Skip to main content

ГЛАВА ВОСЬМА

Молитви цариці Кунті і порятунок Парікшіта

Текст

сӯта ува̄ча
атга те сампарета̄на̄м̇
сва̄на̄м удакам іччгата̄м
да̄тум̇ сакр̣шн̣а̄
ґан̇га̄йа̄м̇
пураскр̣тйа йайух̣ стрійах̣

Послівний переклад

сӯтах̣ ува̄ча  —  Сута сказав; атга  —  так; те  —  Пандави; сампарета̄на̄м  —  мертвих; сва̄на̄м  —  родичів; удакам  —  воду; іччгата̄м   —   що хочуть мати; да̄тум   —   дати; са-кр̣шн̣а̄х̣   —   з Драупаді ; ґан̇ґа̄йа̄м   —   на Ґанґу ; пураскр̣тйа   —   виставивши попереду; йайух̣  —  йшли; стрійах̣  —  жінки.

Переклад

Сута Ґосвамі сказав: По тому, з наміром зробити узливання води померлим родичам, що потребували цього, Пандави з Драупаді рушили на берег Ґанґи. Жінки йшли попереду.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Цей звичай існує в індуїстському суспільстві і подосі: коли хтось із сім’ї вмирає, родичі йдуть до Ґанґи чи іншої святої річки, щоб зробити омовіння. Кожен з членів сім’ї виливає дзбан води з Ґанґи для душі, що відійшла, і долучається до процесії, де попереду йдуть жінки. Цей самий обряд виконували і Пандави понад п’ять тисяч років тому. Господь Крішна, що доводився їм братом у перших, як член родини також був присутній.

Текст

те нінӣйодакам̇ сарве
вілапйа ча бгр̣ш́ам̇ пунах̣
а̄плута̄ харі-па̄да̄бджа
раджах̣-пӯта-сарідж-джале

Послівний переклад

те  —  усі вони; нінійа  —  піднісши; удакам  —  воду; сарве  —  кожен з них; вілапйа  —  голосячи; ча  —  і; бгр̣ш́ам  —  доволі; пунах̣—знову; а̄плута̄х̣—прийняли омовіння; харі-па̄да̄бджа—   лотосові стопи Господа; раджах̣  —  пил; пӯта  —  очищеній; саріт  —  Ґанґи; джале  —  у воді.

Переклад

Вони оплакали померлих і піднесли їм доволі води з Ґанґи, а тоді самі зробили омовіння у її водах, освячених пилом з лотосових стіп Господа.

Текст

татра̄сінам̇ куру-патім̇
дгр̣тара̄шт̣рам̇ саха̄нуджам

ґа̄ндга̄рім̇ путра-ш́ока̄рта̄м̇
пр̣тха̄м̇ кр̣шн̣а̄м̇ ча ма̄дгавах̣

Послівний переклад

татра   —   там  ; а̄сінам   —   сидячи  ; куру - патім   —   цар Куру  ; дгр̣тара̄шт̣рам  —  Дгрітараштра; саха-ануджам  —  зі своїми молодшими братами  ; ґа̄ндга̄рім   —   Ґандгарі  ; путра   —   син  ; ш́ока-арта̄м  —  вражені горем; пр̣тга̄м  —  Кунті; кр̣шн̣а̄м  —   Драупаді; ча  —  і; ма̄дгавах̣  —  Господь Шрі Крішна.

Переклад

У великім смутку на березі річки сиділи цар Кауравів Махараджа Юдгіштгіра з молодшими братами, Дгрітараштра, Ґандгарі, Кунті та Драупаді. Був там і Господь Крішна.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: На Курукшетрі билися між собою члени одного роду, а тому горе випало родичам    —    Махараджі Юдгіштгірі з братами, Кунті, Драупаді, Субгадрі, Дгрітараштрі, Ґандгарі з невістками. Всі головні герої, що загинули в тій битві, були родичами, близькими або дальніми, і через цю втрату тужила ціла сім’я. Спільне горе поділяв і Господь Крішна    —    брат Пандав у перших, небіж Кунті, брат Субгадри і т. д. Отже, Господь, однаково співчуваючи їм усім, згідно з обставинами почав їх втішати.

Текст

са̄нтвайа̄м а̄са мунібгір
хата-бандгӯн̃ ш́уча̄рпіта̄н
бгӯтешу ка̄ласйа
ґатім̇
дарш́айан на пратікрійа̄м

Послівний переклад

са̄нтвайа̄м а̄са  —  заспокоїв; мунібгіх̣  —  разом із присутніми там муні; хата-бандгӯн  —  тих, хто втратив своїх друзів та родичів; ш́уча̄рпіта̄н  —  уражених горем і розпачем; бгӯтешу  —  живим істотам; ка̄ласйа  —  від верховного закону Всевишнього; ґатім  —  наслідки; дарш́айан  —  показав; на  —  нема; пратікрійа̄м  —  протидії.

Переклад

Вказуючи на те, що закони Всевишнього суворі, а живі істоти цілковито у їхній владі, Господь Шрі Крішна й мудреці почали втішати тих, що все не могли прийти до пам’яті після страшного потрясіння.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Змінити суворі закони природи, що діють за волею Верховного Бога-Особи, не в змозі жодна жива істота. Живі істоти вічно підкорені владі всемогутнього Господа. Господь встановлює всі закони та дає заповіді: ці закони та заповіді звичайно іменують дгармою, або релігією. Ніхто не може створити своєї системи релігії. Істинна релігійність означає покору заповідям Господа. Господня воля чітко з’ясована в «Бгаґавад-ґіті». Кожен повинен коритися Йому та Його наказам, і завдяки цьому ціле людство може стати щасливим і в матеріальному, і в духовному розумінні. Доки ми пробуваємо у матеріальному світі, ми зобов’язані додержувати заповідей Господа, а якщо Його ласкою нам вдасться звільнитися з лабет матеріального світу, то звільнені ми зможемо теж виконувати трансцендентне любовне служіння Йому. Перебуваючи на матеріальному рівні, ми не маємо духовного зору, а тому неспроможні бачити ні себе, ні Господа. Однак звільнені від матеріальної прив’язаности, набувши своєї відначальної духовної форми, ми зможемо навіч бачити і себе, і Господа. Мукті означає повернутися до свого відначального духовного становища, відкинувши матеріальну концепцію життя. Таким чином, людська форма життя призначена насамперед для того, щоб розвинути якості, які допоможуть прийти до духовної свободи. На жаль, ми, перебуваючи в омані, беремо це коротеньке життя, що триває лічені роки, за наше вічне існування і внаслідку хибно вважаємо, ніби так звана батьківщина, дім, земля, діти, дружина, громада, багатство та інші оманні образи, що є породженням майі (ілюзії),    —    то наша власність. Корячись майі, ми воюємо між собою, щоб захистити цю ілюзорну власність. Людина, яка плекає в собі духовне знання, приходить до усвідомлення, що вона не має нічого спільного з усією цією матеріальною власністю, і тоді враз звільнюється від прив’язаности до матеріального. Очищення від усіх сумнівів і страхів матеріального існування приходить через спілкування з чистими відданими Господа, бо вони знають, як влити в збурене серце трансцендентний звук, що цілковито звільняє від скорботи й омани. Саме це, якщо стисло, дає розраду людині, котра страждає, відчуваючи на собі дію суворих матеріальних законів, які виявляються як народження, смерть, старість і хвороби    —    невід’ємні чинники матеріального існування. Для жертв війни, родини Куру, горе принесла смерть, і Господь втішав їх, спираючись на знання.

Текст

са̄дuайsтва̄джа̄та-ш́атрох̣
свам̇ ра̄джйам̇ кітаваір хр̣там

ґга̄тайітва̄сато ра̄джн̃ах̣
кача-спарш́а-кшата̄йушах̣

Послівний переклад

са̄дгайітва̄   —   виконавши ; аджа̄та - ш́атрох̣   —   той , в кого немає ворогів; свам ра̄джйам  —  своє царство; кітаваіх̣  —   меткими (Дурйодганою разом із прибічниками); хр̣там  —  загарбане; ґга̄тайітва̄  —  вбивши; асатах̣  —  недоброчесних; ра̄джн̃ах̣  —  цариці; кача  —  коса; спарш́а  —  грубо обійшовшись; кшата  —  вкоротили; а̄йушах̣  —  віку.

Переклад

Спритний Дурйодгана разом зі своїми прибічниками хитрощами захопили царство Юдгіштгіри, що ніколи не мав ворогів. З милости Господа втрачене повернулось, а безчесних царів, котрі пристали на бік Дурйодгани, Господь убив. Наклали життям і всі інші, що накликали свою смерть, зневаживши волосся цариці Драупаді.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: За тих славних часів, перед приходом доби Калі, про брахман, корів, жінок, дітей та людей похилого віку належно піклувались.

1. Піклування про брахман забезпечує існування наукової системи варн та ашрамів    —    досконалої культури, що дає людині найліпші можливості досягнути духовного життя.

2. Піклування про корів забезпечує суспільство найчудеснішою їжею    —    молоком, що живить тонкі тканини мозку, потрібні, щоб зрозуміти вищу мету життя.

3. Піклування про жінок підтримує в суспільстві доброчесність і цнотливість, завдяки чому народжуватиметься гарне потомство для життя в мирі, спокої та процвітанні.

4. Піклування про дітей надає людині найбільші можливості підготуватися до звільнення з матеріального рабства. Піклування про дітей починається від дня зачаття з очисної церемонії ґарбгадгана-самскари, що стає початком чистого життя.

5. Піклування про старих людей дає їм змогу підготувати собі ліпше життя після смерти.

То все є умови, які відкривають людству шлях до щастя; суспільство на таких засадах діаметрально протилежне цивілізації вилощених котів та собак. Перелічені невинні істоти вбивати суворо заборонено, адже навіть образивши якусь із них, людина наближає свою смерть. За доби Калі немає належного піклування про ці істоти, і тому тривалість життя нинішнього покоління помітно скоротилася. «Бгаґавад- ґіта» також пояснює, що коли через брак належного піклування жінки втрачають цнотливість, з’являється небажане потомство, зване варна-санкара. Той, хто ображає цнотливу жінку, буквально прикликає свою смерть. Брат Дурйодгани, Духшасана, образив Драупаді    —    ідеал жіночої цнотливости, і через це лиходіїв спіткала передчасна смерть. Такі є суворі закони Господа, за деякі з яких йшлося вище.

Текст

йаджайітвашвамедгаіс там
трібгір уттама-калпакаіх
тад-йашах паванам дікшу
шата-манйор іватанот

Послівний переклад

йа̄джайітва̄   —   виконавши  ; аш́вамедгаіх̣   —   яґ’ями, в яких приносять у жертву коня; там  —  його (царя Юдгіштгіру); трібгіх̣  —  трьома; уттама  —  прекрасними; калпакаіх̣  —  забезпеченими всіма потрібними складниками і які виконали гідні священнослужителі; тат  —  те; йаш́ах̣  —  слава; па̄ванам — чесна; дікшу — усіма сторонами світу; ш́ата-манйох̣—   Індра, що виконав сто таких жертвопринесень; іва  —  як; атанот  —  розійшлася.

Переклад

Господь Шрі Крішна спонукав Махараджу Юдгіштгіру влаштувати три ашвамедга-яґ’ї [жертвопринесення коня], і той досконало здійснив жертвопринесення. Завдяки цьому слава всечесного Махараджі Юдгіштгіри розійшлася всім світом, як слава Індри, який виконав колись сто таких жертвопринесень.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Це свого роду вступ до опису ашвамедга- яґй, які виконав Махараджа Юдгіштгіра. Варто відзначити, що Махараджу Юдгіштгіру порівняно з царем райських планет. Цар небес перевершує Махараджу Юдгіштгіру багатством у тисячі й тисячі раз, проте Махараджа Юдгіштгіра не поступався йому славою. Річ у тому, що Махараджа Юдгіштгіра був чистий відданий Господа і Господь дарував йому таку ласку, лише тому цар Юдгіштгіра зрівнявся з царем райських планет, хоча виконав лише три яґ’ї, тоді як цар райських планет    —    сотні. Таке виключне становище відданого Господа. Господь однаково ставиться до всіх, але відданий Господа славетніший від усіх, тому що вся його діяльність завжди пов’язана з найвеличнішим. Сонце розливає своє проміння всюди однаково, проте все одно є місця, де завжди темінь. Справа тут не в сонці, а в здатності прийняти світло. Так само ті, хто неподільно відданий Господеві, дістають від Господньої милости повною мірою, хоча вона однаково розлита всюди.

Текст

амантрйа панду-путрамш ча
шаінейоддгава-самйутах
дваіпайанадібгір віпраіх
пуджітаіх пратіпуджітах

Послівний переклад

а̄мантрйа  —  закликавши; па̄н̣д̣у-путра̄н  —  усіх синів Панду; ча  —  також; ш́аінейа  —  Сат’які; уддгава  —  Уддгава; сам̇йутах̣  —  супроводжуваних; дваіпа̄йана-а̄дібгіх̣  —  такими ріші, як Ведав’яса; віпраіх̣  —  брахманами; пӯджітаіх̣  —  вшанований; пратіпӯджітах̣  —  Господь відповів тим самим.

Переклад

Після того Господь Шрі Крішна почав лаштуватися від’їжджати. Брахмани на чолі із Шрілою В’ясадевою склали Йому шану. Він відповів їм тим самим, а тоді запросив до Себе синів Панду.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Господь Шрі Крішна грав роль кшатрії, а тому брахмани не мали виказувати Йому шану. Проте всі присутні брахмани із Шрілою В’ясадевою на чолі знали, що Він є Бог-Особа, і тому вшановували Його. Господь своєю чергою привітав брахман, як малося за суспільним звичаєм, що велить кшатрії коритися брахманам. Хоча Господеві Шрі Крішні завжди і всюди виявляли шану, яка належить Верховному Господеві, Він ніколи не відступав од правил, що реґулюють стосунки між чотирма суспільними станами. Господь навмисне дотримувався всіх суспільних звичаїв, щоб у майбутньому всі інші могли беззастережно діяти за Його прикладом.

Текст

ґантум крітаматір брахман
дваракам ратгам астгітах
упалегхе 'бгідгавантім
уттарам бгайа-віхвалам

Послівний переклад

ґантум—зібравшись рушати; кр̣таматіх̣—вирішивши; брахман   —   брахмано; два̄рака̄м   —   до Двараки  ; ратгам   —   на колісниці; а̄стгітах̣  —  сидячи; упалебге  —  побачив; абгідга̄вантім  —  яка поспішала до Нього; уттара̄м  —  Уттару; бгайа-віхвала̄м  —  злякану.

Переклад

Сівши на колісницю, щоб рушати до Двараки, Він побачив охоплену страхом Уттару, що поспішала до Нього.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Усі члени родини Пандав жили, цілковито покладаючись на Господній захист, і тому Господь захищав їх за всіх обставин. Господь захищає кожного, але тими, хто цілковито залежить від Нього, Господь опікується особливо. Так батько якнайуважніше пильнує малого сина, бо той цілковито залежить від нього.

Текст

уттаровача
пахі пахі маха-йоґін
дева-дева джаґат-пате
нанйам твад абгайам пашйе
йатра мритйух параспарам

Послівний переклад

уттара̄ ува̄ча  —  Уттара сказала; па̄хі па̄хі  —  захисти, захисти; маха̄-йоґін  —  найвищий містик; дева-дева  —  об’єкт поклоніння тих, кому поклоняються; джаґат-пате  —  о Господи всесвіту; на  —  не; анйам  —  нікого іншого; тват  —  крім Тебе; абгайам  —  свободу від страху; паш́йе  —  я бачу; йатра  —  там, де є; мр̣тйух̣  —  смерть; параспарам  —  у світі двоїстости.

Переклад

Уттара сказала: О Господи всіх богів! О Господи всесвіту! Ти є найвищий містик. Благаю, захисти мене, бо ніхто крім Тебе не зможе врятувати мене з пазурів смерти в цьому світі двоїстости.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Матеріальний світ    —    це світ двоїстости, і в цьому його відмінність від царства абсолютного, де панує єдинство. Світ двоїстости складений з матерії й духу, тоді як світ абсолютний    —    це чистий дух без найменшої домішки матеріальних якостей. У двоїстому світі кожен намагається зробитися його уявним володарем, натомість в абсолютному світі Господь    —    абсолютний Володар, а всі решта    —     Його абсолютні слуги. У світі двоїстости кожен ворожий до всіх інших, а через існування у світі двоїстости матерії й духу тут неминуча смерть. Господь    —    це єдине пристановище, де віддана Йому душа може відкинути всякий страх. У матеріальному світі від невблаганної смерти не врятуватися, не віддавши себе лотосовим стопам Господа.

