Skip to main content

РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ

Chapter 8

Крішна показує Свою всесвітню форму

Vision of the Universal Form

Після того випадку Васудева попрохав свого родинного священика Ґарґамуні відвідати дім Нанди Махараджі й скласти гороскопа Крішни. Ґарґамуні, великий святий мудрець, що пройшов крізь багато аскез і покут, був обраний за священика династії Яду. Побачивши Ґарґамуні у себе вдома, Нанда Махараджа дуже зрадів. Він стрів мудреця з молитовно складеними руками і шанобливо вклонився йому. Нанда Махараджа вітав Ґарґамуні, наче вшановував самого Бога, Верховного Бога-Особу. Він запропонував йому вигідне місце, і коли Ґарґамуні всівся, Нанда Махараджа тепло привітав його.

— Шановний брахмано, — шанобливо звернувся до Ґарґамуні Нанда Махараджа, — ви приходите до оселі домогосподарів лише щоб просвітлити їх. Завжди занурені в господарські справи, ми забуваємо свій справжній обов’язок — самоусвідомлення, а ви приходите, щоб просвітлити нас щодо духовного життя. Інакше для чого вам відвідувати домогосподарів?

Насправді святим та брахманам немає потреби відвідувати домогосподарів, які одне що складають і рахують дрібні й великі гроші. Святі й брахмани приходять до домогосподарів єдино щоб просвітлити їх. На запитання: «Чому домогосподарі не йдуть по просвітлення до святих або брахман?» відповідь така: в домогосподарів серце не щире. Здебільшого вони вважають, що родинні справи — то їхній найвищий обов’язок, а самоусвідомлення, освіту, духовне знання мають за речі другорядні. Тож коли святі й брахмани йдуть у доми домогосподарів, ними рухає тільки співчуття.

After this incident, Vasudeva asked his family priest, Garga Muni, to visit the place of Nanda Mahārāja in order to astrologically calculate the future life of Kṛṣṇa. Garga Muni was a great saintly sage who had undergone many austerities and penances and been appointed priest of the Yadu dynasty. When Garga Muni arrived at the home of Nanda Mahārāja, Nanda Mahārāja was very pleased to see him and immediately stood up with folded hands and offered his respectful obeisances. He received Garga Muni with the feeling of one who is worshiping the Supreme Personality of Godhead. He offered him a nice sitting place, and when he sat down, Nanda Mahārāja offered him a warm reception. Addressing him very politely, he said, “My dear brāhmaṇa, your appearance in a householder’s place is only to enlighten. We are always engaged in household duties and are forgetting our real duty of self-realization. Your coming to our house is to give us some enlightenment about spiritual life. You have no other purpose in visiting householders.” Actually, a saintly person or a brāhmaṇa has no business visiting householders, who are always busy in the matter of dollars and cents. The only reason saintly persons and brāhmaṇas go to the place of a householder is to enlighten him. If it is asked, “Why don’t the householders go to a saintly person or a brāhmaṇa for enlightenment?” the answer is that householders are very poor-hearted. Generally householders think that engaging in family affairs is their prime duty and that self-realization or enlightenment in spiritual knowledge is secondary. Out of compassion only, saintly persons and brāhmaṇas go to householders’ homes.

Нанда Махараджа звернувся до Ґарґамуні як до найбільшого авторитета з астрології. Всі астрологічні провіщення, як-от щодо сонячних і місячних затемнень, засновані на дивовижних обчисленнях. І ще астрологія дає можливість зазирнути в майбутнє. Ґарґамуні був авторитет з цієї науки, що дає змогу дізнатись про свою минулу діяльність, а це потрібно знати, бо щастя і страждання за теперішнього життя є наслідком наших колишніх дій.

Nanda Mahārāja addressed Garga Muni as one of the great authorities in astrological science. The foretellings of astrological science, such as the occurrence of solar or lunar eclipses, are wonderful calculations, and by this particular science a person can understand the future very clearly. Garga Muni was proficient in this knowledge. By this knowledge one can also understand what his previous activities were that are causing him to enjoy or suffer in this life.

Крім того Нанда Махараджа назвав Ґарґамуні «найкращий серед брахман». Брахмана — це людина, яка має знання про Всевишнього. Того, хто не має знання про Верховний Абсолют, не можна вважати за брахману. Тут вжито слово брахма-віда̄м, воно вказує на того, хто добре знає Всевишнього. Досвідчений брахмана на силі відкрити шлях духовного вдосконалення для членів нижчих соціальних станів — кшатрій і вайшій. Щодо шудр, то вони не беруть участи в жодній церемонії очищення. Брахмана — то духовний вчитель або священнослужитель кшатрій і вайшій. Нанді Махараджі припало бути вайш’єю. Він вважав Ґарґамуні за найкращого з-поміж брахман і тому попросив його виконати церемонію очищення для двох своїх названих синів, Крішни й Баларами. Він визнав, що не лише тим двом хлопчикам, але й кожній людині, яка приходить у цей світ, потрібно прийняти духовним вчителем гідного брахману.

