Skip to main content

ВІРШ 24

ТЕКСТ 24

Текст

Текст

ваіш́ва̄нарам̇ йа̄ті віха̄йаса̄ ґатах̣
сушумн̣айа̄ брахма-патгена ш́очіша̄
відгӯта-калко ’тга харер удаста̄т
прайа̄ті чакрам̇ нр̣па ш́аіш́ума̄рам
ваивнара йти вихйас гата
сушумай брахма-патхена очиш
видхӯта-калко ’тха харер удастт
прайти чакра нпа аиумрам

Послівний переклад

Пословный перевод

ваіш́ва̄нарам  —  панівне божество вогню; йа̄ті  —  іде; віха̄йаса̄  —  небесним шляхом (Чумацьким Шляхом); ґатах̣  —  проходячи; сушумн̣айа̄  —  Сушумною; брахма  —  до Брахмалоки; патгена   —   шляхом ; ш́очіша̄   —   осяйним ; відгӯта   —   омитий; калках̣—бруд; атга—тоді; харех̣—Господа Харі; удаста̄т —   вище; прайа̄ті—досягає; чакрам—кільця; нр̣па—царю; ш́аіш́ума̄рам  —  що зветься Шішумара.

ваивнарам — к управляющему божеству огня; йти — идет; вихйас — небесным путем (Млечным Путем); гата — проходя; сушумай — Сушумной; брахма — Брахмалоке; патхена — по пути к; очиш — сияющим; видхӯта — смыв; калка — грязь; атха — затем; харе — Господа Хари; удастт — вверх; прайти — достигает; чакрам — круга; нпа — о царь; аиумрам — называемого Шишумара.

Переклад

Перевод

Коли такий містик проходить осяйною Сушумною по Чумацькому Шляху, прямуючи до найвищої планети, Брахмалоки, він спочатку опиняється на Вайшванарі, планеті божества вогню , де він остаточно очищується від усієї скверни, а тоді підіймається вище, до кільця Шішумари, щоб встановити стосунки з Господом Харі, Богом-Особою.

О царь, когда мистик по светящейся Сушумне проходит Млечный Путь и достигает высшей планеты (Брахмалоки), он сначала попадает на Вайшванару — планету бога огня, где полностью очищается от скверны, а затем поднимается еще выше, к кругу Шишумары, чтобы вступить в общение с Господом Хари, Личностью Бога.

Коментар

Комментарий

ПОЯСНЕННЯ: Полярна зірка та її орбіта у всесвіті мають назву кільця Шішумари. Там розміщена планета, на якій живе Бог-Особа (Кшіродакашаї Вішну) у нашому всесвіті. Раніш як потрапити сюди, містик, прямуючи до Брахмалоки, проходить Чумацьким Шляхом і дорогою досягає насамперед Вайшванара-локи, що нею править панівне божество вогню. На Вайшванара-лоці йоґ остаточно очищується від усієї гріховної скверни, нагромадженої за час діяльности в матеріальному світі. У цьому вірші Чумацький Шлях у небі названо шляхом до Брахмалоки, найвищої планети у всесвіті.

Полярная звезда и ее орбита носят название круга Шишумары. В этом круге находится планета Личности Бога (Кширодакашайи Вишну), являющаяся Его обителью в этой вселенной. Прежде чем попасть на нее, мистик проходит Млечный Путь и достигает Брахмалоки, задержавшись по пути на Вайшванаралоке, где обитает полубог огня. На Вайшванаралоке йог полностью очищается от всех грехов, накопленных за время пребывания в материальном мире. Млечный Путь, как говорится в этом стихе, ведет на Брахмалоку, высшую планету нашей вселенной.