Текст

абгідраваті мам іша
шарас таптайасо вібго
камам дахату мам натга
ма ме ґарбхо ніпатйатам

Послівний переклад

абгідраваті  —  насувається; ма̄м  —  на мене; іш́а  —  Господи; ш́арах̣ — стріла; тапта — вогняна; айасах̣  —  залізо; вібго  —  о великий; ка̄мам — бажання; дахату — нехай спалить; ма̄м  —  мене; на̄тга  —  охоронцю; ма̄  —  не; ме  —  мій; ґарбгах̣  —  плід; ніпа̄тйата̄м  —  буде загублений.

Переклад

О мій Господи, Ти всемогутній. До мене стрімко наближається вогняна залізна стріла. Любий Господи, нехай вона спалить мене, якщо Твоя воля, але не дай їй спалити й загубити мого плоду. Яви мені цю ласку, Господи.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Ці події відбувалися по смерті Абгіман’ю, чоловіка Уттари. Лишившись по Абгіман’ю вдовою, Уттара мала б піти за чоловіком, але була вагітна    —    носила під серцем Махараджу Парікшіта, великого відданого Господа, а тому її обов’язок був оберігати його. На матері лежить велика відповідальність    —    вона має дбати за безпеку дитини, і тому Уттара, не соромлячись, прямо звернулася до Господа Крішни з благанням про захист. Уттара була дочкою великого царя, дружиною великого героя, ученицею великого відданого, а пізніше стала матір’ю доброчесного царя    —    їй пощастило в усьому.

Текст

сута увача
упадгарйа вачас тасйа
бгаґаван бгакта-ватсалах
апандавам ідам картум
драунер астрам абудгйата

Послівний переклад

сӯтах̣ ува̄ча  —  Сута Ґосвамі сказав; упадга̄рйа  —  спокійно вислухавши її; вачах̣  —  слова; тасйа̄х̣  —  її; бгаґава̄н  —  Бог- Особа ; бгакта - ватсалах̣   —   той , що дуже любить Своїх відданих; апа̄н̣д̣авам   —   без нащадків Пандав; ідам   —   це; картум — зробити; драунех̣ — сина Дроначар’ї; астрам  —  зброя; абудгйата  —  зрозумів.

Переклад

Сута Ґосвамі сказав: Вислухавши спокійно її слова, Господь Шрі Крішна, що завжди дуже прихильний до Своїх відданих, одразу зрозумів    —    Ашваттгама, син Дроначар’ї, щоб звести зі світу останнього нащадка роду Пандав, випустив брахмастру.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Господь у всьому безсторонній, та все ж Він прихильний до Своїх відданих, бо це конче потрібно для загального добра. Пандави були родиною відданих, і тому Господь бажав настановити їх на правителів світу. З цих міркувань Він поклав край владі Дурйодгани з прибічниками й посадовив на трон Махараджу Юдгіштгіру; прагнув Він захистити і Махараджу Парікшіта, який перебував у лоні матері. Йому не хотілося, щоб світ лишився без Пандав, родини ідеальних відданих.

Текст

тархй еватха муні-шрештга
пандавах панча сайакан
атмано 'бгімукган діптан
алакшйастранй упададух

Послівний переклад

тархі—тоді; ева—теж; атга — тому; муні-ш́решт̣га — о найвидатніший серед муні; па̄н̣д̣ава̄х̣  —  усі сини Панду; пан̃ча  —   п’ять; са̄йака̄н  —  зброї; а̄тманах̣  —  себе; абгімукга̄н  —  звернувши; діпта̄н  —  сліпуче сяйво; а̄лакшйа  —  побачивши; астра̄н̣і  —  зброю; упа̄дадух̣  —  взяли до рук.

Переклад

О найбільший з великих мислителів [муні] [Шаунака]. Побачивши, що до них наближається вогняна брахмастра, п’ятеро Пандав схопилися кожен за свою зброю.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Брахмастри діють тонше за ядерну зброю. Ашваттгама випустив свою брахмастру, щоб убити тільки Пандав, тобто п’ятьох братів на чолі з Махараджею Юдгіштгірою, та їхнього єдиного внука, який перебував у лоні Уттари. З цього видно, що брахмастра, дійовіша й тонша за атомну зброю, не така сліпа, як атомні бомби, що не розрізняють, де ціль. Жертвами атомної бомби стають головно істоти, які не мали загинути, тому що вона некерована. Інша річ брахмастра    —    вона визначає ціль і прямує до неї, не завдаючи шкоди неповинним.

Текст

вйасанам вікшйа тат тешам
ананйа-вішайатманам
сударшанена свастрена
сванам ракшам вйадгад вібгух

Послівний переклад

вйасанам  —  велику небезпеку; вікшйа  —  забачивши; тат  —   те; теша̄м  —  їх; ананйа  —  ніякого іншого; вішайа  —  способу; а̄тмана̄м  —  так схильний; сударш́анена  —  колесом Шрі Крішни; сва-астрен̣а   —   зброєю; сва̄на̄м   —   Своїх відданих; ракша̄м  —  захист; вйадга̄т  —  вчинив; вібгух̣  —  Усемогутній.

Переклад

Постерігши, що Його бездомісним відданим, які цілковито впокорилися Йому, загрожує велика небезпека, Всемогутній Бог-Особа Шрі Крішна підняв Свій диск Сударшану оборонити їх.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Брахмастра, наймогутніша зброя, що її випустив Ашваттгама, подібна до ядерної зброї, але утворює потужніші радіацію й теплове випромінення. Брахмастра є витвором тоншої науки, бо її запускає в дію тонший рушій    —    звук, певна мантра, записана в Ведах. Ця зброя має ще іншу перевагу: вона не така сліпа, як ядерна зброя    —     скерована точно на ціль, вона не зачепить нічого іншого. Ашваттгама випустив брахмастру, щоб знищити всіх чоловіків роду Пандав. Отже, ця зброя в певному розумінні небезпечніша від атомних бомб, бо здатна непохибно вражати ціль, хай навіть найзахищенішу. Знаючи все це, Господь Шрі Крішна негайно підняв Свою особисту зброю, щоб захистити Своїх відданих, які не знали в світі нічого, крім Нього. В «Бгаґавад-ґіті» Господь недвозначно обіцяє, що Його відданий ніколи не загине. Господь поводить Себе відповідно до того, як відданий виконує своє служіння і якою мірою віддає себе Йому. Велику вагу має тут слово ананйа-вішайа̄тмана̄м. Пандави, дарма що були великі герої, стовідсотково покладалися на Господній захист. Господеві байдужі і найбільші герої,    —    Він може знищити будь-кого з них в одну мить. Але коли Господь побачив, що Пандави не встигають вдіяти щось проти Ашваттгаминої брахмастри, Він підняв Свою зброю, незважаючи на ризик зламати дане слово. Хоча битва на Курукшетрі майже закінчилась, Він все ж таки не мав права братися за зброю, бо так пообіцяв. Але в становищі, яке склалося, дотримати слова було не найголовніше. Господь більше відомий як бгакта-ватсала    —     той, хто любить Своїх відданих, отож Він вибрав діяти як бгакта-ватсала, а не зберігати мирську репутацію мораліста, який ніколи не порушує своєї урочистої клятви.

Текст

антахстгах сарва-бгутанам
атма йоґешваро харіх
сва-майайаврінод ґарбгам
ваіратйах куру-тантаве

Послівний переклад

антах̣стгах̣   —   перебуваючи всередині  ; сарва   —   усіх  ; бгӯта̄на̄м   —   живих істот; а̄тма̄   —   душа; йоґа-іш́варах̣   —   Господь усього містицизму; харіх̣   —   Верховний Господь; сва- ма̄йайа̄ — особистою енерґією; а̄вр̣н̣от  —  оповив; ґарбгам  —   плід; ваіра̄т̣йа̄х̣  —  Уттари; куру-тантаве  —  щоб продовжити рід Махараджі Куру.

Переклад

Шрі Крішна, владика містичних сил, перебуває в кожному серці у прояві Параматми. Щоб захистити нащадка династії Куру, Він вкрив Уттарин плід Своєю особистою енерґією.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Владика містичних сил у формі Параматми, Своєї повноважної частки, спроможний одночасно перебувати в серці кожного і навіть у кожному атомі. Отож, Господь, щоб врятувати Махараджу Парікшіта й зберегти рід Куру, до якого належав і цар Панду, зсередини тіла Уттари вкрив її плід. І сини Дгрітараштри, і сини Панду належали до того самого роду, що брав початок від Махараджі Куру, а тому і тих, і тих називали Кауравами. Проте коли між двома родинами постала незгода, синів Дгрітараштри стали позначати як Куру, а синів Панду як Пандав. Усі сини й онуки Дгрітараштри під час битви на Курукшетрі загинули, тому останнього сина в роді названо тут сином Куру.

Текст

йадйапй астрам брахма-шірас
тв амоґгам чапратікрійам
ваішнавам теджа асадйа
самашамйад бгріґ удваха

Послівний переклад

йадйапі  —  хоча; астрам  —  зброя; брахма-ш́ірах̣  —  найвища; ту  —  але; амоґгам  —  нездоланна; ча  —  і; апратікрійам  —  невідпорна; ваішн̣авам  —  пов’язана з Вішну; теджах̣  —  сила; а̄са̄дйа  —  стикнувшись із; самаш́а̄мйат  —  була знешкоджена; бгр̣ґу-удваха  —  о славо родини Бгріґу.

Переклад

О Шаунако, брахмастрі, надзвичайній зброї, яку пустив у дію Ашваттгама, ніщо не могло протидіяти чи протистояти, проте коли ця зброя наразилася на силу Вішну [Господа Крішни], вона була зупинена й знешкоджена.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: У «Бгаґавад-ґіті» сказано, що брахмаджйоті, сліпуче трансцендентне сяйво, спочиває на Господі Шрі Крішні. Інакше сказати, сліпуче сяйво, відоме як брахма- теджас    —    то не що інше, як випромінення Господа, аналогічно тому, як сонячні промені є випроміненням сонячної кулі. Тож, звісно, ця брахма-зброя, брахмастра, для якої не існує матеріальних перепон, була безсила проти верховної сили Господа. Своєю енерґією Господь Шрі Крішна нейтралізував і завернув зброю, що випустив Ашваттгама; Господь є абсолютний: щоб зробити це, Він не потребував нічиєї допомоги.

Текст

ма мамстга хй етад ашчарйам
сарвашчарйамайе 'чйуте
йа ідам майайа девйа
сріджатй аваті хантй аджах

Послівний переклад

ма̄  —  не; мам̇стга̄х̣  —  думай; хі  —  у жодному разі; етат  —   усі ці; а̄ш́чарйам  —  дивовижні; сарва  —  усі; а̄ш́чарйа-майе  —   у найдивовижнішому; ачйуте  —  нехибимому; йах̣  —  той, хто; ідам  —  це (творіння); ма̄йайа̄  —  Своєю енерґією; девйа̄  —   трансцендентною; ср̣джаті   —   творить; аваті   —   підтримує; ханті  —  знищує; аджах̣  —  нерожденний.

Переклад

О брахмани, не думайте, що це було щось особливо дивне поміж іншими діями дивовижного й нехибимого Бога- Особи    —    Своєю трансцендентною енерґією Він, хоча нерожденний, підтримує й знищує все в матеріальному світі.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Для живих істот з їхніми мізерними розумовими здібностями діяння Господа завжди лишаються незбагненними. Для Верховного Господа немає неможливого, але для нас усі Його дії дивовижні    —    Він завжди поза межами нашої обмеженої здатности розуміти. Господь є всемогутній, вседосконалий Бог-Особа. На відміну від інших    —     Нараяни, Брахми, Шіви, півбогів та решти живих істот    —     Господь є довершено досконалий, вони ж володіють досконалістю лише частково. Немає нікого рівного Йому чи більшого за Нього. Йому немає суперника.

Текст

брахма-теджо-вінірмуктаір
атмаджаіх саха кршнайа

прайанабгімукхам кршнам
ідам аха пртга саті
 

Послівний переклад

брахма-теджах̣  —  від випромінення брахмастри; вінірмуктаіх̣  —  звільненими від; а̄тма-джаіх̣  —  разом зі своїми синами; саха  —  з; кр̣шн̣айа̄  —  Драупаді; прайа̄н̣а  —  який від’їздив; абгімукгам  —  до; кр̣шн̣ам  —  Господа Крішни; ідам  —  це; а̄ха  —  сказала; пр̣тга̄  —  Кунті; саті  —  доброчесна й віддана Господеві.

Переклад

По тому Господь Крішна зібрався рушати у зворотню путь. Кунті, праведна віддана Господа, та п’ятеро її синів разом із Драупаді, врятовані від випромінення брахмастри, звернулися до Нього з такими словами.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Кунті тут описано як саті, тобто вірну, бо її відданість Господеві Шрі Крішні бездомісна. В молитвах, що їх вона зараз піднесе до Господа Крішни, виллється сама її душа. Вірний відданий Господа ніколи, навіть у найбільшій небезпеці, не звертається по захист до інших    —    ні до людей, ні до півбогів. Ця риса була притаманна всім Пандавам. Вони знали тільки Крішну, а тому Він був завше готовий допомогти їм будь у чому і за будь-яких обставин. Така трансцендентна природа Господа. Він відповідає Своєму відданому взаємністю, тому що той залежить від Нього. Отже, не слід шукати допомоги у недосконалих істот чи у півбогів. По будь-яку допомогу слід звертатись до Господа Крішни: Він на силі врятувати Свого відданого. Вірний відданий ніколи не просить у Господа допомоги, але Господь Сам завжди прагне допомогти йому.

Текст

кунтй увача
намасйе пурушам твадйам
ішварам пракртех парам
алакшйам сарва-бгутанам
антар бахір авастхгітам

Послівний переклад

кунті ува̄ча  —  Шріматі Кунті сказала; намасйе  —  схилюся; пурушам  —  Верховній Особі; тва̄  —  Тобі; а̄дйам  —  відначальному; іш́варам  —  владиці; пракр̣тех̣  —  матеріального космосу; парам  —  поза; алакшйам  —  невидимому; сарва  —   усіх; бгӯта̄на̄м  —  живих істот; антах̣  —  всередині; бахіх̣  —   зовні; авастгітам  —  що перебуваєш.

Переклад

Шріматі Кунті сказала: Крішно, я складаю поклін Тобі, бо Ти відначальна особистість і вільний від якостей матеріального світу. Ти існуєш у всьому і поза всім, але однак Ти невидимий ні для кого.

Коментар

П О Я С Н Е Н Н Я : Шріматі Кунтідеві прекрасно знала, що Крішна    —    це відначальний Бог-Особа, дарма що Він грав роль її небожа. Жінка світлого розуму, як оце Кунті, ніколи б не припустилася такої помилки    —    кланятися своєму племінникові. Тому вона звернулася до Крішни як до відначального пуруші, що перебуває поза межами матеріального космосу. Хоча живі істоти також трансцендентні, вони не є ні відначальні, ні нехибимі. Для них існує ймовірність впасти і потрапити до лещат матеріальної природи, але для Господа це неможливо. Тому Веди описують Його як головну істоту з усіх живих істот (нітйо нітйа̄на̄м̇ четанаш́ четана̄на̄м). Інше ім’я, яким Його називає Кунті,    —    іш́вара, тобто «владика». Живі істоти або півбоги, як-от Чандра чи Сур’я, також певною мірою ішвари, але ніхто з них не є верховний ішвара, найвищий владика. Він же є парамешвара, Наддуша. Він перебуває всередині і зовні. Стоячи перед Шріматі Кунті як її небіж, Він водночас був всередині її самої та всередині всіх істот. У «Бгаґавад-ґіті» (15.15) Господь каже: «Я перебуваю в серці кожного, і тільки завдяки Мені істота пам’ятає, забуває, знає і т. ін. Мета всіх Вед    —    пізнати Мене, бо Я є укладач Вед, і Я є вчитель «Веданти». Цариця Кунті зазначає, що хоча Господь і всередині, і зовні всіх живих істот, Він все ж невидимий. Господь    —    це, сказати б, загадка для звичайної людини. Цариця Кунті сама бачила, що Господь Крішна стояв перед нею, але проте перебуває і в лоні Уттари, куди ввійшов, рятуючи її плід від нападу Ашваттгаминої брахмастри. Для Кунті було загадкою, чи Шрі Крішна всепронизуючий, чи перебуває в якомусь певному місці. Поправді справедливі обидва ці твердження про Нього, але Він застерігає Собі право не відкриватися душам, які не віддалися Йому. Заслона, що перекриває доступ до Нього,    —     це майа, енерґія Верховного Господа, якій дано владу обмежувати бачення непокірливих душ. Це пояснено в дальшому вірші.

