Skip to main content

РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ

8. KAPITOLA

Крішна показує Свою всесвітню форму

Zjevení vesmírné podoby

Після того випадку Васудева попрохав свого родинного священика Ґарґамуні відвідати дім Нанди Махараджі й скласти гороскопа Крішни. Ґарґамуні, великий святий мудрець, що пройшов крізь багато аскез і покут, був обраний за священика династії Яду. Побачивши Ґарґамуні у себе вдома, Нанда Махараджа дуже зрадів. Він стрів мудреця з молитовно складеними руками і шанобливо вклонився йому. Нанда Махараджа вітав Ґарґамуні, наче вшановував самого Бога, Верховного Бога-Особу. Він запропонував йому вигідне місце, і коли Ґарґамуні всівся, Нанда Махараджа тепло привітав його.

— Шановний брахмано, — шанобливо звернувся до Ґарґамуні Нанда Махараджа, — ви приходите до оселі домогосподарів лише щоб просвітлити їх. Завжди занурені в господарські справи, ми забуваємо свій справжній обов’язок — самоусвідомлення, а ви приходите, щоб просвітлити нас щодо духовного життя. Інакше для чого вам відвідувати домогосподарів?

Насправді святим та брахманам немає потреби відвідувати домогосподарів, які одне що складають і рахують дрібні й великі гроші. Святі й брахмани приходять до домогосподарів єдино щоб просвітлити їх. На запитання: «Чому домогосподарі не йдуть по просвітлення до святих або брахман?» відповідь така: в домогосподарів серце не щире. Здебільшого вони вважають, що родинні справи — то їхній найвищий обов’язок, а самоусвідомлення, освіту, духовне знання мають за речі другорядні. Тож коли святі й брахмани йдуть у доми домогосподарів, ними рухає тільки співчуття.

Po této události požádal Vasudéva rodinného kněze Gargu Muniho, aby navštívil Nandu Mahárádže a astrologicky vypočítal Krišnovu budoucnost. Garga Muni byl velký světec, který podstoupil mnoho askeze a byl vybrán za kněze jaduovské dynastie. Když přišel do domu Nandy Mahárádže, Nandu setkání velmi potěšilo, okamžitě povstal se sepjatýma rukama a s úctou se mu poklonil. Přivítal Gargu Muniho s pocity člověka, který právě uctívá Nejvyšší Osobnost Božství. Nabídl mu pohodlné místo k sezení, a jakmile usedl, poskytl mu vřelé přijetí. Zdvořile ho oslovil: “Můj milý bráhmano, účelem tvých návštěv je, abys osvítil hospodáře. Neustále jsme zabraní do domácích povinností a zapomínáme na svou pravou povinnost — seberealizaci. Přišel jsi do našeho domu, abys nás osvítil v duchovním životě. Nemáš jiný důvod, proč bys hospodáře navštěvoval.” Světec či bráhmana nemá ve skutečnosti žádný zájem navštěvovat hospodáře, kteří se zajímají jen o peníze. Chodí za nimi pouze proto, aby je osvítil. Pokud se někdo zeptá: “Proč nechodí hospodáři sami za světcem či bráhmanou pro osvícení?”, odpovědí je, že jsou velice chudí na duchu. Hospodáři si obvykle myslí, že rodinné záležitosti jsou jejich hlavní povinností a že seberealizace či osvícení duchovním poznáním je druhotné. Pouze ze soucitu navštěvují světci a bráhmanové domovy hospodářů.

Нанда Махараджа звернувся до Ґарґамуні як до найбільшого авторитета з астрології. Всі астрологічні провіщення, як-от щодо сонячних і місячних затемнень, засновані на дивовижних обчисленнях. І ще астрологія дає можливість зазирнути в майбутнє. Ґарґамуні був авторитет з цієї науки, що дає змогу дізнатись про свою минулу діяльність, а це потрібно знати, бо щастя і страждання за теперішнього життя є наслідком наших колишніх дій.

Nanda Mahárádž také oslovoval Gargu Muniho jako jednoho z největších znalců astrologické vědy. Astrologické předpovědi, jako například kdy dojde k zatmění slunce či měsíce, se zakládají na složitých výpočtech, a pomocí této vědy může člověk jasně porozumět budoucnosti. Garga Muni byl v tomto oboru mistrem. Takové poznání umožňuje pochopit, jaké byly naše minulé činnosti, které určují, nakolik si budeme užívat, nebo trpět v tomto životě.

Крім того Нанда Махараджа назвав Ґарґамуні «найкращий серед брахман». Брахмана — це людина, яка має знання про Всевишнього. Того, хто не має знання про Верховний Абсолют, не можна вважати за брахману. Тут вжито слово брахма-віда̄м, воно вказує на того, хто добре знає Всевишнього. Досвідчений брахмана на силі відкрити шлях духовного вдосконалення для членів нижчих соціальних станів — кшатрій і вайшій. Щодо шудр, то вони не беруть участи в жодній церемонії очищення. Брахмана — то духовний вчитель або священнослужитель кшатрій і вайшій. Нанді Махараджі припало бути вайш’єю. Він вважав Ґарґамуні за найкращого з-поміж брахман і тому попросив його виконати церемонію очищення для двох своїх названих синів, Крішни й Баларами. Він визнав, що не лише тим двом хлопчикам, але й кожній людині, яка приходить у цей світ, потрібно прийняти духовним вчителем гідного брахману.

