Skip to main content

РОЗДІЛ СОРОК ДРУГИЙ

Kapitola čtyřicátá druhá

Дружні любовні взаємини з Крішною

Projevy přátelské lásky

Вік Крішни, Його краса, Його ріжок, Його флейта, Його мушля та Його миле поводження — усі ці чинники викликають дружнє любовне ставлення до Нього. Його незрівнянна дотепність та почуття гумору — а ці якості Він інколи виявляв, удаючи з Себе царевича, а то й Верховного Бога-Особу — також є поштовхом для виявлення у відданих любови до Крішни в стосунках дружби.

Kršnův věk, Jeho krása, Jeho trubka, Jeho flétna, Jeho lastura a Jeho veselý přístup vzbuzují přátelskou lásku k Němu. Podnět k rozvinutí přátelské lásky ke Kršnovi dává oddaným také Jeho výjimečná schopnost žertovat, kterou někdy projevoval tím, že předstíral, že je šlechtický princ nebo dokonce Nejvyšší Osobnost Božství.

Вчені знавці поділяють вік Крішни на три періоди: вік до п’яти років включно називається каумара, вік від шести до десяти років включно — пауґанда, а від одинадцяти до п’ятнадцяти включно — кайшора. Впродовж віку каумара й віку пауґанда Крішна минає дні як мале пастуша. Протягом віку кайшора, живши у Ґокулі, Крішна діє як хлопчик-пастушок, а потім Він, вже шістнадцятирічним, їде до Матгури і там вбиває Камсу.

Vzdělaní učenci rozdělili Kršnův věk na tři období: věk do pátého roku se nazývá kaumāra, věk od šestého do desátého roku se nazývá paugaṇḍa a věk od jedenáctého do patnáctého roku se nazývá kaiśora. Ve věku kaumāra a paugaṇḍa Kršna trávil své dny jako pasáček. Ve věku kaiśora, když se objevil v Gókule, jednal jako pasáček, a když Mu bylo šestnáct, odejel do Mathury zabít Kansu.

Вік каумара найліпше відповідає обмінам любовними почуттями між Крішною-дитям та матір’ю Яшодою. У Десятій пісні «Шрімад-Бгаґаватам» (13.11) Шукадева Ґосвамі каже цареві Парікшіту: «Любий царю, Господь Крішна є Верховний Господь, хто насолоджується усіма офірами та жертовними обрядами і хто отримує їхні плоди — і оце Він їсть разом зі Своїми друзями-пастушками! Він в той час взяв на Себе роль звичайного хлопчика: затиснувши флейту під пахвою, а ріжок та пастушу палку прив’язавши справа до паска, Він бере в ліву руку грудку розвареного рису з юґуртом, а в праву — плід дерева пілу, найсмачніший з фруктів. Сидячи в колі Своїх друзів, Він був наче серцевина лотоса, а Його друзі видавалися лотосовими пелюстками. Насельники райських планет, зачудовані й приголомшені, не змигуючи дивилися на те, як втішаються пастушки, жартуючи між собою».

Věk kaumāra je právě vhodný k výměnám lásky s matkou Jašódou. V desátém zpěvu, třinácté kapitole, 11. verši Šrímad Bhágavatamu říká Šukadéva Gósvámí králi Paríkšitovi: „Můj drahý králi, ačkoliv Pán Kršna je nejvyšší poživatel a příjemce všech druhů obětních obřadů, přesto jídával se svými přáteli. Je to proto, že se tehdy bavil jako obyčejný chlapec s flétnu pod paží, rohem na pravé straně opasku a hůlkou. V levé ruce držel sousto rýžové pasty s jogurtem a v prstech měl pílu, královské ovoce. Když seděl mezi svými přáteli, vypadalo to, jako kdyby byl středem lotosového květu a přátelé, kteří Ho obklopovali, byli okvětními lístky. Těšili se ze vzájemných žertů a obyvatelé nebes strnuli údivem a jen na ten výjev upřeně hleděli.“

Вік Крішни пауґанда далі можна поділити на три періоди: початок, середина й кінець. На початку віку пауґанда губи Його яріють прекрасною яскраво-червоною фарбою, стан в Нього дуже тонкий, на шиї лінії-складинки, як завитки мушлі. Інколи люди, що відвідували Вріндавану нечасто, поверталися туди за якийсь час, щоб побачити Крішну, і щоразу не могли стримати свого подиву: «Любий Мукундо, Твоя врода з кожним днем зростає, як росте листок на баньяні! О лотосоокий, на Твоїй шиї чимдалі чіткіше окреслюються спіральні лінії, наче завитки мушлі. А Твої зуби й щоки у яскравому світлі місяця видаються красивішими від самоцвітів падмараґа. Безсумнівно, споглядати Твою розквітаючу красу дає Твоїм друзям велику насолоду».

Kršnův věk paugaṇḍa může být rozdělen na tři další období — začáteční, prostřední a konečné. Na začátku věku paugaṇḍa se Jeho rty načervenale lesknou, Jeho břicho je velice hubené a na krku má kruhy podobné kruhům na lastuře. Někdy se návštěvníci odjinud vraceli do Vrndávany podívat se na Kršnu, a když Ho znovu spatřili, zvolali: „Můj drahý Mukundo, Tvá krása postupně narůstá jako list banyánovníku! Můj drahý Kršno s lotosovýma očima, na Tvém krku přibývají kruhy jako na lastuře. Tvé zuby a líce ozařuje měsíční svit a jsou uspořádány krásně jako drahokamy padmarāga. Jsem si jist, že pěkný rozvoj Tvého těla přináší velké potěšení Tvým přátelům.“

У цьому віці на Крішну надягають ґірлянди з найрізноманітніших квітів, шати на Ньому шовкові, пофарбовані у різні кольори. Це все — ніби косметика для Крішни. Крішна вбирався так, коли йшов до лісу випасати корови. Часами Він боровся там з кимось із Своїх друзів, а іноді вони усі разом танцювали в лісі. Подібні зайняття властиві Крішні у віці пауґанда.

Kršna je v tomto věku ověnčen různými druhy květin. Nosí hedvábné šaty, obarvené různými druhy barviv. Takové půvabné ozdoby se považují za Kršnovy kosmetické přípravky. Tyto šaty Kršna nosil, když chodil do lesa pást krávy. Někdy tam zápasil se svými přáteli a někdy všichni společně v lese tancovali. To jsou některé ze zvláštních činností věku paugaṇḍa.