Текст

майа-джаванікаччханнам
аджна(гйа)дхокшаджам авйайам
на лакшйасе мудха-дріша
нато натйадгаро йатга

Послівний переклад

ма̄йа̄  —  яка вводить у оману; джаваніка̄  —  заслоною; а̄ччганнам  —  закритий; аджн̃а̄  —  занурений у невігластво; адгокшаджам  —  поза рамками матеріального сприйняття (трансцендентний); авйайам  —  бездоганний; на  —  не; лакшйасе  —  видимий; мӯд̣га-др̣ш́а̄  —  нерозумним спостерігачем; нат̣ах̣  —   актор; на̄т̣йа-дгарах̣  —  в акторському вбранні; йатга̄  —  як.

Переклад

Недосяжний для обмежених чуттів, Ти є вічна бездоганна сила, схована за заслоною оманної енерґії. Ти невидимий для малорозумного споглядача так само, як лишається невпізнаним перевдягнутий для ролі актор.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: У «Бгаґавад-ґіті» Господь Шрі Крішна теж каже, що малорозумні хибно вважають Його за звичайну людину, таку, як ми, і тому кепкують з Нього. Цю саму думку висловлює і цариця Кунті. Малорозумні, ті, хто повстає проти Господньої влади, відомі як асури. Асура ніколи не визнає влади Господа. Коли Господь з’являється між нас, приходячи як Рама, Нрісімха, Вараха чи у Своїй відначальній подобі як Крішна, Він звершує незліченні дивовижні діяння, які не під силу людині. Як ми дізнаємось із Десятої пісні цього величного твору, Господь Шрі Крішна, ще немовлям, лежачи на руках у матері, являв діяння, непідсильні жодній людині. Він вбив відьму Путану, хоча вона, намастивши собі груди отрутою, намагалася вбити Господа. Господь, як звичайнісіньке маля, став ссати її груди    —    і виссав так саме її життя. А щоб захистити жителів Вріндавани, Господь, наче дитина гриб, підняв пагорб Ґовардгану, і протримав його сім днів поспіль. Це лише деякі з надлюдських вчинків Господа, що їх описують авторитетні ведичні писання, як то Пурани, Ітіхаси (історичні хроніки) та Упанішади. Ще Господь лишив людям чудесні настанови у формі «Бгаґавад-ґіти». Він проявляв дивовижні якості як звитяжний герой, як сім’янин, як вчитель і як зреченик. Його визнають за Верховного Бога- Особу такі авторитетні особистості, як В’яса, Девала, Асіта, Нарада, Мадгва, Шанкара, Рамануджа, Шрі Чайтан’я Махапрабгу, Джіва Ґосвамі, Вішванатга Чакраварті, Бгактісіддганта Сарасваті та численні інші авторитети з цього ряду. Те саме проголошує Він Сам по численних місцях достовірних писань. Проте існує категорія людей з демонічним складом розуму, які не бажають визнавати Господа за Верховну Абсолютну Істину. Причиною цьому є почасти вбогість їхнього знання, а ще їхня вперта затятість, що виникає із гріховних вчинків у минулому й тепер. Такі особи не могли впізнати Господа Шрі Крішну, навіть бачивши Його на живі очі. Трудність полягає в тому, що ті, хто занадто покладається на свої недосконалі чуття, неспроможні осягнути, що Він    —     Верховний Господь. Такі люди подібні до сучасних учених: вони хочуть все пізнати дослідним шляхом. Але недосконалим шляхом експериментального пізнання осягнути Верховну Особу неможливо. Господа тут названо адгокшаджа, що означає «недоступний для експериментального пізнання». Всі наші чуття недосконалі. Ми вимагаємо бачити все на власні очі, але не можемо не визнати, що здатні бачити лише за певних матеріальних умов, які так само не в нашій владі. Господь, втім, перебуває поза межами чуттєвого сприйняття. Цариця Кунті визнає цю недосконалість зумовленої душі, насамперед жінок, що мають менш розвинутий інтелект. Для таких менш розумних конче потрібні храми, мечеті чи церкви, щоб вони могли стати на шлях визнання Господньої влади і слухати про Бога від авторитетів у цих святих місцях. Для менш розумних людей ці перші ступені духовного життя надзвичайно важливі    —    тільки дурень може виступати проти створення таких святинь, конче потрібних на те, щоб піднести загальнолюдський рівень духовної свідомости. Схилятися, як заведено, перед усемогутнім Господом в храмі, мечеті чи церкві для таких людей є не менше благо, як для розвинутих відданих медитувати на Господа в активному служінні Йому.

Текст

татГа парамахамсанам
мунІнам амалатманам
бгакті-йоґа-відганартгам
катгам пашйема хі стрійах

Послівний переклад

татга̄  —  крім того; парамахам̇са̄на̄м  —  розвинутих трансценденталістів  ; муніна̄м   —   великих філософів чи умоглядних мислителів; амала-а̄тмана̄м  —  тих, чий розум спроможний розрізняти між духом і матерією; бгакті-йоґа  —   наука відданого служіння; відга̄на-артгам  —  щоб виконувати; катгам  —  як; паш́йема  —  можемо побачити; хі  —  певно; стрійах̣  —  жінки.

Переклад

Щоб вкласти науку відданого служіння в серця піднесених трансценденталістів і умоглядних мислителів, які очистилися, вміючи розрізняти між матерією і духом, Ти сходиш власною особою. Тож як нам, жінкам, досконало пізнати Тебе?

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Господнє царство неприступне навіть для найбільших умоглядних філософів. В Упанішадах сказано, що Верховна Істина, Абсолютний Бог-Особа, перебуває поза межами розумових можливостей навіть найбільших філософів. Ні широка освіченість, ні найпотужніший мозок не дають змоги пізнати Його. Пізнати Його може тільки той, кому Він дарував Свою милість. Інші можуть розмірковувати про Бога роками, та однак Він лишатиметься непізнаваний. Це підтверджує й цариця, що грає роль наївної жінки. Здебільшого жінки не мають здібностей філософствувати, наче мислителі, але вони благословенні від Господа, бо здатні одразу повірити у вищість і всемогутність Господа і беззастережно схилитися перед Ним. Господь такий ласкавий, що Його особлива прихильність поширюється не тільки на великих філософів. Для Нього важлива щирість замірів. Саме щирість збирає велику кількість жінок на будь-яку релігійну відправу. Можна бачити, що незалежно від країни та віросповідання релігія цікавить більше жінок, аніж чоловіків. Простим серцем визнати Господню владу набагато дійовіше від показного нещирого релігійного запалу.

Текст

крышнайа васудевайа
девакы-нанданайа ча
нанда-ґопа-кумарайа
ґовындайа намо намах

Послівний переклад

кр̣шн̣а̄йа  —  Верховному Господеві; ва̄судева̄йа  —  синові Васудеви ; девакі-нандана̄йа   —   синові Девакі ; ча   —   і ; нанда- ґопа  —  Нанда й пастухи; кума̄ра̄йа  —  їхньому синові; ґовінда̄йа  —  Богові-Особі, що дарує радість коровам і чуттям; намах̣  —  шанобливі поклони; намах̣  —  поклони.

Переклад

Я у великій шані схиляюся перед Господом, що став сином Васудеви та втіхою Девакі, дитиною Нанди й усіх пастухів Вріндавани, перед Ним, що дарує радість коровам і чуттям.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Господь, що до Нього не наблизитись жодними матеріальними засобами, зі Своєї безмежної безпричинної ласки сходить на Землю такий, як Він є, щоб дарувати особливу милість Своїм бездомісним відданим і послабити вплив демонічних осіб. Цариця Кунті поклоняється втіленню, чи сходженню, Господа Крішни, віддаючи Йому перевагу перед усіма іншими втіленнями, бо саме в цьому втіленні Господь найприступніший. Втілившись як Рама, Він з самого малку був царевичем, однак у втіленні Крішни, Він, хоча й царський син, щойно з’явившись на світ, залишив домівку Своїх справжніх батька й матері (царя Васудеви й цариці Девакі) і перенісся на руки Яшодамайі, щоб грати роль звичайного хлопчика-пастушка на благословенній землі Враджабгумі, що освятилася тими Його дитячими іграми. Отже, Господь Крішна милостивіший за Господа Раму. Безсумнівно, Він був дуже ласкавий до Кунтіного брата Васудеви та його сім’ї. Не стань Він сином Васудеви й Девакі, цариця Кунті не мала б Його за племінника й не мала б змоги з материнською любов’ю звертатись до Нього. Однак Нанді та Яшоді пощастило набагато більше: вони могли втішатися дитячими розвагами Господа, а ці розваги привабливіші за будь-які інші. Немає нічого, що могло б зрівнятися з Його дитячими іграми у Враджабгумі, бо вони повністю відтворюють Його вічні забави на Крішналоці, відначальній Його планеті, що «Брахма-самхіта» змальовує як чінтамані- дгаму. Господь Шрі Крішна явив Себе у Враджабгумі разом з усім Своїм трансцендентним почтом і оточенням. Тому Шрі Чайтан’я Махапрабгу підтвердив, що немає щасливіших від жителів Враджабгумі, а найщасливіші з них    —    це пастушки, які віддавали себе до решти, вдовольняючи Господа. Через Свої ігри з Нандою та Яшодою, з пастухами, а особливо з пастушками і з коровами, Він прославився як Ґовінда. Господь Крішна як Ґовінда найбільше прихильний до брахман та корів, визначаючи цим, що процвітання людей залежить насамперед од цих двох речей: брахманічної культури й захисту корів. Коли їх нема, Господь Крішна не може бути задоволений.

Текст

намах панкаджа-набгайа
намах панкаджа-маліне
намах панкаджа-нетрайа
намас те панкаджанґграйе

Послівний переклад

намах̣  —  найшанобливіші поклони; пан̇каджа-на̄бга̄йа  —  Господеві з особливою ямкою на животі, яка нагадує лотос; намах̣ — поклони; пан̇каджа-ма̄ліне —  тому, кого завжди прикрашає ґірлянда з лотосів; намах̣  —  поклони; пан̇каджа- нетра̄йа  —  тому, чий погляд дарує прохолоду, наче від лотосової квітки; намах̣ те  —  шанобливі поклони Тобі; пан̇каджа-ан̇ґграйе  —  Тобі, в кого підошви стіп позначені лотосами (і про кого через те кажуть, що Він має лотосові стопи).

Переклад

Я шанобливо схиляюсь перед Тобою, Господи, що на Твоєму животі ямка, подібна до лотосу, перед Тобою, кого завжди прикрашає ґірлянда з лотосів, Тобою, чий погляд дарує таку прохолоду, як лотоси, і чиї стопи відмічені знаками лотосів.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: На духовному тілі Бога-Особи є особливі знаки, що відрізняють Його тіло від тіл будь-яких інших істот. У цьому вірші вказані деякі з них    —    все це є особливі ознаки тіла Господа. Господь може виглядати як один із нас, проте особливі тілесні ознаки завжди вирізняють Його з-поміж усіх інших. Шріматі Кунті вважала, що вона, жінка, недостойна дивитись на Господа. У жінок, шудр(класу робітників) та двіджа-бандгу, занепалих нащадків трьох вищих соціальних станів, інтелект розвинутий недостатньо, і вони не можуть осягнути трансцендентної науки про духовне ім’я Верховної Абсолютної Істини, Його славу, якості, форми тощо. Такі люди, хоча духовні розваги Господа недосяжні для них, мають можливість бачити Його у формі арча-віґрахи; Господь сходить у матеріальний світ у цій формі, щоб дарувати ласку всім падшим душам включно із згаданими вище: жінками, шудрами й двіджа-бандгу. Такі падші душі не здатні сприйняти нічого поза межами матерії, і тому Господь, виявляючи Свою милість, входить як Ґарбгодакашаї Вішну в кожний з незліченних усесвітів; зі схожої на лотос ямки посередині Його трансцендентного живота виростає лотос, і на ньому народжується Брахма, перша жива істота всесвіту. Через це Господа називають Панкаджанабгі. Господь Панкаджанабгі приходить як арча-віґраха (трансцендентна форма), що проявлена в різних елементах: створена в розумі, зроблена з дерева, з металу, з коштовних каменів, намальована фарбами, зроблена з землі, намальована на піску і т. ін. Всі ці форми Господа завжди прикрашають ґірлянди з лотосів, а щоб привабити увагу невідданих, чий розпалений розум завше занурений у матеріальні суперечки, в храмі має панувати атмосфера миру і спокою. Ті, хто практикує медитацію, поклоняються формі Господа, що в розумі. Отже, Господь поширює Свою милість і на жінок, шудр та двіджа- бандгу    —    їм потрібно тільки відвідувати якийсь з Його храмів і поклонятися там Господній формі, що дана для них на поклоніння. Ці відвідувачі храму ні в якому разі не є ідолопоклонниками, як проголошують деякі бідні на знання люди. Всі великі ачар’ї повсюди встановлювали такі храми для поклоніння, так виявляючи свою ласку до менш розумних. Людині, що насправді належить до категорії шудр і жінок або й нижчої, не слід виставляти себе за таку, що перевершила рівень храмового поклоніння.

Споглядати Господа треба починаючи від Його лотосових стіп, і поступово піднімати погляд до стегон, стану, грудей і обличчя. Поки очі не навчені споглядати лотосові стопи Господа, дивитися на Його лице передчасно. Шріматі Кунті була Господеві тіткою, а тому не подивилася одразу на лотосові стопи    —    Господь міг почутися ніяково. Отож, щоб не ставити Господа в незручне становище, Кунтідеві спершу подивилася не на Його стопи, а вище, одразу на стан, тоді поступово перевела погляд на обличчя, і вже потім опустила очі до лотосових стіп Господа. Описавши коло, вона дотримала заведеного порядку. 

Текст

йатга хрішікеша кгалена девакі
камсена руддгатічірам шучарпіта
вімочітахам ча сахатмаджа вібго
твайаива натхена мухур віпад-ганат

Послівний переклад

йатга̄  —  як було; хр̣шікеш́а  —  володар чуттів; кгалена  —   заздрісним; девакі  —  Девакі (мати Шрі Крішни); кам̇сена  —   царем Камсою ; руддга̄   —   ув’язнена; аті - чірам   —   надовго; ш́уча-арпіта̄  —  вкинута в горе; вімочіта̄  —  звільнена; ахам ча  —  я теж; саха-а̄тма-джа̄  —  разом із моїми дітьми; вібго  —   о величний; твайа̄ ева  —  Твоєю Господньою Милістю; на̄тгена  —  як оборонець; мухух̣  —  постійно; віпат-ґан̣а̄т  —  від навали небезпек.

Переклад

О Хрішікешо, владико чуттів і Господи всіх богів! Ти звільнив Свою матір Девакі з темниці, де довгі роки її мучив злий цар Камса, а мене з дітьми Ти врятував од багатьох загроз, що безнастанно нас переслідували.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Девакі, мати Крішни і сестра царя Камси, і її чоловік Васудева були ув’язнені в темниці, тому що лихий цар боявся смерти від руки восьмого сина Девакі (Крішни). Кожного з дітей, котрі приходили на світ перед Крішною, Камса вбивав, але Крішна уникнув загрози, бо був перенесений до дому Нанди Махараджі, Його названого батька. Кунтідеві з дітьми також була врятована від цілої низки небезпек. Однак їй випала від Господа милість набагато більша, бо дітей Девакі Він не порятував, тоді як усі діти Кунтідеві були врятовані. Це пояснюється тим, що чоловік Девакі, Васудева, був живий, тоді як Кунтідеві була вдова, і їй, окрім Крішни, не було від кого сподіватися допомоги. Тож справедливо сказати, що Крішна проявляє більшу ласку до тих відданих, які в більшій небезпеці. Трапляється, що Він ставить Своїх чистих відданих у небезпечне становище, щоб відданий, безпорадний, прив’язався до Господа ще більше. А що міцнішає прив’язаність до Господа, то більший це успіх для відданого.

