Skip to main content

Text 32

Text 32

Текст

Text

каччід будгах̣ свастй анаміва а̄сте
ш́вапгалка-путро бгаґават-прапаннах̣
йах̣ кр̣шн̣а-па̄да̄н̇кіта-ма̄рґа-па̄м̇сушв
ачешт̣ата према-вібгінна-дгаірйах̣
kaccid budhaḥ svasty anamīva āste
śvaphalka-putro bhagavat-prapannaḥ
yaḥ kṛṣṇa-pādāṅkita-mārga-pāṁsuṣv
aceṣṭata prema-vibhinna-dhairyaḥ

Послівний переклад

Synonyms

каччіт  —  чи; будгах̣  —  що посідає великі знання; свасті  —  все гаразд; анамівах̣  —  бездоганний; а̄сте  —  живе; ш́вапгалка-путрах̣  —  син Швапгалки, Акрура; бгаґават  —  пов’язаний з Верховним Богом-Особою; прапаннах̣  —  віддався; йах̣  —  той, хто; кр̣шн̣а  —  Господь; па̄да-ан̇кіта  —  з відбитками слідів; ма̄рґа  —  шлях; па̄м̇сушу  —  пил; ачешт̣ата  —  виявив; према-вібгінна-дгаірйах̣  —  охоплений трансцендентною любов’ю втратив самовладання.

kaccit — whether; budhaḥ — very learned; svasti — well; anamīvaḥ — faultless; āste — does exist; śvaphalka-putraḥ — the son of Śvaphalka, Akrūra; bhagavat — regarding the Personality of Godhead; prapannaḥ — surrendered; yaḥ — one who; kṛṣṇa — the Lord; pāda-aṅkita — marked with footprints; mārga — path; pāṁsuṣu — in the dust; aceṣṭata — rolled about; prema-vibhinna — lost in transcendental love; dhairyaḥ — mental equilibrium.

Переклад

Translation

Будь ласка, розкажи, чи все добре в Акрури, сина Швапгалки? Він бездоганна душа, цілковито віддана Богові-Особі. Якось, в екстазі трансцендентної любові до Господа, він втратив самовладання і кинувся в дорожний пил з відбитими в ньому слідами стіп Господа Крішни.

Please tell me whether Akrūra, the son of Śvaphalka, is doing well. He is a faultless soul surrendered unto the Personality of Godhead. He once lost his mental equilibrium due to his ecstasy of transcendental love and fell down on the dust of a road which was marked with the footprints of Lord Kṛṣṇa.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕННЯ: Коли Акрура приїхав до Вріндавани, щоб знайти Крішну, він побачив в пилу на дорозі біля Нанда-ґрами відбитки стіп Господа і відразу ж упав у цей пил, охоплений екстазом трансцендентної любові. Такий екстаз відчуває тільки відданий, який повсякчасно поглинутий думками про Крішну. Такий чистий відданий Господа за своєю природою бездоганний, тому що він завжди спілкується з Богом-Особою, найчистішим із чистих. Постійно пам’ятати про Господа    —    це той знезаражувальний засіб, який дає змогу врятуватись від скверни матеріальних якостей. Чистий відданий Господа завжди думає про Господа і таким чином завжди перебуває в Його товаристві. Однак за певних обставин часу й місця трансцендентні почуття відданого набувають особливих форм і виводять його з рівноваги. Яскраві приклади трансцендентного екстазу являв Господь Чайтан’я, що можна бачити з життєписів цього втілення Бога.

When Akrūra came to Vṛndāvana in search of Kṛṣṇa, he saw the footprints of the Lord on the dust of Nanda-grāma and at once fell on them in ecstasy of transcendental love. This ecstasy is possible for a devotee who is fully absorbed in incessant thoughts of Kṛṣṇa. Such a pure devotee of the Lord is naturally faultless because he is always associated with the supremely pure Personality of Godhead. Constant thought of the Lord is the antiseptic method for keeping oneself free from the infectious contamination of the material qualities. The pure devotee of the Lord is always in company with the Lord by thinking of Him. Yet, in the particular context of time and place, the transcendental emotions take a different turn, and this breaks the mental equilibrium of the devotee. Lord Caitanya displayed the typical example of transcendental ecstasy, as we can understand from the life of this incarnation of God.