Nanda Mahárádž oslovil Gargu Muniho i jako nejlepšího z bráhmanů. Bráhmana je ten, kdo rozumí poznání o Nejvyšším. Ten, kdo nemá poznání o Nejvyšším Absolutnu, nemůže být prohlašován za bráhmanu. V této souvislosti bylo použito slova brahma-vidām, které označuje ty, kdo znají Nejvyššího velmi dobře. Zkušený bráhmana je schopný zajistit nižším třídám, jmenovitě kšatrijům a vaišjům, příležitosti k očistě. Šúdrové se žádným očistným obřadům nepodrobují. Bráhmana je považován za duchovního učitele či kněze pro kšatriji a vaišji. Nanda Mahárádž byl vaišja a považoval Gargu Muniho za prvotřídního bráhmanu; proto mu svěřil své dva nevlastní syny, Krišnu a Balarámu, aby je očistil. Prohlásil, že nejen tito dva chlapci, ale všichni lidé by měli přijmout kvalifikovaného bráhmanu za duchovního učitele.

— Васудева послав мене подбати про обряд очищення цих хлопчиків, і насамперед Крішни, — відповів на те прохання Ґарґамуні. — Я Їхній родинний священик, і до того ж виглядає на те, що Крішна — син Девакі.

Зробивши астрологічні обрахунки, Ґарґамуні дізнався , що Крішна — син Девакі, який тепер перебуває під опікою Нанди Махараджі. Нанда про те знати не знав. Ґарґамуні дав на здогад, що Крішна й Баларама обоє сини Васудеви. Балараму вважали за сина Васудеви, бо в домі Нанди жила Його мати, Рохіні, але що Крішна Васудевин син, Нанда Махараджа не знав. Ґарґамуні, хоча й непрямо, дав зрозуміти, що Крішна є син Девакі. І ще Ґарґамуні попередив Нанду Махараджу: якщо справити обряд очищення, гріховний Камса здогадається, що Крішна є син Девакі й Васудеви. Згідно з астрологічними обрахунками Девакі не могла народити дівчинки, хоча всі вважали, що восьмою дитиною Девакі була дівчинка. У такий спосіб Ґарґамуні дав зрозуміти Нанді Махараджі, що дівчинку народила Яшода, а Крішну народила Девакі і вже потім їх поміняли. До того ж дівчинка, Дурга, повідомила Камсу, що дитина, яка вб’є його, вже народилася десь в іншому місці. Ґарґамуні сказав:

— Я можу дати твоєму синові ім’я. Але демон Камса буде боятись, що Він виконає те, що передрекла йому дівчинка, народжена від Девакі. Він не знає жалю і тому прийде після обряду наречення імені вбити дитину. Я не хочу брати на себе відповідальности за ті можливі нещастя.

Garga Muni v odpověď na jeho žádost řekl: “Vasudéva mě poslal, abych zajistil očistné obřady pro tyto chlapce, zvláště pro Krišnu. Pokud je však vykonám, může to vypadat, že Krišna je synem Dévakí, protože jsem Vasudévovým rodinným knězem.” Garga Muni z astrologických výpočtů pochopil, že Krišna je synem Dévakí, což Nanda nevěděl. Garga Muni tak nepřímo prohlásil, že Krišna i Balaráma jsou syny Vasudévy. O Balarámovi se to vědělo, protože Jeho matka Róhiní bydlela u Nandy Mahárádže, ale o Krišnovi to Nanda Mahárádž nevěděl. Garga Muni nepřímo prozradil, že Krišna byl synem Dévakí. Také Nandu Mahárádže varoval, že když provede očistný obřad, hříšný Kansa si domyslí, že Krišna je synem Dévakí a Vasudévy. Podle astrologického výpočtu se Dévakí nemohla narodit holčička, i když si všichni mysleli, že její osmé dítě bylo ženského pohlaví. Tímto způsobem Garga Muni naznačil Nandovi Mahárádžovi, že holčička se narodila Jašódě a Krišna se narodil Dévakí a že děti byly zaměněny. Také to děvčátko, Durgá, dalo Kansovi na srozuměnou, že dítě, které ho má zabít, se již narodilo někde jinde. Garga Muni pokračoval: “Jestliže dám tvému dítěti jméno a jestliže je tím, kdo plní předpověď, kterou Kansa dostal od onoho děvčátka, pak se může stát, že sem ten hříšný démon po obřadu přijde a zabije Ho. Já ovšem za takové budoucí pohromy nechci nést zodpovědnost.”

— Якщо це справді небезпечно, обійдемось і без бучного обряду наречення, — сказав Нанда Махараджа, вислухавши Ґарґамуні. — Ліпше обмежимося співом ведичних гімнів і обрядом очищення. Ми належимо до касти двічі народжених, і я б хотів скористатися з вашої присутности. Тож прошу, проведімо обряд наречення без зайвої пишности.