Nanda Mahārāja also addressed Garga Muni as “the best of the brāhmaṇas.” A brāhmaṇa is one who is expert in the knowledge of the Supreme. Without knowledge of the Supreme Absolute, one cannot be recognized as a brāhmaṇa. The exact word used in this connection is brahma-vidām, which means those who know the Supreme very well. An expert brāhmaṇa is able to give reformatory facilities to the subcastes – namely the kṣatriyas and vaiśyas. The śūdras observe no reformatory performances. The brāhmaṇa is considered to be the spiritual master or priest for the kṣatriya and vaiśya. Nanda Mahārāja happened to be a vaiśya, and he accepted Garga Muni as a first-class brāhmaṇa. He therefore offered his two foster sons – namely Kṛṣṇa and Balarāma – to him to purify. Nanda stated that not only these boys but all human beings just after birth should accept a qualified brāhmaṇa as spiritual master.

— Васудева послав мене подбати про обряд очищення цих хлопчиків, і насамперед Крішни, — відповів на те прохання Ґарґамуні. — Я Їхній родинний священик, і до того ж виглядає на те, що Крішна — син Девакі.

Зробивши астрологічні обрахунки, Ґарґамуні дізнався , що Крішна — син Девакі, який тепер перебуває під опікою Нанди Махараджі. Нанда про те знати не знав. Ґарґамуні дав на здогад, що Крішна й Баларама обоє сини Васудеви. Балараму вважали за сина Васудеви, бо в домі Нанди жила Його мати, Рохіні, але що Крішна Васудевин син, Нанда Махараджа не знав. Ґарґамуні, хоча й непрямо, дав зрозуміти, що Крішна є син Девакі. І ще Ґарґамуні попередив Нанду Махараджу: якщо справити обряд очищення, гріховний Камса здогадається, що Крішна є син Девакі й Васудеви. Згідно з астрологічними обрахунками Девакі не могла народити дівчинки, хоча всі вважали, що восьмою дитиною Девакі була дівчинка. У такий спосіб Ґарґамуні дав зрозуміти Нанді Махараджі, що дівчинку народила Яшода, а Крішну народила Девакі і вже потім їх поміняли. До того ж дівчинка, Дурга, повідомила Камсу, що дитина, яка вб’є його, вже народилася десь в іншому місці. Ґарґамуні сказав:

— Я можу дати твоєму синові ім’я. Але демон Камса буде боятись, що Він виконає те, що передрекла йому дівчинка, народжена від Девакі. Він не знає жалю і тому прийде після обряду наречення імені вбити дитину. Я не хочу брати на себе відповідальности за ті можливі нещастя.

Upon this request, Garga Muni replied, “Vasudeva has sent me to see to the reformatory performances of these boys, especially Kṛṣṇa’s, but if I do so it may incidentally appear that Kṛṣṇa is the son of Devakī, since I am Vasudeva’s family priest.” By his astrological calculation, Garga Muni could understand that Kṛṣṇa was the son of Devakī, which Nanda did not know. Indirectly Garga Muni said that Kṛṣṇa and Balarāma were both sons of Vasudeva. Balarāma was known as the son of Vasudeva because His mother, Rohiṇī, was present there, but Nanda Mahārāja did not know about Kṛṣṇa. Garga Muni indirectly disclosed the fact that Kṛṣṇa was the son of Devakī. Garga Muni also warned Nanda Mahārāja that if he would perform the reformatory ceremony, then Kaṁsa, who was naturally very sinful, would understand that Kṛṣṇa was the son of Devakī and Vasudeva. According to astrological calculation, Devakī could not have a female child, although everyone thought that the eighth child of Devakī was female. In this way Garga Muni intimated to Nanda Mahārāja that the female child was born of Yaśodā and that Kṛṣṇa was born of Devakī and they were exchanged. Also, the female child, Durgā, had informed Kaṁsa that the child who would kill him was already born somewhere else. Garga Muni stated, “If I give your child a name and if He fulfills the prophecy of the female child to Kaṁsa, then it may be that the sinful demon will come and kill this child also after the name-giving ceremony. But I do not want to become responsible for all these future calamities.”

— Якщо це справді небезпечно, обійдемось і без бучного обряду наречення, — сказав Нанда Махараджа, вислухавши Ґарґамуні. — Ліпше обмежимося співом ведичних гімнів і обрядом очищення. Ми належимо до касти двічі народжених, і я б хотів скористатися з вашої присутности. Тож прошу, проведімо обряд наречення без зайвої пишности.

