Skip to main content

ВІРШ 7

ТЕКСТ 7

Текст

Текст

твам̇ ва̄ мр̣н̣а̄ла-дгавалах̣
па̄даір нйӯнах̣ пада̄ чаран
вр̣ша-рӯпен̣а кім̇ каш́чід
дево нах̣ парікгедайан
тва в мла-дхавала
пдаир нйӯна пад чаран
вша-рӯпеа ки качид
дево на парикхедайан

Послівний переклад

Пословный перевод

твам  —  ти; ва̄  —  чи; мр̣н̣а̄ла-дгавалах̣  —  білий, як лотос; па̄даіх̣  —  трьома ногами; нйӯнах̣  —  позбавлений; пада̄  —  на одній нозі; чаран  —  пересуваєшся; вр̣ша  —  бика; рӯпен̣а  —  у формі; кім  —  чи; каш́чіт  —  якийсь; девах̣  —  півбог; нах̣  —   нам; парікгедайан  —  засмучуючи.

твам — ты; в — либо; мла-дхавала — белый, как лотос; пдаи — трех ног; нйӯна — лишившийся; пад — на одной ноге; чаран — передвигающийся; вша — бык; рӯпеа — в форме; ким — либо; качит — некий; дева — полубог; на — нас; парикхедайан — огорчающий.

Переклад

Перевод

Сказавши це, він [Махараджа Парікшіт] звернувся до бика: Хто ти? Чи ти насправді бик, білий, як білий лотос, чи ти якийсь півбог? Три твої ноги перебиті, ти тримаєшся лише на одній. Мені видається, що ти    —    півбог, який прийняв подобу нещасного бика, щоб засмутити нас.

Затем он [Махараджа Парикшит] спросил быка: Кто ты? Бык ли ты, белый, как белый лотос, или же полубог? Ты потерял три ноги и теперь передвигаешься только на одной. Может быть, ты — полубог в образе быка, причиняющий нам горе?

Коментар

Комментарий

Аж до часів Махараджі Парікшіта неможливо було навіть уявити, щоб корова та бик опинилися у такому жалюгідному становищі. Тож не диво, що жахлива сцена уразила Махараджу Парікшіта. Він запитав у бика, чи він не півбог, який прибрав подоби нещасного бика, щоб показати, що жде на корів та биків у майбутньому.

По крайней мере до времени правления Махараджи Парикшита, никто не мог вообразить такого жалкого положения коров и быков. Поэтому Махараджа Парикшит был изумлен, увидев эту ужасную сцену. Он спросил, не был ли бык полубогом, принявшим такой жалкий облик, чтобы показать будущее коровы и быка.