Skip to main content

5

Text 5

Текст

Text

тад вілокйа̄бджа-самбгӯто
ва̄йуна̄ йад-адгішт̣гітах̣
падмам амбгаш́ ча тат-ка̄ла-
кр̣та-вірйен̣а кампітам
tad vilokyābja-sambhūto
vāyunā yad-adhiṣṭhitaḥ
padmam ambhaś ca tat-kāla-
kṛta-vīryeṇa kampitam

Послівний переклад

Synonyms

тат вілокйа  —  розглядаючи це; абджа-самбгӯтах̣  —  народжений на лотосі; ва̄йуна̄  —  повітрям; йат  —  що; адгішт̣гітах̣  —  на якому він був розташований; падмам  —  лотос; амбгах̣  —  вода; ча  —  також; тат-ка̄ла-кр̣та  —  зазнаючи впливу вічного часу; вірйен̣а  —  притаманною силою; кампітам  —  струшуваний.

tat vilokya — looking into that; abja-sambhūtaḥ — whose source of birth was a lotus; vāyunā — by the air; yat — that; adhiṣṭhitaḥ — on which he was situated; padmam — lotus; ambhaḥ — water; ca — also; tat-kāla-kṛta — which was effected by eternal time; vīryeṇa — by its inherent force; kampitam — trembling.

Переклад

Translation

За якийсь час Брахма побачив, як під могутніми поривами шаленого вітру затремтів лотос, на якому він сидів, і завирувала вода, з якої ріс його лотос.

Thereafter Brahmā saw that both the lotus on which he was situated and the water on which the lotus was growing were trembling due to a strong, violent wind.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕННЯ: Матеріальний світ називають світом ілюзії, тому що це обитель забуття про трансцендентне служіння Господу. Тому іноді людину, яка виконує віддане служіння Господу в матеріальному світі, можуть сильно турбувати скрутні обставини. Дві ворожі одна одній сторони, ілюзорна енерґія і відданий, проголошують одна одній війну, і буває, що слабкі віддані падають жертвою навали могутньої ілюзорної енерґії. Однак Господу Брахмі з безпричинної милості Господа вистачило сили встояти перед матеріальною енерґією, хоча вона й завдала великих турбот, похитнувши опору, на якій він існував.

The material world is called illusory because it is a place of forgetfulness of the transcendental service of the Lord. Thus one engaged in the Lord’s devotional service in the material world may sometimes be very much disturbed by awkward circumstances. There is a declaration of war between the two parties, the illusory energy and the devotee, and sometimes the weak devotees fall victim to the onslaught of the powerful illusory energy. Lord Brahmā, however, was sufficiently strong, by the causeless mercy of the Lord, and he could not be victimized by the material energy, although it gave him cause for anxiety when it managed to totter the existence of his position.