Нанда Махараджа хотів, щоб про цю церемонію ніхто не знав, і водночас не хотів втратити нагоди мати за священика на тій церемонії самого Ґарґамуні.

On hearing the words of Garga Muni, Nanda Mahārāja said, “If there is such danger, then it is better not to plan any gorgeous name-giving ceremony. It would be better for you to simply chant the Vedic hymns and perform the purificatory process. We belong to the twice-born caste, and I am taking this opportunity of your presence. So please perform the name-giving ceremony without external pomp.” Nanda Mahārāja wanted to keep the name-giving ceremony a secret and yet take advantage of Garga Muni’s performing the ceremony.

Вдовольняючи палке прохання Нанди Махараджі, Ґарґамуні провів обряд наречення потай, у хліві Нанди Махараджі. Він сказав Нанді Махараджі, що Баларама, син Рохіні, буде дуже любий Своїм родичам і близьким, і тому Його зватимуть Рама. Він стане надзвичайно сильним, через це Його прозиватимуть Баларама.

— Твоя родина і родина Яду, — казав далі Ґарґамуні, — тісно пов’язані й тяжіють одна до одної, тому Його також зватимуть Санкаршаною.

Отже, Ґарґамуні дав синові Рохіні три імені: Баларама, Санкаршана й Баладева, але з обережности не відкрив того, що Баларама також з’явився у лоні Девакі, а згодом був перенесений до лона Рохіні. Крішна й Баларама — рідні брати, бо насправді Вони обоє сини Девакі.

When Garga Muni was so eagerly requested by Nanda Mahārāja, he performed the name-giving ceremony as secretly as possible in the cowshed of Nanda Mahārāja. He informed Nanda Mahārāja that the son of Rohiṇī would be very pleasing to His family members and relatives and therefore would be called Rāma. In the future He would be extraordinarily strong and therefore would be called Baladeva. Garga Muni said further, “Because your family and the family of the Yadus are so intimately connected and attracted, His name will also be Saṅkarṣaṇa.” This means that Garga Muni awarded three names to the son of Rohiṇī – namely Balarāma, Saṅkarṣaṇa and Baladeva. But he carefully did not disclose the fact that Balarāma had also appeared in the womb of Devakī and was subsequently transferred to the womb of Rohiṇī. Kṛṣṇa and Balarāma are real brothers, being originally sons of Devakī.

— Що до іншого хлопчика, в різні юґи [епохи] Він з’являвся в тілах різних кольорів, — далі повідомив Нанду Махараджу Ґарґамуні. — Спочатку Він мав тіло білого кольору, потім — червоного, тоді жовтого. Нині Він з’явився у тілі чорного кольору. Крім того, раніше Він був сином Васудеви, і тому ім’я Йому буде Ва̄судева та Крішна. Одні зватимуть Його Крішною, інші — Ва̄судевою. Але запам’ятай одне: цей син має багато імен відповідно до Його різноманітних діянь та розваг.

Garga Muni then informed Nanda Mahārāja, “As far as your son is concerned, this child has taken different bodily complexions in different yugas [millennia]. First of all He assumed the color white, then the color red, and then the color yellow, and now He has assumed the color black. Besides that, He was formerly the son of Vasudeva; therefore His name should be Vāsudeva as well as Kṛṣṇa. Some people will call Him Kṛṣṇa, and some will call Him Vāsudeva. But one thing you must know: this son has had many, many other names and activities due to His different pastimes.”

Ґарґамуні ще натякнув Нанді, що Нандиного сина прозиватимуть також Ґірідгарі за одну Його надзвичайну розвагу — Він підніме пагорб Ґовардгану. Мудрець Ґарґамуні, якому відоме минуле й майбутнє, сказав:

— Я знаю все за Його діяння та імена, але інші того не знають. Це дитя даватиме велику радість пастухам і коровам. Улюбленець всіх у Вріндавані, Він принесе тобі щастя. Завдяки Його присутності ти, незважаючи на ворогів, подолаєш всі матеріальні нещастя.

Garga Muni further hinted to Nanda Mahārāja that his son would also be called Giridhārī because of His uncommon pastime of lifting Govardhana Hill. Since Garga Muni was an astrologer, he could understand everything past and future, and thus he said, “I know everything about His activities and names, but others do not know. This child will be very pleasing to all the cowherd men and cows. Being very popular in Vṛndāvana, He will be the cause of all good fortune for you. Because of His presence, you will overcome all kinds of material calamities, despite opposing elements.”

