Skip to main content

26

Text 26

Текст

Text

хр̣ді ка̄мо бгрувах̣ кродго
лобгаш́ ча̄дгара-даччгада̄т
а̄сйа̄д ва̄к сіндгаво мед̣гра̄н
нірр̣тіх̣ па̄йор аґга̄ш́райах̣
hṛdi kāmo bhruvaḥ krodho
lobhaś cādhara-dacchadāt
āsyād vāk sindhavo meḍhrān
nirṛtiḥ pāyor aghāśrayaḥ

Послівний переклад

Synonyms

хр̣ді  —  з серця; ка̄мах̣  —  хіть; бгрувах̣  —  з брів; кродгах̣  —  гнів; лобгах̣  —  жадність; ча  —  також; адгара-даччгада̄т  —  з-поміж губ; а̄сйа̄т  —  з рота; ва̄к  —  мова; сіндгавах̣  —  океани; мед̣гра̄т  —  зі статевого члена; нірр̣тіх̣  —  гріховна діяльність; па̄йох̣  —  з заднього проходу; аґга-а̄ш́райах̣  —  вмістища всіх вад.

hṛdi — from the heart; kāmaḥ — lust; bhruvaḥ — from the eyebrows; krodhaḥ — anger; lobhaḥ — greed; ca — also; adhara-dacchadāt — from between the lips; āsyāt — from the mouth; vāk — speaking; sindhavaḥ — the seas; meḍhrāt — from the penis; nirṛtiḥ — low activities; pāyoḥ — from the anus; agha-āśrayaḥ — reservoir of all vices.

Переклад

Translation

Хіть і жадання з’явилися з серця Брахми, гнів    —    з-поміж його брів, жадність    —    з-поміж його вуст, дар мови    —    з його рота, океан    —    з його статевого члена, а низька й відразлива діяльність    —    із його ануса, джерела всіх гріхів.

Lust and desire became manifested from the heart of Brahmā, anger from between his eyebrows, greed from between his lips, the power of speaking from his mouth, the ocean from his penis, and low and abominable activities from his anus, the source of all sins.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕННЯ: Зумовлена душа перебуває в полоні вигадок і мудрувань. Хоч би яких висот світської вченості вона досягла, їй не позбутися впливу різних психічних процесів. Тому людині так важко звільнитися від хіті й потягу до низької діяльності, якщо вона не стає на шлях відданого служіння Господу. Коли людині не вдається задовольнити свою хіть і низькі бажання, в її розумі виникає гнів, який потім проявляється між бровами. Тому звичайним людям радять зосереджувати розум на міжбрів’ї. Що ж до відданих, то вони вже оволоділи вмінням садовити Господа на престол свого розуму. Теорія, котра закликає позбутися всіх бажань, не витримує випробовування практикою, тому що розум неможливо звільнити від бажань. Справжній смисл цієї поради    —    позбутися бажань    —    полягає в тому, щоб позбутися бажань, шкідливих для духовного росту. Відданий завжди наповнює свій розум думками про Господа, і тому не має жодної потреби боротися з бажаннями, адже всі його бажання скеровані на служіння Господу.

Дар мови називають проявом Сарасваті, або богині вченості. Вона з’являється на світ із вуст Брахми. Навіть якщо хтось здобув прихильність богині вченості, серце його можуть переповнювати хіть та матеріальні бажання, а її брови може заламані в гніві. Навіть якщо людина дуже вчена з матеріального погляду, це зовсім не означає, що вона звільнилася від усіх ницих порухів хіті та гніву. Всі достоїнства можна знайти тільки в чистого відданого, що сповнений віри і завжди занурений в думки про Господа, або в самадгі.

A conditioned soul is under the influence of mental speculation. However great one may be in the estimation of mundane education and learning, he cannot be free from the influence of psychic activities. Therefore it is very difficult to give up lust and the desires for low activities until one is in the line of devotional service to the Lord. When one is frustrated in lust and low desires, anger is generated from the mind and expressed from between the eyebrows. Ordinary men are therefore advised to concentrate the mind by focusing on the place between the eyebrows, whereas the devotees of the Lord are already practiced to place the Supreme Personality of Godhead on the seat of their minds. The theory of becoming desireless is untenable because the mind cannot be made desireless. When it is recommended that one be desireless, it is understood that one should not desire things which are destructive to spiritual values. A devotee of the Lord always has the Lord in his mind, and thus he does not need to be desireless because all his desires are in relationship with the service of the Lord. The power of speaking is called Sarasvatī, or the goddess of learning, and the birthplace of the goddess of learning is the mouth of Brahmā. Even if a man is endowed with the favor of the goddess of learning, it is quite possible for his heart to be full of lust and material desire and his eyebrows to display symptoms of anger. One may be very learned in the mundane estimation, but that does not mean that he is free from all low activities of lust and anger. Good qualifications can be expected only from a pure devotee, who is always engaged in the thought of the Lord, or in samādhi, with faith.