Текст

вішан махагнех пурушада-даршанад
асат-сабгайа вана-васа-кріччгратах
мрідге мрідге 'нека-махаратгастрато
драунй-астраташ часма харе 'бхіракшітах

Послівний переклад

віша̄т  —  від отрути; маха̄-аґнех̣  —  від пожежі; пуруша-ада  —   від людожерів ; дарш́ана̄т   —   боєм; асат   —   лихого ; сабга̄йа̄х̣  —  зборища; вана-ва̄са  —  засланих до лісу; кр̣ччгратах̣  —    страждання ; мр̣дге мр̣дге   —   неодноразово під час битви; анека   —   багато  ; маха̄  -  ратга   —   великих полководців  ; астратах̣   —   зброї  ; драун̣і   —   сина Дроначар’ї  ; астратах̣   —   від зброї; ча  —  і; а̄сма  —  вказує на минулий час; харе  —  мій Господи; абгіракшіта̄х̣  —  цілковито захистив.

Переклад

Любий Крішно, Твоя Господня Милість оберіг нас від отруєного пирога, від пожежі, від людожерів, від зборища лихих людей, від страждань вигнання у ліс, і оборонив у битві, в якій воювали великі воєначальники. А нині Ти захистив нас від Ашваттгаминої зброї.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Кунтідеві перелічує небезпеки, які їм загрожували. Девакі лише раз з вини лихого брата опинилась у скрутному становищі, але поза тим у неї все було гаразд. Кунтідеві та її синам, проте, рік у рік випадало нещастя за нещастям: Дурйодгана зі своїми прибічниками, жадний до їхнього царства, не давав їм спокійно жити. І щоразу Господь рятував синів Кунті. Одного разу Бгімі піднесли отруєний пиріг; іншого разу їх поселили в будинку зі смоли, який потім підпалили; образили Драупаді: притягли у лихе зібрання Кауравів і намагались роздягти перед очима всіх присутніх. Господь оборонив Драупаді, зробивши її одежу безконечною, і Дурйодгана зі своїми прибічниками не побачили її нагою. І так само, коли вони були у вигнанні у лісі, Бгіма мусив битися з демоном-людожером Хідімбою Ракшасом, але Господь врятував його. Та це ще не край. По всіх цих іспитах відбулася велика битва на Курукшетрі, і Арджуна мав битися проти великих воєначальників: Дрони, Бгішми та Карни    —    надзвичайно могутніх воїнів. Нарешті, коли все закінчилось, несподівано постала нова загроза    —    брахмастра, яку випустив син Дроначар’ї, щоб убити дитя в Уттариному лоні. І знов Господь втрутився: врятував єдиного нащадка роду Куру, що вижив по всіх подіях    —    Махараджу Парікшіта.

Текст

віпадах санту тах шашват
татра татра джаґад-ґуро
бгавато даршанам йат сйад
апунар бгава-даршанам

Послівний переклад

віпадах̣ — лиха; санту — нехай будуть; та̄х̣ — усі; ш́аш́ват  —   знову й знову; татра  —  там; татра  —  і там; джаґат-ґуро  —   Господи всесвіту  ; бгаватах̣   —   Твоя  ; дарш́анам   —   зустріч  ; йат  —  що; сйа̄т  —  є; апунах̣  —  знову ні; бгава-дарш́анам  —   бачити повторювані народження й смерть.

Переклад

Я прагну одного: хай ці лиха обпадають нас знову й знову, аби лише бачити Тебе ще і ще, адже бачити Тебе означає ніколи більше не бачити повторюваних народжень та смертей.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Зазвичай поклоняються чи починають поклонятися Господеві ті, хто в горі, хто в скруті, хто розумні і допитливі, за умови, що в минулому вони робили якісь доброчесні вчинки. Всі інші, чиє щастя збудоване на злі, незалежно від їхнього становища, не можуть наблизитися до Всевишнього, бо ілюзорна енерґія застує їм очі. Коли ж доброчесну людину спіткає лихо, вона не знає іншого захисту, як тільки лотосові стопи Господа. Постійно пам’ятати Його лотосові стопи означає наближатись до свободи від народження й смерти. Тому навіть коли приходять так звані нещастя, ми вітаємо їх, бо вони дають нам можливість пам’ятати про Господа    —    а це є звільнення.

Хто прийняв притулок лотосових стіп Господа    —    а їх вважають за найбільш підхожий човен, щоб перетнути океан незнання,    —    тому досягнути звільнення так само легко, як перестрибнути через слідок теляти. На таких людей чекає жити в Господній обителі; їх нічого не зв’язує з місцем, де звідусіль чигає небезпека.

Матеріальний світ Сам Господь визначає в «Бгаґавад-ґіті» як небезпечне, сповнене нещасть місце. Люди, яким бракує розуму, розробляють усілякі плани, щоб уникнути цих нещасть якимось пристосуваннями, не усвідомлюючи, що за самою своєю природою це місце є оселею нещасть. Вони не відають за повну блаженства Господню обитель, що в ній немає й тіні нещасть. Отож, розсудливій людині слід зберігати спокій серед нещасть цього світу, яких ніяк неможливо уникнути. Терплячи страждання від усіляких неуникненних невдач, людина повинна робити поступ у духовному усвідомленні, бо таке призначення людського життя. Духовна душа трансцендентна до всіх матеріальних нещасть, а тому так звані нещастя визначають як оманні. Людині може наснитись, що на неї напав тигр, і вона закричить. Насправді ж не існує ні тигра, ні страждання    —    все це просто сон. Так само всі нещастя в житті    —    як це сновидіння. Якщо людині поталанило встановити зв’язок з Господом через віддане служіння, це найвищий здобуток. Пов’язати себе з Господом через будь-який з дев’яти різновидів відданого служіння означає стати на шлях, що веде назад до Бога.

Текст

джанмаІшварйа-шрута-шрібгір
ехамана-мадах пуман
наівархатй абгідхатум ваи
твам акінчана-гочарам

Послівний переклад

джанма — народження; аіш́варйа — багатство; ш́рута — освіта; ш́рібгіх̣  —  красою; едгама̄на  —  чимдалі нарощуючи; мадах̣—сп’яніння; пума̄н—людина; на—ніколи; ева—хоч коли; архаті  —  заслуговує; абгідга̄тум  —  звернутися з почуттям; ваі  —  певно; тва̄м  —  до Тебе; акін̃чана-ґочарам  —  той, до кого легко наблизитись позбавленим матеріальних володінь.

Переклад

Мій Господи, наблизитись до Твоєї Господньої Милости легко, але тільки тим, хто не має нічого матеріального. Той, хто дбає за [матеріальний] поступ, намагаючись посісти ліпше становище завдяки знатному походженню, великим статкам, високій освіті чи тілесній вроді, не може звернутися до Тебе із щирим почуттям.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Досягти матеріального поступу означає народитися в аристократичній родині, володіти великими статками, бути високоосвіченим і наділеним привабливою зовнішністю. Всі матеріалісти пристрасно жадають володіти цими матеріальними благами, і це називається поступом матеріальної цивілізації. Проте в результаті той, хто отримує ці матеріальні блага, стає бундючним, сп’янілий від цих тимчасових здобутків. Внаслідку такі гордовиті матеріалісти не здатні навіть вимовити святого імені Господа, щиро звернутися до Нього: «О Ґовіндо, о Крішно!» В шастрах сказано, що, навіть один раз промовивши святе Господнє ім’я, грішник звільняється від стількох гріхів, скількох не здолає і вчинити. Така є могутність святого імені Господа. В цьому твердженні немає ніякого перебільшення. Господнє святе ім’я насправді має таку велику силу. Але важливо і те, як саме його промовити. Все залежить від того, з яким почуттям промовлене святе ім’я. Безпорадна людина вимовить святе Господнє ім’я з глибоким почуттям, тоді як людина, задоволена своїм матеріальним становищем, не здатна вимовити його так щиро. Пихатий матеріаліст може випадком вимовити святе ім’я Господа, але він не здатний зробити це зі справжнім почуттям. Тому чотири основи матеріального процвітання, а саме: 1) знатне походження, 2) велике багатство, 3) висока освіта й 4) привабливість і врода    —    є в певному розумінні перешкодами на шляху духовного поступу. Матеріальна оболонка чистої духовної душі    —    це явище зовнішнє, так само як жар    —    це зовнішній прояв недужого тіла. Лікують понижуючи температуру, а не посилюючи гарячку неправильними діями. Буває, що високодуховні люди раптом убожіють в матеріальному розумінні; але це не повинно бентежити. Навпаки, коли людина бідніє    —    це добрий знак, так само як і спад температури у хворого. Слід прагнути поменшити матеріальне сп’яніння, яке далі й далі відводить людину від розуміння мети життя. Ті, що погрузли в омані, не гідні увійти до Божого царства.

Текст

намо 'кінчана-віттайа
ніврітта-ґуна-вріттайе
атмарамайа шантайа
каівалйа-патайе намах

Послівний переклад

намах̣  —  всі поклони Тобі; акін̃чана-вітта̄йа  —  власності матеріально бідних; нівр̣тта  —  цілковито трансцендентний до дії матеріальних ґун; ґун̣а  —  матеріальних ґун; вр̣ттайе  —   прив’язаність; а̄тма-а̄ра̄ма̄йа  —  той, хто задоволений у собі; ш́а̄нта̄йа  —  найумиротворенішому; каівалйа-патайе  —  владиці моністів; намах̣  —  схиляюсь до землі.

Переклад

О Ти, хто є багатство бідних на матеріальні блага! Я схиляюсь перед Тобою. Ти не маєш нічого спільного з діями в ґунах матеріальної природи і їхніми наслідками. Ти задоволений Сам у Собі, а тому Ти найумиротвореніший і повелитель всіх моністів.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Жива істота не може жити, нічим не володіючи. Тобто, вона не може стати зреченою в повному розумінні цього слова. Істота відрікається від чогось, щоб здобути щось цінніше: учень жертвує своїми дитячими звичками, щоб здобути освіту; слуга іде зі служби заради ліпшої. Так само і відданий: він зрікається матеріального світу не задурно, а заради реальних духовних цінностей. Шріла Рупа Ґосвамі, Санатана Ґосвамі, Шріла Раґгунатга даса Ґосвамі й інші відмовилися від матеріального багатства та процвітання, щоб служити Господеві. До того на матеріальний погляд вони були великі люди: Рупа і Санатана Ґосвамі обіймали посади міністрів в уряді Бенґалії, а Шріла Раґгунатга даса Ґосвамі був син великого тогочасного заміндари. Але вони покинули це все, щоб здобути щось вище. Віддані зазвичай не процвітають у матеріальному розумінні, але володіють потаємною скарбницею    —    лотосовими стопами Господа. Є одна чудова історія про Шрілу Санатану Ґосвамі. Він мав філософський камінь, і цей камінь валявся на купі сміття. Один злидар підібрав його, але згодом замислився, чому такий цінний камінь кинуто у непотріб. Тоді він пішов до Санатани й попрохав дати йому щось цінніше    —    і Санатана дав йому святе ім’я Господа. Акін̃чана означає «той, хто не може дати нічого матеріального». Істинний відданий, махатма, не дає нічого матеріального, бо уже цілковито відмовився від матеріальної власности. Однак він може дати найвище багатство    —    Бога- Особу, бо Господь    —    єдине багатство істинного відданого. Філософський камінь Санатани Ґосвамі, викинутий на сміття, не належав йому, інакше він не тримав би його в такому місці. Цей приклад наводять для відданих-неофітів, щоб переконати їх: матеріальні прагнення і духовний поступ    —    речі несумісні. Доки людина не навчиться бачити, що все навколо духовне і пов’язане з Верховним Господом, доти вона конче мусить розрізняти між духом і матерією. Духовний вчитель, як-от Санатана Ґосвамі, хоча сам має здатність бачити дух у всьому, подає нам приклад, тому що в нас духовного бачення немає.

Розвиток матеріалістичного світосприйняття та поступ матеріалістичної цивілізації    —    це камені спотикання на шляху духовного проґресу. Матеріалістичний поступ заковує живу істоту в кайдани матеріального тіла, що є джерелом усіх матеріальних нещасть. Матеріальний розвиток називають анартга, «небажане». Це справді так. Матеріальний розвиток сьогодні    —    це можливість купити за півдолара губну помаду чи безліч так само нікчемних речей, що є породженнями матеріалістичної концепції життя. Такі нікчемні речі відволікають увагу людини від духовного усвідомлення, що є найголовнішою потребою людського життя, і так людська енерґія витрачається намарне. Спроби досягти Місяця    —    ще один приклад марної витрати енерґії, бо навіть якщо люди і досягнуть Місяця, проблем життя це однак не вирішить. Відданих Господа називають акінчана, бо вони, по суті, не мають матеріальної власности, що є породженням трьох ґун матеріальної природи. Вона поглинає духовну енерґію, а тому чим менше утворів матеріальної природи нам належить, тим більші можливості для духовного поступу ми маємо.

Верховний Бог-Особа безпосередньо ніяк не стикається з матеріальною діяльністю    —    всі Його діяння і вчинки навіть в матеріальному світі духовні і вільні від впливу ґун матеріальної природи. В «Бгаґавад-ґіті» Господь каже, що всі Його дії, навіть Його з’ява в матеріальному світі й зникнення з нього, є трансцендентні, і той, хто досконало усвідомив це, більше не буде змушений народжуватися в матеріальному світі, а повернеться до Бога.

Причиною матеріальної хвороби є жадібність до матеріальних надбань і прагнення панувати над матеріальною природою. Ця жадібність постає із взаємодії трьох ґун матеріальної природи, а тому ні Господь, ні віддані не прив’язані до цієї оманної насолоди. Тому Господа та Його відданих і називають ніврітта-ґуна-врітті. Верховний Господь є досконалий ніврітта-ґуна-врітті: Він ніколи приваблюється до ґун матеріальної природи    —    натомість живі істоти мають схильність до цього, і дехто з них потрапляє до пастки оманних приваб матеріальної природи.

Господь належить своїм відданим, а віддані, відповідно, належать Господеві. Тому певно, що віддані трансцендентні щодо матеріальних ґун. Це природний висновок. Бездомісні віддані відмінні від тих, чия відданість має домішки, тобто тих, що приходять до Господа по допомогу, страждаючи чи з бідности, або з цікавости чи схильности до розумувань. Бездомісні віддані і Господь відчувають трансцендентну прихильність одне до одного. З іншими, проте, Господь не має ніяких взаємин, і тому Його називають атмарама, вдоволений Сам у Собі. А що Він вдоволений Сам у Собі, то Він є повелитель усіх моністів, що прагнуть розчинитися в Господньому бутті. Ці моністи зливаються з особистим сяйвом Господа, брахмаджйоті, але віддані приєднуються до Його трансцендентних розваг, що ні в якому разі не слід помилково вважати за матеріальні.

Текст

манйе твам калам ішанам
анаді-нідганам вібгум

самам чарантам сарватра
бгутанам йан мітгах каліх

Послівний переклад

манйе  —  вважаю; тва̄м  —  Твою Господню Милість; ка̄лам  —   вічний час; іш́а̄нам  —  Верховний Господь; ана̄ді-нідганам  —   без початку й без кінця; вібгум  —  всепронизуючий; самам  — однаково милостивий; чарантам  —  поширюєш; сарватра  —   всюди; бгӯта̄на̄м  —  живих істот; йат мітгах̣  —  з стосунків; каліх̣  —  незгода.