Друзі-пастушки Крішни були надзвичайно щасливі мати Його товариство, і в душі вони виражали свої трансцендентні почуття приблизно так: «Любий Крішно, Твоїм звичайним зайняттям є доглядати корів, що розбрідаються усією мальовничою Вріндаваною. На Тобі чудова ґірлянда, в руках невеличка мушля, Твій тюрбан прикрашає павичеве перо. Ти вбраний у жовті шовкові шати, квіти карнікара прикрашають Твої вуха, а на грудях в Тебе — ґірлянда з квітів малліка. Коли Ти, такий прекрасний, починаєш змагатися з нами з удаваною серйозністю, ніби актор на сцені, ми відчуваємо безмежне трансцендентне блаженство».

Kršnovi přátelé-pasáčci byli v Jeho společnosti tak šťastní, že vyjádřili své vnitřní transcendentální pocity takto: „Drahý Kršno, stále paseš krávy, které se rozutekly po celé překrásné Vrndávaně. Máš krásnou girlandu, malou lasturu, paví pero na turbanu, žlutě zbarvené hedvábné šaty, ozdoby z květin karṇikāra na uších a girlandu květů mallikā na krku. Když takto krásný jako herec předstíráš, že s námi bojuješ, přináší nám to nekonečnou transcendentální blaženost.“

В середині віку пауґанда, коли Крішна трохи підростає, нігті Його стають чудово загострені, Його повні щічки ще круглішають і аж вилискують. З обох боків на Його талії, зараз над поясом, чітко видно три складки шкіри, які називають трівалі.

Jakmile Kršna povyroste, uprostřed věku paugaṇda, jeho nehty se jemně zaostří a Jeho boubelaté tváře získají na lesku a zakulatí se. Na stranách nad pasem má tři zřetelné pruhy kůže, nazývané trivalī.

Пастушки, друзі Крішни, дуже пишаються з того, що мають другом Крішну. В той період Його ніс має обриси довершеніші, ніж у прекрасних квітів кунжута, шкіра на Його щоках полиском затьмарює красу ніжних перел, лінії Його тіла надзвичайно прекрасні. У цьому віці Крішна вбирається у жовті шовки, що наче блискавка, голову Його прикрашає шовковий тюрбан з золотим мереживом та шнурами, а в руці Він тримає пастушачу палку півтора метри завдовжки.* Якось, дивлячись на Крішну, що був вбраний винятково красиво, один відданий сказав своєму другові: «Любий друже, поглянь-но на Крішну! Дивись, як Він тримає палку, на якій згори і знизу покладено золоті обідки, як сяє Його тюрбан, оздоблений золотим шнуром! Ти не можеш не визнати, що, дивлячись на Нього, ми, Його друзі, відчуваємо найвище трансцендентне блаженство!»

Pasáčci, Kršnovi přátelé, cítí velikou pýchu na to, že mají Jeho společnost. Špička Jeho nosu byla v té době krásnější než sezamové květy, Jeho tvář zářila více než perly a obě strany Jeho těla byly výjimečně krásné. Kršna v tomto věku nosil hedvábné šaty, které se třpytivě blýskaly, Jeho hlavu zdobil hedvábný turban se zlatým lemem a v ruce nosil tyčku padesát šest palců dlouhou.* Když jeden oddaný uviděl Kršnův jedinečně krásný oděv, oslovil svého přítele následujícím způsobem: „Můj drahý příteli, jen se podívej na Kršnu! Podívej, jak nosí v ruce tyč zakončenou nahoře a dole zlatými kroužky, jak se Jeho turban se zlatým lemem krásně leskne a jak Jeho oděv přináší Jeho přátelům nejvyšší transcendentální potěšení!“

* Розваги, що характерні саме для цього періоду, відбуваються у лісі Бгандіравана. Цей ліс разом з одинадцятьма іншими ванами (лісами) і досі існує у Вріндавані, і віддані, що обходять святі місця Вріндавани, навіть нині мають змогу насолоджуватися красою цих лісів.

* Zvláštní zábavy v tomto období se konají v lese, známém jako Bhándíravana, který spolu s jedenácti ostatními lesy stále existuje ve vrndávanské oblasti a oddaní, kteří obcházejí celou oblast Vrndávany, mohou poznat krásu těchto lesů dokonce i dnes.

Наприкінці віку пауґанда волосся Крішни часами розсипається і тоді спадає аж до талії, а іноді воно скуйовджене. В цьому віці Він роздається в плечах, і на чолі Його завжди намальована тілака. Коли Його прекрасне волосся розсипається по плечах, здається, ніби то сама богиня процвітання обнімає Його, і ті обійми дають невимовне щастя Його друзям. Субала якось звернувся до Крішни з такими словами: «Любий Кешаво! Твій круглий тюрбан, лотос, що Ти тримаєш у руці, вертикальні лінії тілаки, які прикрашають Твоє чоло, запах мускусу, змішаного з кункумою, що йде від Тебе, і все решта в Твоєму чудовому образі сьогодні перемогли мене, дарма що звичайно я сильніший і за Тебе, і за будь-кого з наших друзів. Отож я не уявляю, щоб проти такої вроди змогла встояти вежа гордости юних дівчат Вріндавани. Якщо Твоя врода підкорила навіть мене, то хіба перед нею встоять ті, хто від природи вельми простодушний та поступливий?!»

Na konci Kršnova věku paugaṇḍa Mu vlasy někdy splývají k bokům a někdy se rozcuchají. Ramena se Mu v tomto věku zvednou a rozšíří a Jeho tvář neustále zdobí znamení tilaku. Když jsou jeho krásné vlasy rozcuchané na ramenou, vypadají, jako by Ho objímala bohyně štěstí, což Jeho přátelé velice vychutnávají. Subala Ho jednou oslovil: „Můj drahý Kéšavo, Tvůj oválný turban, lotosový květ v ruce, svislé znaky tilaku na Tvém čele, Tvé pižmo přibarvené kunkumou a všechny Tvé tělesné rysy mě dnes porážejí, ačkoliv jsem obyčejně silnější než Ty a ostatní Tvoji přátelé. Jelikož je tomu tak, nevím, proč by rysy Tvého těla nedokázaly zkrotit pýchu všech mladých dívek z Vrndávany. Když i já jsem poražen tou krásou, jakou možnost mají ti, kteří jsou přirozeně velice jednoduší a poddajní?“

У цьому віці Крішна розважається тим, що перешіптується зі Своїми друзями, а обговорюють вони вроду ґопі, які все намагаються, наче ненавмисне, опинитися перед їхніми очима. Субала якось сказав Крішні: «Любий Крішно, Ти дуже хитрий і до того ж вмієш читати чужі думки, а тому я скажу Тобі на вушко, що ті п’ять найвродливіших ґопі привабилися Твоїм чудовим вбранням. Мені чомусь видається, що це Купідон відрядив їх підкорити Тебе». Іншими словами, краса ґопі підкоряла Самого Крішну — того Крішну, кому кориться все суще у всіх усесвітах.