Нанда Махараджа хотів, щоб про цю церемонію ніхто не знав, і водночас не хотів втратити нагоди мати за священика на тій церемонії самого Ґарґамуні.

Na tato slova Nanda Mahárádž odpověděl: “Hrozí-li takové nebezpečí, pak bude lepší, když nebudeme plánovat žádný velkolepý obřad. Stačí, když jen předneseš védské hymny a provedeš očistný obřad. Náležíme do třídy dvojzrozených a rád bych využil tvé přítomnosti. Proto tě prosím, vykonej celý obřad skromně.” Nanda Mahárádž chtěl uchovat obřad v tajnosti, ale zároveň využít příležitosti, aby ho provedl Garga Muni.

Вдовольняючи палке прохання Нанди Махараджі, Ґарґамуні провів обряд наречення потай, у хліві Нанди Махараджі. Він сказав Нанді Махараджі, що Баларама, син Рохіні, буде дуже любий Своїм родичам і близьким, і тому Його зватимуть Рама. Він стане надзвичайно сильним, через це Його прозиватимуть Баларама.

— Твоя родина і родина Яду, — казав далі Ґарґамуні, — тісно пов’язані й тяжіють одна до одної, тому Його також зватимуть Санкаршаною.

Отже, Ґарґамуні дав синові Рохіні три імені: Баларама, Санкаршана й Баладева, але з обережности не відкрив того, що Баларама також з’явився у лоні Девакі, а згодом був перенесений до лона Рохіні. Крішна й Баларама — рідні брати, бо насправді Вони обоє сини Девакі.

Po této naléhavé žádosti vykonal Garga Muni obřad udělení jména v chlévu Nandy Mahárádže tak nenápadně, jak jen to bylo možné. Sdělil Nandovi, že syn Róhiní bude svým příbuzným přinášet mnoho radosti, a proto se Mu bude říkat Ráma. Bude neobyčejně silný, a proto se bude jmenovat Baladéva. Garga Muni dále řekl: “Také se Mu bude říkat Sankaršan, protože tak důvěrně spojuje tvůj rod s rodem Jaduovců.” Garga Muni dal tedy synovi Róhiní tři jména: Balaráma, Sankaršan a Baladéva. Dal si však pozor, aby neprozradil, že i Balaráma pochází z lůna Dévakí a že byl později přemístěn do lůna Róhiní. Krišna a Balaráma jsou vlastní bratři, neboť oba jsou původně syny Dévakí.

— Що до іншого хлопчика, в різні юґи [епохи] Він з’являвся в тілах різних кольорів, — далі повідомив Нанду Махараджу Ґарґамуні. — Спочатку Він мав тіло білого кольору, потім — червоного, тоді жовтого. Нині Він з’явився у тілі чорного кольору. Крім того, раніше Він був сином Васудеви, і тому ім’я Йому буде Ва̄судева та Крішна. Одні зватимуть Його Крішною, інші — Ва̄судевою. Але запам’ятай одне: цей син має багато імен відповідно до Його різноманітних діянь та розваг.

Garga Muni dále řekl Nandovi Mahárádžovi: “Co se týče tvého syna, v různých jugách (věcích) měl různé barvy pleti. Nejdříve měl bílou, potom červenou a pak žlutou, ale nyní má černou barvu. Kromě toho byl původně synem Vasudévy, a proto se bude jmenovat nejen Krišna, ale také Vásudéva. Měl bys však vědět, že tvůj syn má ještě mnoho jiných jmen podle svých různých činností a zábav.”

Ґарґамуні ще натякнув Нанді, що Нандиного сина прозиватимуть також Ґірідгарі за одну Його надзвичайну розвагу — Він підніме пагорб Ґовардгану. Мудрець Ґарґамуні, якому відоме минуле й майбутнє, сказав:

— Я знаю все за Його діяння та імена, але інші того не знають. Це дитя даватиме велику радість пастухам і коровам. Улюбленець всіх у Вріндавані, Він принесе тобі щастя. Завдяки Його присутності ти, незважаючи на ворогів, подолаєш всі матеріальні нещастя.

Garga Muni dále naznačil Nandovi Mahárádžovi, že jeho syna budou lidé také nazývat Giridhárí kvůli Jeho neobyčejné zábavě, při které zvedne kopec Góvardhan. Garga Muni jako astrolog znal minulost i budoucnost, a proto řekl: “Vím vše o Jeho činnostech a jménech, ale ostatní lidé to nevědí. Toto dítě bude dělat radost všem pastevcům a kravám. Bude ve Vrindávanu velice oblíbené a bude vám přinášet veškeré štěstí. Díky Jeho přítomnosti překonáte všechny hmotné pohromy, navzdory nepříznivým vlivům.”

