Skip to main content

5

Sloka 5

Текст

Verš

тад вілокйа̄бджа-самбгӯто
ва̄йуна̄ йад-адгішт̣гітах̣
падмам амбгаш́ ча тат-ка̄ла-
кр̣та-вірйен̣а кампітам
tad vilokyābja-sambhūto
vāyunā yad-adhiṣṭhitaḥ
padmam ambhaś ca tat-kāla-
kṛta-vīryeṇa kampitam

Послівний переклад

Synonyma

тат вілокйа  —  розглядаючи це; абджа-самбгӯтах̣  —  народжений на лотосі; ва̄йуна̄  —  повітрям; йат  —  що; адгішт̣гітах̣  —  на якому він був розташований; падмам  —  лотос; амбгах̣  —  вода; ча  —  також; тат-ка̄ла-кр̣та  —  зазнаючи впливу вічного часу; вірйен̣а  —  притаманною силою; кампітам  —  струшуваний.

tat vilokya — hledící na; abja-sambhūtaḥ — který se narodil na lotosu; vāyunā — větrem; yat — to; adhiṣṭhitaḥ — na čem seděl; padmam — lotos; ambhaḥ — voda; ca — také; tat-kāla-kṛta — to, co vykonal věčný čas; vīryeṇa — svojí vrozenou silou; kampitam — chvějící se.

Переклад

Překlad

За якийсь час Брахма побачив, як під могутніми поривами шаленого вітру затремтів лотос, на якому він сидів, і завирувала вода, з якої ріс його лотос.

Poté Brahmā viděl, že lotos, na kterém seděl, i voda, ze které lotos vyrůstal, se pohybovaly za silného bouřlivého větru.

Коментар

Význam

ПОЯСНЕННЯ: Матеріальний світ називають світом ілюзії, тому що це обитель забуття про трансцендентне служіння Господу. Тому іноді людину, яка виконує віддане служіння Господу в матеріальному світі, можуть сильно турбувати скрутні обставини. Дві ворожі одна одній сторони, ілюзорна енерґія і відданий, проголошують одна одній війну, і буває, що слабкі віддані падають жертвою навали могутньої ілюзорної енерґії. Однак Господу Брахмі з безпричинної милості Господа вистачило сили встояти перед матеріальною енерґією, хоча вона й завдала великих турбот, похитнувши опору, на якій він існував.

Říká se, že hmotný svět je iluzorní, protože je místem zapomenutí na transcendentální službu Pánu. Ten, kdo oddaně slouží v hmotném světě, se proto může někdy dostat do velice nepříjemných a nebezpečných podmínek. Je zde vyhlášena válka mezi dvěma stranami, mezi iluzorní energií a oddaným, a slabí oddaní někdy útoku mocné iluzorní energie podlehnou. Brahmā však byl bezpříčinnou milostí Pána dostatečně silný a hmotná energie ho nemohla zdolat, třebaže ho přivedla do úzkých, když začala otřásat místem, kde seděl.