Переклад

Господи, для мене Твоя Господня Милість    —    це вічний час, верховний скрізь сущий владика, що не має початку й кінця. Розподіляючи Свою милість, Ти однаково ставишся до всіх. Незгода між живими істотами постає з їхніх стосунків між собою.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Кунтідеві знала, що Крішна не є ані її племінником, ані звичайним членом родини її батька. Вона чудово знала: Крішна є відначальний Господь, що живе в серці кожного як Наддуша, Параматма. Одне з імен Господнього аспекту Параматми є кала, вічний час. Вічний час є свідок усіх наших дій    —    і добрих і лихих, і саме Він визначає їхні наслідки. Марно відмовлятись, ніби ми не знаємо, чому й за що страждаємо. Ми можемо забути лихий вчинок, через який ми страждаємо нині, але слід пам’ятати, що Параматма супроводжує нас завжди, і знає все: минуле, теперішнє й майбутнє. Всі дії та їхні наслідки визначає Господь Крішна в аспекті Параматми, отож Він є верховний владика. Без Його дозволу не ворухнеться й травинка. Живі істоти мають стільки свободи, на скільки заслуговують, але зловживаючи своєю свободою, страждають. Віддані Господа ніколи не зловживають нею, і тому вони добрі діти Господа. Інші, натомість, хто зловживає своєю свободою, мусять страждати, як це визначає вічний кала. Кала дає зумовленим душам і щастя і страждання. Вічний час визначає усе. Лихо приходить незване, і так само щастя приходить некликане, бо все це визначає кала. Отож, для Господа немає ні ворогів, ні друзів: кожен страждає і насолоджується відповідно до своєї долі. Живі істоти творять собі долю у суспільних взаєминах. Всі в матеріальному світі прагнуть панувати над матеріальною природою, а тому кожен під наглядом Верховного Господа сам творить свою долю. Він є всепроникаючий і тому знає дії кожного. А що Господь не має початку і кінця, Він відомий ще як вічний час, кала.

Текст

на веда кашчід бгаґавамш чікіршітам
тавехаманасйа нрінам відамбанам
на йасйа кашчід дайіто 'сті кархічід
двешйаш ча йасмін вішама матір нрінам

Послівний переклад

на  —  не; веда  —  знає; каш́чіт  —  будь-хто; бгаґаван  —  Господи; чікіршітам  —  розваги; тава  —  Твої; іхама̄насйа  —  наче земна людина; нр̣н̣а̄м  —  людського загалу; від̣амбанам  —   спантеличуючи; на  —  ніколи; йасйа  —  Його; каш́чіт  —  будь- хто  ; дайітах̣   —   об’єкт особливої прихильности  ; асті   —   є; кархічіт  —  будь-де; двешйах̣  —  об’єкт заздрости; ча  —  і; йасмін   —   Йому  ; вішама̄   —   небайдужість  ; матіх̣   —   поняття  ; нр̣н̣а̄м  —  людей.

Переклад

Господи, нікому не збагнути Твоїх трансцендентних розваг, що схожі на дії людини і тому спантеличують. Ти ні до кого не прихильний і ні до кого не ворожий    —    людям тільки здається, що Ти небезсторонній.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Господь рівно поширює Свою милість між усіма впалими душами. Немає істоти, до якої Господь ставився би вороже. Хибна сама ідея, буцім Бог-Особа є людина. Його розваги виглядають достоту як людські дії, але насправді вони трансцендентні, і матеріальна скверна їх не заторкує. Господь безперечно відомий Своєю особливою прихильністю до Своїх чистих відданих, проте насправді Він безсторонній щодо всіх, як безстороннє до всіх сонце. Навіть камені під впливом сонячного проміння, буває, перетворюються на самоцвіти, проте сліпа людина не бачить сонця, навіть коли воно осяває все довкола. Темнота й світло    —     протилежності, але це не означає, що сонце розливає своє проміння вибірково. Сонячне проміння для кожного, проте сприймають його різною мірою. Нерозумний думає, що віддане служіння означає влещувати Господа, аби запопасти Його особливої милости. Це неправда. Чисті віддані, заглиблені у трансцендентне любовне служіння Господеві, не торговці. Торгова фірма робить послуги в обмін на гроші. Але чистий відданий служить Господеві не задля такого обміну, і тому Господь обдаровує його всією милістю. Стражденні, нужденні, допитливі та філософи зав’язують з Господом тимчасові стосунки, прагнучи кожен свого. Коли ж ціль досягнуто, стосунки з Господом припиняються. Страждаючи, хоч трохи доброчесна людина молить Господа поліпшити її становище. Та щойно поліпшення приходить, людина здебільшого байдужіє до стосунків з Господом. Господня ласка доступна для неї так само, але вона не хоче її. Саме в цьому полягає різниця між чистим відданим і відданим, чиє служіння має домішки. Той, хто повністю відкидає віддане служіння Господу, перебуває в непроглядному мороці; ті ж, хто прохає в Господа ласки лише коли опиняється в скруті, беруть Господню милість частково, а котрі цілковито присвятили себе на служіння Господу, ті повністю відкриті для Його милости. Ця вибірковість, з якою різні особи одержують милість Господа, залежить від них самих, а не є виявом упереджености всемилостивого Господа.

Коли Господь через Свою всемилостиву енерґію сходить у матеріальний світ, Він грає роль людської істоти, і через це видається, ніби Господь небайдужий лише до Своїх відданих. Та попри цей зовнішній вияв небезсторонности, Він дає Свою милість всім однаково. Всі, хто загинув під час битви на Курукшетрі в присутності Господа, отримали спасіння, навіть не маючи потрібних на те якостей, бо присутність Господа в момент смерти очищує душу від усіх наслідків її гріхів, і тому вона досягає Його трансцендентної обителі. Якщо людина так чи так відкривається для сонячних променів, його тепло та ультрафіолетове проміння неодмінно дають їй жадане благо. З цього стає очевидно, що Господь безсторонній. Вважати Його за упередженого, як думає багато людей,    —    це помилка.

Текст

джанма карма ча вішватманн
аджасйакартур атманах
тірйан-нрішішу йадахсу
тад атйанта-відамбанам

Послівний переклад

джанма   —   народження; карма   —   діяльність; ча   —   і; віш́ва- а̄тман   —   душе всесвіту  ; аджасйа   —   нерожденного  ; акартух̣—  бездіяльного; а̄тманах̣  —  життєвої енерґії; тірйак  —   тваринах; нр̣  —  людських істотах; р̣шішу  —  в мудрецях; йа̄дах̣су — у воді; тат — те; атйанта — істинно; від̣амбанам —  спантеличує.

Переклад

Звичайно, о душе всесвіту, те, що Ти дієш, хоча бездіяльний, народжуєшся, хоча Ти    —    життєва сила й нерожденний, спантеличує. Ти власною особою сходиш між тварин, людей, мудреців і водяних істот. Воїстину, це дивовижно.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Трансцендентні ігри Господа не лише спантеличують    —    вони видаються суперечливими. Іншими словами, людині з її обмеженими розумовими здібностями не до снаги збагнути їх. Господь    —    це Наддуша, що панує над усім сущим, і разом з тим Він з’являється як вепр між тваринами; між людьми як Рама, Крішна та інші; серед ріші як Нараяна; серед водних істот як риба. Сказано проте, що Він є нерожденний і що немає нічого, що Він мав би робити. У шруті мантрі є таке твердження: немає нічого, що мав би робити Верховний Брахман; немає ані рівного Йому, ані вищого від Нього; Він володіє безліччю енерґій, і силою Його знання, могутности й дії все досконало робиться само собою. Всі ці описи незаперечно доводять    —    Господні дії, форми й діяння для нашого обмеженого розуму незбагненні, а що Він посідає незбагненну могутність, то в Ньому можливе все. Тож Його нікому не під силу достеменно «обрахувати», і кожна дія Господа    —    це справжня загадка для пересічної людини. Його не пізнати через ведичне знання, але чистий відданий легко пізнає Його, бо він тісно пов’язаний з Господом. Тому відданий розуміє: хоча Господь з’являється між тваринами, Він не тварина; не людина Він, не ріші і не риба    —    Він вічно Верховний Господь, за всіх обставин.

Текст

гопй ададе твайі крітаґасі дама тавад
йа те дашашру-каліланджана-самбграмакшам
вактрам нінійа бгайа-бгаванайа стгітасйа
са мам вімохайаті бгір апі йад бібгеті

Послівний переклад

ґопі  —  пастушка (Яшода); а̄даде  —  взяла; твайі  —  на Твої; кр̣та̄ґасі  —  наробив шкоди (розбив горщик з маслом); да̄ма— мотузку; та̄ват — тоді; йа̄ — те, що; те — Твоє; даш́а̄—   становище ; аш́ру - каліла   —   заливаючись сльозами ; ан̃джана  —  фарбу; самбграма  —  занепокоєний; акшам  —  очі; вактрам  —  лице; нінійа  —  вниз; бгайа-бга̄ванайа̄  —  переляком; стгітасйа  —  стану; са̄  —  те; ма̄м  —  мене; вімохайаті  —  спантеличує; бгіх̣ апі  —  навіть уособлений страх; йат  —  кого; бібгеті  —  боїться.

Переклад

Любий Крішно, коли Яшода, щоб зв’язати Тебе, як Ти наробив шкоди, взяла до рук мотузку, з Твоїх переляканих очей побігли сльози і змили чорну фарбу з Твоїх вій. Ти був переляканий, хоча Тебе боїться сам уособлений страх... Я не здатна збагнути цього.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Ось іще один опис того, як розваги Верховного Господа викликають замішання. Як пояснено, Верховний Господь залишається Верховним за будь-яких обставин. Проте Він, Всевишній,    —    слухняна іграшка в руках Свого чистого відданого, як про це свідчить і даний опис. Чистий відданий Господа служить Йому виключно з бездомісної любови, і в такому служінні забуває становище Верховного Господа. Господь отримує більшу насолоду, коли Йому служать спонтанно і з чистої прив’язаности, без усякого схиляння й обожнювання. Зазвичай віддані поклоняються Господеві з шанобою, проте над усе Йому любо, коли відданий з чистої прив’язаности й любови вважає Господа за менш значного проти себе. Розваги Господа у відначальній обителі, на Ґолоці Вріндавані, відбуваються саме в такому настрої. Друзі Крішни беруть Його за рівного собі. Вони не вважають, що Він    —    хтось дуже важливий і що до Нього треба ставитись з шаною. Батьки Господа, чисті віддані, мають Його просто за дитину, і покарання від них Господь приймає з більшим захватом, аніж молитви ведичних гімнів. Проти ведичних гімнів Йому приємніші докори Його наречених. Коли Господь Крішна приходив у цей матеріальний світ, щоб явити Свої вічні розваги трансцендентного царства Ґолоки Вріндавани, і так привабити до Себе всіх людей, Він подав неповторний приклад покори перед Своєю названою матір’ю, Яшодою. Господь, у Своїх невимушених дитячих забавах, крав з її комори масло. Горщики Він розбивав, а їх вміст роздавав Своїм друзям і товаришам за грою, не оминаючи й славетних вріндаванських мавп, що радо користалися з щедрости Господа. Матінка Яшода, довідавшись про це, з любови до Крішни вирішила позірно покарати свою трансцендентну дитину: вона взяла до рук мотузку, як зазвичай лякають дітей матері, й сказала Господеві, що зараз Його зв’яже. Побачивши в материних руках мотузку, Господь понурився й заплакав, як дитина; по щоках Йому заструмували сльози, змиваючи чорну фарбу, якою були підведені Його прекрасні очі. Кунтідеві, свідома верховного становища Господа, шанобливо поклоняється цьому Його образу. Господа боїться сам уособлений страх, але Сам Він боїться Своєї матері, що хоче легенько покарати Його, як звичайно карають дітей. Кунті усвідомлювала піднесене становище Крішни, тоді як Яшода    —    ні. Тому Яшодине становище вище за становище Кунті. Матінка Яшода мала Господа своєю дитиною, і Господь змусив її геть забути, що її дитина    —    це Сам Всевишній. Якби мати Яшода була свідома високого становища Господа, вона навряд чи наважилась би карати Його. Однак Господь змусив її забути за Своє становище, бо хотів бути для люблячої Яшоди просто дитиною. Цей обмін любов’ю між матір’ю й сином цілковито природний, і Кунті, згадуючи цю сцену, відчувала замішання; їй нічого не лишалось, як підносити хвалу трансцендентній синівській любові. Непрямо вона прославляла і мати Яшоду за її виняткові любовні стосунки з Богом, адже вона могла наказувати навіть всемогутньому Господу, як коханому сину.

Текст

кечід ахур аджам джатам
пунйа-шлокасйа кіртайе
йадох прійасйанвавайе
малайасйева чанданам

Послівний переклад

кечіт   —   дехто; а̄хух̣   —   каже; аджам   —   нерожденний; джа̄там—народився; пун̣йа-ш́локасйа  —  великого доброчесного царя; кіртайе  —  щоб прославити; йадох̣  —  царя Яду; прійасйа  —  любого; анвава̄йе  —  в родині; малайасйа  —  Малайські гори; іва  —  як; чанданам  —  сандал.

Переклад

Дехто каже, що Нерожденний народився, щоб прославити праведних царів, а інші кажуть, Ти народився, щоб вдовольнити царя Яду, одного з найдорожчих Твоїх відданих. Ти з’являєшся в його родині так само, як сандал з’являється в Малайських горах.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Явлення Господа в матеріальному світі спантеличує, і тому спільної думки щодо народження Нерожденного немає. У «Бгаґавад-ґіті» Господь каже, що Він народжується в матеріальному світі, хоча Він    —    Господь усього створеного й нерожденний. Тож Нерожденний народжується, це незаперечно, бо Він Сам стверджує це. Однак щодо того, чому Він народжується, думки є різні. У «Бгаґавад-ґіті» це також пояснено: Він з’являється через Свою внутрішню енерґію, щоб відновити засади релігії, захистити праведних і знищити безбожних. Саме така місія, що з нею приходить Нерожденний. Проте сказано ще, що Господь прийшов прославити доброчесного царя Юдгіштгіру. Господь Шрі Крішна певно хотів, щоб задля добра всього світу над ним царювали Пандави. Коли світом править доброчесний цар, всі люди щасливі, а під безбожним правителем люди не знають щастя. В добу Калі правителі більшістю безбожні, тому й громадяни їхніх держав постійно нещасливі. За демократичного ладу безбожні громадяни самі вибирають з-поміж себе правителів, і тому їм нікого звинувачувати в своєму нещасті. Слави великого праведного царя зажив і Махараджа Нала, але з Господом Крішною він не був зв’язаний. Тому сказано, що Крішна прийшов, щоб прославити Махараджу Юдгіштгіру, а царя Яду Він уславив, з’явившись в його роді. Господа називають Ядава, Ядувіра, Ядунандана й т. ін., але Він Сам завше вільний від обов’язку перед Своєю родиною. Він наче той сандал, що росте в Малайських горах. Сандалові дерева можуть рости і в інших місцях, будь-де, але найбільше їх у Малайських горах, тому сандал повелося пов’язувати з цими горами. Висновок зі сказаного такий: Господь є вічно нерожденний, наче сонце, і все ж Він з’являється, як сонце з’являється на східному виднокраї. І як сонце не належить східному обрію, так і Господь не є чиїмось сином    —    Він є батько всього сущого.

Текст

апаре васудевасйа
девакйам йачіто 'бгйаґат
аджас твам асйа кшемайа
вадгайа ча сура-двішам

Послівний переклад

апаре  —  інші; васудевасйа  —  Васудеви; девакйа̄м  —  у Девакі; йа̄чітах̣  —  на молитви; абгйаґа̄т  —  народився; аджах̣  —  нерожденний; твам  —  Ти є; асйа  —  його; кшема̄йа  —  для добра; вадга̄йа  —  щоб вбити; ча  —  і; сура-двіша̄м  —  тих, що заздрять півбогам.

Переклад

Інші кажуть, що Ти народився сином Васудеви й Девакі, щоб задовольнити їхню молитву. Ти, що безсумнівно є нерожденний, народився задля їхнього добра і для того, щоб вбити тих, хто вороже ставиться до півбогів.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Також сказано, що Васудева й Девакі в попередньому житті були Сутапою і Прішні й виконували надзвичайно суворі аскези, аби Господь прийшов їхнім сином, і, винагороджуючи їх за ті аскези, Він зробив це. У «Бгаґавад-ґіті» ж проголошено, що Господь з’являється задля добра людей усього світу і також щоб знищити асурів, безбожних матеріалістів.