Любий царю Враджі, — вів далі Ґарґамуні, — в Своїх минулих народженнях це дитя завжди, коли наставало лихоліття, рятувало побожних людей від рук негідників та злодіїв. Твоє дитя має надзвичайну силу: кожний, хто стане відданим твоєму синові, не знатиме поразки від ворога. Господь Вішну завжди захищає півбогів, а віддані твоєї дитини завжди під захистом Нараяни, Верховного Бога-Особи. Ця дитина проявить силу, красу, всі щедроти нарівні з Нараяною, Верховним Богом-Особою. Тому раджу: дбай за Нього так, щоб Він ріс не знаючи турбот.

Далі Ґарґамуні повідомив, що як Нанда Махараджа є великий відданий Нараяни, то Господь Нараяна дав йому сина, рівного Собі.

— Багато демонів турбуватимуть твого сина, тож дбай за Нього й обороняй Його, — водночас наголосив Ґарґамуні.

Так Ґарґамуні, у багато способів змальовуючи трансцендентні якості дитини, давав Нанді Махараджі зрозуміти, що Сам Нараяна став його сином. Повідомивши за ці всі речі, Ґарґамуні повернувся додому. Одержавши таке благословення, Нанда Махараджа був надзвичайно задоволений і відчував себе найщасливішою людиною в світі.

Garga Muni continued to say, “My dear king of Vraja, in His previous births this child many times protected righteous persons from the hands of rogues and thieves whenever there was political disruption. Your child is so powerful that anyone who will become a devotee of your boy will never be troubled by enemies. Just as demigods are always protected by Lord Viṣṇu, the devotees of your child will always be protected by Nārāyaṇa, the Supreme Personality of Godhead. This child will grow in power, beauty, opulence – in everything – on the level of Nārāyaṇa, the Supreme Personality of Godhead. Therefore I would advise that you protect Him very carefully so that He may grow without disturbance.” In other words, Garga Muni informed Nanda Mahārāja that because he was a great devotee of Lord Nārāyaṇa, the Lord had given him a son equal to Himsef. At the same time, Garga Muni indicated that this son would be disturbed by so many demons and that Nanda should therefore be careful and protect Him. In this way, Garga Muni convinced Nanda Mahārāja that Nārāyaṇa Himself had become his son. In various ways he described the transcendental qualities of his son. After giving this information, Garga Muni returned to his home. Nanda Mahārāja began to think of himself as the most fortunate person, and he was very satisfied to receive such a benediction in this way.

Незабаром Крішна й Баларама почали повзати на колінах, спираючись на руки. Дивлячись на Них, їхні матері тішилися. На талії і на ніжках у Них були дзвіночки, що чарівно видзвонювали, і кожен Їхній рух тішив серце. Іноді, налякані чимось, Вони наче звичайні діти притьмом кидались до Своїх матерів по захист. Часом Вони борсалися у землі Вріндавани і тоді з’являлись перед матінок усі в глині й шафрані. Матері намащували Їх шафраном і сандаловою пастою, але, повзаючи по глині, діти вимазувались ще й глиною. Коли Вони підповзали до Своїх матерів, ті одразу брали Їх на руки і, вкривши краєм сарі, давали Їм груди. Коли немовлята ссали груди, матері бачили зубки, що починали прорізуватися в їхніх синів. Щасливих матерів дуже тішило дивитись, як день-у-день ростуть їхні діти. Бувало, граючись, діти заповзали у хлів і, вхопившись за хвіст телят, зводилися на ніжки. Наполохані телята зривалися з місця, і діти тяглися за ними по глині й коров’ячому гною. Подивитись на ті веселі дитячі пустощі Яшода та Рохіні гукали всіх ґопі, своїх подружок та сусідок. Спостерігаючи дитячі розваги Крішни, ґопі поринали у трансцендентне блаженство. Від насолоди вони заливисто сміялися.

A short time after this incident, both Balarāma and Kṛṣṇa began to crawl on Their hands and knees. When They were crawling like that, They pleased Their mothers. The bells tied to Their waist and ankles sounded fascinating, and They would move around very pleasingly. Sometimes, just like ordinary children, They would be frightened by others and would immediately hurry to Their mothers for protection. Sometimes They would fall into the clay and mud of Vṛndāvana and would approach Their mothers smeared with clay and saffron. They were actually smeared with saffron and sandalwood pulp by Their mothers, but due to crawling over muddy clay, They would simultaneously smear Their bodies with clay. As soon as They would come crawling to Their mothers, Yaśodā and Rohiṇī would take Them on their laps and, covering Them with the lower portion of their saris, allow Them to suck their breasts. When the babies were sucking their breasts, the mothers would see small teeth coming in. Thus their joy would be intensified to see their children grow. Sometimes the naughty babies would crawl up to the cowshed, catch the tail of a calf and stand up. The calves, being disturbed, would immediately begin running here and there, and the children would be dragged over clay and cow dung. To see this fun, Yaśodā and Rohiṇī would call all their neighborhood friends, the gopīs. Upon seeing these childhood pastimes of Lord Kṛṣṇa, the gopīs would be merged in transcendental bliss. In their enjoyment they would laugh very loudly.