V tomto věku přináší Kršnovi radost šeptání do uší svých přátel a námětem Jeho řečí je krása gópí, které jsou právě před nimi. Subala jednou řekl Kršnovi: „Můj drahý Kršno, jsi velice vychytralý. Poznáš myšlenky jiných, a proto Ti šeptám do ucha, že všech pět nejkrásnějších gópí upoutaly Tvé šaty. A věřím, že Amor je pověřil, aby Tě zdolaly.“ Jinými slovy, krása gópí mohla porazit Kršnu, třebaže Kršna porazil všechny vesmíry.

Ознаки віку кайшора вже описані. Відданим найбільше до серця мати стосунки з Крішною саме в цьому Його віці. Крішні з Радгарані поклоняються як Кішора-Кішорі. Від цього часу Крішна вже не змінює Своїх тілесних рис, тобто Він завжди лишається юний. Це підтверджує «Брахма-самхіта»: дарма що Він є найстарішою особистістю і має незліченні різні форми, у Своїй первісній подобі Він — юнак. Зображаючи Крішну на полі битви Курукшетра, Його завжди малюють квітучим юнаком, хоча на той час Він мав уже синів, внуків та правнуків. Пастушки, друзі Крішни, якось сказали: «Любий Крішно, навіщо Ти вдягаєш стільки прикрас? Твоє трансцендентне тіло прекрасне саме по собі і не потребує, щоб його ще якось прикрашати». У цьому віці Крішна рано-вранці починав грати на Своїй флейті, і тоді усі Його друзі вмить прокидалися і сплигували з ліжок, щоб якнайшвидше вирушати з Ним на пасовища. Один з друзів Крішни якось сказав: «Любі друзі-пастушки, я чую флейту Крішни з пагорбу Ґовардгана, а це означає, що нам нема чого йти шукати Його на березі Ямуни».

Příznaky věku kaiśora již byly popsány, a v tomto věku si oddaní Kršny váží nejvíce. Kršna je s Rádhárání uctíván jako Kišóra-kišórí. Kršna již dále než do podoby kaiśora nestárne a v Brahma-sanhitě je potvrzeno, že i když je nejstarší osobností a má nespočetně různých podob, Jeho původní podoba je vždy mladá. Na obrázku Kršny z Kuruovského bitevního pole vidíme, že je mladý, ačkoliv byl v té době dost starý na to, aby měl syny, vnuky i pravnuky. Kršnovi přátelé-pasáčci jednou řekli: „Drahý Kršno, nemáš zapotřebí zdobit své tělo tolika šperky. Tvé transcendentální rysy jsou samy o sobě tak krásné, že žádné zdobení nepotřebuješ.“ Jakmile Kršna v tomto věku začne hrát brzy ráno na flétnu, všichni Jeho přátelé hned vstanou z postelí, aby s Ním šli na pastviny. Jeden z přátel jednou řekl: „Moji drazí pasáčci, zvuk Kršnovy flétny od kopce Góvardhana nám říká, že Ho nemusíme hledat na břehu Jamuny.“

Парваті, дружина Господа Шіви, якось сказала своєму чоловікові: «Любий Панчамукго [той, в кого п’ять облич], подивись на цих Пандав! Щойно вони зачули голос Панчаджан’ї, Крішниної мушлі, до них повернулася сила, і вони стали як леви».

Párvatí, Šivova manželka, řekla svému muži: „Můj drahý Paňčamukho (ty, který máš pět tváří), jen se podívej na Pánduovce! Jakmile zaslechli zvuk Kršnovy lastury, známé jako Paňčadžanja, nabyli znovu sílu a jsou jako lvi.“

У цьому віці Крішна, хотівши потішити Своїх друзів, одного разу вбрався точнісінько як Радгарані: Він надів золоті сережки, а ще, щоб бути точно як Вона (а Його тіло темне), увесь намазався пастою з кункуми. Побачивши, як удягнений Крішна, Його друг Субала був приголомшений.

V tomto věku se jednou Kršna oblékl přesně tak, jako Rádhárání, aby pobavil své přátele. Vzal si zlaté náušnice, a protože byl načernalý, potřel si kunkumovou pastu celé tělo, aby byl světlý jako Ona. Kršnův přítel Subala se při pohledu na tyto šaty velice podivil.

Крішна розважався зі Своїми близькими друзями по-різному: іноді вони боролися чи мірялися силою, подеколи гуляли в м’яча чи грали в шахи. Інколи вони возили один одного на плечах, а часом показували свою вправність у мистецтві володіння києм. Пастушки, друзі Крішни, повсякчас старалися догодити Крішні: вони сиділи з Ним на м’яких подушках для сидіння, гойдалися на гойдалках, лежали поруч на ліжках, жартували між собою та плавали у ставку. Вся така діяльність називається анубгава. Варто було друзям зібратися, як вони починали звеселяти одне одного, і з усіх забав найбільше до душі їм було танцювати. Що стосується до їхніх змагань, то один з друзів якось запитав Крішну: «Любий друже, Ти, хто вбив демона Аґгу! Ти походжаєш серед Своїх друзів так гордовито, немов хочеш продемонструвати силу Своїх рук. Чи Ти часом не заздриш мені? Але я певен, що Ти не зможеш побороти мене, і знаю також, що Ти вже скільки часу сидиш згорнувши руки, а все тому, що розумієш, що перемогти мене Тобі не вдасться».

