Skip to main content

ВІРШ 34

ТЕКСТ 34

Текст

Текст

етад дгй а̄тура-чітта̄на̄м̇
ма̄тра̄-спарш́еччгайа̄ мухух̣
бгава-сіндгу-плаво др̣шт̣о
харі-чарйа̄нуварн̣анам
этад дхй тура-читтн
мтр-спареччхай муху
бхава-синдху-плаво дшо
хари-чарйнуваранам

Послівний переклад

Пословный перевод

етат  —  це; хі  —  певно; а̄тура-чітта̄на̄м  —  тих, чий розум завжди заполонюють турботи й тривоги; ма̄тра̄  —  об’єктів чуттєвої насолоди; спарш́а  —  чуттями; іччгайа̄  —  бажаючи; мухух̣  —  завжди; бгава-сіндгу  —  океан невігластва; плавах̣  —   корабель ; др̣шт̣ах̣   —   пересвідчився ; харі - чарйа   —   дії Харі, Бога-Особи; ануварн̣анам  —  постійне рецитування.

этат — это; хи — определенно; тура-читтнм — тех, чьи умы всегда полны тревог и забот; мтр — объекты, доставляющие наслаждение чувствам; спара — чувства; иччхай — желаниями; муху — всегда; бхава-синдху — океан неведения; плава — судно; дша — испытано; хари-чарйа — действия Хари, Личности Бога; ануваранам — постоянное повторение.

Переклад

Перевод

На власному досвіді я переконався, що ті, хто завжди переповнені тривогами і турботами від бажання поєднувати чуття з їхніми об’єктами, можуть перетнути океан невігластва на найбільш придатному для цього кораблі, що ним є постійне оспівування трансцендентних діянь Верховного Господа.

На собственном опыте я убедился, что те, кто не знает покоя из-за желания соединить чувства с их объектами, могут пересечь океан невежества на самом подходящем для этого судне, которым является постоянное воспевание трансцендентных деяний Личности Бога.

Коментар

Комментарий

ПОЯСНЕННЯ: Відмітною рисою живої істоти є те, що вона геть нездатна мовчати навіть недовгий час. Вона конче мусить щось робити, за щось думати чи щось казати. Матеріалісти головно думають та розмовляють за те, що тішить їхні чуття. А що це відбувається під впливом зовнішньої, ілюзорної енерґії, така чуттєва діяльність насправді не дає їм ніякого задоволення. Навпаки, їх заполонюють тривога та турботи. Це називають майа    —    «те, чого немає». Вони беруть за об’єкт насолоди те, що насолоди дати не може. Отож Нарада Муні, спираючись на власний досвід, стверджує, що такі розчаровані істоти, прив’язані до чуттєвої втіхи, можуть-таки знайти насолоду    —    насолоду постійного оспівування діянь Господа. Єдине, що треба    —    змінити об’єкт чуттєвої діяльности. Зупинити діяльність думки живої істоти, змусити її нічого не почувати, не бажати і не діяти неможливо. Але справжнє щастя можливе, потрібно одне що змінити зміст діяльности: замість розмовляти про політичну гру простого смертного можна розмовляти про те, як урядував Сам Господь; замість насолоджуватися грою кіноакторів можна зосередити увагу на діях Господа в товаристві Своїх вічних супутниць    —    ґопі чи Лакшмі. Зі Своєї безпричинної ласки всемогутній Бог-Особа сходить на Землю й діє майже як земна людина, проте Його вчинки водночас надзвичайні, бо Він    —    всемогутній. Він діє задля добра всіх зумовлених душ, бажаючи допомогти їм повернути свою увагу до трансцендентного. Зумовлені душі, які привабились до трансцендентного, поступово піднімуться до трансцендентного рівня і без ускладнень перетнуть океан невігластва, причину всіх страждань. Так, спираючись на власний досвід, каже визначний авторитет Шрі Нарада Муні. Ми теж зможемо переконатись у цьому, якщо ступатимемо у слід цього великого мудреця, найдорожчого Господеві відданого.

Живое существо отличается тем, что не может хранить молчание даже в течение короткого времени. Оно всегда должно что-то делать, о чем-нибудь думать или о чем-нибудь говорить. Материалисты, как правило, думают и говорят только о том, что доставляет удовольствие их чувствам. Но поскольку все это совершается под влиянием внешней иллюзорной энергии, такая чувственная деятельность на самом деле не приносит им никакого удовлетворения. Наоборот, их жизнь полна забот и тревог. Это и есть мй — то, чего нет. То, что не способно принести удовлетворения, принимается за объект, приносящий удовлетворение. Поэтому Шри Нарада Муни, опираясь на собственный опыт, говорит, что к таким разочаровавшимся живым существам, стремящимся удовлетворить свои чувства, удовлетворение приходит только тогда, когда они начинают постоянно воспевать деяния Господа. Имеется в виду, что достаточно просто изменить содержание деятельности живого существа. Никто не в силах остановить умственную деятельность живого существа, заставить его перестать ощущать, желать или действовать. Но если человек хочет обрести истинное счастье, он должен всего лишь изменить содержание этой деятельности. Вместо того чтобы рассуждать о политической деятельности какого-нибудь смертного человека, можно обсуждать политическую деятельность Самого Господа. Вместо того чтобы упиваться игрой киноактеров, можно направить свое внимание на деяния Господа и таких Его вечных спутников, как гопӣ и Лакшми. Всемогущая Личность Бога по Своей беспричинной милости нисходит на Землю и действует почти как земной человек, но в то же время все Его поступки необычайны, поскольку Он всемогущ. Господь поступает так на благо всех обусловленных душ, чтобы они могли направить свое внимание на трансцендентное. Так обусловленная душа постепенно возвысится до трансцендентного уровня и без труда пересечет океан невежества — источник всех бед. Это подтверждает личный опыт такого авторитета, как Шри Нарада Муни. И мы сможем убедиться в этом сами, если последуем примеру этого великого мудреца, возлюбленного преданного Господа.