Skip to main content

ВІРШ 24

Text 24

Текст

Text

ваіш́ва̄нарам̇ йа̄ті віха̄йаса̄ ґатах̣
сушумн̣айа̄ брахма-патгена ш́очіша̄
відгӯта-калко ’тга харер удаста̄т
прайа̄ті чакрам̇ нр̣па ш́аіш́ума̄рам
vaiśvānaraṁ yāti vihāyasā gataḥ
suṣumṇayā brahma-pathena śociṣā
vidhūta-kalko ’tha harer udastāt
prayāti cakraṁ nṛpa śaiśumāram

Послівний переклад

Synonyms

ваіш́ва̄нарам  —  панівне божество вогню; йа̄ті  —  іде; віха̄йаса̄  —  небесним шляхом (Чумацьким Шляхом); ґатах̣  —  проходячи; сушумн̣айа̄  —  Сушумною; брахма  —  до Брахмалоки; патгена   —   шляхом ; ш́очіша̄   —   осяйним ; відгӯта   —   омитий; калках̣—бруд; атга—тоді; харех̣—Господа Харі; удаста̄т —   вище; прайа̄ті—досягає; чакрам—кільця; нр̣па—царю; ш́аіш́ума̄рам  —  що зветься Шішумара.

vaiśvānaram — the controlling deity of fire; yāti — goes; vihāyasā — by the path in the sky (the Milky Way); gataḥ — by passing over; suṣumṇayā — by the Suṣumṇā; brahma — Brahmaloka; pathena — on the way to; śociṣā — illuminating; vidhūta — being washed off; kalkaḥ — dirt; atha — thereafter; hareḥ — of Lord Hari; udastāt — upwards; prayāti — does reach; cakram — circle; nṛpa — O King; śaiśumāram — named Śiśumāra.

Переклад

Translation

Коли такий містик проходить осяйною Сушумною по Чумацькому Шляху, прямуючи до найвищої планети, Брахмалоки, він спочатку опиняється на Вайшванарі, планеті божества вогню , де він остаточно очищується від усієї скверни, а тоді підіймається вище, до кільця Шішумари, щоб встановити стосунки з Господом Харі, Богом-Особою.

O King, when such a mystic passes over the Milky Way by the illuminating Suṣumṇā to reach the highest planet, Brahmaloka, he goes first to Vaiśvānara, the planet of the deity of fire, wherein he becomes completely cleansed of all contaminations, and thereafter he still goes higher, to the circle of Śiśumāra, to relate with Lord Hari, the Personality of Godhead.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕННЯ: Полярна зірка та її орбіта у всесвіті мають назву кільця Шішумари. Там розміщена планета, на якій живе Бог-Особа (Кшіродакашаї Вішну) у нашому всесвіті. Раніш як потрапити сюди, містик, прямуючи до Брахмалоки, проходить Чумацьким Шляхом і дорогою досягає насамперед Вайшванара-локи, що нею править панівне божество вогню. На Вайшванара-лоці йоґ остаточно очищується від усієї гріховної скверни, нагромадженої за час діяльности в матеріальному світі. У цьому вірші Чумацький Шлях у небі названо шляхом до Брахмалоки, найвищої планети у всесвіті.

The polar star of the universe and the circle thereof is called the Śiśumāra circle, and therein the local residential planet of the Personality of Godhead (Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu) is situated. Before reaching there, the mystic passes over the Milky Way to reach Brahmaloka, and while going there he first reaches Vaiśvānara-loka, where the demigod controls fire. On Vaiśvānara-loka the yogī becomes completely cleansed of all dirty sins acquired while in contact with the material world. The Milky Way in the sky is indicated herein as the way leading to Brahmaloka, the highest planet of the universe.