Kršna si někdy hrál se svými důvěrnými přáteli tak, že spolu bojovali nebo zápasili, někdy si hráli s míčem a někdy hráli šachy. Někdy nosili jeden druhého na ramenou a někdy ukazovali, jak dovedně dokáží roztáčet kmeny. Pasáčci dělali Kršnovi radost, když s Ním seděli na pohovce nebo na houpačkách, když spolu leželi na postelích, když spolu žertovali a když se koupali v jezírku. Všem těmto činnostem se říká anubhāva. Kdykoliv se všichni přátelé sešli dohromady v Kršnově společnosti, okamžitě se začali věnovat všem těmto hrám, zvláště společnému tanci. Ohledně zápasení se jeden přítel jednou Kršny zeptal: „Můj drahý příteli, ó hubiteli démona Aghy, velice pyšně chodíš sem a tam mezi svými přáteli a snažíš se předvést, že Tvé paže jsou velice silné. Děláš to proto, že mi závidíš? Vím, že mě nemůžeš v zápase porazit a také vím, že jsi tak dlouho nečinně seděl proto, že nemáš naději, abys mě porazil.“

Усі друзі Крішни не знали страху і радо йшли на будь-який ризик, бувши певні, що Крішна завжди допоможе їм вийти переможцями з усіх пригод. Часто вони, всівшися разом, радилися між собою, як їм діяти, а іноді спонукували один одного зробити щось для добра інших. Бувало, вони годували одне одного горіхами бетеля, прикрашали одне одного тілакою або намащували пастою чандана. Іноді задля забави вони розмальовували собі обличчя різними дивовижними візерунками. Іншою улюбленою справою Крішниних друзів було пробувати перемогти Крішну. Бувало, вони тягнули Його за одежу або виривали в Нього квіти просто з рук. Часом один хлопчик брався переконувати іншого, щоб той розмалював його задля цікавости, і якщо друг не погоджувався, вони, завжди у войовничому настрої, починали боротися між собою. Це — деякі із звичайних розваг Крішни та Його друзів.

Všichni přátelé byli velice odvážní a riskovali by jakékoliv potíže, protože si byli jisti, že Kršna jim pomůže zvítězit ve všech dobrodružstvích. Sedávali pohromadě a jeden druhému radili, co dělat, a někdy se navzájem nabádali k činnostem pro blaho druhých. Někdy jeden druhému nabízeli betelové oříšky, zdobili si vzájemně tváře tilakem nebo si vzájemně potírali čandanovou pastu po těle. Někdy si pro zábavu zdobili tváře nezvyklými způsoby. A každý z přátel chtěl Kršnu porazit. Někdy Ho chytili za šaty, nebo Mu vytrhli květiny z rukou. Někdy se snažili druhého přimět, aby mu on zdobil tělo, a když neuspěli, byli vždy připraveni bojovat a vzájemně se vyzývali na souboj v zápase. To jsou některé obvyklé činnosti Kršny a Jeho přátel.

Іншим важливим зайняттям друзів Крішни є служити посланцями між Крішною та ґопі ; друзі знайомлять ґопі з Крішною й вмовляють їх бути прихильними до Нього. Коли ґопі у незгоді з Крішною, друзі тримають сторону Крішни — це коли Він присутній, але якщо Крішни поруч немає, вони радо приймають сторону ґопі. Так, підтримуючи то одну сторону, то іншу, вони перемовляються між собою, з таємничим виглядом шепочуть щось на вухо одне одному, хоча насправді нічого серйозного не відбувається.

Další důležitou zábavou Kršnových přátel bylo, že sloužili jako poslové ke gópím a od nich: představovali gópí Kršnovi a pěli na Kršnu chválu. Když se gópí s Kršnou nepohodly, přátelé v Jeho přítomnosti podporovali Kršnovu stranu, ale když Kršna přítomen nebyl, podporovali stranu gópí. Tímto způsobem někdy podporovali jednu stranu a někdy druhou, mluvili velice důvěrně a často šeptali do uší, třebaže nic nebylo příliš vážné.

Слуги Крішни збирають квіти, прикрашають Його коштовними оздобами й різними мальовничими дрібничками, танцюють перед Ним, співають, допомагають Йому пасти корів, розтирають Його, роблять квіткові ґірлянди й ще обмахують Його віялом. Ось такі деякі з основних зайнять слуг Крішни. Друзі й слуги разом служать Крішні, й усі їхні дії називаються анубгавою.

Kršnovi služebníci někdy trhali květiny, zdobili Jeho tělo drahými ozdobami a šperky, tančili před Ním, zpívali, pomáhali Mu starat se o krávy, masírovali Mu tělo, připravovali květinové girlandy a někdy Jeho tělo ovívali. To jsou některé základní povinnosti služebníků Kršny. Přátelé a Kršnovi služebníci se při sloužení spojili dohromady a všechny jejich činnosti jsou známé jako anubhāva.

Коли Крішна, покаравши Калія-наґу, вийшов з Ямуни, Шрідама хотів першим Його обійняти, але його заполонило почуття глибокої шани, і він так і не зміг звести рук.

Když Kršna vyšel po ztrestání Kálijanágy z Jamuny, Šrídámá Ho chtěl nejprve obejmout, ale pak nemohl pro velikou úctu zvednout ruce.

Коли Крішна грає на Свою флейту, голос її нагадує гуркіт грозових хмар у небі, що збираються в небі під час переважаючого впливу сузір’я Сваті. За даними ведичної астрономії, з дощу, якщо він випадає, коли Сонце перебуває в сузір’ї Сваті, утворюються перли — коли він падає на море, а з дощу, що падає на змій, утворюються самоцвіти. Тож коли Крішнина флейта гуркотала, що той грім під сузір’ям Сваті, краплини поту, що виступали на тілі Шрідами, здавалися перлами.

Když Kršna hrál na flétnu, znělo to jako hřmot mraků na obloze v konstelaci Svátí. Když prší v konstelaci hvězdy Svátí, podle astronomických výpočtů každý déšť padající na moře vytváří perly a déšť padající na hady vytváří drahokamy. Když Kršnova flétna zněla jako bouřkový mrak v konstelaci Svátí, pot na Šrídámově těle připomínal perly.

Побачивши якось , як обіймаються Крішна з Субалою , Шріматі Радгарані позаздрила Субалі і, приховуючи Свою запальну вдачу, сказала: «Любий Субало! Тобі щастить як нікому: навіть у присутності старших ви з Крішною не вагаєтесь покласти руки на плечі одне одному. Гадаю, це можливо лише тому, що за своїх минулих життів ти успішно виконав багато різних аскез». Смисл сказаного в тому, що Радгарані звикла класти руки на плечі Крішни, однак Вона не могла робити цього перед очима старших, тимчасом як Субала міг робити це вільно будь-коли. Ось чому Радгарані уславлює його добру долю.