Крішна й Баларама були такі невпосидющі, що Їхні матері Яшода та Рохіні, пораючись по господарстві, весь час мусили боронити Їх від усілякого можливого лиха — корів та биків, води та вогню, від різних птахів. У домі не знали жодної хвилі спокійної, бо водночас дбали про господарство і дивились за дітьми. Невдовзі Крішна й Баларама стали спинатись на ніжки й потроху ходити. Коли Крішна й Баларама почали ходити, Їхні друзі-однолітки приєднувалися до Них, і, дивлячись на цей чудовий гурт, ґопі, а надто матінки Яшода й Рохіні, чули надзвичайну втіху.

Kṛṣṇa and Balarāma were so restless that Their mothers, Yaśodā and Rohiṇī, would try to protect Them from cows, bulls, monkeys, water, fire and birds while they were executing their household duties. Always being anxious to protect the children and to execute their duties, they were not very tranquil. In a very short time, Kṛṣṇa and Balarāma began to stand up and slightly move on Their legs. When Kṛṣṇa and Balarāma began to walk, other friends of the same age joined Them, and together They gave the highest transcendental pleasure to the gopīs, specifically to Mother Yaśodā and Rohiṇī.

Усі ґопі, подружки Яшоди й Рохіні, насолоджувалися дитячими витівками Крішни й Баларами у Вріндавані. Прагнучи ще більшого трансцендентного блаженства, вони якось гуртом пішли до матері Яшоди скаржитися на пустунів. Крішна сидів біля матінки Яшоди, а старші ґопі скаржилися на Нього так, щоб Крішна міг чути.

— Люба Яшодо, — казали вони, — чому ти не вгамуєш цього неслуха Крішну? Вони з Баларамою щоранку і щовечора перед тим, як нам доїти корови, приходять до нас, відв’язують телята, і ті випивають усе молоко до останку. Ми приходимо доїти корови, а молока немає — і ми повертаємося з порожніми глеками. Якщо ж ми наказуємо Крішні й Баларамі не робити цього, Вони на відповідь лише чарівно усміхаються. Що нам робити? До того ж для ваших Крішни й Баларами велика втіха красти в нас юґурт та масло, хоч би де ми ховали свої запаси. Спіймані на живому, Вони кажуть: «Чого ви звинувачуєте Нас у тому, що ми обкрадаємо вас? Невже ви гадаєте, що в Нашому домі бракує юґурту й масла?» Часом Вони роздають крадені юґурт та молоко мавпам. Коли ж мавпи наїдаються так, що більше не можуть нічого з’їсти, хлопчиська ще й сваряться: «Ці молоко, масло і юґурт геть погані, навіть мавпам не до смаку», тоді розбивають горщики й розкидають черепки навколо. Якщо ж ми ховаємо свої припаси в темному місці, то ваші Крішна й Баларама знаходять їх у суцільній темряві, присвічуючи собі оздобами й самоцвітами, що на Них. Якщо ж Вони часом не можуть відшукати сховку, то йдуть до наших малих дітей і так щипають їх, що ті плачуть, а Самі мерщій тікають. Якщо ми підвішуємо глеки з маслом і юґуртом на мотузках високо під стелю, Вони все одно дістають, намостивши на жорно всіляких дощок. А якщо вже геть ніяк дістати, пробивають в горщикові дірку. То ти ліпше познімай з дітей прикраси.

All the gopī friends of Yaśodā and Rohiṇī enjoyed the naughty childish activities of Kṛṣṇa and Balarāma in Vṛndāvana. In order to enjoy further transcendental bliss, they all assembled and went to Mother Yaśodā to lodge complaints against the restless boys. When Kṛṣṇa was sitting before Mother Yaśodā, all the elder gopīs began to lodge complaints against Him so that Kṛṣṇa could hear. They said, “Dear Yaśodā, why don’t you restrict your naughty Kṛṣṇa? He comes to our houses along with Balarāma every morning and evening, and before the milking of the cows They let loose the calves, and the calves drink all the milk of the cows. So when we go to milk the cows, we find no milk, and we have to return with empty pots. If we warn Kṛṣṇa and Balarāma about doing this, They simply smile so charmingly that we cannot do anything. Also, your Kṛṣṇa and Balarāma find great pleasure in stealing our stock of yogurt and butter from wherever we keep it. When Kṛṣṇa and Balarāma are caught stealing the yogurt and butter, They say, ‘Why do you charge Us with stealing? Do you think that butter and yogurt are in scarcity in Our house?’ Sometimes They steal butter, yogurt and milk and distribute them to the monkeys. When the monkeys are well fed and do not take any more, then your boys chide, ‘This milk and butter and yogurt are useless – even the monkeys won’t take it.’ And They break the pots and throw them hither and thither. If we keep our stock of yogurt, butter and milk in a solitary dark place, your Kṛṣṇa and Balarāma find it in the darkness by the glaring effulgence of the ornaments and jewels on Their bodies. If by chance They cannot find the hidden butter and yogurt, They go to our little babies and pinch their bodies so that they cry, and then They go away. If out of fear of these naughty boys we keep our stock of butter and yogurt high on the ceiling, hanging on a swing, although it is beyond Their reach They arrange to reach it by piling all kinds of wooden planks over the grinding machine. And if They cannot reach, They make a hole in the pot. We think therefore that you’d better take all the jeweled ornaments from the bodies of your children.”

