Skip to main content

22

ТЕКСТ 22

Текст

Текст

тасйа̄м̇ трітасйош́анасо манош́ ча
пр̣тгор атга̄ґнер асітасйа ва̄йох̣
тіртгам̇ суда̄сасйа ґава̄м̇ ґухасйа
йач чхра̄ддгадевасйа са а̄сішеве
тасй тритасйоанасо мано ча
птхор атхгнер аситасйа вйо
тӣртха судсасйа гав гухасйа
йач чхрддхадевасйа са сишеве

Послівний переклад

Пословный перевод

тасйа̄м  —  на березі річки Сарасваті; трітасйа  —  місце прощі за назвою Тріта; уш́анасах̣  —  місце прощі за назвою Ушана; манох̣ ча  —  а також місце прощі за назвою Ману; пр̣тгох̣  —  Прітгу; атга  —  тоді; аґнех̣  —  Аґні; асітасйа  —  Асіти; ва̄йох̣  —  Ваю; тіртгам  —  місця прощі; суда̄сасйа  —  за назвою Судаса; ґава̄м  —  Ґо; ґухасйа  —  Ґуха; йат  —  після цього; ш́ра̄ддгадевасйа  —  Шраддгадева; сах̣  —  Відура; а̄сішеве  —  як належить відвідав і виконав належні обряди.

тасйм — на берегу реки Сарасвати; тритасйа — место паломничества Трита; уанаса — место паломничества Ушана; мано ча — а также место паломничества Ману; птхо — Притху; атха — затем; агне — Агни; аситасйа — Асита; вйо — Ваю; тӣртхам — места паломничества; судсасйа — Судаса; гавм — Го; гухасйа — Гуха; йат — после этого; рддхадевасйа — Шраддхадева; са — Видура; сишеве — обошел, исполнив надлежащим образом все ритуалы.

Переклад

Перевод

На березі Сарасваті стоїть одинадцять святих місць: 1) Тріта, 2) Ушана, 3) Ману, 4) Прітгу, 5) Аґні, 6) Асіта, 7) Ваю, 8) Судаса, 9) Ґо, 10) Ґуха і 11) Шраддгадева. Відура обійшов усі ці місця прощі і всюди виконав належні обряди.

На берегу реки Сарасвати находится одиннадцать святых мест: 1) Трита, 2) Ушана, 3) Ману, 4) Притху, 5) Агни, 6) Асита, 7) Ваю, 8) Судаса, 9) Го, 10) Гуха и 11) Шраддхадева. Видура обошел их все, совершив положенные обряды.