Když se Kršna a Subala vzájemně objímali, Šrímatí Rádhárání začala závidět a skrývajíc svůj vroucí temperament, řekla: „Můj drahý Subalo, jsi velice šťastný, protože ani v přítomnosti nadřízených se s Kršnou nezdráháte položit si ruce vzájemně na ramena. Myslím, že je třeba uznat, že jsi ve svých předešlých životech uspěl v mnoha druzích odříkání.“ Položit své paže na Kršnova ramena měla ve zvyku Rádhárání, ale nemohla to udělat v přítomnosti svých nadřízených, zatímco Subala tak mohl učinit otevřeně. Rádhárání proto chválila jeho příznivý osud.

Коли Крішна пірнув у вирву, де жив Калія, серця Його найближчих друзів стисла така туга, що вони позблідали на виду, в горлі в них почулося жахливе булькотіння, і тої ж миті усі вони попадали на землю, наче непритомні. Так само коли в лісі схопилася пожежа, усі друзі Крішни, нехтуючи своєю особистою безпекою, щільно оточили Крішну, щоб захистити від язиків полум’я. Таку поведінку друзів щодо Крішни поети-мислителі описують як в’ябгічарі. В екстазі любови до Крішни за стану в’ябгічарі іноді виявляються безумство, сквапність, страх, лінощі, радість, гордощі, запаморочення, медитація, хвороба, забутливість та покірність. Це — деякі зі звичайних ознак екстатичної любови до Крішни в стані в’ябгічарі.

Když Kršna skočil do Kálijova jezera, Jeho důvěrné přátele to tak rozrušilo, že jejich pleť vybledla a všichni vydávali hrůzné hrdelní zvuky. Všichni tehdy spadli na zem jako v bezvědomí. Také když došlo k lesnímu požáru, všichni Kršnovi přátelé nedbali na svou vlastní ochranu a obklopili Kršnu ze všech stran, aby Ho ochránili před plameny. Takové chování přátel ke Kršnovi popisují učení básníci jako vyabhicārī. V extatické lásce ke Kršnovi vyabhicārī se někdy dostaví šílenství, obratnost, strach, lenost, jásání, pýcha, závratě, meditace, nemoc, zapomnětlivost a pokora. To jsou některé obecné příznaky úrovně vyabhicārī extatické lásky ke Kršnovi.

Коли у стосунках між Крішною та Його друзями немає і тіні шанобливости й усі вони поводяться одне з одним як рівні, така екстатична любов у почуттях дружби називається стгаї. Коли відданого пов’язують з Крішною такі близькі дружні взаємини, він виявляє дальші ознаки любови: прихильність, ніжний потяг до Крішни, близькість та прив’язаність. Приклад стгаї явив Арджуна*, сказавши Акрурі: «Любий сину Ґандіні, запитайся в Крішни, коли Він дозволить мені обійняти Його».

Když Kršna a Jeho přátelé spolu jednají zcela prosti jakýchkoliv pocitů úcty a vycházejí jeden s druhým na stejné úrovni, takové extatické lásce v přátelství se říká sthāyī. Je-li člověk s Kršnou v tomto důvěrném přátelském vztahu, ukáží se příznaky lásky jako přitažlivost, náklonnost, příbuznost a připoutanost. Příkladem sthāyī bylo, když Ardžuna* řekl Akrúrovi: „Můj drahý synu Gándiní, zeptej se prosím Kršny, kdy Ho budu moci obejmout.“

* Tento Ardžuna žijící ve Vrndávaně se liší od přítele stejného jména, kterému byla přednesena Bhagavad-gítá.

Коли друзі чітко усвідомлюють вищість Крішни, але попри це в їхньому дружньому ставленні до Нього відсутня будь-яка шанобливість, вони перебувають на рівні любовної прив’язаности до Господа. Яскравим є такий приклад: якось півбоги на чолі з Господом Шівою, підносячи до Крішни шанобливі молитви, змальовували славетні щедроти Господа, а Арджуна стояв поруч, поклавши одну руку на Його плече, а другою обтрушуючи пил з Його павичевого пера.

Když si je oddaný plně vědom Kršnovy nadřazenosti, a přesto v jednání s Ním v přátelských vztazích nejsou ani stopy uctivosti, takové úrovni se říká náklonnost. Zde je velmi jasný příklad: Když polobozi v čele s Šivou skládali Kršnovi uctivé modlitby a popisovali slávu a vznešenost Pána, Ardžuna před Ním stál s rukami na Jeho ramenou a čistil prach z Jeho pavího pera.

* Цього Арджуну, що живе у Вріндавані, не слід плутати з другом Крішни Арджуною, якому Крішна повів «Бгаґавад-ґіту».

Коли Дурйодгана вислав Пандав на заслання і вони мусили жити у лісах невпізнані, ніхто не міг вистежити, де саме вони перебувають. У той час великий мудрець Нарада, зустрівши Господа Крішну, сказав: «Любий Мукундо! Ти — Верховний Бог-Особа, Ти — всемогутній, але Пандави, завівши дружбу з Тобою, втратили своє законне право царювати над світом, ба більше, вони були змушені переховуватися в лісі. Іноді вони мусять виконувати чорну роботу десь по чужих людях. З матеріального погляду такі обставини мали б видаватись за вельми несприятливі, але знаменним є те, що попри всі ці нещастя Пандави не втратили ні віри в Тебе, ні любови до Тебе. Натомість вони в екстазі дружніх почуттів до Тебе повсякчас згадують Тебе й оспівують Твоє ім’я».

Když Durjódhana vyhnal Pánduovce a byli nuceni žít v lese inkognito, nikdo nemohl zjistit, kde se zdržují. Velký mudrc Nárada se v té době setkal s Pánem Kršnou a řekl: „Můj drahý Mukundo, přestože jsi Nejvyšší Osobnost Božství, všemocná osoba, díky přátelství s Tebou přišli Pánduovci o své zákonné právo na světové království — a navíc nyní žijí v lese v nepoznání. Někdy musejí pracovat jako obyčejní pomocníci v cizím domě. To vše vypadá z hmotného hlediska velice nepříznivě, ale krásné je, že Pánduovci neztratili svou víru a lásku k Tobě ani přes všechny útrapy. Ve skutečnosti na Tebe myslí neustále a zpívají Tvé jméno v extatickém přátelství.“

Інший приклад глибокої любовної прив’язаности до Крішни наведений у Десятій пісні «Шрімад-Бгаґаватам» (15.18). Трохи втомившись на пасовищах, Крішна якось захотів спочити. Він ліг на землю — і враз хлопчики-пастушки збіглися до Нього і, заколисуючи Його, з великою любов’ю почали тихенько співати.