Любий царю Враджі, — вів далі Ґарґамуні, — в Своїх минулих народженнях це дитя завжди, коли наставало лихоліття, рятувало побожних людей від рук негідників та злодіїв. Твоє дитя має надзвичайну силу: кожний, хто стане відданим твоєму синові, не знатиме поразки від ворога. Господь Вішну завжди захищає півбогів, а віддані твоєї дитини завжди під захистом Нараяни, Верховного Бога-Особи. Ця дитина проявить силу, красу, всі щедроти нарівні з Нараяною, Верховним Богом-Особою. Тому раджу: дбай за Нього так, щоб Він ріс не знаючи турбот.

Далі Ґарґамуні повідомив, що як Нанда Махараджа є великий відданий Нараяни, то Господь Нараяна дав йому сина, рівного Собі.

— Багато демонів турбуватимуть твого сина, тож дбай за Нього й обороняй Його, — водночас наголосив Ґарґамуні.

Так Ґарґамуні, у багато способів змальовуючи трансцендентні якості дитини, давав Нанді Махараджі зрозуміти, що Сам Нараяна став його сином. Повідомивши за ці всі речі, Ґарґамуні повернувся додому. Одержавши таке благословення, Нанда Махараджа був надзвичайно задоволений і відчував себе найщасливішою людиною в світі.

Garga Muni pokračoval: “Můj milý králi Vradži, ve svých předešlých životech toto dítě mnohokrát ochránilo poctivé lidi před darebáky a zloději v dobách politických rozkolů. Tvoje dítě je tak mocné, že toho, kdo se stane Jeho oddaným, nebudou sužovat nepřátelé. Tak jako jsou polobozi neustále pod ochranou Pána Višnua, bude Nárájan, Nejvyšší Osobnost Božství, neustále chránit oddané tvého syna. Toto dítě vyroste co do síly, krásy a bohatství—všeho — až na úroveň Nárájana, Nejvyšší Osobnosti Božství. Proto ti radím, abys Ho pečlivě ochraňoval, aby mohl v klidu vyrůstat.” Garga Muni tímto sdělil Nandovi Mahárádžovi, že Pán Nárájan mu dal syna, který se Mu vyrovná, neboť Nanda byl velkým oddaným Nárájana. Zároveň naznačil, že život jeho syna budou znepříjemňovat mnozí démoni, a že proto musí být Nanda opatrný a chránit Ho. Takto přesvědčil Nandu Mahárádže, že samotný Nárájan se stal jeho synem. Různými způsoby popsal transcendentální vlastnosti jeho syna a pak se vrátil do svého domu. Nanda Mahárádž se považoval za nejšťastnějšího člověka a byl rád, že dostal takové požehnání.

Незабаром Крішна й Баларама почали повзати на колінах, спираючись на руки. Дивлячись на Них, їхні матері тішилися. На талії і на ніжках у Них були дзвіночки, що чарівно видзвонювали, і кожен Їхній рух тішив серце. Іноді, налякані чимось, Вони наче звичайні діти притьмом кидались до Своїх матерів по захист. Часом Вони борсалися у землі Вріндавани і тоді з’являлись перед матінок усі в глині й шафрані. Матері намащували Їх шафраном і сандаловою пастою, але, повзаючи по глині, діти вимазувались ще й глиною. Коли Вони підповзали до Своїх матерів, ті одразу брали Їх на руки і, вкривши краєм сарі, давали Їм груди. Коли немовлята ссали груди, матері бачили зубки, що починали прорізуватися в їхніх синів. Щасливих матерів дуже тішило дивитись, як день-у-день ростуть їхні діти. Бувало, граючись, діти заповзали у хлів і, вхопившись за хвіст телят, зводилися на ніжки. Наполохані телята зривалися з місця, і діти тяглися за ними по глині й коров’ячому гною. Подивитись на ті веселі дитячі пустощі Яшода та Рохіні гукали всіх ґопі, своїх подружок та сусідок. Спостерігаючи дитячі розваги Крішни, ґопі поринали у трансцендентне блаженство. Від насолоди вони заливисто сміялися.

Krátce poté začali jak Balaráma, tak Krišna lézt po čtyřech. Nesmírně tím těšili svoje matky. Zvonečky, které měli připevněné u pasu a na kotnících, pěkně cinkaly a hošíci lezli kolem k radosti všech. Někdy se lekli cizích lidí a rychle hledali ochranu u svých matek jako obyčejné děti. Někdy spadli do vrindávanského bláta a vraceli se ke svým maminkám pomazaní hlínou a šafránem. Původně je matky potřely šafránem a santálovou pastou, ale protože lezli v blátě, na Jejich tělech přibyla ještě hlína. Jakmile přilezli ke svým maminkám, Jašódá a Róhiní si Je vzaly na klín, přikryly Je vrchní částí svého sárí a nakojily. Když děťátka pila mateřské mléko, Jejich maminky viděly malé prořezávající se zoubky a pohled na to, jak jim děti rostou, zvětšoval jejich radost. Někdy oba nezbedové dolezli do kravína, chytli se ocasu nějakého telátka a s jeho pomocí se postavili. Telátka se polekala a začala okamžitě pobíhat sem a tam a táhla děti za sebou blátem a hnojem. Jašódá a Róhiní tehdy přizvaly sousedky, aby se přišly podívat na tu zábavu. Když gópí viděly Krišnovy dětské zábavy, zaplavovala je transcendentální blaženost a hlasitě se smály.