— Добре, — казала Яшода, вислухавши те, — я познімаю з Крішни всі прикраси, щоб Він не бачив в темряві, де заховане масло.

— Ні-ні, — одразу заперечували ґопі, — не роби цього. Що з того, що ти знімеш з Них оздоби? Не знаємо, що то за хлопці, але й без прикрас Вони випромінюють якесь сяйво і тому бачать навіть у темряві.

— Гаразд, не буду, але пообіцяйте ретельніше ховати масло та юґурт, щоб Вони не змогли дістати, — радила тоді мати Яшода.

— Ми так і робимо, — відповідали ґопі, — та часом, буває, запораємося коло господарства, а ці збитошники вже пробралися в дім й ну шкоду робити! Якщо Їм не вдається вкрасти масла та юґурту, Вони, аби дозолити, мочаться на чисту підлогу та ще й плюють на неї. Лише глянь на свого хлопця: як Він слухає наші скарги! Вони весь час тільки й роблять, що крадуть у нас масло і юґурт, а тепер оце сидять спокійно, наче слухняні діти. Глянь-но Крішні в очі!

Вислухавши всі ті скарги, мати Яшода вирішила покарати сина. Але, подивившись на Його жалісне личко, лише всміхнулася і карати не стала.

On hearing this, Yaśodā would say, “All right, I will take all the jewels from Kṛṣṇa so that He cannot see the butter hidden in the darkness.” Then the gopīs would say, “No, no, don’t do this. What good will you do by taking away the jewels? We do not know what kind of boys these are, but even without ornaments They spread some kind of effulgence so that even in darkness They can see everything.” Then Mother Yaśodā would inform them, “All right, keep your butter and yogurt carefully so that They may not reach it.” In reply to this, the gopīs said, “Yes, actually we do so, but because we are sometimes engaged in our household duties, these naughty boys enter our house somehow or other and spoil everything. Sometimes, being unable to steal our butter and yogurt, out of anger They pass urine on the clean floor and sometimes spit on it. Now just see how your boy is hearing these complaints. All day He simply makes arrangements to steal our butter and yogurt, and now He is sitting just like a very silent good boy. Just see His face.” When Mother Yaśodā thought to chastise her boy after hearing all the complaints, she saw His pitiable face, and smiling, she did not chastise Him.

Іншого дня хлопчики, що бавились з Крішною й Баларамою, змовились з Баларамою сказати матері Яшоді, що Крішна їв глину. Почувши це, мати Яшода взяла Крішну за руку й запитала:

— Любий Крішно, навіщо Ти пішов десь один і їв землю? Твої друзі разом з Баларамою поскаржилися мені на Тебе.

— Люба матусю, хлопці разом з Моїм старшим братом обмовляють Мене, — злякавшись Своєї матінки, відповів Крішна. — Я не їв глини. Граючись сьогодні зі Мною, Мій старший брат Баларама розсердився й намовив інших хлопчиків поскаржитися на Мене. То змова, вони всі заодно і скаржаться, щоб ти розгнівалась і покарала Мене. Якщо вважаєш, що вони кажуть правду, зазирни Мені до рота й побачиш, їв Я глину чи ні.

— Гаразд, — відповіла мати, — якщо Ти справді не їв глини, то розкрий ротика, я подивлюся.

Another day, when Kṛṣṇa and Balarāma were playing with Their friends, all the boys joined Balarāma and complained to Mother Yaśodā that Kṛṣṇa had eaten clay. On hearing this, Mother Yaśodā caught hold of Kṛṣṇa’s hand and said, “My dear Kṛṣṇa, why have You eaten earth in a solitary place? Just see, all Your friends, including Balarāma, are complaining about You.” Being afraid of His mother, Kṛṣṇa replied, “My dear Mother, all these boys, including My elder brother, Balarāma, are speaking lies against Me. I have never eaten any clay. My elder brother, Balarāma, while playing with Me today, became angry, and therefore He has joined with the other boys to complain against Me. They have all combined together to complain so you will be angry and chastise Me. If you think they are truthful, then you can look within My mouth to see whether I have eaten clay or not.” His mother replied, “All right, if You have actually not eaten any clay, then just open Your mouth. I shall see.”