Další příklad silné připoutanosti ke Kršnovi podává desátý zpěv, patnáctá kapitola, 18. verš Šrímad Bhágavatamu. Na pastviskách se Kršna cítil trochu unaven a chtěl si odpočinout, a tak si lehl na zem. Tehdy se tam sešlo mnoho pasáčků a s velkou náklonností začali zpívat takové písně, aby se Kršnovi pěkně odpočívalo.

Чудовим прикладом обміну дружніми почуттями між Шрі Крішною та Арджуною [Пандавою] є їхні стосунки під час битви на Курукшетрі. Під час битви Ашваттгама, син Дроначар’ї, напав на Крішну, хоча згідно з правилами лицарського етикету нападати на колісничого, що правує колісницю супротивника, зазвичай не годиться. Ашваттгама, а він часто поводився ганебно, не вагаючись напав на Крішну, хоча Крішна діяв лише як колісничий Арджуни. Коли Арджуна побачив, що Ашваттгама випускає в Крішну стріли, які могли поранити Його, він негайно заслонив Крішну своїм тілом. У ту мить Арджуна, хоча його тіло було вкрите ранами, занурився в екстаз любови до Крішни, і стріли, що сипались на нього, здавалися йому дощем з квітів.

Pěkný je příklad přátelství mezi Kršnou a Ardžunou na Kuruovském bitevním poli. V průběhu boje napadl Ašvatthámá, syn Drónáčárji, bez okolků Kršnu, ačkoliv podle stávajících rytířských pravidel by vozataj neměl být nikdy napaden. Ašvatthámá jednal ohavně mnohokrát a nezdráhal se napadnout Kršnu, třebaže Kršna jednal pouze jako Ardžunův vozataj. Když Ardžuna viděl, že Ašvatthámá vystřeluje různé šípy na Kršnu, okamžitě se postavil před Kršnu, aby všechny zachytil. Třebaže byl Ardžuna poraněn šípy, cítil extatickou lásku ke Kršnovi a šípy mu připadaly jako spršky květin.

Відомий ще такий приклад екстатичної любови до Крішни у стосунках дружби. Якось Врішабга, хлопчик-пастушок, збирав лісові квіти, щоб зробити ґірлянду для Крішни. Сонце в той час стало йому просто над головою і пекло немилосердно, але Врішабзі його промені видавалися прохолодним місячним промінням. Здійснювати трансцендентне любовне служіння Господу треба саме так, як це роблять такі віддані: коли вони зазнають великих труднощів, навіть таких, які випали на долю Пандав, вони сприймають кожне нещастя як нову сприятливу нагоду послужити Господу.

Zde je další příklad přátelské extatické lásky ke Kršnovi: Jednou když pasáček jménem Vršabha trhal květiny v lese na girlandu pro Kršnu, slunce dosáhlo nadhlavníku, a ačkoliv sluneční zář pálila, Vršabha ji cítil jako chladivou zář měsíce. To je způsob, jakým prokazovat transcendentální láskyplnou službu Pánu; když se oddaní dostanou do velkých potíží — dokonce i do takových, v jakých byli Pánduovci — cítí, že všechny nepříznivé podmínky jim dávají velké možnosti ke službě Pánu.

Інший приклад дружніх стосунків Арджуни та Крішни описує Нарада. Нарада нагадує Крішні: «Коли Арджуна вчився мистецтва стріляти з лука, він упродовж багатьох днів не мав змоги бачити Тебе. Але щойно Ти з’явився перед ним, він враз покинув свої зайняття й обійняв Тебе». З цього знати, що Арджуна, навіть коли він був глибоко зосереджений на навчанні, не забував Крішну ні на мить, а відтак, щойно йому трапилося побачити Крішну, негайно скористався з нагоди обійняти Його.

Další příklad Ardžunova přátelství líčí Nárada, který Kršnovi připomíná: „Když se Ardžuna učil umění vystřelování šípů, nemohl Tě po mnoho dnů spatřit, ale jakmile jsi tam dorazil, přestal se vším a ihned Tě objal.“ Znamená to, že ačkoliv se Ardžuna učil vojenskému umění, nezapomněl na Kršnu ani na okamžik, a jakmile byla příležitost se s Kršnou setkat, Ardžuna Ho okamžitě objal.

Певного разу слуга Крішни на ім’я Патрі звернувся до Крішни з такими словами: «Любий Господи! Ти врятував пастушків від ненажерливого демона Аґгасури і від отрути змія Калії, а також від розбурханого вогню. Але мої страждання у розлуці з Тобою набагато жорстокіші, ніж ті випробування у пащі голодного Аґгасури, вони міцніші за отруту озера Калії і палючіші за жар лісової пожежі. То чому Ти не врятуєш мене від болю розлуки з Тобою?» Інший друг якось сказав Крішні: «Любий вороже Камси! Ти покинув нас, і внаслідок цього вогонь розлуки пече так, що несила терпіти. Жар цей стає для нас ще незносимішим, коли ми дізнаємося, що у Бгандіравані Тебе освіжають прохолодні хвилі річки Бгану- таная [Радгарані]». Смисл сказаного в тому, що коли Крішна розважався з Радгарані, пастушки на чолі з Субалою, не мавши змоги бути з Ним, дуже страждали, і їм несила було терпіти біль розлуки.

Kršnův služebník jménem Patrí Ho jednou oslovil: „Můj drahý Pane, ochránil jsi pasáčky před hladem démona Aghásury a zachránil jsi je před jedem hada Káliji. Také jsi je zachránil před prudkým lesním požárem. Trpím však z odloučení od Tebe, které je hrůznější než Aghásurův hlad, jed Kálijova jezera a žár lesního požáru. Proč mě neochráníš před útrapami z odloučení?“ Jiný přítel jednou řekl Kršnovi: „Můj drahý nepříteli Kansy, od té doby, co jsi nás opustil, žár odloučení neobvykle vzrostl. Cítíme ho bolestněji, když víme, že v Bhándíravaně Tě občerstvují vlny chladící řeky, známé jako Bhánu-tanajá (Rádhárání).“ Vysvětlení je takové, že když se Kršna věnoval Rádhárání, pasáčci vedeni Subalou cítili velké odloučení a to pro ně bylo nesnesitelné.

