води. Господь всемогутній і тому здатний підтримувати велетенські планети і на воді, і в повітрі, як тільки забажає. Крихітний людський мозок неспроможний збагнути, як діють Господні енерґії. Людина може давати туманні пояснення про закони, які лежать в основі таких явищ, але крихітний людський мозок нездатний справді проникнути в суть Господніх діянь. Тому Господні дії називають несповідимими. Та однак послідовники схильної до філософії жаби намагаються якось тлумачити їх, користаючись своєю уявою.

47

Текст

са іттгам̇ бгаґава̄н урвім̇
вішваксенах̣ праджа̄патіх̣
раса̄йа̄ лілайонніта̄м
апсу нйасйа йайау харіх̣

Послівний переклад

сах̣  —  Він; іттгам  —  таким чином; бгаґава̄н  —  Бог-Особа; урвім  —  Землю; вішваксенах̣  —  одне з імен Вішну; праджа̄-патіх̣  —  Господь живих істот; раса̄йа̄х̣  —  з води; лілайа̄  —  завиграшки; унніта̄м  —  підняв; апсу  —  на воду; нйасйа  —  поклав; йайау  —  повернувся до Своєї обителі; харіх̣  —  Бог-Особа.

Переклад

Так Бог-Особа, Господь Вішну, покровитель усіх живих істот, підняв Землю з-під водної товщі і, поклавши її на поверхню води, повернувся до Своєї обителі.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Бог-Особа Господь Вішну у Своїх незліченних втіленнях сходить на матеріальні планети тільки з власної волі, щоб досягнути Своїх певних цілей, а після того повертається до Своєї обителі. Коли Господь сходить, Його називають аватара, бо слово авата̄ра означає «той, хто сходить». Ні Господь, ні Його супутники-віддані, що сходять на Землю, не належать до числа звичайних живих істот, як оце ми.

48

Текст

йа евам ета̄м̇ харі-медгасо харех̣
катга̄м̇ субгадра̄м̇ катганійа-ма̄йінах̣
ш́р̣н̣віта бгактйа̄ ш́равайета вош́атім̇
джана̄рдано ’сйа̄ш́у хр̣ді прасідаті

Послівний переклад

йах̣  —  хто; евам  —  так; ета̄м  —  цю; харі-медгасах̣  —  що звільняє відданого від матеріального існування; харех̣  —  Бога-Особи; катга̄м  —  оповідь; су-бгадра̄м  —  благословенну; катганійа  —  гідну переказу; ма̄йінах̣  —  Господа, що дарує Свою милість за допомогою внутрішньої енерґії; ш́р̣н̣віта  —  слухає; бгактйа̄  —  з відданістю; ш́равайета  —  а також дає можливість слухати іншим; ва̄  —  чи; уш́атім  —  що дає велику радість; джана̄рданах̣  —  Господь; асйа  —  його; а̄ш́у  —  дуже скоро; хр̣ді  —  в серці; прасідаті  —  стає дуже задоволений.

Переклад

Якщо людина з відданістю слухає й розповідає іншим цю гідну переказу оповідь про Господа Вепра, Господь, що перебуває в серці кожного, дуже задоволений нею.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: З’являючись у Своїх різноманітних втіленнях, Господь вершить Свої діяння і залишає після Себе перекази, що так само трансцендентні, як і Він Сам. Нам усім подобається слухати цікаві історії, але більшість з них або не дарують слухачеві ніякого блага, або взагалі не варті того, щоб їх слухати, з огляду на їхню нижчу матеріальну природу. Всі живі істоти    —    духовні душі і належать до вищої природи, тому жодні матеріальні речі не можуть дарувати їм якого-небудь блага. Отож людина розумна повинна сама слухати описи Господніх діянь і розповідати про них іншим, бо такі оповіді звільняють від страждань матеріального життя. Провляючи безпричинну милість, Господь приходить на Землю і залишає після Себе оповіді про Свої сповнені милості діяння, щоб віддані отримали від них трансцендентне благо.