Крішна й Баларама були такі невпосидющі, що Їхні матері Яшода та Рохіні, пораючись по господарстві, весь час мусили боронити Їх від усілякого можливого лиха — корів та биків, води та вогню, від різних птахів. У домі не знали жодної хвилі спокійної, бо водночас дбали про господарство і дивились за дітьми. Невдовзі Крішна й Баларама стали спинатись на ніжки й потроху ходити. Коли Крішна й Баларама почали ходити, Їхні друзі-однолітки приєднувалися до Них, і, дивлячись на цей чудовий гурт, ґопі, а надто матінки Яшода й Рохіні, чули надзвичайну втіху.

Krišna i Balaráma byli tak neposední, že se Je Jejich matky snažily ochraňovat před krávami, býky, opicemi, vodou, ohněm a ptáky, i když se věnovaly domácím pracem. Nikdy neměly klid, neboť pořád myslely na to, že musí dávat pozor na děti a zároveň zastat své ostatní povinnosti. Zanedlouho se Krišna a Balaráma dokázali postavit na nohy a dělali své první krůčky. Když začali chodit, kamarádi stejného věku se k Nim přidali a společně poskytovali nejvyšší transcendentální potěšení gópím, zvláště Jašódě a Róhiní.

Усі ґопі, подружки Яшоди й Рохіні, насолоджувалися дитячими витівками Крішни й Баларами у Вріндавані. Прагнучи ще більшого трансцендентного блаженства, вони якось гуртом пішли до матері Яшоди скаржитися на пустунів. Крішна сидів біля матінки Яшоди, а старші ґопі скаржилися на Нього так, щоб Крішна міг чути.

— Люба Яшодо, — казали вони, — чому ти не вгамуєш цього неслуха Крішну? Вони з Баларамою щоранку і щовечора перед тим, як нам доїти корови, приходять до нас, відв’язують телята, і ті випивають усе молоко до останку. Ми приходимо доїти корови, а молока немає — і ми повертаємося з порожніми глеками. Якщо ж ми наказуємо Крішні й Баларамі не робити цього, Вони на відповідь лише чарівно усміхаються. Що нам робити? До того ж для ваших Крішни й Баларами велика втіха красти в нас юґурт та масло, хоч би де ми ховали свої запаси. Спіймані на живому, Вони кажуть: «Чого ви звинувачуєте Нас у тому, що ми обкрадаємо вас? Невже ви гадаєте, що в Нашому домі бракує юґурту й масла?» Часом Вони роздають крадені юґурт та молоко мавпам. Коли ж мавпи наїдаються так, що більше не можуть нічого з’їсти, хлопчиська ще й сваряться: «Ці молоко, масло і юґурт геть погані, навіть мавпам не до смаку», тоді розбивають горщики й розкидають черепки навколо. Якщо ж ми ховаємо свої припаси в темному місці, то ваші Крішна й Баларама знаходять їх у суцільній темряві, присвічуючи собі оздобами й самоцвітами, що на Них. Якщо ж Вони часом не можуть відшукати сховку, то йдуть до наших малих дітей і так щипають їх, що ті плачуть, а Самі мерщій тікають. Якщо ми підвішуємо глеки з маслом і юґуртом на мотузках високо під стелю, Вони все одно дістають, намостивши на жорно всіляких дощок. А якщо вже геть ніяк дістати, пробивають в горщикові дірку. То ти ліпше познімай з дітей прикраси.

Všechny pastevkyně milovaly Krišnovy a Balarámovy dětské nezbednosti ve Vrindávanu. Aby ještě zvětšily svou transcendentální blaženost, vydaly se společně za matkou Jašódou, aby si na neposedné hošíky postěžovaly. Krišna seděl u své matky a všechny starší gópí si na Něj začaly stěžovat tak, aby to také slyšel. Řekly: “Milá Jašódo, proč nejsi na svého zlobivého Krišnu trochu přísnější? Spolu s Balarámou chodí do našich domů a každé ráno a večer před dojením pustí telátka, která krávám vypijí všechno mléko. Když pak chceme dojit, krávy už nemají žádné mléko a my se musíme vrátit s prázdnými vědry. Když Jim pohrozíme, aby toho nechali, jenom se roztomile smějí, a my jim nemůžeme nic udělat. Krišna a Balaráma také s velkým potěšením kradou z našich zásob jogurt a máslo, ať ho schováme kamkoliv. Když Je při kradení chytneme, řeknou: ,Proč Nás obviňujete z krádeže? Myslíte si, že máme doma jogurtu a másla málo?` Někdy ukradnou máslo, jogurt a mléko a rozdají je opicím. A když jsou opice tak přejedené, že už víc nechtějí, tvoji chlapci si stěžují: ,Tohle mléko a máslo ani jogurt nestojí za nic — ani opice to nechtějí!` Pak rozbijí nádoby a rozházejí je všude kolem. Schováme-li jogurt, máslo a mléko na tmavé místo v koutě, Krišna a Balaráma je přesto najdou díky záři vycházející z klenotů a drahokamů na Jejich tělech. Když náhodou schované máslo a jogurt nenajdou, přikradou se k našim miminkům a začnou je štípat, až se rozbrečí, a pak utečou. Když v obavách před těmi uličníky pověsíme máslo a jogurt vysoko ke stropu, aby na ně nemohli dosáhnout, vylezou si na hmoždíř, na který si naskládali různá prkna. Když ani to nepomůže, udělají do hrnce díru. Myslíme si proto, že bys měla raději sundat svým dětem z těla všechny ozdoby.”