Інший друг звернувся до Крішни з такою мовою: «Любий Крішно, Ти, хто вбив Аґгасуру! Коли Ти пішов з Вріндавани до Матгури вбити царя Камсу, всі хлопчики-пастушки розсталися зі своїми чотирма бгутами [тобто чотирма елементами: земля, вода, вогонь та ефір], а п’ятий бгута, повітря, швидко виходив крізь їхні ніздрі». Коли Крішна поїхав до Матгури щоб вбити Камсу, усіх хлопчиків-пастушків через розлуку з Ним обійняв такий жаль, що вони були ледве живі. Коли хтось вмирає, кажуть, що він розстався з п’ятьма елементами, або стихіями (їх називають бгутами) — адже тіло знову розчиняється у п’ятьох стихіях, з яких воно було складене. У цьому разі чотирьох елементів, а саме землі, води, вогню й ефіру, вже не було, а п’ятий — повітря — ще лишався і з силою виходив через ніздрі друзів Крішни. Іншими словами, після від’їзду Крішни з Вріндавани пастушки не могли прибрати собі місця від хвилювання, не знаючи, чим закінчиться Його поєдинок з царем Камсою.

Další přítel oslovil Kršnu: „Můj drahý Kršno, ó hubiteli Aghásury, když jsi opustil Vrndávanu a odjel jsi zabít krále Kansu do Mathury, všichni pasáčci přišli o čtyři prvky bhūta. (Prvek se nazývá bhūta a jsou to země, voda, oheň a prostor.) Pátý bhūta, vzduch, proudil velice rychle v jejich nosních dírkách.“ Když Kršna odejel do Mathury, aby zabil krále Kansu, všichni pasáčci cítili takové odloučení, že téměř zemřeli. Když člověk zemře, říká se, že se vzdal pěti prvků, neboť tělo se opět smísí s pěti prvky, ze kterých bylo vytvořené. V tomto případě byly čtyři prvky — země, voda, oheň a éter — již pryč, ale zbývající prvek, vzduch, byl i nadále velice význačný a divoce proudil v jejich chřípí. Jinými slovy, když Kršna opustil Vrndávanu, pasáčci byli neustále neklidní při myšlence, co se stane, až bude bojovat s králem Kansou.

Інший друг якось повідомив Крішну: «Коли один з Твоїх друзів дуже потерпав від розлуки з Тобою, його лотосові очі вкрила заслона сліз, і через це чорні джмелі сну, покинувши надію проникнути в його очі, забралися геть». Коли чорні джмелі помічають лотос, вони залітають всередину нього набрати меду. Очі друга Крішни порівнюють з лотосами, і через те, що вони були повні сліз, чорні джмелі сну не могли набрати меду з лотосів його очей і тому полетіли геть. Іншими словами, через надмірну тугу очі хлопчика були повні сліз, і він ніяк не міг заснути. Це — приклад нічниць, причиною яких є розлука з Крішною.

Jiný přítel jednou řekl Kršnovi: „Když jeden z Tvých přátel cítil od Tebe velké odloučení, jeho lotosové oči byly zakryté slzami, což odradilo černé trubce spánku před proniknutím do jeho očí a tak odletěli.“ Do lotosového květu přilétají černí trubci sbírat med. Oči Kršnova přítele se přirovnávají k lotosovému květu, a protože byly plné slz, černí trubci spánku z nich nemohli sbírat med, a proto odletěli. Jinými slovy — jelikož byl příliš zarmoucený, měl oči plné slz a nemohl spát. To je příklad noční nespavosti kvůli odloučení od Kršny.

Приклад безпорадности описано нижче: «Коли Крішна поїхав з Вріндавани до Матгури, Його найлюбіші друзі-пастушки відчули в голові страшну порожнечу. Вони чулися пір’їнками, що, легші від повітря, носяться у небі, не маючи ніякого притулку». Іншими словами, внаслідок розлуки з Крішною розум хлопчиків-пастушків зробився геть порожній. Коли Крішна відбув до Матгури, пастушки, засмучені розлукою, явили також приклад нетерпіння. Вони покинули дбати про свої корови і відтак навіть намагались забути ті мелодійні пісні, що раніше повсякчас лунали на пасовищах. І нарешті в них геть зникло саме бажання жити — адже вони не могли бачити Крішну.

Následující citát popisuje příklad bezmocnosti: „Když Kršna odejel z Vrndávany do Mathury, Kršnovi nejdražší pasáčci cítili, že jejich mysli jsou bezvýznamně lehké. Byly jako útržky bavlny, lehčí než vzduch a poletovaly ve vzduchu bez místa, kam by se mohly uchýlit.“ Jinak řečeno, mysli pasáčků se kvůli odloučení od Kršny téměř vyprázdnily. Když Kršna odejel do Mathury, na pasáčcích byl vidět také příklad netrpělivosti. Ze žalu z odloučení se všichni pasáčci zapomněli starat o pastvu a snažili se zapomenout všechny melodické písně, které na pastvinách obvykle zpívali. Odloučeni od Kršny nakonec již netoužili žít dále.

Приклад бездіяльности описав один друг Крішни, який, прибувши до Матгури, повідомив Крішну, що всі хлопчики-пастушки зробились подібні до дерев, які ростуть на вершинах пагорбів. На тих деревах майже немає листя, вони стоять голі, сухі, наче прозорі, мало не зломляться, і на них немає ані квітів, ні плодів. Він повідомив Крішну, що всі вріндаванські пастушки знерухоміли, наче сухостій на вершинах пагорбів. Іноді через розлуку з Крішною вони чулися хворими й від горя йшли на берег Ямуни і блукали там, наче примари.

Příklad mlčenlivosti popisuje Kršnův přítel, který Mu v Mathuře řekl, že všichni pasáčci začali být jako bezlisté stromy na vrcholcích hor. Vypadali téměř jako nazí, byli hubení a slabí a nenosili žádné ovoce ani květiny. Řekl Kršnovi, že všichni pasáčci, žijící ve Vrndávaně, byli tiší jako stromy na vrcholcích kopců. Někdy se cítili z odloučení od Kršny nemocní a velice zklamaní se bez cíle toulali po březích Jamuny.

Розлука з Крішною може бути причиною навіть безумства. Є такий приклад: за відсутности Крішни у Вріндавані усі пастушки зробилися справжніми безумцями, вони стали зовсім бездіяльні, геть забувши про свої повсякденні зайняття. Іноді вони лежали на землі, інколи качалися в пилюці, а то ще починали сміятися чи стрімголов бігли кудись. Усі ці прикмети свідчили про безумство. Один друг докоряв Крішні такими словами: «Любий Господи! Вбивши Камсу, Ти став царем Матгури, і це добра звістка для нас. Але тут, у Вріндавані, поки Тебе не було з нами, ми всі виплакали за Тобою очі. Жителі Вріндавани в розпачі, і їм нітрохи не втішна звістка про те, що Ти став царем Матгури».

