Skip to main content

ВІРШ 23

Text 23

Текст

Texto

йатга хрішікеша кгалена девакі
камсена руддгатічірам шучарпіта
вімочітахам ча сахатмаджа вібго
твайаива натхена мухур віпад-ганат
yathā hṛṣīkeśa khalena devakī
kaṁsena ruddhāticiraṁ śucārpitā
vimocitāhaṁ ca sahātmajā vibho
tvayaiva nāthena muhur vipad-gaṇāt

Послівний переклад

Synonyms

йатга̄  —  як було; хр̣шікеш́а  —  володар чуттів; кгалена  —   заздрісним; девакі  —  Девакі (мати Шрі Крішни); кам̇сена  —   царем Камсою ; руддга̄   —   ув’язнена; аті - чірам   —   надовго; ш́уча-арпіта̄  —  вкинута в горе; вімочіта̄  —  звільнена; ахам ча  —  я теж; саха-а̄тма-джа̄  —  разом із моїми дітьми; вібго  —   о величний; твайа̄ ева  —  Твоєю Господньою Милістю; на̄тгена  —  як оборонець; мухух̣  —  постійно; віпат-ґан̣а̄т  —  від навали небезпек.

yathā — como si fuera; hṛṣīkeśa — el amo de los sentidos; khalena — por los envidiosos; devakī — Devakī (la madre de Śrī Kṛṣṇa); kaṁsena — por el rey Kaṁsa; ruddhā — encarcelada; ati-ciram — durante mucho tiempo; śuca-arpitā — afligida; vimocitā — liberada; aham ca — yo también; saha-ātma- — junto con mis hijos; vibho — ¡oh, Tú, el grande!; tvayā eva — por Tu Señoría; nāthena — como el protector; muhuḥ — constantemente; vipat-gaṇāt — de una serie de peligros.

Переклад

Translation

О Хрішікешо, владико чуттів і Господи всіх богів! Ти звільнив Свою матір Девакі з темниці, де довгі роки її мучив злий цар Камса, а мене з дітьми Ти врятував од багатьох загроз, що безнастанно нас переслідували.

¡Oh, Hṛṣīkeśa, amo de los sentidos y Señor de señores!, Tú has liberado a Tu madre, Devakī, quien por mucho tiempo estuvo encarcelada y atormentada por el envidioso rey Kaṁsa, y a mí y a mis hijos nos has librado de una serie de constantes peligros.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕННЯ: Девакі, мати Крішни і сестра царя Камси, і її чоловік Васудева були ув’язнені в темниці, тому що лихий цар боявся смерти від руки восьмого сина Девакі (Крішни). Кожного з дітей, котрі приходили на світ перед Крішною, Камса вбивав, але Крішна уникнув загрози, бо був перенесений до дому Нанди Махараджі, Його названого батька. Кунтідеві з дітьми також була врятована від цілої низки небезпек. Однак їй випала від Господа милість набагато більша, бо дітей Девакі Він не порятував, тоді як усі діти Кунтідеві були врятовані. Це пояснюється тим, що чоловік Девакі, Васудева, був живий, тоді як Кунтідеві була вдова, і їй, окрім Крішни, не було від кого сподіватися допомоги. Тож справедливо сказати, що Крішна проявляє більшу ласку до тих відданих, які в більшій небезпеці. Трапляється, що Він ставить Своїх чистих відданих у небезпечне становище, щоб відданий, безпорадний, прив’язався до Господа ще більше. А що міцнішає прив’язаність до Господа, то більший це успіх для відданого.

SIGNIFICADO: Devakī, la madre de Kṛṣṇa y hermana del rey Kaṁsa, fue puesta en prisión junto con su esposo, Vasudeva, debido a que el envidioso rey tenía miedo de que el octavo hijo de Devakī (Kṛṣṇa) lo matara. El rey mató a todos los hijos de Devakī que nacieron antes de Kṛṣṇa, pero Kṛṣṇa se escapó del peligro de infanticidio, porque fue trasladado a la casa de Nanda Mahārāja, el padre adoptivo del Señor Kṛṣṇa. Kuntīdevī, junto con sus hijos, también fue salvada de una serie de peligros. Pero Kuntīdevī fue muchísimo más favorecida, porque el Señor Kṛṣṇa no salvó a los otros hijos de Devakī, mientras que salvó a los hijos de Kuntīdevī. Esto se debía a que el esposo de Devakī, Vasudeva, estaba vivo, mientras que Kuntīdevī era viuda, y no había nadie que la ayudara, con la excepción de Kṛṣṇa. La conclusión de esto es que Kṛṣṇa favorece más a un devoto que está en mayores peligros. A veces Él pone a Sus devotos puros en tales peligros, porque en esa condición de desamparo el devoto se apega más al Señor. Cuanto más apego hay por el Señor, más éxito hay para el devoto.