Skip to main content

ВІРШ 40

Sloka 40

Текст

Verš

лаліта-ґаті-віла̄са-валґуха̄са-
пран̣айа-нірікшан̣а-калпіторума̄на̄х̣
кр̣та-ману-кр̣та-ватйа унмада̄ндга̄х̣
пракр̣тім а
ґан кіла йасйа ґопа-вадгвах̣
lalita-gati-vilāsa-valguhāsa-
praṇaya-nirīkṣaṇa-kalpitorumānāḥ
kṛtam anukṛtavatya unmadāndhāḥ
prakṛtim agan kila yasya gopa-vadhvaḥ

Послівний переклад

Synonyma

лаліта  —  привабливі; ґаті  —  рухи; віла̄са  —  чарівні вчинки; валґуха̄са  —  мила усмішка; пран̣айа  —  з любов’ю; нірı̄кшан̣а  —  дивлячись; калпіта  —  стан розуму; урума̄на̄х̣  —  гідний великої слави; кр̣та-ману-кр̣та-ватйах̣  —  імітуючи рухи; унмада-андга̄х̣  —  наче збожеволіли від екстазу; пракр̣тім  —   властиві риси; аґан  —  зазнали; кіла  —  безсумнівно; йасйа  —   чиї; ґопа-вадгвах̣  —  пастушки.

lalita — přitažlivý; gati — pohyby; vilāsa — fascinující činy; valguhāsa — sladký úsměv; praṇaya — milující; nirīkṣaṇa — hledící na; kalpita — smýšlení; urumānāḥ — oslavovaný; kṛta-manu-kṛta-vatyaḥ — při napodobování pohybů; unmada-andhāḥ — zešílet v extázi; prakṛtim — charakteristiky; agan — prošly; kila — jistě; yasya — Jehož; gopa-vadhvaḥ — pastýřky.

Переклад

Překlad

Нехай мій розум зосередиться на Господі Шрі Крішні, чиї рухи та усмішка, сповнена любови, вабили дівчат Враджадгами [ґопі]. [Коли Він зник під час танцю раса], вони стали відтворювати ті притаманні Господу рухи.

Nechť mou mysl poutá jedině Pán Śrī Kṛṣṇa, jehož pohyby a milostné úsměvy přitahovaly dívky z Vrajadhāmu (gopī), které pak napodobovaly Pánova charakteristická gesta (když je opustil během tance rāsa).

Коментар

Význam

ПОЯСНЕННЯ: Відчуваючи глибокий екстаз любовного служіння, дівчата Враджабгумі стали якісно єдині з Господом: вони танцювали з Ним як рівні, обіймали як наречені, грайливо усміхалися до Нього і закохано дивились на Нього. Безсумнівно, такі віддані, як Бгішмадева, вважають гідними слави стосунки Господа та Арджуни; проте стосунки Господа та ґопі ще славетніші, тому що любов ґопі ще чистіша. Милістю Господа Арджуні пощастило приймати дружнє служіння від Господа, що став його колісничим, проте Господь не наділив Арджуну рівною силою. Ґопі натомість фактично стали єдині з Господом, бо поводилися з Ним як рівні. Бгішма, прагнучи завжди пам’ятати ґопі, молить, щоб вони теж дарували йому свою милість у останні хвилі життя. Господь більше задоволений, коли прославляють Його чистих відданих, і тому Бгішмадева підніс хвалу не тільки Арджуні та його діям, що його вабили насамперед, а й згадав у молитві за ґопі, що завдяки своєму любовному служінню Господеві дістали виняткові можливості. Рівність ґопі з Господом не треба плутати із звільненням саюдж’я, якого досягають імперсоналісти. Рівність    —    це прояв досконалого екстазу, в якому цілковито зникає уявлення про окремішність, бо інтереси закоханих цілковито збігаються.

V intenzívní extázi láskyplné služby dosáhly dívky z Vrajabhūmi kvalitativní jednoty s Pánem. Tančily s Ním na stejné úrovni, objímaly Ho se snoubeneckou láskou, žertovně se na Něho usmívaly a hleděly na Něho láskyplným pohledem. Oddaní jako Bhīṣmadeva nepochybně vysoce chválí Pánův vztah s Arjunou, ale vztah gopī s Pánem je ještě vznešenější, neboť jejich láskyplná služba je ještě čistší. Arjunovi se milostí Pána dostalo té přízně, že mu Pán přátelsky sloužil jako vozataj, ale neobdařil Arjunu stejnou silou. Gopī se Pánu ovšem prakticky vyrovnaly, neboť s Ním dosáhly stejného postavení. Bhīṣmova touha vzpomínat na gopī je modlitbou, aby v posledním stádiu svého života měl i jejich milost. Pán je spokojenější, když jsou oslavováni Jeho čistí oddaní, a proto Bhīṣmadeva provolával slávu nejen Arjunovi, k němuž byl bezprostředně přitahován, ale také vzpomínal na gopī, jimž se za jejich láskyplnou službu Pánu dostalo jedinečných možností. Rovnost gopī s Pánem nesmíme nikdy zaměňovat s osvobozením sāyujya, kterého dosahují impersonalisté. Jejich rovnost je rovností dokonalé extáze, kdy všechna pojetí odlišnosti mizí, neboť zájmy milence a milované se ztotožní.