Skip to main content

ВІРШ 28

Sloka 28

Текст

Verš

ете ча̄м̇ш́а-кала̄х̣ пум̇сах̣
кр̣шн̣ас ту бга
ґава̄н свайам
індра̄рі-вйа̄кулам̇ локам̇
мр̣д̣айанті йу
ґе йуґе
ete cāṁśa-kalāḥ puṁsaḥ
kṛṣṇas tu bhagavān svayam
indrāri-vyākulaṁ lokaṁ
mṛḍayanti yuge yuge

Послівний переклад

Synonyma

ете  —  усі ці; ча  —  і; ам̇ш́а  —  повні частки; кала̄х̣  —  частки повних часток; пум̇сах̣  —  Усевишнього; кр̣шн̣ах̣  —  Господь Крішна; ту  —  але; бгаґава̄н  —  Бог-Особа; свайам  —  власною особою; індра-арі  —  вороги Індри; вйа̄кулам  —  приведені в безлад; локам  —  Усі планети; мр̣д̣айанті  —  захищає; йуґе йуґе  —  в різні епохи.

ete — tyto všechny; ca — a; aṁśa — úplné části; kalāḥ — části úplných částí; puṁsaḥ — Nejvyšší; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; tu — ale; bhagavān — Osobnost Božství; svayam — Osobně; indra-ari — nepřátelé Indry; vyākulam — vyrušuje; lokam — všechny planety; mṛḍayanti — chrání; yuge yuge — v různých věcích.

Переклад

Překlad

Усі вищезгадані втілення є або повні частки, або частки повних часток Господа, але Господь Шрі Крішна є Сам відначальний Бог-Особа. Його втілення сходять щоразу, коли атеїсти порушують лад на планетах. Господь втілюється з тим, щоб захистити віруючих.

Všechny uvedené inkarnace jsou buď úplné části nebo části úplných částí Pána. Pán Śrī Kṛṣṇa je však prvotní Osobnost Božství. Inkarnace se zjevují na těch planetách, kde bezbožní lidé svým chováním způsobují nepokoje. Pán přichází, aby chránil zbožné.

Коментар

Význam

ПОЯСНЕННЯ: В цьому вірші Господь Шрі Крішна, Бог- Особа, вирізнений з-поміж усіх інших втілень. Серед аватар (втілень) Його названо тому, що Своєю безпричинною ласкою Він сходить із трансцендентної обителі. Аватара означає «той, хто сходить». Усі втілення Господа, і Сам Господь теж, сходять на різні планети матеріального світу, являючись у різних формах задля певної місії. Іноді Господь сходить Сам, а іноді сходять різні Його повні частки, частки повних часток або ж відокремлені частки, прямо чи непрямо вповноважені від Нього, щоб здійснити якісь особливі функції. Господь відначально повен усього багатства, усієї звитяги, слави, краси, всього знання та всієї зречености. Зазначимо, що коли ці щедроти частково проявляються через повні частки або частки повних часток, Його могутність проявляється тою мірою, якою це потрібно в кожнім випадку, щоб виконати якусь конкретну функцію. Якщо кімнату освітлюють лише малопотужні лампочки, це не означає, що потужність електростанції обмежена потужністю цих малих лампочок. Потужности електростанції вистачає приводити в рух великі промислові електродвигуни, що потребують набагато більшої напруги. Так само і Господні втілення проявляють свою могутність лише настільки, наскільки це потрібно в кожному окремому випадку.

Tato śloka udává, že Pán Śrī Kṛṣṇa se od všech inkarnací liší. Pán je zařazen mezi avatāry (inkarnace) proto, že díky Své bezpříčinné milosti sestoupil ze Své transcendentální říše. Slovo avatāra znamená “ten, který sestoupil”. Všechny inkarnace Pána včetně Pána Samotného tedy sestupují na různé planety v různých životních druzích, aby naplnily svá zvláštní poslání. Pán někdy sestupuje ze Své říše Osobně, a někdy sestupují Jeho úplné části a části těchto úplných částí. Jindy Pán přímo či nepřímo zplnomocní Svou oddělenou část, živou bytost, aby obdařena Jeho mocí v tomto světě sehrála svou zvláštní úlohu. Prvotní Pán vlastní v plné míře veškeré bohatství, moc, slávu, krásu, poznání a odříkání. Projeví-li se tyto vznešené vlastnosti v určitých úplných částech nebo částech úplných částí Boha, znamená to, že daná inkarnace potřebuje k naplnění svého zvláštního poslání pouze část neomezené síly Pána. Skutečnost, že v dané místnosti svítí jenom několik malých žárovek, ještě zdaleka neznamená, že elektrárna je omezená pouze tímto výkonem. Elektrárna je schopna dodat mnohem větší množství proudu, jako například do továren k pohánění velkých motorů a vysokovoltážních zařízení. Jisté inkarnace projevují jen část neomezené moci Boha, neboť v daném čase jí není více zapotřebí.