На той материн наказ Верховний Бог-Особа Крішна як звичайнісіньке слухняне хлоп’я розкрив ротика — аж там мати Яшода побачила все, що тільки є в творінні. Вона бачила космос, простертий у всіх напрямках, гори, острови, океани, моря, планети, повітря, вогонь, місяць і зірки. Разом з місяцем і зірками вона побачила всі елементи — воду, небо, безмежний ефір з сукупним его, продуктами чуттів і володарем чуттів, усіх півбогів, об’єкти чуттів, як-от звук і запах, і три якості матеріальної природи. Також вона помітила, що в Його ротику — всі живі істоти, вічний час, матеріальна природа, діяльність, свідомість і різноманітні форми творення. Яшода бачила в роті своєї дитини все потрібне для космічного проявлення. Крім того вона побачила в Його ротику себе, що бере Крішну на руки і дає поссати Йому груди. Побачивши таке, вона благоговійно роздумувала, чи справді вона бачить це диво, чи їй тільки ввижається. Вона дійшла висновку, що або бачить сон, або спостерігає гру ілюзорної енерґії Верховного Бога-Особи. Вона навіть подумала, чи не збожеволіла вона часом, чи не стратилася глузду — бачити таке! Зрештою вона подумала: «Мабуть, мій син розвинув в Собі якісь космічні містичні сили, і те, що я побачила в Його ротику, спантеличило мене. Мої шанобливі поклони Верховному Богові-Особі, що Його енерґія панує скрізь, утворюючи тіла й те, що їм належить!» Далі вона казала: «Мої шанобливі поклони Тому, чия енерґія примушує мене думати, що Нанда Махараджа — мій чоловік, а Крішна — мій син і що мені належить усе, чим володіє Нанда Махараджа, а пастухи й пастушки — мої піддані. Всі ті химери породжує ілюзорна енерґія Верховного Господа. До Нього моя молитва, щоб Він завжди боронив мене».

When the Supreme Personality of Godhead Kṛṣṇa was so ordered by His mother, He immediately opened His mouth just like an ordinary boy. Then Mother Yaśodā saw within that mouth the complete opulence of creation. She saw the entire outer space in all directions, mountains, islands, oceans, seas, planets, air, fire, moon and stars. Along with the moon and the stars she also saw all the elements – water, sky and the extensive ethereal existence along with the total ego and its products, namely the senses, the controllers of the senses, all the demigods and the objects of the senses like sound and smell. Within His mouth she also saw the three qualities of material nature, all living entities, eternal time, material nature, spiritual nature, activity, consciousness and different forms of the whole creation. Yaśodā could find within the mouth of her child everything necessary for cosmic manifestation. She also saw, within His mouth, herself taking Kṛṣṇa on her lap and having Him suck her breast. Upon seeing all this, she became struck with awe and began to wonder whether she were dreaming or actually seeing something extraordinary. She concluded that she was either dreaming or seeing the play of the illusory energy of the Supreme Personality of Godhead. She thought that she had become mad, mentally deranged, to see all those wonderful things. Then she thought, “It may be cosmic mystic power attained by my child, and therefore I am perplexed by such visions within His mouth. Let me offer my respectful obeisances unto the Supreme Personality of Godhead, who is beyond the expression of consciousness, mind, work and philosophical speculation, and whose different energies produce everything manifested and unmanifested. Under His energy, bodily self and bodily possessions are conceived.” She then said, “Let me offer my respectful obeisances unto Him under whose illusory energy I am thinking that Nanda Mahārāja is my husband and Kṛṣṇa is my son, that all the properties of Nanda Mahārāja belong to me and that all the cowherd men and women are my subjects. All this misconception is due to the illusory energy of the Supreme Lord. So let me pray to Him that He may protect me always.”

Отак мати Яшода поринула в глибокі філософські роздуми, а тимчасом Господь Крішна знову поширив Свою внутрішню енерґію, щоб перемогти її чаром материнської любови. Мати Яшода одразу ж покинула філософські розумування й побачила Крішну як власну дитину. Коли вона взяла Його на руки, її заполонила материнська любов. Вона подумала: «Нам не збагнути Крішни, пізнаючи Його грубими чуттями, але Його можна зрозуміти з Упанішад, Веданти або шляхом містичної йоґи і філософії санкг’я». Тоді вона почала думати про Верховного Бога-Особу як про своє рідне дитя.