Je zde také příklad šílenství způsobeného odloučením od Kršny. Když byl Kršna pryč z Vrndávany, všichni pasáčci začali být zmatení, zanechali všech činností a zdálo se, že se zbláznili a zapomněli na své každodenní povinnosti. Někdy leželi na zemi, někdy se váleli v prachu, někdy se smáli a někdy velice svižně běhali. To vše způsobovalo, že vypadali jako blázni. Jeden Kršnův přítel Ho kritizoval slovy: „Můj drahý Pane, zabil jsi Kansu a stal ses králem Mathury a to jsou pro nás velice dobré zprávy. Ve Vrndávaně však všichni obyvatelé oslepli z nepřetržitého pláče nad Tvou nepřítomností. Jsou naplnění úzkostí, a to, že ses stal králem Mathury, je vůbec neutěšilo.“

Іноді внаслідок розлуки з Крішною людина виявляє ознаки смерти. Якось Крішні сказали: «Любий вороже Камси! Через розлуку з Тобою хлопчики-пастушки дуже страждають. Зараз вони лежать на землі по видолинках, ледве дихаючи, і навіть друзі пастушків, лісові олені, плачуть від співчуття до нещасних хлопчиків».

Z odloučení od Kršny se také někdy objevily příznaky smrti. Kršnovi bylo jednou řečeno: „Můj drahý nepříteli Kansy, z odloučení od Tebe pasáčci příliš trpí a nyní leží v údolích, a jen slabě dýchají. Dokonce i lesní přátelé, srnci s chlapci soucítí a roní slzy.“

У главі «Матгура-кганда» «Сканда Пурани» наведено опис того, як Крішна й Баларама разом з усіма пастушками гуртом доглядають корови й телята. Якось Крішна зустрівся з Арджуною в крамниці гончара в місті Друпада-наґара, і тоді між ними, а вони були дуже подібні зовні, одразу встановилися приятельські стосунки. Це приклад дружби, причиною якої є взаємний потяг на основі зовнішньої подібности.

Ve Skanda Puráně, v kapitole Mathurá-khanda je popis Kršny a Balarámy obklopených všemi pasáčky, jak neustále pečují o krávy a telata. Když Kršna potkal Ardžunu v hrnčířském obchodě ve městě Drupada-nagara, viděli, že mají velice podobné tělesné rysy, a důvěrně se spřátelili. To je příklad přátelství způsobeného přitažlivostí podobných těl.

У Десятій пісні «Шрімад-Бгаґаватам» (71.27) описано такий випадок: коли Бгіма побачив Крішну, як той прибув до Індрапрастги, його затопила радість. Зі сльозами на очах він, усміхнений, не гаючись обійняв Крішну, що доводився йому братом у перших з боку матері. За ним до Крішни підійшли його молодші брати Накула й Сахадева, а також Арджуна. Усі вони, охоплені невимовною радістю і відчуваючи найбільшу втіху, обійняли Господа, кого знають як Ач’юту (нехибимого). Подібні почуття виявили і хлопчики-пастушки Вріндавани. Коли Крішна був на полі битви Курукшетра, усі пастухи з самоцвітними сережками у вухах прийшли побачитися з Ним. Не тямлячи себе з радощів, вони простягли до Крішни руки і обійняли Його як свого старого друга. Це — приклади повного задоволення у дружніх стосунках з Крішною.

V desátém zpěvu, sedmdesáté první kapitole, 27. verši Šrímad Bhágavatamu stojí, že když Kršna dorazil do města Indraprasthy, Bhíma dostal takovou radost, že svého bratrance z matčiny strany okamžitě objal se slzami v očích a úsměvem na tváři. Následovali ho jeho mladší bratři Nakula a Sahadéva spolu s Ardžunou, a pohled na Kršnu je tak dojal, že objali Pána, který je znám jako Ačjuta (ten, který nikdy nepoklesne), s plným uspokojením. Podobná zpráva je o pasáčcích z Vrndávany: Když byl Kršna na Kuruovském bitevním poli, všichni pastevci se za ním přišli podívat s drahými náušnicemi na uších. Rozradostnění roztáhli paže a objali Kršnu jako svého starého přítele. To jsou příklady plného uspokojení v přátelství s Kršnou.

У Десятій пісні «Шрімад-Бгаґаватам» (12.12) сказано, що великі йоґи-містики, навіть пройшовши крізь суворі аскези й покути, і суворо дотримавши всіх засад і правил йоґи, рідко коли стають достойні торкнутися пилу з лотосових стіп Крішни. Але жителі Вріндавани мають змогу бачити Його, Бога - Особу Шрі Крішну , повсякчас . Це означає , що цим відданим щастить як нікому. Дружні взаємини пастушків з Крішною являють собою окремий специфічний вияв духовного екстазу, що дуже подібний до екстазу кохання. Пояснити любовні дружні стосунки між пастушками й Крішною дуже складно. Великі знавці науки відданого служіння, як оце Рупа Ґосвамі, тільки дивуються на незбагненні почуття, що їх виявляють Крішна та Його друзі-пастушки.

V desátém zpěvu, dvanácté kapitole, 12. verši Šrímad Bhágavatamu stojí, že velcí mystičtí jógíni mohou jen stěží dosáhnout prachu lotosových nohou Kršny, i poté, co se podrobili přísnému odříkání a pokání a řídili se zásadami jógy, avšak Kršna, tatáž Osobnost Božství, je snadno dosažitelný zrakům obyvatel Vrndávany. Znamená to, že velké štěstí a příznivý osud těchto oddaných se nedá k ničemu přirovnat. Přátelský vztah pasáčků s Kršnou je určitým druhem duchovní extáze, který se téměř podobá extázi milostné lásky. Extázi láskyplných vztahů mezi pasáčky a Kršnou je velice obtížné vysvětlit. Velice znalí oddaní, jako je Rúpa Gósvámí, vyjadřují údiv nad nepochopitelnými pocity Kršny a Jeho přátel pasáčků.

Ця екстатична любов, яка існує між Крішною та Його близькими друзями, розвивається далі в батьківську любов, а вона є вихідною точкою, з якої може розвинутися кохання, найпіднесеніша раса, чи настрій екстатичної любови між Господом Крішною та Його відданими.

Tento druh extatické lásky, který sdílí Kršna se svými důvěrnými přáteli, se dále vyvíjí v rodičovskou lásku, a pak se může dále vyvinout v lásku milostnou, nejvznešenější náladu extatické lásky mezi Kršnou a Jeho oddanými.