Наприклад, Господь Парашурама й Господь Нрісімха проявили надзвичайну могутність : перший знищив двадцять один раз непокірних кшатрій, другий вбив могутнього безбожника Хіран’якашіпу. Хіран’якашіпу був настільки могутній, що навіть півбогів на інших планетах вкидало в дрож, коли він невдоволено супився. Півбоги з вищого рівня матеріального існування у всьому перевершують найвизначніших людей: в багато разів довше живуть, в багато разів вродливіші й багатші й таке інше, однак і вони боялися Хіран’якашіпу. Важко навіть уявити, яку владу над матеріальним світом мав Хіран’якашіпу, але і він був роздертий на шматки нігтями Господа Нрісімхи. Це означає, що ніхто, хоч який він могутній у матеріальному розумінні, не встоїть проти сили могутніх нігтів Господа. Так само Джамадаґн’я, Боже втілення, виявив могутність Господа, вбивши усіх непокірливих царів, що укріпились у своїх могутніх державах. Нарада, вповноважене втілення Господа, повне втілення Вараха і непрямо вповноважений Господь Будда пробуджували в людському загалові віру. Втілення Рами й Дганвантарі явили Його славу, а Баларама, Мохіні й Вамана показали Його вроду. Даттатрея, Матс’я, Кумара й Капіла появили Його трансцендентне знання. Нара й Нараяна Ріші явили Його зреченість. Так різні втілення Господа прямо чи непрямо проявляли різні Господні якості, однак Господь Крішна, відначальний Господь, явив всі якості Бога в повноті і тим підтвердив, що Він є джерело всіх інших втілень. Найнезвичайніші ж Свої якості Господь Шрі Крішна явив у розвагах із дівчатами-пастушками, явлених Його внутрішньою енерґією. Його розваги з ґопі    —     це вияв трансцендентного існування, блаженства й знання, хоча вони й скидаються на плотську любов. Не треба витлумачувати особливу привабливість Його розваг із ґопі неправильно.
Ці розваги описано в Десятій пісні «Бгаґаватам», що поступово, через попередні дев’ять пісень підносить читача на рівень розуміння трансцендентної природи розваг Господа Крішни з ґопі.

Vezměme kupříkladu inkarnace Pána v podobě Paraśurāmy a Nṛsiṁhadeva. Paraśurāma vyhladil jedenadvacetkrát dynastie vzpurných kṣatriyů a Śrī Nṛsiṁhadeva zabil mocného ateistu Hiraṇyakaśipua. Hiraṇyakaśipu byl tak mocný, že polobozi na jiných planetách se třásli, když jen nepatrně pohnul obočím. Polobozi, kteří jsou na vyšší úrovni hmotné existence, žijí delší dobu, jsou mnohem krásnější a v každém ohledu předčí i ty nejvyspělejší lidské bytosti. Přesto jim však Hiraṇyakaśipu naháněl hrůzu. Lze si tedy snadno představit, jakým neobyčejně mocným démonem Hiraṇyakaśipu byl. Ale i on, velký démon Hiraṇyakaśipu, byl roztrhán na kusy mocnými drápy Nṛsiṁhadeva. Nikdo, ani ten nejmocnější démon, neobstojí před silou drápů Pána. Také Jāmadagnya ukázal, jakou sílu může Pán projevit — do posledního pozabíjel veškeré vzpurné krále, kteří se ve svých královstvích těšili obrovské moci. Nārada, Pánova zplnomocněná inkarnace, Varāha, úplná inkarnace Pána, nepřímo zplnomocněná inkarnace Buddhy — ti všichni vzbudili v srdcích lidí víru. Proslulost Pána zosobňují inkarnace Rāmy a Dhanvantariho. Balarāma, Mohinī a Vāmana jsou inkarnacemi, které ztělesňují Jeho krásu. Dattātreya, Matsya, Kumāra a Kapila jsou hlavními představiteli Jeho transcendentálního poznání a odříkavost ukázal v inkarnacích Nara a Nārāyaṇa Ṛṣiů. Všechny tyto inkarnace, přímo či nepřímo, ztělesňují určitou část Boží neomezenosti. Avšak Pán Śrī Kṛṣṇa, prvotní Svrchovaná Osobnost, je ve všech ohledech dokonalým projevem této Boží neomezenosti a to potvrzuje, že Kṛṣṇa je zdrojem všech inkarnací. Nejúžasnější ukázkou Jeho jedinečnosti byly Jeho zábavy s gopīmi ve Vrṇdāvanu, které projevil pomocí Své vnitřní energie. Kṛṣṇovy milostné zábavy s gopīmi jsou ukázkou transcendentální existence, blaženosti a poznání, i když se navenek podobají obyčejným sexuálním záležitostem. Zvláštní krása těchto Jeho zábav s gopīmi by se nikdy neměla špatně chápat. O těchto zábavách se dozvíme teprve v desátém zpěvu Bhāgavatamu, neboť ke správnému pochopení transcendentálního poměru mezi Kṛṣṇou a gopīmi je nejprve nutné důkladně prostudovat všech prvních devět zpěvů.