While Mother Yaśodā was thinking in this high philosophical way, Lord Kṛṣṇa again expanded His internal energy just to bewilder her with maternal affection. Immediately Mother Yaśodā forgot all philosophical speculation and accepted Kṛṣṇa as her own child. She took Him on her lap and became overwhelmed with maternal affection. She thus began to think of the Supreme Personality of Godhead, who is understood through the processes of cultivating knowledge derived from the Upaniṣads and the Vedānta-sūtra, practicing mystic yoga and studying Sāṅkhya philosophy, as her own begotten child.

Мати Яшода певно здійснила силу доброчесних вчинків, внаслідок яких Абсолютна Істина, Верховний Бог-Особа ссав молоко з її грудей, наче рідний син. Так само й Нанда Махараджа мав виконати багато великих жертвопринесень і доброчесних вчинків, щоб Господь Крішна зробився його сином і звертався до нього «тато». Але дивно, чому Васудева й Девакі, хоча насправді Крішна був їхнім сином, не втішалися трансцендентною насолодою від дитячих розваг Крішни. Навіть сьогодні багато святих і мудреців уславлюють дитячі розваги Крішни, але Васудева й Девакі самі тішитися Його дитячими розвагами змоги не мали. Причину цього Шукадева Ґосвамі пояснив Махараджеві Парікшіту так.

Certainly Mother Yaśodā had executed many, many pious activities, as a result of which she got the Absolute Truth, the Supreme Personality of Godhead, as her son who sucked milk from her breast. Similarly, Nanda Mahārāja also must have performed many great sacrifices and pious activities for Lord Kṛṣṇa to become his son and address him as “Father.” But it is surprising that Vasudeva and Devakī did not enjoy the transcendental bliss of Kṛṣṇa’s childhood pastimes, although Kṛṣṇa was their real son. The childhood pastimes of Kṛṣṇa are glorified even today by many sages and saintly persons, but Vasudeva and Devakī could not enjoy such childhood pastimes personally. The reason for this was explained by Śukadeva Gosvāmī to Mahārāja Parīkṣit as follows.

Брахма наказав найкращим з-поміж Васу — Дроні та його дружині Дгарі — народити потомство . Вони відповіли йому : «Любий батьку, ми прохаємо в тебе благословення». Дрона й Дгара взяли в Брахми благословення, що в майбутньому, коли вони народяться у всесвіті знов, Верховний Бог-Особа Крішна в Своїй найпривабливішій дитячій подобі цілковито заполонить їхні серця. Їхні взаємини з Крішною матимуть такий могутній вплив, що той, хто просто слухає про їхні стосунки з маленьким Крішною, легко подолає невігластво народження й смерти. Господь Брахма погодився дати таке благословення, і той самий Дрона з’явився у Вріндавані як Нанда Махараджа, а Дгара — як мати Яшода, дружина Нанди Махараджі.

When the best of the Vasus, named Droṇa, and his wife Dharā were ordered to increase progeny by Lord Brahmā, they said unto him, “Dear Father, we are seeking your benediction. When we take birth again within the universe, may the Supreme Lord Kṛṣṇa in His most attractive feature of childhood absorb our whole attention. May our dealings with Him be so powerful that simply by hearing of these childhood activities of His, anyone will very easily cross over the nescience of birth and death.” Lord Brahmā agreed to give them the benediction, and as a result the same Droṇa appeared as Nanda Mahārāja in Vṛndāvana, and the same Dharā appeared as Mother Yaśodā, the wife of Nanda Mahārāja.

Так Нанда Махараджа і його дружина, мати Яшода, розвинули в собі бездомісну відданість Верховному Богові-Особі, коли Він зробився їхнім сином. Також в кожній ґопі й пастухові, що спілкувалися з Крішною, природно розвинулися власні любовні почуття до Крішни.

In this way, Nanda Mahārāja and his wife, Mother Yaśodā, developed their unalloyed devotion for the Supreme Personality of Godhead, having gotten Him as their son. And all the gopīs and cowherd men who were associates of Kṛṣṇa naturally developed their own different feelings of love for Kṛṣṇa.

Отак, щоб справдити благословення Господа Брахми й поглибити трансцендентну насолоду жителів Вріндавани, Господь Крішна з’явився разом зі Своїм повним поширенням Баларамою, щоб появити Свої різноманітні дитячі розваги.

Therefore, just to fulfill the benediction of Lord Brahmā, Lord Kṛṣṇa appeared along with His plenary expansion, Balarāma, and performed all kinds of childhood pastimes in order to increase the transcendental pleasure of all the residents of Vṛndāvana.

Так закінчується Бгактіведантів виклад восьмого розділу книги «Крішна, Верховний Бог-Особа», назва якому «Крішна показує Свою всесвітню форму».

Thus ends the Bhaktivedanta purport of the eighth chapter of Kṛṣṇa, “Vision of the Universal Form.”