— Добре, — казала Яшода, вислухавши те, — я познімаю з Крішни всі прикраси, щоб Він не бачив в темряві, де заховане масло.

— Ні-ні, — одразу заперечували ґопі, — не роби цього. Що з того, що ти знімеш з Них оздоби? Не знаємо, що то за хлопці, але й без прикрас Вони випромінюють якесь сяйво і тому бачать навіть у темряві.

— Гаразд, не буду, але пообіцяйте ретельніше ховати масло та юґурт, щоб Вони не змогли дістати, — радила тоді мати Яшода.

— Ми так і робимо, — відповідали ґопі, — та часом, буває, запораємося коло господарства, а ці збитошники вже пробралися в дім й ну шкоду робити! Якщо Їм не вдається вкрасти масла та юґурту, Вони, аби дозолити, мочаться на чисту підлогу та ще й плюють на неї. Лише глянь на свого хлопця: як Він слухає наші скарги! Вони весь час тільки й роблять, що крадуть у нас масло і юґурт, а тепер оце сидять спокійно, наче слухняні діти. Глянь-но Крішні в очі!

Вислухавши всі ті скарги, мати Яшода вирішила покарати сина. Але, подивившись на Його жалісне личко, лише всміхнулася і карати не стала.

Když to Jašódá slyšela, odpověděla: “Dobrá, sundám Krišnovi všechny šperky, aby neviděl máslo schované ve tmě.” Na to však gópí namítly: “Ne, ne, nedělej to! Čeho bys docílila, kdybys Mu ty klenoty vzala? Nevíme, co je to za kluky, ale Oni i bez nich vydávají jakousi záři, takže vidí všechno i ve tmě.” Matka Jašódá jim pak řekla: “Tak tedy dejte máslo a jogurt tam, kam se za nimi nedostanou.” Gópí odpověděly: “Vždyť to děláme, ale protože jsme často zaměstnány domácími pracemi, tito neposlušní hoši se nějak vloudí do našich domů a zničí, co se dá. Když se Jim někdy nepodaří máslo a jogurt ukrást, ze zlosti se vyčůrají na čistou podlahu nebo na ni naplivou. Jen se na Něho podívej, jak ten tvůj chlapeček poslouchá naše výčitky. Celý den vymýšlí, jak by ukradl máslo a jogurt, a teď se tváří jako neviňátko. Jenom se podívej na Jeho obličej!” Po vyslechnutí všech stížností chtěla Jašódá svého synka potrestat, ale když uviděla Jeho žalostnou tvářičku, usmála se a ani Mu nevyhubovala.

Іншого дня хлопчики, що бавились з Крішною й Баларамою, змовились з Баларамою сказати матері Яшоді, що Крішна їв глину. Почувши це, мати Яшода взяла Крішну за руку й запитала:

— Любий Крішно, навіщо Ти пішов десь один і їв землю? Твої друзі разом з Баларамою поскаржилися мені на Тебе.

— Люба матусю, хлопці разом з Моїм старшим братом обмовляють Мене, — злякавшись Своєї матінки, відповів Крішна. — Я не їв глини. Граючись сьогодні зі Мною, Мій старший брат Баларама розсердився й намовив інших хлопчиків поскаржитися на Мене. То змова, вони всі заодно і скаржаться, щоб ти розгнівалась і покарала Мене. Якщо вважаєш, що вони кажуть правду, зазирни Мені до рота й побачиш, їв Я глину чи ні.

— Гаразд, — відповіла мати, — якщо Ти справді не їв глини, то розкрий ротика, я подивлюся.

Jednoho dne, když si Krišna a Balaráma hráli s přáteli, se všichni chlapci spojili s Balarámou a stěžovali si matce Jašódě, že Krišna jedl hlínu. Jakmile to uslyšela, chytla Krišnu za ruku a řekla: “Proč, můj milý Krišno, jíš někde v ústraní hlínu? Jen se podívej, jak si na Tebe všichni Tvoji kamarádi včetně Balarámy stěžují.” Krišna ve strachu před svou matkou odpověděl: “Moje milá maminko, všichni hoši, i Můj starší bratr Balaráma, lžou, aby Mi uškodili. Žádnou hlínu jsem nejedl. Balaráma se na Mě dnes při hře rozzlobil a s ostatními hochy se na Mě domluvili. Všichni se dali dohromady a přišli si stěžovat, aby ses na Mě rozzlobila a potrestala Mě. Pokud si myslíš, že mluví pravdu, tak se Mi podívej do pusy a uvidíš, zda jsem jedl hlínu nebo ne.” Jeho matka odpověděla: “Dobrá, jestli jsi opravdu žádnou hlínu nejedl, otevři pusu a já se podívám.”

