Skip to main content

ВІРШ 20

Text 20

Текст

Texto

татГа парамахамсанам
мунІнам амалатманам
бгакті-йоґа-відганартгам
катгам пашйема хі стрійах
tathā paramahaṁsānāṁ
munīnām amalātmanām
bhakti-yoga-vidhānārthaṁ
kathaṁ paśyema hi striyaḥ

Послівний переклад

Palabra por palabra

татга̄  —  крім того; парамахам̇са̄на̄м  —  розвинутих трансценденталістів  ; муніна̄м   —   великих філософів чи умоглядних мислителів; амала-а̄тмана̄м  —  тих, чий розум спроможний розрізняти між духом і матерією; бгакті-йоґа  —   наука відданого служіння; відга̄на-артгам  —  щоб виконувати; катгам  —  як; паш́йема  —  можемо побачити; хі  —  певно; стрійах̣  —  жінки.

tathā — además de eso; paramahaṁsānām — de los trascendentalistas adelantados; munīnām — de los grandes filósofos o especuladores mentales; amala-ātmanām — aquellos cuya mente es competente para discernir entre el espíritu y la materia; bhakti-yoga — la ciencia del servicio devocional; vidhāna-artham — para ejecutar; katham — cómo; paśyema — pueden observar; hi — ciertamente; striyaḥ — mujeres.

Переклад

Traducción

Щоб вкласти науку відданого служіння в серця піднесених трансценденталістів і умоглядних мислителів, які очистилися, вміючи розрізняти між матерією і духом, Ти сходиш власною особою. Тож як нам, жінкам, досконало пізнати Тебе?

Tú Mismo desciendes para propagar la trascendental ciencia del servicio devocional en los corazones de los trascendentalistas adelantados y especuladores mentales, los cuales se purifican por el hecho de ser capaces de discriminar entre la materia y el espíritu. ¿Cómo, entonces, podemos nosotras, las mujeres, conocerte perfectamente?

Коментар

Significado

ПОЯСНЕННЯ: Господнє царство неприступне навіть для найбільших умоглядних філософів. В Упанішадах сказано, що Верховна Істина, Абсолютний Бог-Особа, перебуває поза межами розумових можливостей навіть найбільших філософів. Ні широка освіченість, ні найпотужніший мозок не дають змоги пізнати Його. Пізнати Його може тільки той, кому Він дарував Свою милість. Інші можуть розмірковувати про Бога роками, та однак Він лишатиметься непізнаваний. Це підтверджує й цариця, що грає роль наївної жінки. Здебільшого жінки не мають здібностей філософствувати, наче мислителі, але вони благословенні від Господа, бо здатні одразу повірити у вищість і всемогутність Господа і беззастережно схилитися перед Ним. Господь такий ласкавий, що Його особлива прихильність поширюється не тільки на великих філософів. Для Нього важлива щирість замірів. Саме щирість збирає велику кількість жінок на будь-яку релігійну відправу. Можна бачити, що незалежно від країни та віросповідання релігія цікавить більше жінок, аніж чоловіків. Простим серцем визнати Господню владу набагато дійовіше від показного нещирого релігійного запалу.

Hasta los más grandes especuladores filosóficos no pueden tener acceso a la región del Señor. En los Upaniṣads se dice que la Verdad Suprema, la Absoluta Personalidad de Dios, está más allá del alcance de la capacidad de pensamiento del más grande de los filósofos. A Él no se le puede conocer a través de una gran erudición o del cerebro más grande de todos. A Él puede conocerlo únicamente aquel que tiene Su misericordia. Otros puede que continúen pensando en Él por años y años, más, aun así, Él es incognoscible. Este mismo hecho lo corrobora la reina, quien está haciendo el papel de una inocente mujer. Las mujeres son, en general, incapaces de especular como los filósofos, pero el Señor las bendice, porque creen de inmediato en la superioridad y omnipotencia de Él y, por ello, ofrecen reverencias sin reservas. El Señor es tan bondadoso, que Él no favorece de modo especial solo a aquel que es un gran filósofo. Él conoce la sinceridad del propósito. Por esta razón únicamente, las mujeres se reúnen por lo general en grandes números en cualquier clase de funciones religiosas. En todos los países y sectas religiosas parece ser que las mujeres están más interesadas que los hombres. Esta sencillez de aceptar la autoridad del Señor es más eficaz que el fervor religioso ostentoso e insincero.