Текст

бгараватаранайанйе
бгуво нава іводадгау

сідантйа бгурі-бгарена
джато хй атма-бгувартгітах

Послівний переклад

бга̄ра-авата̄ран̣а̄йа — щоб поменшити тягар світу; анйе —інші; бгувах̣  —  світу; на̄вах̣  —  човен; іва  —  немов; удадгау  —   на морі; сідантйа̄х̣  —  засмучений; бгӯрі  —  надзвичайно; бга̄рен̣а  —  тягарем; джа̄тах̣  —  Ти народився; хі  —  певно; а̄тма- бгува̄  —  від Брахми; артгітах̣  —  на молитви.

Переклад

Ще інші кажуть, що світ, переобтяжений, як човен в морі, виповнився смутком, і Брахма, Твій син, молився до Тебе, прохаючи поменшити світовий тягар. І Ти з’явився.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Брахма, перша жива істота, що народився одразу по творенні, є син Самого Нараяни. Напочатку Нараяна, Верховний Дух, в подобі Ґарбгодакашаї Вішну ввійшов у матеріальний всесвіт, і на лотосі, що виріс із Його трансцендентного живота, народився Брахма, перша жива істота. Тому Вішну називають Падманабга. Без духу матерія щось створити безсила    —    так ведеться від самого початку творіння. Брахма відомий під іменем атма-бгу, тому що він народився безпосередньо від батька, без матері Лакшміджі. Вона була поруч Нараяни і слугувала Йому, але Він зачав Брахму без зв’язку з Лакшміджі. Це    —    вияв всемогутности Господа. Нехай кожен, хто немудро вважає Нараяну за одну із звичайних живих істот, замислиться над цим. Нараяна    —     не звичайна жива істота. Він Сам Бог-Особа, і кожна частина Його трансцендентного тіла може виконувати функції усіх інших чуттів. Звичайна істота зачинає дітей через статеві зносини, як їй визначено    —    іншого способу для неї немає. Але Нараяна всесильний, а отже нічим не зв’язаний у будь- яких виявах Своєї енерґії. Довершений і незалежний, Він вільний робити що завгодно через Свої різноманітні енерґії, і це не потребуватиме від Нього ніяких зусиль, а все зроблене буде завжди довершене. Так Брахма народився безпосередньо від батька, не бувши в материнському лоні. Тому його називають атма-бгу. Брахма відповідає за вторинні процеси творення у всесвіті, діючи як відблиск енерґії Всемогутнього.

У всесвіті є трансцендентна планета Шветадвіпа, що є обителлю Кшіродакашаї Вішну, Верховного Господа в аспекті Параматми. Щоразу, як у всесвіті виникає складна ситуація, з якою чільні півбоги не можуть дати ради, вони вдаються по допомогу до Брахмаджі, а він, якщо не в змозі зарадити, вже сам питається у Кшіродакашаї Вішну і молиться до Нього, просячи прийти як утілення і усунути всі труднощі. Такі складні обставини склалися, коли на Землі врядували Камса та його прибічники, і лиходійства асурів лягли на Землю важким тягарем. Брахмаджі вкупі з іншими півбогами підносив молитви на березі океану Кшіродака і дістав відповідь, що Крішна зійде як син Васудеви й Девакі. Тож є і такий погляд, що Господь з’явився у відповідь на молитви Брахмаджі.

Текст

бгаве 'смін клішйамананам
авідйа-кама-кармабгіх
шравана-смаранархані
карішйанн іті кечана

Послівний переклад

бгаве  —  в матеріальному творінні; асмін  —  цьому; кліш́йама̄на̄на̄м  —  тих, які страждають; авідйа̄  —  від незнання; ка̄ма  —   бажання; кармабгіх̣  —  діючи задля насолоди плодами дій; ш́раван̣а   —   слухаючи; смаран̣а   —   пам’ятаючи; арха̄н̣і   —   поклоняючись; карішйан  —  можна виконувати; іті  —  так; кечана  —  інші.

Переклад

А ще інші кажуть, що Ти з’явився дати нове життя відданому служінню, яке складається зі слухання, пам’ятування, поклоніння тощо, аби зумовлені душі, які страждають від матеріальних нещасть, могли скористатися з нього й здобути собі звільнення.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Господь стверджує в « Шрімад Бгаґавад- ґіті», що Він з’являється кожної епохи, з тим щоб відновити релігійне життя. Шлях релігії визначає Верховний Господь. Неможливо створити нову релігію, як це нині стало популярним між певними амбітними людьми. Істинна релігія полягає в тому, щоб визнати верховну владу Господа і служити Йому у спонтанній любові. Жива істота не може уникнути служіння, бо відначально існує для того, щоб служити    —     служити Господеві; це її єдине призначення. Господь великий, а живі істоти підпорядковані Йому. Тому їхній обов’язок служити тільки Йому. На жаль, живі істоти, оманені, чисто через непорозуміння стають слугами чуттів, підштовхувані своїми матеріальними бажаннями. Матеріальні бажання визначають як авід’ю, незнання. Спонукувана цими бажаннями, жива істота розробляє різноманітні плани матеріальної насолоди, і стрижнем цієї насолоди є спотворене статеве життя. Отак істота заковує себе в кайдани народження й смерти й під наглядом Верховного Господа знову й знову потрапляє в різні тіла, на різні планети. Отже, не скинувши пута цього незнання, неможливо звільнитись від троїстих страждань матеріального життя. Це закон природи.

Однак Господь, милостивіший до нещасних живих істот, аніж вони навіть можуть сподіватися, зі Своєї безпричинної ласки приходить до Них і відновлює засади відданого служіння, яке складене з того, що особа слухає, повторює, пам’ятає, слугує, поклоняється, підносить молитви, діє у згоді з Господнім задумом і повністю віддається Господу. Перелічені складові служіння, всі чи навіть одна з них, допомагають зумовленій душі скинути пута незнання й звільнитися від усіх матеріальних страждань, що їх собі створює сама введена в оману зовнішньою енерґією Бога істота. Цю особливу милість подарував живим істотам Господь, що прийшов у образі Господа Шрі Чайтан’ї Махапрабгу.

Текст

шринванті ґайанті ґринантй абгікшнашах
смаранті нанданті тавехітам джанах
та ева пашйантй ачірена тавакам
бгава-правахопарамам падамбуджам

Послівний переклад

ш́р̣н̣ванті  —  слухають; ґа̄йанті  —  оспівують; ґр̣н̣анті  —  беруть; абгікшн̣аш́ах̣  —  постійно; смаранті  —  пам’ятають; нанданті  —  насолоджуються; тава  —  Твої; іхітам  —  дії; джана̄х̣  —  усі люди; те  —  вони; ева  —  неодмінно; паш́йанті  —   можуть бачити; ачірен̣а  —  дуже скоро; та̄вакам  —  Твої; бгава-права̄ха  —  потік перероджень; упарамам  —  припиняються; пада-амбуджам  —  лотосові стопи.

Переклад

О Крішно, ті, хто постійно слухають та оповідають за Твої трансцендентні діяння і весь час оспівують їх або тішаться тим, як це роблять інші, напевно споглядають Твої лотосові стопи, що єдині можуть покласти край повторенню народження й смерти.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Нашими теперішніми зумовленими очима ми не можемо побачити Верховного Господа Шрі Крішну. Для цього треба змінити бачення через переміну стану свого теперішнього буття, наповнивши його спонтанною любов’ю до Бога. Коли Шрі Крішна власною особою був присутній на Землі, не кожен бачив, що Він є Верховний Господь. Матеріалісти, як то Равана, Хіран’якашіпу, Камса, Джарасандга чи Шішупала, перебували, з погляду матеріальних якостей і надбань, на дуже високому рівні розвитку, проте були нездатні належно оцінити присутність Господа. Навіть якби Господь стояв просто перед нами, ми б не побачили Його, бо не маємо потрібного зору. Якості, потрібні для цього, розвиваються тільки у відданому служінні, а воно починається зі слухання про Господа з належних джерел. «Бгаґавад- ґіта»    —    твір, який знають усюди, і багато людей слухають її, співають, рецитують; але попри це не рідкість, що, навіть розвиваючи такі форми відданого служіння, людина не бачить Господа на живі очі. Причина в тому, що найбільше значення має перший складник    —    шравана. Якщо слухати з належних джерел, то дія виявляється дуже швидко. Люди, проте, звичайно слухають не від авторитетів. Це можуть бути і дуже освічені в академічному розумінні люди, але через те, що вони не дотримуються засад відданого служіння, слухати від них    —    це просто марнувати час. Нерідко трапляється, що такі люди витлумачують тексти відповідно до своїх амбіцій. Тому насамперед слід знайти компетентного й авторизованого оповідача і тоді слухати від нього. Якщо процес слухання досконалий і завершений, то і всі інші форми відданого служіння стають досконалі самі по собі.

Трансцендентні діяння Господа різноманітні, і кожне з них може обдарувати читача бажаними плодами, якщо тільки процес слухання буде досконалим. У «Бгаґаватам» опис діянь Господа починається з Його взаємин із Пандавами. Є також багато Його розваг, пов’язаних із стосунками Господа з асурами тощо. А Десята пісня змальовує піднесені стосунки Господа з Його супутницями-коханими, ґопі, а також з дружинами в Двараці. Господь є абсолютний, а тому все, що Він робить, є однаково трансцендентне за природою. Але буває і так, що, воліючи слухати про стосунки Господа з ґопі, люди вдаються до недостовірного методу слухання. Це є свідоцтвом того, що слухачем рухає хіть, тому істинний оповідач Господніх дій ніколи не заохочує до такого слухання. Починати слухати про діяння Бога-Особи треба від самого початку, в такій послідовності, як вони викладені у «Шрімад-Бгаґаватам» та інших писаннях, і тоді це допоможе слухачеві поступово досягти досконалости. Отже, вважати, що стосунки Господа з Пандавами менш важливі за Його стосунки з ґопі, не можна. Треба завжди пам’ятати: Господь вічно трансцендентний до будь-яких матеріальних прив’язаностей. У всіх згаданих вище стосунках Він є головна постать, і слухати оповіді про Нього, про Його відданих чи про тих, з ким Він б’ється, сприяє нашому духовному піднесенню. Сказано, що Веди й Пурани, як і інші писання, існують, щоб відродити наші втрачені взаємостосунки з Господом. Слухати їх вкрай важливо.

Текст

апй адйа нас твам сва-критехіта прабго
джіхасасі світ сухридо 'нуджівінах
йешам на чанйад бгаватах падамбуджат
парайанам раджасу йоджітамхасам

Послівний переклад

апі — чи; адйа — сьогодні; нах̣ — нас; твам — Ти; сва-кр̣та —  завершивши Сам; іхіта  —  усі обов’язки; прабго  —  мій Господи; джіха̄сасі  —  залишаєш; світ  —  чи можливо; сухр̣дах̣  —   близьких друзів; ануджівінах̣  —  живучи ласкою; йеша̄м  —   кого; на  —  ні; ча  —  і; анйат  —  кого іншого; бгаватах̣  —   Твоїх; пада - амбуджа̄т   —   лотосових стіп ; пара̄йан̣ам   —   залежачи ; ра̄джасу  —  на царів; йоджіта  —  охоплених; ам̇хаса̄м  —  ворожістю.

Переклад

Мій Господи! Ти Сам виконав усі обов’язки. Невже Ти сьогодні покинеш нас незважаючи на те, що ми цілковито залежимо від Твоєї ласки і не маємо нікого, крім Тебе, хто б оборонив нас тепер, коли всі царі ворогують з нами?

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Пандавам надзвичайно пощастило : вони , попри прихильність долі, цілковито залежали від Господньої ласки. В матеріальному світі залежність від чиєїсь милости є ознакою найбільшої недолі, однак коли йдеться за наші трансцендентні стосунки з Господом, жити в цілковитій від Нього залежності    —    це найбільше щастя. Причиною матеріальної хвороби є прагнення ні від чого не залежати. Те, що називають матеріальним проґресом експериментальної науки    —    це марні намоги стати незалежними від суворих законів природи. Це марне прагнення незалежности від законів природи рухає всім матеріальним світом. Ще починаючи від Равани, що хотів побудувати сходи на райські планети, і донині люди не облишають спроб перемогти закони природи. За наших часів далеких планетних систем намагаються дістатись за допомогою електронізованих механічних засобів. Але найвища мета людської цивілізації    —    наполегливо й самовіддано працювати під проводом Господа і бути цілковито залежним від Нього. Це найвище досягнення досконалої цивілізації. Пандави були ідеальними представниками цивілізації цього типу. Безсумнівно, вони цілковито залежали від доброї волі Господа Шрі Крішни, і водночас не були неробами, що жили Його коштом. Як особистості вони мали винятково піднесені якості, і їхні вчинки відповідали цим якостям. Проте вони завжди шукали Господньої милости, бо знали: істота за природою залежна, а отже досконалість життя полягає в тому, щоб стати залежним від волі Господа замість бути оманно незалежним у матеріальному світі. Тих, хто хоче оманної незалежности від Господа, називають анатга    —    «ті, хто не має захисту», тоді як тих, що цілковито залежать від волі Господа, називають санатга    —    «ті, в кого є захисник». Отож, аби мати повсякчасний захист від нещасть матеріального існуваннями, ми мусимо докласти зусиль, щоб стати санатга. Під впливом оманної енерґії зовнішньої матеріальної природи, ми забуваємо, що життя в умовах матерії неодмінно пов’язане з небажаними труднощами. Тому «Бгаґавад-ґіта» (7.19) навчає: по численних народженнях рідкісні щасливці усвідомлюють, що Ва̄судева є все суще і що найліпший шлях у житті    —    це жити, цілковито Йому віддавшися. Таке усвідомлення є відмітною ознакою махатми. Всі члени родини Пандав були махатми і водночас домогосподарі. Махараджа Юдгіштгіра був головним серед них, а цариця Кунтідеві була їхньою матір’ю. Повчання «Бгаґавад-ґіти» і всіх Пуран (особливо «Бгаґавата Пурани») тому неодмінно пов’язані з історією махатм Пандав. Для них розлучитися з Господом було все одно, що для риби опинитись без води. Для серця Шріматі Кунтідеві ця розлука була наче удар грому, і цариця молиться до Крішни лише про те, щоб Господь лишився з ними. Хоча в битві на Курукшетрі ворожі царі були вбиті, ще залишалися їхні сини та онуки, і Пандавам малося мати справу з ними. Не лише Пандави жили серед ворогів    —    всі ми повсякчасно перебуваємо у ворожому середовищі, і тому найліпше    —    жити, цілковито залежачи від Господньої волі, і так подолати всі труднощі матеріального існування.

Текст

ке вайам нама-рупабгйам
йадубгіх саха пандавах
бгавато 'даршанам йархі
хрішіканам івешітух

Послівний переклад

ке  —  хто є; вайам  —  ми; на̄ма-рӯпа̄бгйа̄м  —  без слави й сили; йадубгіх̣  —  з Яду; саха  —  разом з; па̄н̣д̣ава̄х̣  —  і Пандавами; бгаватах̣  —  Твоя; адарш́анам  —  відсутність; йархі  —  ніби; хр̣шіка̄н̣а̄м  —  чуттів; іва  —  як; іш́ітух̣  —  живої істоти.

Переклад

Як із відходом живого духу йде в небуття ім’я та слава будь-якого тіла, так само без Твого погляду на нас враз прийде край усій нашій славі та діянням, а також усім Пандавам та Яду.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Кунтідеві цілковито свідома того, що Пандави живуть тільки завдяки Шрі Крішні. Немає сумніву: добре ім’я та славу Пандави мають по праву, очолює їх великий цар Юдгіштгіра, уособлення чеснот, і Яду безперечно є могутні союзники, а однак без керівництва Господа Крішни всі вони ніщо, як чуття в тілі, що без керівництва свідомости ні на що не придатні. Жодній істоті немає чого пишатися своїм становищем, силою чи славою, якщо її не веде ласка Верховного Господа. Живі істоти завжди від когось залежать, а в остаточному підсумку всі залежать від Самого Господа. Отож, хоч які матеріальні засоби винаходити через розвиток матеріального знання, захищаючи своє існування, без проводу Господа ці винаходи, хай які вони дійові та надійні, приводять лише до поразки.

Текст

нейам шобгішйате татра
йатгеданім ґададхара
тват-падаір анкіта бгаті
сва-лакшана-вілакшітаіх

Послівний переклад

на  —  не; ійам  —  оці землі нашого царства; ш́обгішйате  —   виглядатимуть гарними; татра  —  тоді; йатга̄  —  як тепер; іда̄нім  —  як; ґада̄дгара  —  Крішно; тват  —  Твоїми; падаіх̣  —   стопами; ан̇кіта̄  —  позначені; бга̄ті  —  сяє; сва-лакшан̣а  —   Твоїми знаками; вілакшітаіх̣  —  відбитками.