49

Текст

тасмін прасанне сакала̄ш́іша̄м̇ прабгау
кім̇ дурлабгам̇ та̄бгір алам̇ лава̄тмабгіх̣
ананйа-др̣шт̣йа̄ бгаджата̄м̇ ґуха̄ш́айах̣
свайам̇ відгатте сва-ґатім̇ парах̣ пара̄м

Послівний переклад

тасмін  —  Йому; прасанне  —  коли задоволений; сакала-а̄ш́іша̄м  —  всіх благословень; прабгау  —  Господу; кім  —  що; дурлабгам  —  важкодосяжний; та̄бгіх̣  —  ними; алам  —  геть; лава-а̄тмабгіх̣  —  незначними досягненнями; ананйа-др̣шт̣йа̄  —  нічим іншим, крім відданого служіння; бгаджата̄м  —  тих, хто виконує віддане служіння; ґуха̄-а̄ш́айах̣  —  перебуваючи в серці; свайам  —  особисто; відгатте  —  виконує; сва-ґатім  —  в Своїй обителі; парах̣  —  верховний; пара̄м  —  трансцендентний.

Переклад

Для того, ким задоволений Верховний Бог-Особа, немає нічого недосяжного. Коли людина досягає трансцендентності, все інше для неї стає неістотним. Того, хто віддає себе трансцендентному любовному служінню, Господь, що перебуває в кожному серці, Сам піднімає до найвищого рівня досконалості.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Як сказано в «Бгаґавад-ґіті» (10.10), чистим відданим Господь дарує розум, за допомогою якого вони можуть досягнути найвищої досконалості. Тут підтверджено, що чистий відданий, який повсякчасо занурений у любовне служіння Господу, отримує все знання, потрібне для того, щоб прийти до Верховного Бога-Особи. Такий відданий не бачить жодної іншої вагомої мети, крім служіння Господу. Якщо людина вірно служить Господу, вона ніколи не знатиме розчарування, тому що Господь особисто піклується про духовний ріст Свого відданого. Господь перебуває в серці кожної істоти і, знаючи мотиви відданого, влаштовує все потрібне для його розвитку. Іншими словами, псевдовідданий, який прагне матеріальних здобутків, не може досягнути найвищої досконалості, бо Господь знає сховані в його серці мотиви. Треба лише стати щирим у своїх намірах, і тоді Господь надасть усієї можливої допомоги.

50

Текст

ко на̄ма локе пуруша̄ртга-са̄равіт
пура̄-катга̄на̄м̇ бгаґават-катга̄-судга̄м
а̄пійа карн̣а̄н̃джалібгір бгава̄паха̄м
ахо віраджйета віна̄ наретарам

Послівний переклад

ках̣  —  хто; на̄ма  —  воістину; локе  —  в світі; пуруша-артга  —  мета життя; са̄ра-віт  —  той, хто знає суть; пура̄-катга̄на̄м  —  усіх оповідей про минувшину; бгаґават  —  пов’язане з Богом-Особою; катга̄-судга̄м  —  нектар оповідей про Бога-Особу; а̄пійа  —  п’ючи; карн̣а-ан̃джалібгіх̣  —  вбираючи вухами; бгава-апаха̄м  —  що знищують усі матеріальні страждання; ахо  —  леле; віраджйета  —  може відмовитися; віна̄  —  за винятком; нара-ітарам  —  нелюд.

Переклад

За винятком істот, відмінних від людей, хто ще в цьому світі може бути байдужим до вищої мети життя? Хто ще може відмовитися від нектару оповідей про діяння Бога-Особи, які самі здатні звільнити людину від усіх матеріальних страждань?

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Розповіді про діяння Бога-Особи    —    немов невпинний потік нектару. Ніхто не може відмовитися пити цей нектар, за винятком істот, нижчих за людей. Віддане служіння Господу    —    це найвища мета життя кожної людини, а починається воно з того, що людина слухає про трансцендентні діяння Бога-Особи. Тільки тварина, або людина, яка живе не ліпше за тварину, може залишитися байдужою до трансцендентного послання Господа. У світі є сила-силенна всіляких романів та історичних повістей, але, на відміну від повістей і оповідей про Бога-Особу, жодна з цих книжок нездатна зменшити тягар матеріальних страждань. Тому кожен, хто має серйозний намір піднятися над матеріальним буттям, повинен оспівувати трансцендентні діяння Бога-Особи і слухати про них. Без цього істота не гідна зватися людиною.

Так закінчуються пояснення Бгактіведанти до «Шрімад-Бгаґаватам», Третьої пісні, тринадцятої глави, яка має назву «З’явлення Господа Варахи».