Skip to main content

ВІРШ 20

ТЕКСТ 20

Текст

Текст

татГа парамахамсанам
мунІнам амалатманам
бгакті-йоґа-відганартгам
катгам пашйема хі стрійах
татха̄ парамахам̇са̄на̄м̇
мунӣна̄м амала̄тмана̄м
бхакти-йога-видха̄на̄ртхам̇
катхам̇ паш́йема хи стрийах̣

Послівний переклад

Пословный перевод

татга̄  —  крім того; парамахам̇са̄на̄м  —  розвинутих трансценденталістів  ; муніна̄м   —   великих філософів чи умоглядних мислителів; амала-а̄тмана̄м  —  тих, чий розум спроможний розрізняти між духом і матерією; бгакті-йоґа  —   наука відданого служіння; відга̄на-артгам  —  щоб виконувати; катгам  —  як; паш́йема  —  можемо побачити; хі  —  певно; стрійах̣  —  жінки.

татха̄ — кроме того; парамахам̇са̄на̄м — совершенным трансценденталистам; мунӣна̄м — великим философам или спекулятивным мыслителям; амала-а̄тмана̄м — тем, чьи умы способны отличать дух от материи; бхакти-йога — наука преданного служения; видха̄на-артхам — для выполнения; катхам — как; паш́йема — могут изучить; хи — определенно; стрийах̣ — женщины.

Переклад

Перевод

Щоб вкласти науку відданого служіння в серця піднесених трансценденталістів і умоглядних мислителів, які очистилися, вміючи розрізняти між матерією і духом, Ти сходиш власною особою. Тож як нам, жінкам, досконало пізнати Тебе?

Ты нисходишь Сам, чтобы донести трансцендентную науку преданного служения до сердец возвышенных трансценденталистов и спекулятивных мыслителей, которые очистились, научившись отличать материю от духа. Что же тогда должны делать мы, женщины, чтобы в совершенстве познать Тебя?

Коментар

Комментарий

ПОЯСНЕННЯ: Господнє царство неприступне навіть для найбільших умоглядних філософів. В Упанішадах сказано, що Верховна Істина, Абсолютний Бог-Особа, перебуває поза межами розумових можливостей навіть найбільших філософів. Ні широка освіченість, ні найпотужніший мозок не дають змоги пізнати Його. Пізнати Його може тільки той, кому Він дарував Свою милість. Інші можуть розмірковувати про Бога роками, та однак Він лишатиметься непізнаваний. Це підтверджує й цариця, що грає роль наївної жінки. Здебільшого жінки не мають здібностей філософствувати, наче мислителі, але вони благословенні від Господа, бо здатні одразу повірити у вищість і всемогутність Господа і беззастережно схилитися перед Ним. Господь такий ласкавий, що Його особлива прихильність поширюється не тільки на великих філософів. Для Нього важлива щирість замірів. Саме щирість збирає велику кількість жінок на будь-яку релігійну відправу. Можна бачити, що незалежно від країни та віросповідання релігія цікавить більше жінок, аніж чоловіків. Простим серцем визнати Господню владу набагато дійовіше від показного нещирого релігійного запалу.

Даже величайшим спекулятивным философам закрыты врата в царство Господа. В Упанишадах говорится, что Верховная Истина, Абсолютная Личность Бога, находится за пределами умственных возможностей даже самого великого из философов. Познать Его не помогут ни великий ум, ни эрудиция. На это способен только тот, на кого низошла Его милость. Другие могут размышлять о Нем многие годы, но Он так и останется тайной. Царица, которая играет здесь роль наивной женщины, подтверждает это. В отличие от философов, женщины, как правило, не способны к размышлениям, но они получают благословение Господа, так как могут сразу уверовать в превосходство и всемогущество Господа и безоговорочно склониться перед Ним. Господь настолько добр, что оказывает особую милость не только великим философам. Он знает, насколько искренен человек в своих стремлениях. Именно по этой причине любая религиозная церемония обычно собирает много женщин. В каждой стране, в любой религиозной секте женщины проявляют больший интерес к религии, чем мужчины. Такое простодушное признание власти Господа более действенно, чем показной и неискренний религиозный фанатизм.