Шріла Джіва Ґосвамі, спираючись на авторитетні джерела, проголошує, що Господь Крішна є джерело всіх інших втілень. Неправильно вважати, що є інше джерело, яке породжує форму Господа Крішни. В особі Господа Шрі Крішни повною мірою присутні всі ознаки Верховної Істини, до того ж у «Бгаґавад-ґіті» Господь наголошує: немає істини, що була б вищою за Нього чи рівною Йому. В цьому вірші особливу вагу має слово свайам, яке підкреслює, що формі Господа Крішни немає джерела, крім Нього Самого. Незважаючи на те, що і в інших місцях втілення Господа описані словом бгаґаван, що вказує на їхні особливі функції, жодне з цих утілень ніде не проголошено Верховною Особистістю. В цьому ж вірші подибуємо слово свайам, що означає «верховний, суммум бонум*».

* Найвище благо (лат.)

Śrīla Jīva Gosvāmī v souladu se závěry věrohodných pramenů prohlašuje, že Pán Kṛṣṇa je prvotním zdrojem všech inkarnací. Pán Śrī Kṛṣṇa nepochází z nikoho a také není ničí inkarnací. Osobnost Pána Śrī Kṛṣṇy tedy ztělesňuje veškeré přívlastky Nejvyšší Pravdy. Pán dává v Bhagavad-gītě jasně najevo Svou absolutní svrchovanost když říká, že nad Ním není žádné vyšší Pravdy a žádná Pravda Mu není rovna. Tato śloka Śrīmad-Bhāgavatamu potvrzuje, že Pán Śrī Kṛṣṇa nemá jiný zdroj nežli Sebe Samotného použitím slova svayam. Na jiných místech se inkarnace též oslovují bhagavān, pro své zvláštní působení, ale nikde se nesetkáme s tak výjimečným oslovením jako v této śloce. Slovo svayam zde označuje Svrchovanou Osobnost, summum bonum.

