Skip to main content

ВІРШ 7

Text 7

Текст

Text

двітійам̇ ту бгава̄йа̄сйа
раса̄тала-
ґата̄м̇ махім
уддгарішйанн упа̄датта
йаджн̃еш́ах̣ саукарам̇ вапух̣
dvitīyaṁ tu bhavāyāsya
rasātala-gatāṁ mahīm
uddhariṣyann upādatta
yajñeśaḥ saukaraṁ vapuḥ

Послівний переклад

Synonyms

двітійам—другий; ту—але; бгава̄йа—задля добра; асйа  —   цієї Землі; раса̄тала  —  з найнижчих областей; ґата̄м  —  пропала; махім — Землю; уддгарішйан — піднявши; упа̄датта —   встановив; йаджн̃еш́ах̣  —  власник або найвищий з тих, хто насолоджується; саукарам  —  вепряче; вапух̣  —  втілення.

dvitīyam — the second; tu — but; bhavāya — for the welfare; asya — of this earth; rasātala — of the lowest region; gatām — having gone; mahīm — the earth; uddhariṣyan — lifting; upādatta — established; yajñeśaḥ — the proprietor or the supreme enjoyer; saukaram — hoggish; vapuḥ — incarnation.

Переклад

Translation

Найвищий, хто насолоджується всіма жертвопринесеннями, втілився як вепр [друге втілення] і задля добра Землі підняв її з нижчих областей всесвіту.

The supreme enjoyer of all sacrifices accepted the incarnation of a boar [the second incarnation], and for the welfare of the earth He lifted the earth from the nether regions of the universe.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕННЯ: Як видно з цього вірша, для кожного втілення Бога-Особи зазначено його конкретну місію. Втілення не може приходити без певної місії, і ця місія щоразу непересічна. Виконати її не під силу жодній живій істоті. Метою приходу втілення вепра було підняти Землю з области нечистої матерії, що в районі Плутона. Шукати щось у нечистому місці відповідає природі вепра, і тому всемогутній Бог- Особа явив це чудо асурам, що сховали Землю в нечистому місці. Для Бога-Особи немає неможливого, і хоча Він грає роль вепра, Він завжди зберігає трансцендентне становище і є об’єктом поклоніння Своїх відданих.

The indication is that for each and every incarnation of the Personality of Godhead, the particular function executed is also mentioned. There cannot be any incarnation without a particular function, and such functions are always extraordinary. They are impossible for any living being to perform. The incarnation of the boar was to take the earth out of Pluto’s region of filthy matter. Picking up something from a filthy place is done by a boar, and the all-powerful Personality of Godhead displayed this wonder to the asuras, who had hidden the earth in such a filthy place. There is nothing impossible for the Personality of Godhead, and although He played the part of a boar, by the devotees He is worshiped, staying always in transcendence.