Skip to main content

ВІРШ 7

ТЕКСТ 7

Текст

Текст

двітійам̇ ту бгава̄йа̄сйа
раса̄тала-
ґата̄м̇ махім
уддгарішйанн упа̄датта
йаджн̃еш́ах̣ саукарам̇ вапух̣
двитӣйа ту бхавйсйа
растала-гат махӣм
уддхаришйанн упдатта
йаджеа саукара вапу

Послівний переклад

Пословный перевод

двітійам—другий; ту—але; бгава̄йа—задля добра; асйа  —   цієї Землі; раса̄тала  —  з найнижчих областей; ґата̄м  —  пропала; махім — Землю; уддгарішйан — піднявши; упа̄датта —   встановив; йаджн̃еш́ах̣  —  власник або найвищий з тих, хто насолоджується; саукарам  —  вепряче; вапух̣  —  втілення.

двитӣйам — вторая; ту — а; бхавйа — ради блага; асйа — этой Земли; растала — из низшей области; гатм — попавшую; махӣм — Землю; уддхаришйан — подняв; упдатта — водрузил; йаджеа — владыка, или высший наслаждающийся; саукарам — в образе вепря; вапу — воплощение.

Переклад

Перевод

Найвищий, хто насолоджується всіма жертвопринесеннями, втілився як вепр [друге втілення] і задля добра Землі підняв її з нижчих областей всесвіту.

Верховный наслаждающийся всеми жертвоприношениями явился в облике воплощения вепря [второго воплощения] и ради блага Земли поднял ее из низших областей вселенной.

Коментар

Комментарий

ПОЯСНЕННЯ: Як видно з цього вірша, для кожного втілення Бога-Особи зазначено його конкретну місію. Втілення не може приходити без певної місії, і ця місія щоразу непересічна. Виконати її не під силу жодній живій істоті. Метою приходу втілення вепра було підняти Землю з области нечистої матерії, що в районі Плутона. Шукати щось у нечистому місці відповідає природі вепра, і тому всемогутній Бог- Особа явив це чудо асурам, що сховали Землю в нечистому місці. Для Бога-Особи немає неможливого, і хоча Він грає роль вепра, Він завжди зберігає трансцендентне становище і є об’єктом поклоніння Своїх відданих.

Как видно из данного стиха, для каждого воплощения Личности Бога упоминается и его конкретная миссия. Воплощение не может не иметь какой-то миссии, и эта миссия всегда неординарна. Она не под силу ни одному живому существу. Воплощение вепря должно было поднять Землю из нечистой области Плутона. Рыться в нечистых местах — занятие вепря, и всемогущая Личность Бога явила это чудо асурам, спрятавшим Землю в грязном месте. Для Личности Бога нет ничего невозможного, и преданные всегда поклоняются Ему, даже если Он играет роль вепря, ибо Он всегда трансцендентен.