Skip to main content

ВІРШ 9

Text 9

Текст

Text

кайа̄ вр̣ттйа̄ вартітам̇ ваш́
чарадбгіх̣ кшіті-ман̣д̣алам
тіртга̄ні кшетра-мукгйа̄ні
севіта̄ніха бгӯтале
kayā vṛttyā vartitaṁ vaś
caradbhiḥ kṣiti-maṇḍalam
tīrthāni kṣetra-mukhyāni
sevitānīha bhūtale

Послівний переклад

Synonyms

кайа̄  —  якими; вр̣ттйа̄  —  засобами; вартітам  —  підтримували життя; вах̣  —  ви, шановний; чарадбгіх̣  —  подорожуючи; кшіті-ман̣д̣алам  —  землею; тіртга̄ні  —  місцями прощі; кшетра-мукгйа̄ні  —  головними святими місцями; севіта̄ні  —  що ви їм служили; іха  —  у світі; бгӯтале  —  на цій планеті.

kayā — by which; vṛttyā — means; vartitam — maintained your livelihood; vaḥ — your good self; caradbhiḥ — while traveling; kṣiti-maṇḍalam — on the surface of the earth; tīrthāni — places of pilgrimage; kṣetra-mukhyāni — the principal holy places; sevitāni — served by you; iha — in this world; bhūtale — on this planet.

Переклад

Translation

З чого ви жили, мандруючи світами? У яких святих місцях та місцях прощі ви служили Господеві?

While traveling on the surface of the earth, how did you maintain your livelihood? At which holy places and pilgrimage sites did you render service?

Коментар

Purport

Відура залишив палац, щоб порвати з родинними справами, і насамперед з політичними інтриґами. Ми вже згадували вище, що Дурйодгана, назвавши Відуру сином шудрані, тим образив його. Певні вільності у розмові з власною бабусею не є чимось недозволеним. Мати Відури і справді була шудрані, і Дурйодгані вона доводилась бабусею    —    а між бабусею і внуками іноді дозволені такі жарти. Але цей жарт відповідав дійсності, і Відурі було прикро чути такі слова. Він сприйняв їх як пряму образу. Тому він вирішив покинути батьківську стріху і приготуватися до життя у зреченні. Така підготовча стадія називається ванапрастга- ашрама, і на цій стадії відходять від родини й справ і йдуть подорожувати світом, відвідуючи святі місця. У святих місцях Індії, як оце Вріндавана, Хардвар, Джаґаннатга Пурі та Праяґ, живе багато великих відданих, і шукачів духовного поступу там і досі забезпечують безкоштовною їжею. Махараджа Юдгіштгіра хотів дізнатися, чи ж харчувався Відура у тих безплатних їдальнях (чгатрах).

Vidura went out from the palace to detach himself from household affairs, especially political intrigues. As referred to hereinbefore, he was practically insulted by Duryodhana’s calling him a son of a śūdrāṇī, although it was not out of place to talk loosely in the case of one’s grandmother. Vidura’s mother, although a śūdrāṇī, was the grandmother of Duryodhana, and funny talks are sometimes allowed between grandmother and grandchildren. But because the remark was an actual fact, it was unpalatable talk to Vidura, and it was accepted as a direct insult. He therefore decided to quit his paternal house and prepare for the renounced order of life. This preparatory stage is called vānaprastha-āśrama, or retired life for traveling and visiting the holy places on the surface of the earth. In the holy places of India, like Vṛndāvana, Hardwar, Jagannātha Purī, and Prayāga, there are many great devotees, and there are still free kitchen houses for persons who desire to advance spiritually. Mahārāja Yudhiṣṭhira was inquisitive to learn whether Vidura maintained himself by the mercy of the free kitchen houses (chatras).