Skip to main content

ВІРШ 34

Sloka 34

Текст

Verš

етад дгй а̄тура-чітта̄на̄м̇
ма̄тра̄-спарш́еччгайа̄ мухух̣
бгава-сіндгу-плаво др̣шт̣о
харі-чарйа̄нуварн̣анам
etad dhy ātura-cittānāṁ
mātrā-sparśecchayā muhuḥ
bhava-sindhu-plavo dṛṣṭo
hari-caryānuvarṇanam

Послівний переклад

Synonyma

етат  —  це; хі  —  певно; а̄тура-чітта̄на̄м  —  тих, чий розум завжди заполонюють турботи й тривоги; ма̄тра̄  —  об’єктів чуттєвої насолоди; спарш́а  —  чуттями; іччгайа̄  —  бажаючи; мухух̣  —  завжди; бгава-сіндгу  —  океан невігластва; плавах̣  —   корабель ; др̣шт̣ах̣   —   пересвідчився ; харі - чарйа   —   дії Харі, Бога-Особи; ануварн̣анам  —  постійне рецитування.

etat — toto; hi — jistě; ātura-cittānām — těch, jejichž mysl je stále naplněna starostmi a úzkostí; mātrā — předměty smyslového požitku; sparśa — smysly; icchayā — touhami; muhuḥ — stále; bhava-sindhu — oceán nevědomosti; plavaḥ — loď; dṛṣṭaḥ — zakušené; hari-carya — činnosti Hariho, Osobnosti Božství; anuvarṇanam — nepřetržité přednášení.

Переклад

Překlad

На власному досвіді я переконався, що ті, хто завжди переповнені тривогами і турботами від бажання поєднувати чуття з їхніми об’єктами, можуть перетнути океан невігластва на найбільш придатному для цього кораблі, що ним є постійне оспівування трансцендентних діянь Верховного Господа.

Je to má osobní zkušenost, že ti, kteří jsou stále naplněni starostmi a úzkostí, protože touží po spojení smyslů s jejich předměty, mohou překonat oceán nevědomosti na příhodném plavidle, jímž je nepřetržité opěvování transcendentálních činností Osobnosti Božství.

Коментар

Význam

ПОЯСНЕННЯ: Відмітною рисою живої істоти є те, що вона геть нездатна мовчати навіть недовгий час. Вона конче мусить щось робити, за щось думати чи щось казати. Матеріалісти головно думають та розмовляють за те, що тішить їхні чуття. А що це відбувається під впливом зовнішньої, ілюзорної енерґії, така чуттєва діяльність насправді не дає їм ніякого задоволення. Навпаки, їх заполонюють тривога та турботи. Це називають майа    —    «те, чого немає». Вони беруть за об’єкт насолоди те, що насолоди дати не може. Отож Нарада Муні, спираючись на власний досвід, стверджує, що такі розчаровані істоти, прив’язані до чуттєвої втіхи, можуть-таки знайти насолоду    —    насолоду постійного оспівування діянь Господа. Єдине, що треба    —    змінити об’єкт чуттєвої діяльности. Зупинити діяльність думки живої істоти, змусити її нічого не почувати, не бажати і не діяти неможливо. Але справжнє щастя можливе, потрібно одне що змінити зміст діяльности: замість розмовляти про політичну гру простого смертного можна розмовляти про те, як урядував Сам Господь; замість насолоджуватися грою кіноакторів можна зосередити увагу на діях Господа в товаристві Своїх вічних супутниць    —    ґопі чи Лакшмі. Зі Своєї безпричинної ласки всемогутній Бог-Особа сходить на Землю й діє майже як земна людина, проте Його вчинки водночас надзвичайні, бо Він    —    всемогутній. Він діє задля добра всіх зумовлених душ, бажаючи допомогти їм повернути свою увагу до трансцендентного. Зумовлені душі, які привабились до трансцендентного, поступово піднімуться до трансцендентного рівня і без ускладнень перетнуть океан невігластва, причину всіх страждань. Так, спираючись на власний досвід, каже визначний авторитет Шрі Нарада Муні. Ми теж зможемо переконатись у цьому, якщо ступатимемо у слід цього великого мудреця, найдорожчого Господеві відданого.

Příznakem živé bytosti je to, že nemůže ani na okamžik utichnout. Stále musí něco dělat, o něčem přemýšlet nebo o něčem mluvit. Materialističtí lidé většinou myslí a hovoří o věcech, které uspokojují jejich smysly. Jelikož se však tyto věci dějí pod vlivem vnější, iluzorní energie, nemohou takové smyslové činnosti nikoho skutečně uspokojit. Naopak způsobují jen úzkost a starosti. Tomu se říká māyā — to, co není. To, co nikdy nemůže přinést uspokojení, se považuje za zdroj spokojenosti. Nārada Muni proto na základě osobní zkušenosti prohlašuje, že těmto znechuceným bytostem, které se zaměstnávají uspokojováním smyslů, může spokojenost přinést nepřetržité opěvování činů Pána. Je tedy třeba pouze změnit téma. Nikdo nemůže zastavit myšlenkové činnosti živé bytosti a zrušit její sklony cítit, chtít a pracovat. Chceme-li však skutečné štěstí, musíme změnit téma. Místo abychom mluvili o politice umírajícího člověka, mluvme raději o politice, jakou vede Sám Pán. Místo abychom se kochali výkony herců ve filmech, soustřeďme raději svou pozornost na činnosti Pána ve společnosti Jeho věčných družek gopī a Lakṣmī. Bůh, všemohoucí Svrchovaná Osobnost, sestupuje ze Své bezpříčinné milosti na Zemi a vykonává činy, které jsou takřka na úrovni činů všedního člověka, ale zároveň jsou neobyčejné, neboť Bůh je všemohoucí. Vykonává tyto činy ve prospěch všech podmíněných duší, které tak mohou obrátit svou pozornost na transcendenci. Tímto způsobem se podmíněná duše postupně dostane na transcendentální úroveň a snadno pak překoná oceán nevědomosti, příčinu všeho utrpení. To zde říká význačná autorita, jakou je Śrī Nārada Muni, na základě své vlastní zkušenosti. I my můžeme mít stejnou zkušenost, pokud se rozhodneme kráčet ve šlépějích velkého mudrce, který je milovaným oddaným Pána.