Skip to main content

ВІРШ 34

Text 34

Текст

Texto

ш́ібіра̄йа нінішантам̇
раджджва̄ баддгва̄ ріпум̇ бала̄т
пра̄ха̄рджунам̇ пракупіто
бга
ґава̄н амбуджекшан̣ах̣
śibirāya ninīṣantaṁ
rajjvā baddhvā ripuṁ balāt
prāhārjunaṁ prakupito
bhagavān ambujekṣaṇaḥ

Послівний переклад

Palabra por palabra

ш́ібіра̄йа  —  дорогою до військового табору; нінішантам  —   везучи його; раджджва̄  —  мотузками; баддгва̄  —  зв’язаного; ріпум — ворога; бала̄т — силою; пра̄ха— сказав; арджунам—   Арджуні; пракупітах̣  —  розгніваному; бгаґава̄н  —  Бог-Особа; амбуджа-ікшан̣ах̣  —  що Він дивиться очима як лотоси.

śibirāya — camino al campo militar; ninīṣantam — mientras lo llevaba; rajjvā — con las sogas; baddhvā — atado; ripum — el enemigo; balāt — a la fuerza; prāha — dijo; arjunam — a Arjuna; prakupitaḥ — iracundo; bhagavān — la Personalidad de Dios; ambuja-īkṣaṇaḥ — quien mira con Sus ojos de loto.

Переклад

Traducción

Зв’язавши Ашваттгаму, Арджуна зібрався вести його до військового табору. Тоді Бог-Особа Шрі Крішна заговорив до розгніваного Арджуни, дивлячись на нього Своїми лотосовими очима.

Después de haber atado a Aśvatthāmā, Arjuna quiso llevarlo al campo militar. La Personalidad de Dios Śrī Kṛṣṇa, mirando con Sus ojos de loto, le habló al iracundo Arjuna.

Коментар

Significado

ПОЯСНЕННЯ: Як описує вірш, і Арджуна, і Господь Шрі Крішна    —    обидва були розгнівані, але Арджунині очі нагадували дві червоні мідні кулі, а очі Господа    —    лотоси. Це означає, що Господь і Арджуна гніваються зовсім по-різному. Господь    —    це Трансцендентність, а тому Він абсолютний у будь-якому стані. Господній гнів не подібний до гніву зумовленої істоти, зв’язаної ґунами, чи якостями, матеріальної природи. Він абсолютний, і тому між Його гнівом та задоволенням різниці немає. Його гнів не належить до проявів трьох ґун матеріальної природи. Він є просто вияв Його прихильности до Свого відданого й турботи про його добро    —     така трансцендентна природа Господа. А тому навіть гнів Його    —    це благословіння для того, на кого Він гнівається. Він лишається незмінний за всіх обставин.

Aquí se dice que tanto Arjuna como el Señor Śrī Kṛṣṇa estaban iracundos, pero los ojos de Arjuna eran como dos bolas de cobre rojo, mientras que los ojos del Señor eran como lotos. Esto significa que la ira de Arjuna y la del Señor no estaban en el mismo nivel. El Señor es la Trascendencia, y debido a ello Él es absoluto en cualquier etapa. Su ira no es como la ira de un ser viviente condicionado que se encuentra en medio de las modalidades de la naturaleza material cualitativa. Debido a que Él es Absoluto, tanto Su ira como Su placer son iguales; Su ira no se exhibe en el seno de las tres modalidades de la naturaleza material; Su ira es únicamente un signo de inclinación de Su mente hacia la causa de Su devoto, debido a que eso es lo propio de Su naturaleza trascendental. Por lo tanto, incluso si Él está iracundo, el objeto de la ira es bendecido. Él es inmutable en todas las circunstancias.