Переклад

О Ґададгаро [Крішна], нині наше царство позначене відбитками Твоїх стіп і тому прекрасне, але коли Ти покинеш нас, вся ця краса зникне.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: У Господа на стопах є особливі знаки, що вирізняють Його з-поміж усіх інших. Підошви стіп Господа прикрашають знаки прапору, блискавки, стрекала погонича слонів, парасолі, лотосу, диску та інші. І там де Господь проходить, на м’якому поросі лишаються відбитки цих знаків. Вони лишилися й на землі Хастінапури, коли Господь Шрі Крішна гостював там у Пандав, і завдяки цим добрим знакам їхнє царство процвітало. Кунтідеві відзначає чудесну властивість тих знаків і каже, що без Господа, вона боїться, доля не буде ласкавою до них.

Текст

іме джана-падах свріддгах
супакваушадгі-вірудгах
ванадрі-надй-уданванто
хй едханте тава вікшітаіх

Послівний переклад

іме  —  усі ці; джана-пада̄х̣  —  великі й малі міста; свр̣ддга̄х̣  —   процвітали; супаква   —   зрілі ; аушадгі   —   трави ; вірудгах̣   —   рослини; вана  —  ліси; адрі  —  гори; наді  —  річки; уданвантах̣  —  моря; хі  —  певно; едганте  —  зростаючи; тава  —  Тобою; вікшітаіх̣  —  бачені.

Переклад

Наші міста й села в усьому процвітають, бо зілля й збіжжя є доволі, дерева рясніють плодами, річки плинуть, в горах багаті розсипи мінералів, а в океанах    —    незліченні скарби, і все це завдяки Твоєму поглядові на них.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Процвітання людського суспільства залежить від дарів природи, а не від велетенських промислових підприємств. Промислові гіганти є виплодом безбожної цивілізації і спричинюються до того, що в людському житті безслідно зникають високі цілі та устремління. Що більше ми розвиваємо промисловість, яка породжує стільки турбот і висмоктує з людини її життєву силу, то більшають неспокій і незадоволення людських мас, тоді як лише незначна частина людей коштом інших може жити в розкошах. Природні дари, як то збіжжя, городина, садовина, річки, гори з коштовними каменями та мінералами, моря, в яких повно перлів    —    все це створене з наказу Всевишнього, і за Його волею матеріальна природа то щедро дарує їх, то припиняє їх постачати. За законами природи людина може користатися з цих божих дарів і з того жити задоволена й процвітати, але вона не повинна ставати просто споживачем, що прагне панувати над матеріальною природою. Намагаючись дедалі більше визискувати природу, аби догодити своїм забаганкам, ми чимдалі сильніше заплутуємось у наслідках наших споживацьких намагань. Якщо є доволі зерна, овочів, фруктів та зелені, навіщо утримувати бойні й забивати нещасних тварин? Людині немає ніякої потреби їх вбивати; щоб жити, їй вистачить зерна й овочів. Води річок зрошують і удобрюють землі, і ми отримуємо з полів навіть більше, ніж потребуємо; гори дають мінерали; океани    —    коштовні камені. Тож людське суспільство має доволі збіжжя, мінералів, самоцвітів, води, молока та всього іншого    —    навіщо тоді будувати жахливі промислові підприємства, приносячи в жертву працю нещасних людей? Всі природні дари з’являються лише з ласки Господа, і отже єдине, що потрібно, це коритися Його законам і через віддане служіння досягти досконалости людського життя. Те, що каже Кунтідеві, цілковито слушно. Вона хоче, щоб Бог дарував Пандавам Свою ласку    —    щоб усе природно процвітало під Його милостивим наглядом.

Текст

атга віш́веш́а віш́ва̄тман
віш́ва-мӯрте свакешу ме
снеха-па̄ш́ам імам̇ чгіндгі
др̣д̣хам̇ па̄н̣д̣ушу вр̣шн̣ішу

Послівний переклад

атга  —  тому; віш́ва-іш́а  —  Пане всесвіту; віш́ва-а̄тман  —  душе всесвіту; віш́ва-мӯрте  —  особо всесвітньої форми; свакешу  —  до моїх кревних; ме  —  мій; снеха-па̄ш́ам  —  вузол прив’язаности; імам  —  цей; чгіндгі  —  розрубай; др̣д̣гам  —  глибокий; па̄н̣д̣ушу  —  до Пандав; вр̣шн̣ішу  —  і Врішні.

Переклад

О Господи всесвіту, душе всесвіту, особо форми всесвіту, прохаю Тебе, розрубай вузол моєї прив’язаности до кревних, Пандав та Врішні.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Чистий відданий Господа завжди соромиться прохати в Господа чогось для себе. Але домогосподарям, зв’язаним путами сімейних прив’язаностей, іноді доводиться прохати в Господа ласки. Шріматі Кунтідеві розуміла це і тому молила Господа розрубати пута прив’язаности до своїх кревних, Пандав та Врішні. Пандави    —    це її сини, а Врішні    —    родичі з боку батька. Крішна був у родинних стосунках і з Пандавами, і з Врішні, і обидві родини    —    родини відданих, що цілковито залежали від Господа    —    потребували Його допомоги. Шріматі Кунтідеві хотілося, щоб Шрі Крішна лишався з її синами, Пандавами, але тоді дім її батька був би позбавлений блага, яке дає Його присутність. Очевидно, що в такому становищі Кунті не могла бути безстороння, суперечливі думки збурювали її розум, і тому вона бажала розрубати вузол своїх прив’язаностей.

Чистий відданий розриває пута обмеженої любови до родини і поширює свою діяльність у відданім служінні на благо всіх забутливих душ. Яскравим прикладом таких Господніх відданих є шестеро Ґосвамі, що йшли шляхом Господа Чайтан’ї. Всі вони походили з найосвіченіших та найшляхетніших заможних родин з вищих каст, але задля добра загалу вони покинули свої вигідні домівки і, ставши мандрівними монахами, жили з милостині. Обірвати сімейні прив’язаності означає розширити поле діяльности. Без цього людина недостойна бути брахманою, царем, проводарем суспільства чи відданим Господа. Бог-Особа в образі ідеального царя продемонстрував це на власному прикладі: Шрі Рамачандра, виявляючи якості такого царя, розірвав пута прив’язаности до Своєї коханої дружини.

Виконуючи свої обов’язки, такі особи, як брахмана, відданий, цар чи проводар мас, повинні бути якнайбільш широкоглядні. Шріматі Кунтідеві розуміла це, і, як істота слабка, молила звільнити її від тенет родинної прив’язаности. Вона звертається до Господа як до Повелителя всесвіту, чи до Володаря вселенського розуму, вказуючи тим, що Він, всесильний, може розрубати тугий вузол прив’язаности до членів родини. Іноді можна побачити, що Господь, проявляючи особливу прихильність до слабкого відданого, розриває його родинні прив’язаності за допомогою обставин, що їх влаштовує Його всемогутня енерґія. Так Він спонукує відданого цілковито впокоритися Йому і тоді очищує для нього від перешкод шлях додому, до Бога.

Текст

твайі ме ’нанйа-вішайа̄
матір мадгу-пате ’сакр̣т
ратім удвахата̄д аддга̄

ґан̇ґевауґгам уданваті

Послівний переклад

твайі   —   до Тебе ; ме   —   моя ; ананйа-вішайа̄   —   бездомісна ; матіх̣  —  увага; мадгу-пате  —  Господи Мадгу; асакр̣т  —  повсякчасно ; ратім   —   ваблення ; удвахата̄т   —   нехай плине ; аддга̄  —  прямо; ґан̇ґа̄  —  Ґанґа; іва  —  як; оґгам  —  тече; уданваті  —  в море.

Переклад

О Господи Мадгу, як Ґанґа вічно плине до моря, і ніщо не в змозі зупинити її, так нехай моя увага завжди лине до Тебе, не відволікаючись ні на кого іншого.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Досконалости у чистім відданім служінні істота сягає тоді, коли всю увагу зосереджує на трансцендентному любовному служінні Господеві. Обірвати пута інших прив’язаностей не означає цілковито відкинути всі тонкі почуття, як, наприклад, любов до когось    —    це неможливо. Жива істота, хоч би хто вона була, обов’язково відчуває любов до когось, бо це є ознака життя. Ознак життя, як ото бажання, гнів, прагнення, привабленість до когось та інші, знищити неможливо. Треба тільки змінити об’єкт, на який наші почуття спрямовані. Цілковито відмовитись від бажань не вийде, проте у відданому служінні з бажання задовольняти чуття вони перемінюються на бажання служити Господеві. Так звана «любов» до родини, суспільства, батьківщини й таке інше    —    це по суті різні ступені чуттєвого задоволення. Але якщо такі бажання змінити на бажання задовольняти Господа    —    це вже називається відданим служінням.

З «Бгаґавад-ґіти» знаємо: Арджуна, дослухаючись лише до своїх бажань, не хотів битися зі своїми братами й іншими кревними. Однак, вислухавши Господнє послання, «Шрімад Бгаґавад-ґіту», він відмовився від свого рішення задля того, щоб служити Крішні. Цей вчинок зробив його славетним відданим Господа, і всі писаннях наводять Арджуну як приклад відданого, який служінням Господеві в дружбі досягнув духовної досконалости. І битва, і дружба, і Арджуна, і Крішна залишились ті самі, тільки Арджуна, виконуючи віддане служіння, зробився іншим. Так само й у молитвах Кунті йдеться за докорінну зміну характеру діяльности. Шріматі Кунті хотіла неухильно служити Господеві і молила Його про це. Така бездомісна відданість є остаточною метою життя. Зазвичай наша увага відхиляється на служіння, не пов’язане з Богом чи не узгоджене з Господнім задумом. Коли ж ми всі свої наміри пов’язуємо із служінням Йому, і коли в такому служінні чуття очищуються, це називають чистим бездомісним відданим служінням. Шріматі Кунтідеві прагнула цієї досконалости й благала Господа, щоб Він дарував їй це.

В її любові до Пандав і Врішні немає нічого, що суперечило б відданому служінню Господеві, бо служіння Йому й служіння Його відданим тотожні. Іноді служіння відданому має цінність вищу проти служіння Господеві. Але в цьому разі прив’язаність Кунтідеві до Пандав та Врішні була заснована на родинному зв’язкові. Прив’язаність на основі матеріальних родинних зв’язків належить до майі, бо тілесні та розумові зв’язки породжує зовнішня енерґія. Істинна спорідненість душ    —    в їхній спорідненості з Верховною Душею. Бажаючи обірвати сімейні пута, Кунтідеві мала на увазі спорідненість оболонок. Спорідненість оболонок є причиною матеріального рабства, натомість духовна спорідненість приводить до свободи. Ця спорідненість між душами виникає у взаєминах із Наддушею. Дивитись у темряві означає нічого не бачити. Але дивитись при світлі сонця означає бачити і сонце, і все інше, не видиме в темряві. Саме це відбувається у відданому служінні.

Текст

ш́рі-кр̣шн̣а кр̣шн̣а-сакга вр̣шн̣й-р̣шабга̄вані-дгруґ-
ра̄джанйа-вам̇ш́а-дахана̄напавар
ґа-вірйа
ґовінда ґо-двіджа-сура̄рті-хара̄вата̄ра
йо
ґеш́вара̄кгіла-ґуро бгаґаван намас те

Послівний переклад

ш́рі-кр̣шн̣а — Шрі Крішно; кр̣шн̣а-сакга  —  Арджунин друже; вр̣шн̣і — нащадків Вр̣шн̣і; р̣шабга — о проводарю; авані —  Землі; дгрук  —  непокірні; ра̄джанйа-вам̇ш́а  —  царські династії; дахана  —  о руйнівнику; анапаварґа  —  без поменшення; вірйа  —  звитяги; ґовінда  —  власнику Ґолокадгами; ґо  —  корів; двіджа  —  брахман; сура  —  півбогів; арті-хара  —  забрати горе; авата̄ра  —  Господи, що приходиш; йоґа-іш́вара  —   володарю усіх містичних сил; акгіла  —  всесвітній; ґуро  —  наставнику; бгаґаван  —  владико всіх щедрот; намах̣ те  —  шанобливі поклони Тобі.

Переклад

О Крішно, о Арджунин друже, о найвищий з-поміж нащадків Врішні, о Ти, що знищуєш політичні угруповання, які порушують спокій Землі! Твоя доблесть ніколи не зменшується! Ти владця трансцендентної обителі, і сходиш, щоб позбавити від нещасть корів, брахман та відданих. Ти володар усіх містичних сил і вчитель усього всесвіту. Ти    —    всемогутній Бог, і я складаю Тобі шанобливі поклони.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Шріматі Кунтідеві в цьому вірші робить підсумок опису Верховного Господа Шрі Крішни. Всемогутній Господь має Свою вічну трансцендентну обитель, в якій Він дбає за корови сурабгі. Йому слугують сотні й тисячі богинь процвітання. Він сходить до матеріального світу, щоб повернути до Себе Своїх відданих, і щоб знищити політичні партії та царів, які замість справедливо врядувати, самі порушують лад у суспільстві. Своїми безконечними енерґіями Він створює, підтримує й знищує, але Його енерґія проте не вичерпується і Він завжди лишається сповнений доблести й снаги. Коровам, брахманам та відданим Господь приділяє особливу увагу, бо вони відіграють важливу роль у досягненні щастя для всіх істот.

Текст

сӯта ува̄ча
пр̣тгайеттгам̇ кала-падавх̣
парвн̣ӯта̄кгілодайах̣
мандам̇ джаха̄са ваікун̣т̣го
мохайанн іва ма̄йайа̄

Послівний переклад

сӯтах̣ ува̄ча  —  Сута сказав; пр̣тгайа̄  —  Прітгою (Кунті); іттгам  —  це; кала-падаіх̣  —  вишуканими словами; парін̣ӯта  —   вшанований; акгіла  —  всесвітню; удайах̣  —  славу; мандам  —   м’яко; джаха̄са  —  усміхнувся; ваікун̣т̣гах̣  —  Господь; мохайан  —  полонячи розум; іва  —  як; ма̄йайа̄  —  Своєю містичною силою.

Переклад

Сута Ґосвамі сказав: Господь, вислухавши молитви Кунтідеві, в яких вишуканими словами вона прославляла Його, м’яко усміхнувся. Цей усміх зачаровував, як Його містична сила.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Сказано, що в світі все, що зачаровує, представляє Господа. Зумовлені душі, намагаючись панувати над матеріальним світом, теж перебувають під чаром Його містичних сил, але віддані Його зачаровані інакше    —    вони зачаровані Господньою славою, і тому Він проливає на них милостиві благословення. Його енерґія проявляється на різні способи, так само як електричний струм діє по-різному, по-різному застосований. Шріматі Кунтідеві в своїх молитвах мала на меті тільки одне    —    передати хоч частку Його слави. Таким способом, підносячи урочисті молитви, Крішні поклоняються всі Його віддані, і тому Господа називають Уттамашлока. Щоб прославити Його, не вистачить і найвишуканіших слів, однак Він задоволений цими молитвами Своїх відданих, як батько, котрого втішає навіть незграбний лепет його малої дитини, що тільки вчиться говорити. Слово майа має подвійне значення    —    «омана» і «милість». Тут слово майа означає милість Господа, виявлену до Кунтідеві.

Текст

та̄м̇ ба̄д̣гам ітй упа̄мантрйа
правіш́йа
ґаджаса̄хвайам
стрійаш́ ча сва-пурам̇ йа̄сйан
премн̣а̄ ра̄джн̃а̄ ніва̄рітах̣

Послівний переклад

та̄м  —  усі ці; ба̄д̣гам  —  прийняв; іті  —  так; упа̄мантрйа  —   по тому повідомив; правіш́йа—увійшовши; ґаджаса̄хвайам—  у Хастінапурський палац; стрійах̣ ча  —  інші жінки; сва-пурам  —  до своєї оселі; йа̄сйан  —  вирушаючи; премн̣а̄  —  з любов’ю; ра̄джн̃а̄  —  царем; ніва̄рітах̣  —  перепинений.

