Skip to main content

Text 9

Sloka 9

Текст

Verš

йада̄ ча па̄ртга-прахітах̣ сабга̄йа̄м̇
джаґад-ґурур йа̄ні джаґа̄да кр̣шн̣ах̣
на та̄ні пум̇са̄м амр̣та̄йана̄ні
ра̄джору мене кшата-пун̣йа-леш́ах̣
yadā ca pārtha-prahitaḥ sabhāyāṁ
jagad-gurur yāni jagāda kṛṣṇaḥ
na tāni puṁsām amṛtāyanāni
rājoru mene kṣata-puṇya-leśaḥ

Послівний переклад

Synonyma

йада̄  —  коли; ча  —  також; па̄ртга-прахітах̣  —  за порадою Арджуни; сабга̄йа̄м  —  в зібранні; джаґат-ґурух̣  —  вчителя світу; йа̄ні  —  ті; джаґа̄да  —  пішов; кр̣шн̣ах̣  —  Господь Крішна; на  —  ніколи; та̄ні  —  ті слова; пум̇са̄м  —  розумних людей; амр̣та-айана̄ні  —  мов нектар; ра̄джа̄  —  цар (Дгрітараштра чи Дурйодгана); уру  —  дуже важливі; мене  —  взяв до уваги; кшата  —  втрачаючи; пун̣йа-леш́ах̣  —  залишки праведності.

yadā — když; ca — také; pārtha-prahitaḥ — na Arjunovu radu; sabhāyām — na shromáždění; jagat-guruḥ — učitele světa; yāni — ti; jagāda — odešel; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; na — nikoliv; tāni — taková slova; puṁsām — všech lidí se zdravým rozumem; amṛta-ayanāni — tak dobrá, jako nektar; rājā — král (Dhṛtarāṣṭra nebo Duryodhana); uru — velice důležitá; mene — považovali; kṣata — mizící; puṇya-leśaḥ — zbytky zbožných činů.

Переклад

Překlad

З волі Арджуни в царське зібрання [Кауравів] прийшов Господь Крішна, духовний вчитель усього світу, але Його слова, для деяких [як    —    от для Бгішми] втішні, мов чистий нектар, не припали до смаку іншим, що до останку втратили нагромаджений запас праведності. Цар [Дгрітараштра чи Дурйодгана] не звернув на слова Господа Крішни ніякої уваги.

Pán Kṛṣṇa, pověřen Arjunou, odešel na shromáždění jako duchovní učitel celého světa, a přestože někteří (jako Bhīṣma) vnímali Jeho slova jako čistý nektar, u jiných tomu tak nebylo, neboť již ztratili poslední zbytky svých minulých zbožných činností. Král (Dhṛtarāṣṭra nebo Duryodhana) nebral slova Pána Kṛṣṇy příliš vážně.

Коментар

Význam

ПОЯСНЕННЯ: Господь Крішна, духовний вчитель усього всесвіту, взяв на Себе обов’язки посла і за вказівкою Арджуни пішов до царського зібрання Дгрітараштри з миротворчою місією. Крішна    —    це Господь кожної істоти, проте задля Арджуни, якому Він був трансцендентним другом, Він радо взяв на Себе роль посланця, наче звичайна людина. В цьому полягає чарівність стосунків Господа з Його чистими відданими. Прийшовши до царського зібрання, Він став говорити про мир, і Його мова дарувала велику насолоду Бгішмі та іншим великим воєначальникам, які розуміли, що до них звертається Сам Господь. Однак ні Дурйодгана, ні його батько, Дгрітараштра, вичерпавши весь запас своїх колишніх праведних вчинків, не взяли слова Господа до уваги. Це притаманно людям, які не мають за собою ніякого запасу праведних вчинків. Завдяки силі минулих праведних дій людина може стати царем країни, але з того, що плоди доброчестя Дурйодгани та його прибічників були підходили до кінця, було очевидно, що вони втратять царство і воно перейде до Пандавів.

Для відданих Господні слова завжди мають смак нектару, але невідданим вони зовсім не до смаку. Для здорової людини цукор солодкий, але для хворого на жовтяницю він дуже гіркий.

Pán Kṛṣṇa, který je duchovním učitelem celého vesmíru, přijal roli posla a pověřen Arjunou odešel na shromáždění krále Dhṛtarāṣṭry vyjednávat mír. Kṛṣṇa je Pánem každého, ale jelikož pro Arjunu byl transcendentálním přítelem, s potěšením přijal roli posla jako obyčejný přítel. V tom spočívá krása Pánova chování k Jeho čistým oddaným. Odešel na shromáždění a hovořil o míru a Bhīṣma společně s dalšími velkými generály toto poselství velice ocenili, jelikož ho přednesl Pán Samotný. Duryodhana a jeho otec Dhṛtarāṣṭra však již vyčerpali výsledky svých minulých zbožných činností, a proto nebrali poselství příliš vážně. Tak to vypadá s lidmi, kteří nevykonávají žádné zbožné skutky. Na základě minulých zbožných činností se člověk může stát králem, ale jelikož se výsledky zbožných činů Duryodhany a ostatních postupně ztrácely, z jejich jednání bylo jasné, že království brzy připadne Pāṇḍuovcům. Poselství Boha je pro oddané vždy jako nektar, ale pro neoddané má právě opačnou chut'. Cukrkandl je pro zdravého člověka vždy sladký, ale chutná velice hořce lidem, kteří onemocněli žloutenkou.