На той материн наказ Верховний Бог-Особа Крішна як звичайнісіньке слухняне хлоп’я розкрив ротика — аж там мати Яшода побачила все, що тільки є в творінні. Вона бачила космос, простертий у всіх напрямках, гори, острови, океани, моря, планети, повітря, вогонь, місяць і зірки. Разом з місяцем і зірками вона побачила всі елементи — воду, небо, безмежний ефір з сукупним его, продуктами чуттів і володарем чуттів, усіх півбогів, об’єкти чуттів, як-от звук і запах, і три якості матеріальної природи. Також вона помітила, що в Його ротику — всі живі істоти, вічний час, матеріальна природа, діяльність, свідомість і різноманітні форми творення. Яшода бачила в роті своєї дитини все потрібне для космічного проявлення. Крім того вона побачила в Його ротику себе, що бере Крішну на руки і дає поссати Йому груди. Побачивши таке, вона благоговійно роздумувала, чи справді вона бачить це диво, чи їй тільки ввижається. Вона дійшла висновку, що або бачить сон, або спостерігає гру ілюзорної енерґії Верховного Бога-Особи. Вона навіть подумала, чи не збожеволіла вона часом, чи не стратилася глузду — бачити таке! Зрештою вона подумала: «Мабуть, мій син розвинув в Собі якісь космічні містичні сили, і те, що я побачила в Його ротику, спантеличило мене. Мої шанобливі поклони Верховному Богові-Особі, що Його енерґія панує скрізь, утворюючи тіла й те, що їм належить!» Далі вона казала: «Мої шанобливі поклони Тому, чия енерґія примушує мене думати, що Нанда Махараджа — мій чоловік, а Крішна — мій син і що мені належить усе, чим володіє Нанда Махараджа, а пастухи й пастушки — мої піддані. Всі ті химери породжує ілюзорна енерґія Верховного Господа. До Нього моя молитва, щоб Він завжди боронив мене».

Když Mu takto nakázala, Krišna, Nejvyšší Osobnost Božství, okamžitě otevřel ústa jako obyčejný chlapec a Jašódá v nich uviděla úplné vesmírné stvoření. Viděla celý meziplanetární prostor rozpínající se do všech stran, hory, ostrovy, moře, planety, vzduch, oheň, měsíc a hvězdy. Spou s měsícem a hvězdami viděla také všechny prvky: vodu, nebe, rozsáhlou éterickou existenci a souhrnné ego i s jeho výtvory, to znamená smysly, vládci smyslů, všemi polobohy a předměty smyslového vnímání, jako jsou zvuk a vůně. Viděla v ústech také tři kvality hmotné přírody, všechny živé bytosti, věčný čas, hmotnou přírodu, duchovní podstatu, činnosti, vědomí a různé formy stvoření. Jašódá mohla v ústech svého dítěte najít vše, co je nezbytné pro existenci vesmírného projevu. Kromě toho viděla v ústech sama sebe, jak drží Krišnu v náručí a kojí Ho. Po zhlédnutí toho všeho pocítila bázeň a začala uvažovat, zda se jí to zdá, nebo zda se skutečně dívá na něco velice zvláštního. Dospěla k závěru, že buďto sní, nebo sleduje působení matoucí energie Nejvyšší Osobnosti Božství. Myslela si, že se zbláznila, pomátla na rozumu, když vidí všechny tyto úžasné věci. Pak přemýšlela: “Možná, že moje dítě má nějakou nesmírnou mystickou moc, a proto jsem zmatena tím, co vidím v Jeho ústech. S úctou se klaním Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, jehož nelze postihnout vlastním vědomím, myslí, slovy či filosofickou spekulací a jehož různé energie vytvářejí vše projevené i neprojevené. Působením Jeho energie je vnímáno tělesné já a vlastnictví náležící tělu.” Potom řekla: “S úctou se klaním Jemu, jehož matoucí energie způsobuje, že si myslím, že Nanda Mahárádž je můj manžel a Krišna můj syn, že všechen majetek Nandy Mahárádže patří mně a že všichni pastevci a pastevkyně jsou moji podřízení. Všechny takové mylné představy vznikají pod vlivem matoucí energie Nejvyššího Pána. Modlím se tedy, ať mě Pán vždy opatruje.”

Отак мати Яшода поринула в глибокі філософські роздуми, а тимчасом Господь Крішна знову поширив Свою внутрішню енерґію, щоб перемогти її чаром материнської любови. Мати Яшода одразу ж покинула філософські розумування й побачила Крішну як власну дитину. Коли вона взяла Його на руки, її заполонила материнська любов. Вона подумала: «Нам не збагнути Крішни, пізнаючи Його грубими чуттями, але Його можна зрозуміти з Упанішад, Веданти або шляхом містичної йоґи і філософії санкг’я». Тоді вона почала думати про Верховного Бога-Особу як про своє рідне дитя.