Переклад

Господь, прийнявши так молитви Шріматі Кунтідеві, увійшов до Хастінапурського палацу і повідомив про Свій від’їзд інших жінок. Проте коли Він вже налаштувався рушати, Його зупинив цар Юдгіштгіра, з любов’ю до Нього звернувшись.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Коли Господь Крішна вирішив, що має їхати до Двараки, ніхто не міг примусити Його лишитися в Хастінапурі, проте цареві Юдгіштгірі досить було просто попрохати Господа    —    і Він лишився в місті ще на кілька днів. З цього видно, що сила царя Юдгіштгіри    —    в любові, якій Господь не міг опиратися. Він абсолютно незалежний у всьому, що робить, але у відповідь на любов Своїх чистих відданих Він з доброї волі стає їм зобов’язаний.

Текст

вйа̄са̄дйаір іш́вареха̄джн̃аіх̣
кр̣шн̣ена̄дбгута-карман̣а̄
прабодгіто ’пітіха̄саір
на̄будгйата ш́уча̄рпітах̣

Послівний переклад

вйа̄са - а̄дйаіх̣   —   великими мудрецями на чолі з В’ясою  ; іш́вара   —   всемогутній Бог ; іха̄   —   волею ; джн̃аіх̣   —   вченими; кр̣шн̣ена  —  Самим Крішною; адбгута-карман̣а̄  —  вершителем надлюдських вчинків ; прабодгітах̣   —   заспокоюваний; апі —хоча; ітіха̄саіх̣—доказами з історичних хронік; на— не; абудгйата  —  задоволений; ш́уча̄ арпітах̣  —  вражений горем.

Переклад

Ніщо не могло розрадити в горі царя Юдгіштгіру: ні повчання великих мудреців на чолі із В’ясою, ні Сам Господь Крішна, вершитель надлюдських діянь, ні приклади з історії.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Праведного царя Юдгіштгіру гнітило, що в битві на Курукшетрі загинула величезна кількість людей, і що це сталося головно через нього. Коли на державному троні сидів Дурйодгана, він добре врядував, тож з певного погляду потреби в битві не було. Однак справедливість вимагала, щоб на троні сидів Юдгіштгіра. Навколо цього зав’язалося багато політичних інтриґ, і в битву між братами-суперниками втяглися царі й народи цілого світу. Господь Крішна став на бік царя Юдгіштгіри. У «Махабгараті» («Удйоґа-парва», 20) сказано, що за вісімнадцять днів битви на Курукшетрі вбито вісімнадцять акшаухіні війська, а сотні тисяч зникли безслідно    —    фактично це найбільша в світі битва за останні п’ять тисяч років.

Махараджу Юдгіштгіру важко гнітило те, що таке масове вбивство відбулося заради того тільки, щоб звести його на престол. Тому він намагався на історичних аналогах, які йому наводили великі мудреці, як-от В’яса, і навіть Сам Господь, переконатися: битва була справедлива, бо він бився за праве діло. Але Юдгіштгіру не могли розрадити навіть повчання наймудріших людей того часу. Крішну тут названо вершителем надлюдських діянь, однак ні Він, ні В’яса не змогли цього разу переконати його. Чи свідчить це, що Крішна не зміг тоді виявити своїх надлюдських можливостей? Певно ж ні. Справжня причина в тому, що Господь як ішвара, тобто Наддуша в серці і царя Юдгіштгіри, і В’яси, появив на Своє бажання навіть більше диво: як Наддуша в серці царя Юдгіштгіри, Він не дозволив, щоб слова В’яси та інших, навіть Його Самого, переконали царя, бо хотів, щоб царя повчав зі свого смертного ложа Бгішмадева, ще один великий відданий Господа. Господь хотів, щоб на кінці свого існування в матеріальному світі великий воїн Бгішмадева на живі очі побачив Його й порадів би за своїх коханих онуків    —    царя Юдгіштгіру з іншими    —    що вже зійшли на трон, і так покинув би цей світ цілковито вмиротворений. Бгішмадева з важким серцем бився проти Пандав, своїх коханих онуків-сиріт. Але кшатрії живуть за суворими законами, і тому він був зобов’язаний стати на бік Дурйодгани, бо той утримував його. Поза тим Господь бажав, щоб царя Юдгіштгіру заспокоїв Бгішмадева і весь світ побачив, що Бгішмадева перевершує на знанні усіх, навіть Самого Господа.

Текст

а̄ха ра̄джа̄ дгарма-суташ́
чінтайан сухр̣да̄м̇ вадгам
пра̄кр̣тена̄тмана̄ віпра̄х̣
снеха-моха-ваш́ам̇
ґатах̣

Послівний переклад

а̄ха  —  сказав; ра̄джа̄  —  цар Юдгіштгіра; дгарма-сутах̣  —  син Дгарми (Ямараджі); чінтайан  —  думаючи про; сухр̣да̄м  —   друзів; вадгам  —  вбивство; пра̄кр̣тена  —  чисто матеріалістичними уявленнями; а̄тмана̄  —  душею; віпра̄х̣  —  брахмано; снеха  —  прив’язаність; моха  —  омана; ваш́ам  —  заполонений; ґатах̣  —  пішовши.

Переклад

Цар Юдгіштгіра, син Дгарми, через смерть друзів не пам’ятав себе від горя, наче звичайна матеріалістична людина. О мудреці, під чаром омани він підніс таку мову.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Цар Юдгіштгіра не мав побиватися, як побивається звичайна людина, проте волею Господа він піддався омані матеріальної прив’язаности (так само, як Арджуна, що, видавалось, теж впав в ілюзію). Людина, що поправді бачить, твердо знає, що жива істота не є ні тілом, ні розумом    —    вона трансцендентна до цих матеріальних понять. Звичайна людина розуміє насильство і ненасильство тільки щодо тіла, але це один з різновидів омани. Кожен має визначені обов’язки і змушений виконувати їх. Обов’язок кшатрії    —    битися за праве діло, не важить, проти кого він мусить битися. Виконуючи свій обов’язок, кшатрія не повинен турбуватися, якщо доводиться знищувати якесь матеріальне тіло, що є просто одежею на живій душі. Махараджа Юдгіштгіра чудово знав ці речі, проте з волі Господа був в ілюзії і поводився, наче звичайна людина. Але за цим стояв великий замисел: цар мав отримати настанови від Бгішми, як перед тим Арджуна вислухав повчання від Самого Господа.

Текст

ахо ме паш́йата̄джн̃а̄нам̇
хр̣ді рӯд̣гам̇ дура̄тманах̣
па̄ракйасйаіва дехасйа
бахвйо ме ’кшаухін̣ір хата̄х̣

Послівний переклад

ахо  —  О; ме  —  мій; паш́йата  —  подивися; аджн̃а̄нам  —  невігластво; хр̣ді  —  у серці; рӯд̣гам  —  втверджений у; дура̄тманах̣  —  грішника; па̄ракйасйа  —  призначеного для інших; ева   —   безперечно; дехасйа   —   тіла; бахвйах̣   —   дуже багато; ме — мною; акшаухін̣іх̣ — військові з’єднання; хата̄х̣ — вбито.

Переклад

Цар Юдгіштгіра мовив: Лиха моя доля! Я найбільший з усіх грішників, а серце моє, погляньте, сповнене невігластва. Це тіло, що мало б діяти для добра інших, вигубило численні військові з’єднання.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Стандартне військове з’єднання, так зване акшаухіні, складається з 21 870 колісниць, 21 870 слонів, 109 650 піших воїнів та 65 600 кіннотників. На полі битви Курукшетра таких акшаухіні загинуло багато. Махараджа Юдгіштгіра, найдоброчесніший цар, якого тільки знав світ, бере на себе відповідальність за загибель величезної кількости живих істот, бо битва, власне, відбулася на те, щоб повернути йому трон. Зрештою це тіло існує на благо іншим. Поки в ньому є життя, воно має служити іншим, а коли істота вмирає, її тіло стає їжею для псів, шакалів та черви. Махараджа Юдгіштгіра засмучений, бо задля одного тлінного тіла відбулася така велетенська кривава січ.

Текст

ба̄ла-двіджа-сухр̣н-мітра-
пітр̣-бхра̄тр̣-
ґуру-друхах̣
на ме сйа̄н нірайа̄н мокшо
хй апі варша̄йута̄йутаіх̣

Послівний переклад

ба̄ла   —   юнаки  ; дві - джа   —   двічінароджені ; сухр̣т   —   доброзичливці; мітра  —  друзі; пітр̣  —  батьки; бгра̄тр̣  —  брати; ґуру  —  наставники; друхах̣  —  той, хто вбив; на  —  ніколи; ме  —   мені; сйа̄т  —  не буде; нірайа̄т  —  з пекла; мокшах̣  —  звільнення; хі  —  певно; апі  —  хоча; варша  —  роки; айута  —  мільйони; а̄йутаіх̣  —  додані ще.

Переклад

Я вбив багато юнаків, брахман, доброзичливців, друзів, батьків, наставників і братів. Навіть якби мені довелося прожити мільйони років, я не зміг би відпокутувати своїх дій, що вгонять мене до пекла.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Завжди під час війни гине велика кількість неповинних    —    дітей, брахман та жінок, а вбивати їх вважається за найбільший гріх. Усі вони    —    неповинні створіння, і писання забороняють їх вбивати у будь-яких обставинах. Махараджа Юдгіштгіра знав, що загинуло дуже багато людей. Крім того, в битві брали участь його друзі, старші члени родини та предки, що билися на обох сторонах    —    і всі загинули. Думка за цих загиблих жахала його, і він вважав, що піде до пекла на мільйони, ба й мільярди років.

Текст

наіно ра̄джн̃ах̣ праджа̄-бгартур
дгарма-йуддге вадго двіша̄м
іті ме на ту бодга̄йа
калпате ш́а̄санам̇ вачах̣

Послівний переклад

на   —   ніколи; енах̣   —   гріхи; ра̄джн̃ах̣   —   царя; праджа̄-бгартух̣  —  того, хто дбає про громадян; дгарма  —  за праве діло; йуддге  —  у битві; вадгах̣  —  убивство; двіша̄м  —  ворогів; іті  —  усі вони; ме  —  для мене; на  —  не; ту  —  проте; бодга̄йа  —  для задоволення; калпате  —  призначені для тих, хто врядує; ш́а̄санам  —  настанови; вачах̣  —  слова.

Переклад

Для царя не гріх вбивати, якщо це робиться во ім’я справедливості і щоб забезпечити спокійне життя підданим. Але ця настанова не про мене.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Махараджа Юдгіштгіра розважав так: фактично врядував царством не він    —    це робив Дурйодгана, і робив добре, не завдаючи нікому зла. Отже, думав Юдгіштгіра, він став причиною смерти численних живих істот єдино задля того, щоб здобути для себе царство, відібравши його в Дурйодгани. Масове нищення сталося не у врядуванні державою    —    ні, причиною було його бажання звеличити себе, а тому, вважав він, відповідальність за всі гріхи лежить на ньому одному.

Текст

стрін̣а̄м̇ мад-дгата-бандгӯна̄м̇
дрохо йо ’са̄в іхоттгітах̣
кармабгір
ґр̣хамедгійаир
на̄хам̇ калпо вйапохітум

Послівний переклад

стрін̣а̄м  —  жінок; мат  —  я; хата-бандгӯна̄м  —  друзів убитих; дрохах̣  —  вороже ставлення; йах̣  —  що; асау  —  усі вони; іха  —  отже; уттгітах̣  —  здобув; кармабгіх̣  —  через свою діяльність; ґр̣хамедгійаіх̣  —  людьми, які діють заради загального добра; на  —  ніколи; ахам  —  я; калпах̣  —  можу сподіватися; вйапохітум  —  нейтралізувати.

Переклад

Я вбив численних захисників жінок, і тепер ненависть людей до мене така велика, що її не вгамують ніякі доброчесні дії.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Ґріхамедгами називають тих людей, які живуть, роблячи щось на спільне благо, і так забезпечують собі матеріальне процвітання. Подеколи такому процвітанню стають на заваді гріховні дії, бо матеріаліст, виконуючи свої обов’язки, не може уникнути гріховних учинків, хай і ненавмисних. І щоб звільнитися від наслідків гріховних дій, Веди приписують жертвопринесення кількох різновидів. У Ведах сказано, що ашвамедга-яґ’я (офірування у жертву коня) звільнює від наслідків навіть брахма-хат’ї (вбивства брахмани).

Юдгіштгіра Махараджа виконав ашвамедга-яґ’ю, проте, вважав, що навіть такі яґ’ї не на силі нейтралізувати наслідків його тяжких гріхів. Під час війни битися ідуть чоловік або брат, або навіть батько чи сини. І якщо вони гинуть, між їхніми рідними постає нова ворожнеча, і від того кількість причинно-наслідкових взаємодій зростає такою мірою, що нейтралізувати їх не зможуть і тисячі ашвамедга-яґй.

На шляху діяльности (карми) інакше не буває. Дія одразу породжує наслідки, а від того ланцюг матеріальної діяльности подовжується і цупко спутує її виконавця. В «Бгаґавад- ґіті» (9.27-28) запропоновано засіб, завдяки якому діяльність не спричиняється до наслідків для її виконавця. Це можливо, якщо її цілковито присвятити Верховному Господеві. Битва на Курукшетрі відбулася насправді з волі Верховного Господа Шрі Крішни    —    за це Він каже Сам    —    і Юдгіштгіра сів на трон Хастінапури теж лише з Його волі. Тому на Пандавах не було гріха    —    адже вони просто виконували наказ Господа. Проте якщо людина проголошує війну у власних інтересах, уся відповідальність лягає на неї.

Текст

йатга̄ пан̇кена пан̇ка̄мбгах̣
сурайа̄ ва̄ сура̄кр̣там
б
бгӯта-хатйа̄м̇ татгаіваіка̄м̇
на йаджн̃аір ма̄ршт̣ум архаті

Послівний переклад

йатга̄  —  так само як; пан̇кена  —  глиною; пан̇ка-амбгах̣  —  воду, що змішана з глиною; сурайа̄  —  вином; ва̄  —  чи; сура̄кр̣там  —  забруднення від вина; бгӯта-хатйа̄м  —  вбивство тварин; татга̄  —  так само; ева  —  безперечно; ека̄м  —  один; на   —   не  ; йаджн̃аіх̣   —   через визначені жертвопринесення  ; ма̄ршт̣ум  —  протидіяти; архаті  —  не є рівноцінне.

Переклад

Неможливо очистити каламутну воду, фільтруючи її через глину, або вином відмити глек з-під вина. І так само неможливо відпокутувати смерть людей, приносячи в жертву тварин.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Певно, що ашвамедга-яґ’ї та ґо-яґ’ї, тобто жертвопринесення, в яких офірують коня чи бика, існують не на те, щоб забивати тварин. Господь Чайтан’я казав, що тварини, офіровані на вівтарі яґ’ї, омолоджувались і отримували нове життя. Такі жертвопринесення робили тільки щоб підтвердити чинність ведичних гімнів. Якщо ці гімни рецитовано, як належить, той, хто виконує жертвопринесення, звільняється від наслідків гріховних дій. Проте якщо жертвопринесення виконують не за приписами і під некомпетентним керівництвом, це буде просто забій тварин, і виконавець відповідає за це. У нинішню добу чвар та лицемірства виконувати яґ’ї як належить неможливо, тому що немає досвідчених брахман, які могли б їх відправляти. Отже, Махараджа Юдгіштгіра непрямо каже за жертвопринесення в добу Калі. У Калі-юґу рекомендоване тільки одне жертвопринесення    —    харі-нама-яґ’я, що її запровадив Господь Чайтан’я Махапрабгу. Це втім не слід розуміти так, що можна забивати тварин, а наслідки нейтралізувати за допомогою харі-нама-яґ’ї. Віддані Господа ніколи не вбивають тварин задля власної вигоди, а також (відповідно до наказу Господа Арджуні) вони ніколи не відмовляються виконувати обов’язки кшатрії. Отже, можна задовольнити всі вимоги разом, якщо упогодити свою діяльність з Господньою волею. А це можливо лише для відданих Господа.

Так закінчуються пояснення Бгактіведанти до восьмої глави Першої пісні «Шрімад-Бгаґаватам», назва якої «Молитви цариці Кунті і порятунок Парікшіта».