Skip to main content

ВІРШ 48

Sloka 48

Текст

Verš

тад ідам̇ бгаґава̄н ра̄джанн
ека а̄тма̄тмана̄м̇ сва-др̣к
антаро ’нантаро бга̄ті
паш́йа там̇ ма̄йайорудха̄
tad idaṁ bhagavān rājann
eka ātmātmanāṁ sva-dṛk
antaro ’nantaro bhāti
paśya taṁ māyayorudhā

Послівний переклад

Synonyma

тат  —  тому; ідам  —  це проявлення; бгаґава̄н  —  Бог-Особа; ра̄джан  —  царю; еках̣  —  один і іншого немає; а̄тма̄  —  Наддуша; а̄тмана̄м  —  Своїми енерґіями; сва-др̣к  —  подібними до Нього за якостями; антарах̣  —  зовні; анантарах̣  —  всередині і Сам по Собі; бга̄ті  —  так проявляється; паш́йа  —  подивися; там  —  тільки на Нього; ма̄йайа̄  —  проявом різноманітних енерґій; урудга̄  —  здається багатьма.

tat — proto; idam — tato manifestace; bhagavān — Osobnost Božství; rājan — ó králi; ekaḥ — jeden jediný; ātmā — Nadduše; ātmanām — Svými energiemi; sva-dṛk — kvalitativně stejné jako On; antaraḥ — vně; anantaraḥ — uvnitř a Sám; bhāti — se projevuje; paśya — pohlížej; tam — pouze na Něho; māyayā — projevy různých energií; urudhā — vypadá být mnoha.

Переклад

Překlad

Тому я раджу тобі, царю, звернути погляд на Верховного Господа, хто є один і тільки один, хто проявляє Себе через різноманітні енерґії і хто перебуває і всередині, і зовні.

Proto, ó králi, hleď pouze na Nejvyššího Pána, který je jeden jediný, který se projevuje různými energiemi a je uvnitř i vně.

Коментар

Význam

Верховний Господь Бог-Особа є один, і іншого такого немає, однак Він проявляє Себе через різноманітні енерґії, бо з самої Своєї природи Він повний вічного блаженства. Живі істоти є проявом Його межової енерґії і якісно єдині з Господом. Як у зовнішній і внутрішній енерґіях Господа, так і поза ними існує безліч істот. Духовний світ є виявом внутрішньої енерґії Господа, і тому живі істоти у внутрішній енерґії якісно єдині з Господом і вільні від скверни зовнішньої енерґії. А жива істота у матеріальному світі, хоча вона і єдина з Господом якісно, покрита скверною цього світу і проявляє свою природу спотворено, через що відчуває так звані щастя й нещастя цього світу. Всі ці відчуття минущі і не здатні заторкнути духовну душу. Істота відчуває такі «щастя» й «нещастя» лише тому, що забула за свою сутність, якісно таку саму, як у Господа. Однак Господь Сам постійно допомагає їй зсередини й ззовні, даючи падшій живій істоті провід, аби вона могла виправитись. Зсередини Він поправляє бажання істоти як локалізована Параматма, а ззовні поправляє її діяльність через Свої проявлення    —    духовного вчителя та явлені писання. Тому людині слід звернути погляд до Господа; не треба піддаватися так званим щастю та нещастю, натомість слід старатися допомогти Господеві в Його зусиллях ззовні направляти падші душі на правильний шлях. Стати духовним учителем можливо тільки з Його наказу, і це означає співпрацювати з Господом. Людина не має права ставати духовним вчителем заради власної користи чи матеріальних здобутків, щоб робити з цього бізнес і заробляти тим на прожиття. Істинні духовні вчителі звертають погляд до Верховного Господа і співпрацюють з Ним, виявляючи свою якісну тотожність з Господом, тимчасом як ті, що забули Господа,    —    це Його спотворені відображення. Тож Нарада порадив Юдгіштгірі Махараджі заховувати спокій за так званих щастя-нещастя і натомість звертати погляд тільки на Господа, допомагаючи Йому виконувати місію, з якою Він прийшов у цей світ. Такий був найперший обов’язок Юдгіштгіри.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je jeden jediný, ale projevuje se prostřednictvím různých energií, jelikož je přirozeně blažený. Živé bytosti jsou rovněž jakožto projevy Jeho okrajové energie kvalitativně totožné s Pánem, a existuje bezpočet živých bytostí uvnitř i vně jak vnější, tak vnitřní energie Pána. Jelikož duchovní svět je projevem Pánovy vnitřní energie, živé bytosti náležící do této vnitřní síly jsou kvalitativně totožné s Pánem a nejsou znečištěny vnější silou. Přestože je živá bytost kvalitativně totožná s Pánem, kvůli znečištění hmotného světa se projevuje zvráceným způsobem, a proto zažívá v hmotném světě takzvané štěstí a neštěstí. Všechny tyto zážitky jsou vesměs pomíjivé a nemají na duchovní duši vliv. To, že duše vnímá toto pomíjivé štěstí a neštěstí, je způsobeno pouze tím, že zapomíná na své vlastnosti, které jsou stejné jako má Pán. Od Pána Samotného ovšem neustále přicházejí popudy zevnitř i zvenku, podle kterých může živá bytost napravit svoji pokleslou situaci. Zevnitř Pán usměrňuje toužící živé bytosti jako lokalizovaná Paramātmā a zvenku je usměrňuje Svými projevy v podobě duchovního mistra a zjevených písem. Člověk má hledět na Pána; nemá být znepokojen takzvanými projevy štěstí a neštěstí, ale má se snažit spolupracovat s Pánem na Jeho vnějších činnostech určených pro nápravu pokleslých duší. Pouze na Jeho nařízení se má člověk stát duchovním mistrem a spolupracovat s Pánem. Nikdo se nemá stát duchovním mistrem pro vlastní prospěch a pro nějaký hmotný zisk; dělat si z toho obchod nebo si tak vydělávat na živobytí. Praví duchovní mistři, kteří vzhlížejí k Nejvyššímu Pánu a chtějí s Ním spolupracovat, jsou ve skutečnosti s Pánem kvalitativně totožní, a ti, kteří zapomínají, jsou pouze převráceným odrazem. Yudhiṣṭhirovi Mahārājovi tedy Nārada radí, aby nebyl zneklidněný otázkami takzvaného štěstí a neštěstí, ale aby pouze vzhlížel k Pánovi a snažil se naplňovat poslání, pro které Pán sestoupil. To bylo jeho prvořadou povinností.