Zatímco matka Jašódá uvažovala tímto vysoce filosofickým způsobem, Pán Krišna opět rozvinul svou vnitřní energii, aby ji znovu zmátl mateřskou náklonností. Matka Jašódá okamžitě zapomněla na veškerou filosofickou spekulaci a přijala Krišnu jako své dítě. Posadila si Ho na klín a zaplavena mateřskými city začala o Nejvyšším Pánu, Osobnosti Božství, který je poznáván prostřednictvím Upanišad a Vedānta-sūtry, praktikováním mystické jógy a studiem sánkhjové filosofie, uvažovat jako o svém vlastním dítěti.

Мати Яшода певно здійснила силу доброчесних вчинків, внаслідок яких Абсолютна Істина, Верховний Бог-Особа ссав молоко з її грудей, наче рідний син. Так само й Нанда Махараджа мав виконати багато великих жертвопринесень і доброчесних вчинків, щоб Господь Крішна зробився його сином і звертався до нього «тато». Але дивно, чому Васудева й Девакі, хоча насправді Крішна був їхнім сином, не втішалися трансцендентною насолодою від дитячих розваг Крішни. Навіть сьогодні багато святих і мудреців уславлюють дитячі розваги Крішни, але Васудева й Девакі самі тішитися Його дитячими розвагами змоги не мали. Причину цього Шукадева Ґосвамі пояснив Махараджеві Парікшіту так.

Matka Jašódá jistě vykonala velké množství zbožných činností, jejichž výsledkem bylo, že dostala Absolutní Pravdu, Nejvyšší Osobnost Božství, za syna, který pil mléko z jejích prsou. Nanda Mahárádž musel také vykonat mnoho velkých obětí a zbožných činů, aby se Pán Krišna stal jeho synem a říkal mu “tati”. Překvapující však je, že Vasudéva a Dévakí nezakusili transcendentální blaženost z Krišnových dětských zábav, přestože byli Jeho skutečnými rodiči. Mnoho mudrců a světců dodnes opěvuje Krišnovy dětské zábavy, ale Vasudéva a Dévakí se z nich sami těšit nemohli. Šukadéva Gósvámí vysvětlil Mahárádžovi Paríkšitovi, proč tomu tak bylo.

Брахма наказав найкращим з-поміж Васу — Дроні та його дружині Дгарі — народити потомство . Вони відповіли йому : «Любий батьку, ми прохаємо в тебе благословення». Дрона й Дгара взяли в Брахми благословення, що в майбутньому, коли вони народяться у всесвіті знов, Верховний Бог-Особа Крішна в Своїй найпривабливішій дитячій подобі цілковито заполонить їхні серця. Їхні взаємини з Крішною матимуть такий могутній вплив, що той, хто просто слухає про їхні стосунки з маленьким Крішною, легко подолає невігластво народження й смерти. Господь Брахма погодився дати таке благословення, і той самий Дрона з’явився у Вріндавані як Нанда Махараджа, а Дгара — як мати Яшода, дружина Нанди Махараджі.

Když Brahmá požádal nejlepšího z Vasuů, Drónu, a jeho ženu Dharu, aby zvyšovali počet obyvatelstva, Dróna mu řekl: “Milý otče, prosíme tě, dej nám požehnání. Až se znovu narodíme v tomto vesmíru, ať Nejvyšší Pán Krišna poutá veškerou naši pozornost svou nejpřitažlivější dětskou podobou. Ať naše jednání s Krišnou má tu moc, že každý, kdo bude jenom naslouchat o Jeho dětských činnostech, snadno překoná nevědomost zrození a smrti.” Pán Brahmá jim toto požehnání dal a následkem toho se Dróna zjevil jako Nanda Mahárádž ve Vrindávanu a Dhará se zjevila jako matka Jašódá, jeho žena.

Так Нанда Махараджа і його дружина, мати Яшода, розвинули в собі бездомісну відданість Верховному Богові-Особі, коли Він зробився їхнім сином. Також в кожній ґопі й пастухові, що спілкувалися з Крішною, природно розвинулися власні любовні почуття до Крішни.

Tímto způsobem vyvinuli Nanda Mahárádž a jeho žena Jašódá ryzí oddanost Nejvyššímu Pánu, kterého dostali za svého syna. I všechny gópí a pastevci, kteří se stýkali s Krišnou, k Němu přirozeně vyvinuli různé láskyplné vztahy.

Отак, щоб справдити благословення Господа Брахми й поглибити трансцендентну насолоду жителів Вріндавани, Господь Крішна з’явився разом зі Своїм повним поширенням Баларамою, щоб появити Свої різноманітні дитячі розваги.

Pán Krišna se tedy zjevil se svou úplnou expanzí, Balarámou, aby splnil požehnání Pána Brahmy, a předváděl různé dětské zábavy, aby zvětšoval transcendentální radost všech obyvatel Vrindávanu.

Так закінчується Бгактіведантів виклад восьмого розділу книги «Крішна, Верховний Бог-Особа», назва якому «Крішна показує Свою всесвітню форму».

Takto končí Bhaktivédántův výklad 8. kapitoly knihy Krišna, nazvané “Zjevení vesmírné podoby”.