Skip to main content

ВІРШ 26

Text 26

Текст

Text

на̄ма-дгейа̄ні мантра̄ш́ ча
дакшін̣а̄ш́ ча врата̄ні ча
девата̄нукрамах̣ калпах̣
сан̇калпас тантрам ева ча
nāma-dheyāni mantrāś ca
dakṣiṇāś ca vratāni ca
devatānukramaḥ kalpaḥ
saṅkalpas tantram eva ca

Послівний переклад

Synonyms

на̄ма-дгейа̄ні  —  повторення імен півбогів; мантра̄х̣  —  гімни, присвячені кожному окремому півбогові; ча  —  також; дакшін̣а̄х̣  —  винагорода; ча  —  і; врата̄ні  —  обітниці; ча  —  і; девата̄-анукрамах̣  —  один півбог по одному; калпах̣  —  певне писання; сан̇калпах̣  —  певна мета; тантрам  —  певний метод; ева  —  як вони є; ча  —  також.

nāma-dheyāni — invoking the names of the demigods; mantrāḥ — specific hymns to offer to a particular demigod; ca — also; dakṣiṇāḥ — reward; ca — and; vratāni — vows; ca — and; devatā-anukramaḥ — one demigod after another; kalpaḥ — the specific scripture; saṅkalpaḥ — the specific purpose; tantram — a particular process; eva — as they are; ca — also.

Переклад

Translation

Разом із тим треба прикликати всіляких півбогів, підносячи їм відповідні гімни з їхніми іменами і складаючи обітниці щодо винагороди згідно з відповідним священним писанням задля певної мети і за певною методикою.

Other necessities include invoking the different names of the demigods by specific hymns and vows of recompense, in accordance with the particular scripture, for specific purposes and by specific processes.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕННЯ: Жертвопринесення відносять до розряду діяльности заради її плодів, що вимагає дуже наукового підходу. Успіх жертвопринесень залежить головно від утворення певних звукових вібрацій із точним розміщенням наголосів. Це велика наука, але через те, що за браком досвідчених брахман її вже понад чотири тисячі років не застосовували як належить, такі жертвопринесення більше не мають сили. Ба їх і не радять виконувати за нашої епохи занепаду. Якщо нині хтось і приносить жертви, назагал це просто ошуканство, яке спритні жерці влаштовують про людське око. Але такі показні жертви нікому не приносять користи. Нині корислива діяльність спирається на матеріальну науку і незначною мірою на грубу фізичну працю, але матеріалістам ще треба досягнути витонченішої форми матеріального проґресу, опанувавши засновану на звукових вібраціях методику ведичних гімнів. Груба матеріальна наука неспроможна заступити людині шлях до істинної мети життя. Науковці можуть одно що побільшити штучні потреби людини, ніяк не вирішивши проблем життя. Через це матеріалістичний спосіб життя формує неправильний тип цивілізації. Вища мета життя    —    пізнати дух, тому Господь Чайтан’я радив звертатись безпосередньо до повторення святого імені Господа, за що йшлося вище, і люди сучасної доби можуть легко скористатися з цього простого методу, щонайприступнішого за складних суспільних умов сьогодення.

The whole process of offering sacrifice is under the category of fruitive action, and such activities are extremely scientific. They mainly depend on the process of vibrating sounds with a particular accent. It is a great science, and due to being out of proper use for more than four thousand years, for want of qualified brāhmaṇas such performances of sacrifice are no longer effective. Nor are they recommended in this fallen age. Any such sacrifice undertaken in this age as a matter of show may simply be a cheating process by the clever priestly order. But such a show of sacrifices cannot be effective at any stage. Fruitive action is being carried on by the help of material science and to a little extent by gross material help, but the materialists await a still more subtle advancement in the process of vibrating sounds on which the Vedic hymns are established. Gross material science cannot divert the real purpose of human life. It can only increase the artificial needs of life without any solution to the problems of life; therefore the way of materialistic life leads to the wrong type of human civilization. Since the ultimate aim of life is spiritual realization, the direct way of invoking the holy name of the Lord, as mentioned above, is precisely recommended by Lord Caitanya, and people of the modern age can easily take advantage of this simple process, which is tenable for the condition of the complicated social structure.