Крішна, суммум бонум, один без іншого. Він поширює Себе в різні частини й частки, як то сваям-рупа, сваям-пракаша, тад-екатма, прабгава, вайбгава, віласа, аватара, авеша, а також у джіви, і кожна особа, кожна особистість наділена відповідними до її становища енерґіями, що їм не скласти ліку. Вчені, добре обізнані у трансцендентних предметах, через детальний аналіз дійшли висновку, що суммум бонум, Крішна, має шістдесят чотири принципові властивості. Поширення Крішни, чи особи одного з Господом ряду, посідають ці властивості лише частково. Але Шрі Крішна повністю володіє всіма ними. Його особисті поширення, як-от сваям-пракаша й тад-екатма, аж по категорії аватар,бувши всі вішну-таттвами, посідають до дев’яноста трьох відсотків тих трансцендентних властивостей. Господь Шіва, який не є ні аватара, ні авеша, ні щось проміжне між ними, посідає майже вісімдесят чотири відсотки цих властивостей. А джіви, тобто індивідуальні живі істоти на різних рівнях життя, посідають не більше як сімдесят вісім відсотків цих властивостей. У зумовленому стані матеріального існування жива істота має ці властивості дуже незначною мірою, більшою чи меншою в залежності від того, наскільки вона доброчесна. Найдосконалішою з живих істот у кожному всесвіті є Брахма, найвищий його управитель. Він володіє сімдесятьма вісьмома відсотками тих властивостей у всій повноті. Всі інші півбоги мають тих самих якостей вже меншою мірою, а людська істота посідає тільки незначну частку цих якостей. Ідеал досконалости для людської істоти у тому, щоб повністю розвинути в собі ті сімдесят вісім відсотків властивостей. Жива істота ніколи не може мати такі самі властивості, як Шіва, Вішну чи Господь Крішна. Вона може стати істотою божественної природи, якщо повністю розвине в собі всі сімдесят вісім відсотків трансцендентних властивостей, але ніколи вона не зможе стати Богом, як Шіва, Вішну чи Крішна. Певного часу вона може стати Брахмою. Божественні живі істоти, які населяють планети в духовному небі, є вічні супутники Бога на різних духовних планетах, називаних Харі-дгама і Махеша-дгама. Понад усіма духовними планетами розташована обитель Господа Крішни, яка зветься Крішналока або Ґолока Вріндавана. Якщо жива істота досягла досконалости, повністю розвинувши в собі сімдесят вісім відсотків вищезгаданих властивостей, вона, покинувши теперішнє матеріальне тіло, може ввійти на Крішналоку.

Kṛṣṇa, summum bonum, je jeden a jediný. Sám se expandoval do různých částí a částic, jimiž jsou expanze svayaṁ-rūpa, svayaṁ-prakāśa, tad-ekātmā, prābhava, vaibhava, vilāsa, avatāra, āveśa a jīva. Tyto expanze jsou všechny obdařeny různými silami, přesně odpovídajícími jejich postavení a osobnosti. Učenci ve věcech transcendentálního poznání udávají, že Śrī Kṛṣṇa má šedesát čtyři hlavní transcendentální vlastnosti. Kṛṣṇovy expanze a části mají pouze určité procento těchto vlastností, zatímco Kṛṣṇa Sám má tyto vlastnosti v plné míře. Jeho osobní expanze svayaṁ-prakāśa, tad-ekātmā a avatārové, kteří všichni patří do kategorie viṣṇu-tattva, jsou obdařeni těmito transcendentálními vlastnostmi na devadesát tři procenta a Pánu Śivovi, který není ani avatārem, ani āveśou a ani ničím mezi nimi, se připisují téměř osmdesát čtyři procenta těchto vlastností. Jīvy, individuální živé bytosti v různých existenčních podmínkách, jsou obdařeny nanejvýš sedmdesáti osmi procenty těchto transcendentálních vlastností. Jīvy v podmíněném stavu vlastní jen nepatrné množství těchto vlastností, které je větší či menší podle zbožnosti nebo bezbožnosti toho kterého jedince. Nejdokonalejší jīvou je bezesporu Brahmā, nejvyšší správce vesmíru, který ze všech těchto přívlastků vlastní v plné míře sedmdesát osm procent. Ostatní polobozi mají tytéž vlastnosti v procentuálně menším množství a člověk má většinou jen jejich nepatrný zlomek. Lidskou dokonalostí je dosáhnout sedmdesáti osmi procent transcendentálních vlastností. Živá bytost jīva však nikdy nemůže vlastnit všechny vlastnosti Śivy, Viṣṇua nebo dokonce Śrī Kṛṣṇy. Může se zdokonalit tak, že v plné míře rozvine oněch sedmdesát osm procent transcendentálních vlastností. Nikdy se však nemůže dostat na úroveň Bohů jako jsou Śiva, Viṣṇu a Kṛṣṇa. Nanejvýše může dosáhnout postavení Brahmy. Zbožné živé bytosti obývají většinou planety v duchovním světě. Jsou věčnými společníky Boha a přebývají s Ním na duchovních planetách Hari-dhāmu a Maheśa-dhāmu. Říše Pána Śrī Kṛṣṇy je však nade všemi těmito duchovními sférami. Jmenuje se Kṛṣṇaloka, Goloka Vṛndāvana, a živá bytost, která dosáhla dokonalosti a v plné míře rozvinula sedmdesát osm procent všech vznešených vlastností, má po opuštění svého současného hmotného těla právo vstoupit na Kṛṣṇaloku.