Skip to main content

Text 32

Sloka 32

Текст

Verš

каччід будгах̣ свастй анаміва а̄сте
ш́вапгалка-путро бгаґават-прапаннах̣
йах̣ кр̣шн̣а-па̄да̄н̇кіта-ма̄рґа-па̄м̇сушв
ачешт̣ата према-вібгінна-дгаірйах̣
kaccid budhaḥ svasty anamīva āste
śvaphalka-putro bhagavat-prapannaḥ
yaḥ kṛṣṇa-pādāṅkita-mārga-pāṁsuṣv
aceṣṭata prema-vibhinna-dhairyaḥ

Послівний переклад

Synonyma

каччіт  —  чи; будгах̣  —  що посідає великі знання; свасті  —  все гаразд; анамівах̣  —  бездоганний; а̄сте  —  живе; ш́вапгалка-путрах̣  —  син Швапгалки, Акрура; бгаґават  —  пов’язаний з Верховним Богом-Особою; прапаннах̣  —  віддався; йах̣  —  той, хто; кр̣шн̣а  —  Господь; па̄да-ан̇кіта  —  з відбитками слідів; ма̄рґа  —  шлях; па̄м̇сушу  —  пил; ачешт̣ата  —  виявив; према-вібгінна-дгаірйах̣  —  охоплений трансцендентною любов’ю втратив самовладання.

kaccit — zdali; budhaḥ — velice učený; svasti — dobře; anamīvaḥ — bezchybný; āste — existuje; śvaphalka-putraḥ — syn Śvaphalky, Akrūra; bhagavat — ohledně Osobnosti Božství; prapannaḥ — odevzdaný; yaḥ — ten, kdo; kṛṣṇa — Pán; pāda-aṅkita — označená stopami; mārga — cesta; pāṁsuṣu — v prachu; aceṣṭata — projevil; prema-vibhinna — ztracená v transcendentální lásce; dhairyaḥ — mentální vyrovnanost.

Переклад

Překlad

Будь ласка, розкажи, чи все добре в Акрури, сина Швапгалки? Він бездоганна душа, цілковито віддана Богові-Особі. Якось, в екстазі трансцендентної любові до Господа, він втратив самовладання і кинувся в дорожний пил з відбитими в ньому слідами стіп Господа Крішни.

Prosím, řekni mi, zda se má dobře Akrūra, syn Śvaphalky. Je to bezchybná duše odevzdaná Osobnosti Božství. Jednou ztratil svoji mentální vyrovnanost v extázi transcendentální lásky a padl na cestě do prachu, který nesl otisky nohou Pána Kṛṣṇy.

Коментар

Význam

ПОЯСНЕННЯ: Коли Акрура приїхав до Вріндавани, щоб знайти Крішну, він побачив в пилу на дорозі біля Нанда-ґрами відбитки стіп Господа і відразу ж упав у цей пил, охоплений екстазом трансцендентної любові. Такий екстаз відчуває тільки відданий, який повсякчасно поглинутий думками про Крішну. Такий чистий відданий Господа за своєю природою бездоганний, тому що він завжди спілкується з Богом-Особою, найчистішим із чистих. Постійно пам’ятати про Господа    —    це той знезаражувальний засіб, який дає змогу врятуватись від скверни матеріальних якостей. Чистий відданий Господа завжди думає про Господа і таким чином завжди перебуває в Його товаристві. Однак за певних обставин часу й місця трансцендентні почуття відданого набувають особливих форм і виводять його з рівноваги. Яскраві приклади трансцендентного екстазу являв Господь Чайтан’я, що можна бачити з життєписів цього втілення Бога.

Když Akrūra přijel pro Kṛṣṇu do Vṛndāvanu, viděl v prachu Nanda-grāmu Pánovy stopy a ihned na ně padl v extázi transcendentální lásky. Tuto extázi může zažívat oddaný, který je plně pohroužen do neustálých myšlenek na Kṛṣṇu. Takový čistý oddaný Pána přirozeně nemá žádné chyby, protože je neustále ve spojení se svrchovaně čistou Osobností Božství. Neustále myslet na Pána je antiseptická metoda, jak se ubránit nakažlivému znečištění hmotnými kvalitami. Čistý oddaný je vždy ve společnosti Pána tím, že na Něho myslí. Přesto se mohou transcendentální city projevit v určitém čase a na určitém místě jiným způsobem a narušit mentální vyrovnanost oddaného. Pán Caitanya projevil typickou ukázku transcendentální extáze, což můžeme pochopit ze života této inkarnace Boha.